Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Beskattning av utdelning på anställdas preferensaktier

Återinförande av skattereduktion för gåva – kommer det bli verklighet?

Garanterad tilldelning till anställda i samband med börsnotering medför skattepliktig förmån

Brexit – åtgärder nödvändiga!

Regeringsfrågan mot en lösning?

Förhandsbesked avseende beskattning av gåva av aktier

Transparens på skatteområdet i fokus

Årskrönika: Skatteåret 2018 blir avstamp inför 2019

Adventskalendern 2018: så fick vi till slut en budget för 2019 med en julklapp till våra familjeföretagare(?)

Mikael Carlén summerar skatteåret och önskar God Jul och Gott Nytt År!

Frankrike inför skatt på digitala tjänster

Förenklingsregel för leveranser via lager i Tyskland

Adventskalendern 2018: skänk din utdelning till välgörenhet – en skattemässigt förmånlig julklapp

Moderaterna och Kristdemokraternas budget styr 2019

Land-för-land-rapportering – vad måste jag göra före årsskiftet?

Adventskalendern 2018: vilka momsavdrag gäller för julgåvor och julbord?

Utökat tillämpningsområde för uppskovsregel i Kina

Näringslivets Skattedelegation 100 år!

Adventskalendern 2018: har du kontrollerat att du uppfyllt löneuttagskravet för inkomstår 2018?

Budgetmotionerna – oppositionen visar korten

Brexit och socialförsäkring – vad gäller?

Liten höjning av diskonteringsräntan ger liten lättnad för företag

EU-kommissionen rekommenderar ökad samordning i internprissättningsrevisioner

Behov av ökad rättssäkerhet inom skatteområdet?

Paying Taxes 2019 – en unik jämförelse av 190 skattesystem globalt

Kammarrätten underkänner Skatteverkets tolkning av de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna

Övergångsbudget utan reformer

Nya regler begränsar möjligheterna att dra av räntekostnader

Den norska budgeten för 2019 – så påverkas svenska företag och privatpersoner

Beskattning av digitala tjänster – vad händer nu?

Nytt ställningstagande avseende förmån av hälso- och sjukvård

Fusion av utländska alternativa investeringsfonder utlöser beskattning

Val av prissättningsmetod och vinstallokering från en svensk filial

Nytt ställningstagande från Skatteverket om värdering av onoterade optioner

Tax matters – följ vår skatteblogg på engelska!

Nytt ställningstagande – uthyrning av vårdpersonal anses momspliktigt

Bolag som leasade ideell andel av vindkraftverk ansågs inte vara producent av skattepliktig el

Budgetpropositionen för 2019 – vad händer nu?

Entreprenörsansvar för lönefordringar inom bygg- och anläggningsbranschen

Ändrade momsregler för elektroniska tjänster

Fastighetstaxeringen – försenade deklarationer

Brexit – vart är vi på väg?

Kemikalieskatten – vad händer?

Förenklingsregler införs i väntan på det nya momssystemet

Kan koncernbidrag lämnas innan avyttring?

Automatiserad skattefunktion – några tips på vägen

Förslag om skatteregler för tjänstepensionsföretag

CFC-reglerna anpassas till direktivet mot skatteundandraganden

Vem anses vara förbrukare av el i datacenter?

Reducerad momssats på elektroniska och fysiska publikationer

Ytterligare skattebefrielse för solel – nytt förslag från regeringen

Förhandsbesked avseende avkastnings- och kupongskatt i fall där utländska försäkringsföretag meddelar depåförsäkringar

Dags att fundera på lön och utdelning enligt 3:12

Ta del av aktuella skattesatser i alla delar av världen

Förbättrat investeringsklimat för utländska företag i Kina

Växande digitala tjänsteföretag utmanar dagens företagsbeskattning

Införandet av begreppet ekonomisk arbetsgivare i Sverige skjuts upp

Ny straffbestämmelse vid folkbokföringsbrott

Har du väntat länge på ett beslut från en myndighet?

Valextra: Vad kan vi förvänta oss i höstbudgeten?

Kan generationsskiftesfrågan få en lösning efter valet?

Skatteavdrag kan krävas när en faktura betalas till ett utländskt företag

Intressanta förslag i Alliansens reformagenda

Den dolda pensionsskulden kan påverka framtida kommunalskatt

Partiernas skattepositioner inför valet

EU-domstolen utvidgar holdingbolags avdragsrätt för ingående moms

EU-kommissionen föreslår omfattande momsreform – del 2

Kompletterande förslag rörande beskattning vid tillfälligt arbete i Sverige

Mikael Carlén summerar skattevåren och önskar en trevlig sommar!

Avdrag för klimatkompensation

OECD:s utkast gällande prissättning av finansiella transaktioner

Skattespaning i årets Almedalen

Tydlighet kring behovet av en skattereform

Intressant skattedebatt med konkret löfte om förbättringar

Valet skapar heta skattediskussioner i Almedalen

Rivstart för skattefrågan i Almedalen

Superskattetisdag i Almedalen

Nytt besked om utomståenderegeln

Få tydliga besked från Miljöpartiet i skattefrågor inför valet

Svenskt Näringsliv släpper skatterapport inför valet

Högsta förvaltningsdomstolen klargör villkor för att beviljas expertskatt

Nyheter i spelbranschen

Viktig ändring om moms vid uthyrning av vårdpersonal

Kristdemokraterna till val på sänkt skatt för pensionärer

Högsta förvaltningsdomstolen ger klara besked om utomståenderegeln

Stadigvarande vistelse behöver fortfarande klargöras

Dom från HFD om beskattning av carried interest

Liberalerna vill sänka marginalskatten

Upplevelsekort ska inte ses som flerfunktionsvoucher

Sverigedemokraterna åter en vågmästare i skattefrågor?

Pensionsrådgivning som finansieras av arbetsgivaren ska förmånsbeskattas

Osäkert rättsläge för bostadsrättsföreningars beskattningsstatus

SNS summerar nya företagsbeskattningen

Fastighetstaxeringen 2019 – så förbereder du dig!

Lagrådsremiss om att införa begreppet ekonomisk arbetsgivare i Sverige

Ska ett bolags verksamhet bedömas separat eller som en helhet?

Utökade möjligheter till avdrag för ingående moms på broken deal-kostnader

Moderaterna – fortsatt sänkta skatter om man vinner valet!

Förhandsbesked om hur ett livbolags verksamhet avseende mottagen återförsäkring ska beskattas

Proposition om nya skatteregler för företagssektorn

Socialdemokraterna ser gärna en blocköverskridande skattereform efter valet

EU-domstolen prövar reglerna om trepartshandel

Modern filantropi: Nya vägar att finansiera välfärden

Centerpartiet har fortsatt fokus på småföretagare

Vårpropositionen – en fördjupad skatteanalys

Förslag på ny skatt för nikotinhaltiga vätskor och produkter

Vänsterpartiet ser utrymme för höjda skatter

Status quo i årets vårproposition

Moms på crowdfunding

Ny spelskatt föreslås

Tips inför årets inkomstdeklaration

PwC bevakar skattefrågor för bolag och ägare i årets valrörelse!

Förenklingar i lagen om skatt på kemikalier

Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ

Informationsskyldighet för skatterådgivare – snarare än du tror!

Ränteavdragen – vad betyder regeringens förslag för fastighetssektorn?

Ny lag om flygskatt från den 1 april – berörs du?

Exitbeskattningen – regeringen säger nej

Lagrådsremiss om beskattning av säkerhetsreserv

Beskattning av den digitala ekonomin

Förslag om nya skatteregler för företagssektorn

Hur kan en ny skattereform utformas?

Statsministern öppnar upp för samtal om en skattereform

Fönsterbyte ger inte skattemässigt direktavdrag

Hur blockchain kan förändra skattesystemet

Skattefri förmån av hälso- och sjukvård slopas

Coca-Cola vs IRS i ett av de största internprissättningsmålen genom tiderna

Remissinstanserna kritiska till en exitskatt

Kammarrättsavgörande om tryggande av pension genom avsättningar till tjänstepensionsinstitut (trust) i Storbritannien

Dessa branscher kontrollerar Skatteverket 2018

Vägledning för skattehandläggare avseende internprissättning

Ska moms tas ut på en hyresvärds tillhandahållande av el, gas eller vatten?

Skattelättnader för begränsat skattskyldiga – en möjlighet?

Förslag till ny skatt på hälso- och miljöfarliga ämnen samt översyn av bekämpningsmedelsskatt

Finansministern om exitskatten: Konsekvenserna måste utredas ordentligt

Den amerikanska skattereformen – hur påverkas svenska koncerner med verksamhet i USA?

Skatteverket medger brister i förslaget om utflyttningsskatt

Nya bestämmelser för internprissättningsdokumentation i Polen

Strategiska vägval för dagens skattefunktion

Personalliggare i fler verksamheter och nya regler för månadsrapportering på individnivå

Sänkt krav på holdingbolags momsavdrag för allmän omkostnad

Hur ska en ny skattereform se ut?

Bristande ursprungshantering – en dyrköpt läxa för företagen

Nya momsregler för vouchers

Transfer pricing och tullvärde – finns det äntligen en lösning?

Entreprenörens skattefrågor 2018

PwC:s skatterådgivare i Di Debatt: Nya lagar ska inte tas fram av Skatteverket

SNS-ekonomer föreslår höjda kapitalskatter

Äldre servitut måste förnyas innan utgången av 2018

Skattekrönika inför 2018

Även dåliga beslut kring upphandling av externa tjänster är per definition affärsmässiga och avdragsgilla

Kammarrätten utvidgar rätt till momsavdrag vid försäljning av dotterbolag

Våra mest populära inlägg om skatt under 2017

Skatteverkets syn på avdragsrätt vid försäljning av dotterbolag

Adventskalendern 2017: styrelsearvoden en het fråga under året

Beslut om genomförande av en historisk skattereform i USA

Mikael Carlén summerar skatteåret och önskar God Jul och Gott Nytt År!

Skattekrönika 2017

Koncernintern finansiering – saker att beakta?

Adventskalendern 2017: vad händer inom fastighetsbranschen?

CbCR – nya aktiverade relationer för Sverige från och med den 8 december

Betald trängselskatt och infrastrukturavgifter blir en skattepliktig förmån

Lagändring samt ny praxis gällande arbetstillstånd

Anskaffningsutgiften för tomträtt ska i sin helhet hänföras till byggnad

Regeringen presenterar ytterligare åtgärder mot skattefusk

Adventskalendern 2017: vilka avdrag gäller för representation?

CbCR – behöver svenska multinationella företag överväga "sekundär" rapportering?

PwC och UBS: Filantropi ökar starkt bland entreprenörer

Utflyttningsskatt – ett tidens tecken

Beräkning av skattetillägg – en översyn av reglerna

Fortsatt låg diskonteringsränta resulterar i fortsatt höga pensionsskulder

Adventskalendern 2017: årets sista löneuttag för dig som fåmansföretagare

Förslag om utflyttningsskatt

Julklapp till anställda – här är skatteavdragen du får göra!

Land-för-land-rapportering – konvertering från Excel till XML

Det bortglömda generationsskiftet

Paying Taxes 2018 – jämförelse av 190 skattesystem globalt

Förslag på personalliggare i fler verksamheter

Skattelättnader för incitamentsprogram i nystartade företag väntas vid årsskiftet

Internationella skattetrender just nu

Status kring förslaget om ny amerikansk skattereform – potentiellt goda nyheter för svenska bolag

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Kina gällande vissa transporttjänster

Företrädaransvarets omfattning diskuteras – kan det avskaffas i sin nuvarande form?

Amerikansk skattereform kan få betydande konsekvenser för svenska bolag verksamma i USA

Förslag om ny företagsbeskattning – många intressen att ta hänsyn till

Brasilien – en lovande marknad för internationella affärer

Svensk skatteregel strider mot EU-rätten

PwC:s skatterådgivare Peter Lindstrand intervjuas i Di: Ränteförslag skrämmer

Marginell deltidsanställning i annat land påverkar inte företagares socialförsäkringstillhörighet

Styrelsearvoden beskattas som inkomst av tjänst – vad händer med pensionen?

Sammanläggning av bostadsrätt med garageplats eller vindsförråd ska ej kapitalvinstbeskattas

Förändringar av miljö- och punktskatter för 2018

Förändringar i Kinas investeringsklimat för utländska företag

EU-kommissionen föreslår omfattande momsreform

Vikten av att vara ”Brexit-redo”

Nya skatteregler i företagssektorn – vad innebär regeringens lagförslag?

Paketeringsutredningen – vad säger remissinstanserna och spontana remissvar?

Styrelsearvoden ska beskattas som tjänst – ny övergångsperiod enligt Skatteverket

Konsten att mäta en framgångsrik skattefunktion

Kammarrätten underkänner Skatteverkets tillämpning av momslagens omvärderingsregler i Brf-projekt

PwC:s skatterådgivare Mikael Carlén och Hans Peter Larsson kommenterar höstbudgeten på Di Debatt

Höjd skatt på företag och kapital i årets höstbudget

Sänkt moms på guidning av naturområden – förslag i höstbudgeten 2018

Skatteförslagen i höstbudgeten för 2018 – en sammanställning

Skatteförslagen inför höstbudgeten 2018

Amerikansk skattereform i antågande

Bolag upptaxerades efter att avtalad internprissättning inte följts

Regelefterlevnad för svenska företag i Indien

Fastighetsbranschen och ränteavdragen

Förslag om kvalificerade personaloptioner riskerar bli uddlöst

Höjd skatt på sparande i företag väntas i höstbudgeten

Värdefull information om skattesatser i över 150 länder

Nytt ägarregister kräver anmälan om verklig huvudman

Reklamskatten för periodiska publikationer föreslås avskaffas

Styrelsearvoden ska beskattas som tjänst – när börjar detta gälla och vilka konsekvenser kan det bli?

Enklare att flytta din pension efter nya förslag från regeringen

Förslag att hitresta arbetstagare personligen måste besöka Skatteverket

Regeringen drar tillbaka förslaget om ändrade 3:12-regler och skiktgränser

Preliminär källskatt föreslås tas ut på alla fakturor för arbete när F-skattsedel saknas

Höstens skattefrågor

Särskilda skatteregler för finansiell leasing

Mikael Carlén önskar trevlig sommar!

Framtidens skattespecialist

Almedalen 2017 – en kort summering

PwC bevakar skatt i Almedalen – del 2

Brexit och utvecklingen i USA – vilka blir effekterna för svenska företag?

Vad kan ägarformen private equity tillföra generationsskiftesföretag?

Samordning och tydlighet – viktigast för hållbart skattesystem

Fastighetsbranschen och den svenska skattetsunamin

PwC bevakar skatt i Almedalen – del 1

Styrelsearvoden ska beskattas som tjänst – men gäller inte avtal ingångna före 20 juni 2017

Investera dig genom generationsskiftet

Di Debatt om 3:12-förslaget: Entreprenörsskattens nivå är inte hållbar

Paketeringsutredningen – remisstiden förlängd

Regeringen går vidare med ändrade regler för beskattning av optioner

Branschen om paketeringsutredningen

Sista slaget om 3:12

Skatteverket föreslår att begreppet ekonomisk arbetsgivare införs i Sverige

Hur påverkas svenska företag av Brexit och en amerikansk skattereform?

Regeringen föreslår ny beskattning av säkerhetsreserven

Styrelsearvoden ska beskattas som tjänst

Var beskattas aktiebolagens vinster imorgon?

Regeringen föreslår ändrade skatteregler i företagssektorn

Sverige undertecknar multilateral konvention om skatteavtal

Koncerninterna räntenivåer utmanas världen över

Svenska momsregler om jämkning underkända av kammarrätten

Skattekampen hårdnar inför höstbudgeten

Den digitala ekonomin och svensk handel i fokus vid våra skatteseminarier

Slutligt (?) förslag till nya 3:12-regler

Skatter som drivkrafter för företags lokalisering

Robotic Process Automation effektiviserar skattefunktionen

Förbättrade tvistelösningar vid dubbelbeskattning inom EU

Kortare handläggningstider för arbets- och uppehållstillstånd

En företrädares personliga ansvar för skatteskulder är långtgående

Avdrag för moms medges på kostnader vid avyttring av dotterbolagsaktier

Upplåtelse av momsfri mässlokal

Transfer pricing – rättsfall i Ryssland visar på vikten av dokumentation

Nya 3:12 – osäkert in i det sista!

5 snabba frågor om klassificering och jämkning

Delningsekonomin 2.0 – anpassning av skatteregler efterfrågas

3:12-förslaget – här är svaren från den andra remissrundan

Skatteverket utvidgar undantaget för fondförvaltning

Så blir dagens skattefunktion en strategisk tillgång för företaget

Paketeringsutredningen – vad händer nu?

PwC:s skatterådgivare Hans Peter Larsson kommenterar vårpropositionen på SvD Näringsliv Debatt

Få förändringar på skatteområdet i vårpropositionen 2017

Sponsring för ideell sektor – nu har lagrådsremissen kommit

Ändrade regler för fastighetsägare – en analys

Spelmarknaden i Sverige regleras och en spelskatt införs

PwC:s Hans Peter Larsson presenterar en skattereform med fokus på entreprenörskap

Ömsesidig överenskommelse har bedömts bindande gentemot lokala myndigheter

Statligt stöd och internprissättning – vart är vi på väg?

Paketeringsutredningen – inte redo att skickas ut på remiss

Har du koll på förändringarna inom internprissättning?

Förslag till ändringar av vissa punktskatter

Ökad politisk osäkerhet kring olika skattefrågor

Ändrade regler för fastighetsägare – här är förslaget!

Brexit och nytt skatteår i Storbritannien – vad gäller för 2017?

Försäljning eller gåva av fastighet?

Ideella föreningars och trossamfunds fastighetsinnehav – vad är viktigt att tänka på?

Ny skatt från 1 juli – kräver åtgärder av alla som köper in elektronik från utlandet

Uppdaterat förslag till nya 3:12-regler

Konsekvenser av ändrad definition av fast driftställe

Lastbilstrafiken ger överskott till statskassan

Sänkt arbetsgivaravgift för första medarbetaren även i enmansaktiebolag

Etablering i Sverige – vad behöver jag tänka på?

Frias från skyldighet att betala skatt – döms för skattebrott!

Vinster i välfärden – en lägesrapport

Implementeringen av ett ägarregister

Momsrisk för hotell som används som flyktingboende

Skatteverket förtydligar underrättelseförfarandet kring land-för-land rapportering

Armlängdsmässigt pris vid överlåtelse av immateriella tillgångar

Dessa branscher kontrollerar Skatteverket 2017

Första årsrapporten från Allmänna ombudet hos Skatteverket

Riksdagen antar nya regler för internprissättningsdokumentation och land-för-land-rapportering

PwC:s skatterådgivare intervjuas i Dagens industri om 3:12-förändringen

Kommunal fastighetsförsäljning – vad händer med momsen?

Utredningsförslag om skatt på finanssektorn slopas

USA:s skattesystem under förändring

Slutet på kattrumpor? Lagrådet är kritiska till regeringens lagförslag

Nya regler för öppenhet kring internprissättning i Kina

Sänkt energiskatt på egenproducerad förnybar solel

Företagens pensionskostnader ökar när Alecta ändrar sina premiegrunder

3:12-förslaget – nu har remissvaren kommit

Hållbarhet i skattefokus

Ändrade skatteregler för fastighetsägare – hur blir förslaget?

Regelbundna besök i Sverige innebär stadigvarande vistelse

Effektiva processer allt viktigare för företagens skattefunktion

Hur påverkas ditt företags momshantering av den nya fastighetsdefinitionen?

Lagrådsremiss innebär stärkt konsumentskydd vid finansiell rådgivning

Avfallsskatt – begreppet avfallsanläggning

Nytt om hur betaltjänster och förmedling av sådana tjänster ska bedömas ur ett momsperspektiv

Att fakturera styrelsearvodet via eget aktiebolag fungerar inte alltid skattemässigt

Ekonomiska effekter och kommentarer kring 3:12-förslaget

Förslag om skattefria personaloptionsregler gynnar landets unga innovativa företag och dess anställda

Beskattning av konsulttjänster via eget bolag till tidigare arbetsgivare

Det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet

TCO föreslår ny skattereform

Skapa rätt förväntningar kring ditt aktiebaserade incitamentsprogram

PwC:s skatterådgivare uttalar sig i Dagens industri om rekordhöjda skatter 2017

Årskrönika: Hållbarhet och skattehöjningar i fokus under 2017

Ny momsbedömning avseende prispengar

Momsbefrielse för organisationer och företag med liten omsättning

Avdrag för representationskostnader – nu har förtydliganden kommit!

Mikael Carlén summerar skatteåret och önskar God Jul

Skatteverket får backning i frågan om holdingbolags momsavdrag

Lagrådsremiss med förslag om skattelättnader för vissa personaloptioner

Skattekrönika 2016

Ansökan kan nu göras om frivillig skattskyldighet för energiskatt på el

Bristande tullhantering påverkar företagens ekonomi

Julklapp till anställda – här är avdragen 2016

Fler förslag för att förenkla företagens momshantering

Även ideell sektor kommer drabbas av finansiella verksamhetsskatten

Nu omprövar Tullverket företagens tullagertillstånd

Sista dagarna för fåmansföretagare att betala eventuell kvarskatt

Några skattefrågor att beakta vid omstrukturering av välfärdsföretag

Förslag till skatt på flygresor

Dags att stämma av decemberlönen för 2016

Positivt förslag för ideell sektor gällande sponsring

Förslag om ändringar av beskattningen av solel

Paying Taxes 2017 – jämförelse av skattesystemen i 190 ekonomier globalt

Överväganden kring förslaget till nya 3:12-regler

Finansiella verksamhetsskatten på remiss

Regeringen föreslår en sänkning av sjöfartsstödet från och med 2017

3:12-utredningen – detta händer nu

Skattetransparens – alltmer i fokus för både företag och lagstiftare

Ett momslandskap i förändring

Framtidens amerikanska skattesystem enligt Donald Trump

Land-för-land-rapportering – så här ser det svenska skatteförslaget ut

Regeringen föreslår förändrade dokumentationsregler för internprissättning

Utredningen om vinster i välfärden – några första skattefrågor

5 snabba frågor om föreslagen skatt på finansiell verksamhet

Förslaget till nya 3:12-regler – några reflektioner

3:12 – förslag till nya regler

Utrangering måste avse hela byggnaden för att avdrag ska medges

Sänkt diskonteringsränta resulterar i fortsatt höga pensionsskulder

Förslaget till skatt på kemikalier i elektronik och vitvaror – detta gäller

Skatteverket: Reglerna inom delningsekonomin är oklara och svåra att förstå

Direktivet för den nya finansskatten omfattar även ”vanliga” företag!

Slutet på kattrumpor?

Nygamla regler för uppskov vid försäljning av privatbostad

Återlansering av EU-kommissionens förslag om gemensam bolagsskattebas

Gåva av aktier till anställd – förmån eller skattefri gåva?

Nytt förslag om slopande av representationsavdraget

Förändringarna i internationella skatteregler – positivt eller negativt för Sverige?

Automatiskt informationsutbyte rörande skattefrågor

Höga skatter för svenska entreprenörer

Beloppsspärren – förslag på ändring i budgetpropositionen

Beskattning av varor och tjänster i den digitala ekonomin

Koncernbidrag – förslag på ändring i budgetpropositionen

Nytt om holdingbolags avdragsrätt för ingående moms

Ny internationell beskattning ger högre skatterisk

Fyra tänkbara scenarier kring Brexit

Äganderättsklausul tar bort rätt till värdeminskning före tillträdesdag

Arbetsgivare får subventionera anställdas köp av syntetiska optioner

Tax technology – hur moget är ditt företag?

Förslag lagt idag om ny norsk finansskatt om 5 procent!

De starkaste internationella skattetrenderna just nu

Uthyrning av mark och hamnanläggning – med eller utan moms?

Ja från riksdagen till svensk tonnageskatt

Befogad oro kring nytt 3:12-regelverk?

Ökad kostnad vid inlösen av ITP2 ålderspension

Skatt på finansiell verksamhet – gäller inte bara banker!

Befrielse från skattetillägg på fastighetsavgift eller fastighetsskatt

Skatt på kemikalier i viss elektronik – så är förslaget utformat

Förslagen från höstbudgeten som rör energiskatt

Några kompletterande budgetkommentarer från finansministern

Webbseminarium: Bygg ett business case för förändring

Högre skatt för många medlemmar i oäkta bostadsrättsföreningar

Inga större företagsskattefrågor i höstbudgeten

PwC bevakar skatteförslagen i höstbudgeten för 2017 – en sammanställning

Beslut om skatterevision – vad bör företaget tänka på?

Ta del av aktuella skattesatser i över 150 länder

Innovativ teknik och utmaningar inom skatteområdet

Vilka förslag väntas i 3:12-utredningen?

PwC bevakar skatteförslagen i höstbudgeten för 2017 – en sammanställning av kända förslag

Avdragsrätt i Sverige – tjänstepension

Stockholm – möjligheternas stad

Blankett W-8BEN-E allt vanligare vid affärer med kunder i USA

Statens inkomst från stämpelskatten på rekordnivåer

Regeringen drar tillbaka förslaget om hälsoväxling

Höstens skattefrågor viktiga för företagare som är 55+

Spännande skattehöst att vänta

Återbetalning av utländsk moms – dags att ansöka!

EU-kommissionen godkänner tonnageskatten

Skattediskussionen fortsätter efter Almedalen

Bolagens totala skattebidrag – hur visar man det?

5 snabba frågor om fastighetstaxering

Incitamentsutredningen – några intressanta remissvar

Magnus Johnsson och Mikael Carlén önskar trevlig sommar!

Utländsk verksamhet i Norge – hur uppfyller man de skyldigheter som finns?

Nytt fastighetsbegrepp inom moms - justerat lagförslag till lagrådet

Generationsskifte av familjeföretag utgjorde skatteflykt

Summerat från Almedalen: Skattesystemet utmanas av framtidens entreprenörer

Vad händer med entreprenörsskatten?

Günther Mårder presenterar förslag på reform för ökad tillväxt för småföretagare

Samarbete viktigt för att lyckas med socialt entreprenörskap

Intressant diskussion med nya infallsvinklar kring en skattereform för entreprenörskap

"Det bästa seminariet i Almedalen"

Taxi Stockholm reflekterar över delningsekonomin efter skatteseminarium i Almedalen

Stadigvarande bostad – nya bedömningsgrunder

Entreprenörsdag i Almedalen

Olof Hernell reflekterar över hur digitaliseringen kan lösa viktiga samhällsfrågor

Salka Börjeson Eynon om entreprenörens risktagande

Socialt entreprenörskap och filantropi – modeller för att lösa samhällsutmaningar

Digitaliseringen och delningsekonomin utmanar dagens skattesystem – hur möter vi framtiden?

En skattereform för entreprenörskap - vad är mest angeläget för entreprenörerna?

Entreprenörskap, delningsekonomi och skatt – heta ämnen i Almedalen

Momsregler slår hårt mot föreningslivet och det ideella engagemanget

Dagens meny 4/7 – skattedebatten i Almedalen

Utökad möjlighet för momspliktig uthyrning av gemensamma ytor

Ränta på kupongskatt som tagits ut i strid med EU-rätten

Kvalificerade personaloptioner – små förändringar kan ge fantastiskt instrument

Almedalen: Framtidsfrågor lockar Sveriges främsta inom skatt

Socialt entreprenörskap och filantropi

Digitaliseringen ställer krav på FinTech-bolagen

Byte till nytt låneavtal med marknadsmässig ränta träffas av korrigeringsregeln

Brexit – vad innebär det för varuhandeln?

Förvaltning av kommanditbolag utlöste momsredovisning

EU:s finansministrar överens om direktiv mot skatteflykt

Slopat tak för uppskovsavdrag vid försäljning av privatbostad

Föreslagna förändringar i riktlinjerna för internprissättning godkända

Skatteförslag i den nya energiöverenskommelsen

Storbritannien vill ha lägst bolagsskatt bland G20-länderna

Fortsatt avdragsrätt för valutakursförluster på koncerninterna fordringar

Värdeskapande skatterapportering

Förbränningsskatt på avfall och en översyn av kväveoxidavgiften

En skattereform för entreprenörskap

Offentlig land-för-land-rapportering: i ljuset av ökad transparens och samhällsansvar (CSR)

Förslag om medfinansieringen inom sjukförsäkringen

Proposition om ett svenskt tonnagebeskattningssystem

Skatteverket fortsatt restriktiva med att utfärda hemvistintyg till svenska fonder

Ekonomiska trender påverkar företagens beskattning

Fler bostadsrättsföreningar kan komma att klassas som ”äkta”

Banklån med fåmansföretagsaktier som pant

Tips för en modern skattefunktion

Delningsekonomins påverkan på skattesystemet

Kommuner har rätt till ökad ersättning vid representation

Förslag till ny fastighetstaxering för el och värmeproduktion

Ny prövning om avdragsrätt för moms vid dotterbolagsförsäljning

Skatteverket föreslår förändrade regler för internprissättningsdokumentation

Optionsbeskattning i fokus vid Swedish Entrepreneurship Summit

Förslag om ökat informationsutbyte om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor

Regeringen presenterar åtgärdsprogram mot skatteflykt

Förslag om omsättningsgräns för moms - stor betydelse för ideell sektor

Nytt fastighetsbegrepp inom EU medför ändringar i den svenska momslagen

Förslag om omsättningsgräns för momsregistrering

Förlängd tid för 3:12-utredning – väntade skattehöjningar

Svenska fonder har rätt till hemvistintyg

Aktieutdelning på vårens bolagsstämmor för fåmansföretag

FATCA – Vad händer under året?

Deklarationstips inför deklarationen 2016

Miljöskatter och andra punktskatter i vårbudgeten för 2016 och budgeten för 2017

Få nyheter i regeringens vårproposition 2016

Långvarig effekt av de så kallade trädadomarna

PwC bevakar skatteförslagen i vårbudgeten 2016 – en sammanställning av kända förslag

Förslag om avdragsförbud för ränta på vissa efterställda lån

Incitamentsutredningens förslag har remitterats

Delningsekonomin – Centern föreslår konsumtionsskatt

Skattefria förmåner vid vårens löneförhandlingar

Kvalificerade personaloptioner – intressant verktyg för entreprenörsledda företag och start ups

Förslag om nollränta på skattekontot

Dessa branscher kontrollerar Skatteverket 2016

BEPS – Vinstdelningsmodeller med kinesiska bolag

Tips inför deklarationen för delägare i fåmansföretag

Överraskande dom om utländska investeringsfonder – bakläxa till lagstiftaren?

5 snabba frågor om skatt i offentligt ägda bolag

Obligatorisk registrering av ägare till juridiska personer – nytt lagförslag

TCO driver på om ny skattereform

Kvalificerade personaloptioner i Incitamentsutrednings förslag

Skatteregler för incitamentsprogram skapar debatt

Viktiga överväganden vid beslut om utlandspersonal

Förslag om slopande av representationsavdraget

Gåva av aktier i ett fåmansföretag leder till förändring av skatt

Avskrivning av goodwill ska beaktas vid internprissättning

Webbseminarium: Allt du behöver veta om personalliggare i byggbranschen

Ny syn på momsplikt vid upplåtelse av idrottslokaler

Tillväxtföretagandets skatteutmaningar uppmärksammas

Framtidens skattefunktion som integrerad del i finansfunktionen

Avdrag medges för valutakursförluster på koncerninterna fordringar men inte på näringsbetingade andelar

Ska förslag om personaloptioner ta från de rika och ge till företagskreatörer?

Bosatt utomlands – påverkas du av den förändrade arvsrätten?

Beskattning av företag i den nya delningsekonomin

Skatteverket föreslår arbetsgivarrapportering på individnivå varje månad

Skatteverket förtydligar sin syn om moms vid factoring

Avfallsskatt – avdrag för konstruktionsarbeten

Skattepliktiga kapitalvinster på utländska bolagsformer

Webbseminarium: Skatt som en kritisk komponent i alla finansiella förändringar

3:12-utredningen slutspurtar. Vilka förslag till skattehöjningar för ägare till fåmansföretag kan vi förvänta?

EU-kommissionen lanserar förslag på regler för att förhindra aggressiv skatteplanering

BEPS – substans, samordning och transparens

Skatteverket redovisar rapport om ränteavdrag i bolagssektorn

Ny prövning om delägare kan förvalta kommanditbolag momsfritt

Är bolagisering trots allt en trend inom föreningslivet?

BEPS påverkar svenska företag med utlandspersonal

Ge bort en andel i bostaden för att fördubbla ROT-avdraget

Skatteverket uttalar sig om fortsättningen av tryckerimomsärendena

Belgiska skatteregler utgör otillåtet statsstöd enligt EU-kommissionen

BEPS – Skatteverkets förtydligande av internprissättning

Skattens årskrönika 2015

Våra mest populära inlägg om skatt under 2015

Kunder har rätt att återkräva tryckerimoms från sina tryckerier

Årets julklapp – Sveriges skatteblogg nu på engelska

Förre finansministern Erik Åsbrink: Inför en platt skatt modell!

Skattebefrielse för biodrivmedel

Magnus Johnsson önskar god jul

Finansministern vill se över skattesystemet

Så påverkas svenska företag av BEPS

Skatt och teknologi: Ett sällsynt samarbete

Framtidens skattefunktion i behov av dataanalys

Webbseminarium: Är ni redo att implementera Country-by-Country-rapportering?

Expertskatt och artistskatt inom elitidrotten

Löneuttag och andra viktiga årsskiftesfrågor för fåmansföretagare

Tio år av sjunkande skattetryck för svenska företag

Krav på personalliggare i byggbranschen träffar även fastighetsägare

Ställningstagande med anledning av Skandia-målet

Skatterevision inom internprissättning – börja med slutet i åtanke

Tydligare regler för tjänsteställe

Guide för internprissättningsregler världen över

Ägare och styrelser – agera nu eller betala sen

Hur påverkas skattefunktionen av ökade transparenskrav?

Utredning om energiskatt på el

5 snabba frågor om det senaste inom BEPS

Internationella skattetrender som berör entreprenörsledda företag

Inget momsavdrag vid uthyrning av hem för ensamkommande flyktingbarn

Inget utvidgat rut-avdrag i regeringens tilläggsbudget

Nytt system för beskattning av rederier i Sverige

Hyr ut din bostad skattefritt

Folkpartiets skatteförslag innebär höjd moms

Ändrad praxis för momsplikt vid korta fastighetsupplåtelser

Nya rättsfall och aktuella skattefrågor för entreprenörsledda företag

Beskattning i Sverige av personaloptioner och aktieprogram som intjänats utomlands strider mot EU-rätten

Momsavdrag för garagebygge i samfällighetsförening

Generationsskifte med samma skattemässiga villkor som vid en extern försäljning

BEPS – Nya förslag gällande definitionen av fast driftställe

BEPS – Åtgärder för att lösa tvister vid dubbelbeskattning

Bättre framförhållning vid anställning av icke-EU/EES-medborgare

BEPS - Föreslagna förändringar av armlängdsprincipen

Växlingsvinster av den virtuella valutan bitcoin är momsfria

Hur påverkas multinationella koncerner av BEPS? Nytt webbseminarium

Informationsutbyte av förhandsbesked inom EU

Förhandsbesked utgör otillåtet statsstöd

Sänkt diskonteringsränta leder till ökade pensionsskulder

Kapital i utlandet? Tänk på att det måste deklareras i Sverige

Bidrag fortsatt momsbefriat

Hur ser framtidens skattefunktion ut?

BEPS - Påverkan på försäkringsbranschen

BEPS – OECD publicerar slutlig handlingsplan avseende ”Country-by-Country Reporting”

Upphävd DÖ kan påverka pågående skatteutredningar

Utomståenderegeln inte tillämplig enligt ändrat förhandsbesked

BEPS – OECD:s slutrapport kring internprissättning

Förhandsbesked leder till förändring av skatt vid gåva av aktier

OECD:s slutliga rekommendationer gällande BEPS

Skatteverket aviserar ny syn på momsplikt vid upplåtelse av idrottslokaler

Ny rapport om kapitalförvaltning år 2020

Webseminarium om slutrapporteringen av BEPS

Ingen ljusning i budgetpropositionen för medlemmar i oäkta bostadsrättsföreningar

EU-domstolen fäller franska regler om skatt på utdelning

Inför slutrapporteringen av BEPS

Värdefull information om skattesatser i alla delar av världen

Bakslag vid momspliktig uthyrning av idrottslokaler

Budgetpropositionen – Energi-, miljö- och andra punktskatter

Förslag gör det enklare att byta tryggandeform för tjänstepensioner

5 snabba frågor om budgetpropositionen 2016

Budgetpropositionen – särskilda frågor för ideell sektor

PwC bevakar skatteförslagen i budgetpropositionen för 2016 – en sammanställning

Nytt förslag om dubbla förfaranden i skattemål och normalt tillgängligt kontrollmaterial

Privatpersoner och företag – så kan ni ge bidrag

Återsökning av utländsk moms – nu är det dags igen

Digitaliseringen påverkar skattefrågor inom finansbranschen

Förslag på ändring av reglerna rörande säkerhetsreserv

Lagrådsremiss om beskattning av utdelning till och från Sverige

Ännu ett steg närmare införande av ett svenskt tonnageskattesystem

Förenklad Fastighetstaxering 2016

Minister öppnar för skattelättnader för personaloptioner

Tydligare krav för momsavdrag vid blandad momspliktig/momsfri verksamhet

Lagrådet sågar förslaget om skattefrihet för ideell second hand-försäljning

5 snabba frågor om global mobilitet

Lättnadsreglerna upphör för medlemmar i oäkta bostadsrättsföreningar

Finska pensionärers skattefrihet i Portugal på väg att försvinna?

Lagrådsremissen om skattefrihet för ideell second hand-försäljning är här

Vilka blir höstens skattefrågor?

Ny prövning om bostadsrättsandelar är näringsbetingade vid en försäljning

BEPS - var står vi nu och vad är nästa steg?

Nya skatteförslag för bland annat drivmedel, nedsättning av koldioxidskatt för industri och egenproducerad el

Rätt till momsavdrag i samband med kapitalanskaffning

Krönika från Almedalen: Bra diskussioner med skatt högt på agendan

Peter Nyllinge, vd på PwC om skattefrågorna i Almedalen - mobilklipp

Camilla Ljunggren om viktiga skattefrågor för start-up bolag - mobilklipp från Almedalen

PwC - Höjd entreprenörsskatt. Hur påverkar det ägarledda bolag?

PwC - Missgynnas Sverige och svenska bolag av dagens skatteregler?

Tobias Wikström på DI om skattedebatten på PwC:s seminarier - mobilklipp från Almedalen

Jan-Olof Jacke om bolagsskattens betydelse för AstraZeneca - mobilklipp från Almedalen

Ingemar Hansson om skattedebatten i Almedalen 2015 - mobilklipp från Almedalen

Reinhold Lennebo om fastighetsbranschen och skatten

Helhetsgrepp behövs för skattefrågorna inom ideell sektor

BEPS och personaloptioner på skatteagendan

Nu är Tjänstepensionsbeskattningsutredningens betänkande här

En dag i Almedalen med fokus på skatt

Skatt – en del av företags CSR-arbete?

Hans Peter Larsson uttalar sig om entreprenörsskatten i Dagens Industri

Debatt om eventuell skattereform och framtida behov för innovativt företagande

Annika Fritsch inför Almedalens vassaste skattepass

Överlåtelse av fastighet till aktiebolag ansågs som gåva

Förslag om nya regler för tjänstepensioner presenteras på tisdag

Socialförsäkringsavtal mellan Sverige och Sydkorea har trätt i kraft

Tips som underlättar generationsskifte

Trevlig sommar önskar Tax matters!

Nytt lagförslag avseende momsundantag för porto och vissa posttjänster

Viktiga reformer av företagsbeskattningen i EU

Välkommen till PwC:s skatteseminarier i Almedalen

5 snabba frågor om moms

Internprissättningsdokumentationen och skattetillägg

PwC i Almedalen - På årets skatteagenda står beskattning av entreprenörer och FoU

Paketering av fastigheter som skatteplaneringsverktyg - utredning tillsätts

EU-domstolen anser att nekat avdrag för valutakursförlust på näringsbetingade andelar inte strider mot EU-rätten

OECD publicerar implementeringspaket kring "country-by-country reporting"

Egen utflytt och återflytt av bolag är hetaste skattefrågorna för entreprenörer just nu

Elektronisk exportbevisning infördes 1 maj

Ny dom: Skandia-målet tillämpligt även på rent interna tjänster mellan huvudkontor och filial i momsgrupp

Skadestånd utgjorde skattepliktig inkomst

Skapa trygghet med en skattestrategi

Underkända transaktioner över utdelningsdatum ledde till full kupongskatt för danska banker

Lagrådsremissen om slopad skattereduktion för gåva har kommit

Förslag till förändrade regler gällande Cost Contribution Arrangements

OECD lägger fram förslag kring nya fast driftställesregler

Ompröva bostadsuppskovet och få pengar tillbaka

Beslut om skattetillägg föreslås hindra åtal om skattebrott

Personligt betalningsansvar

Nytt förslag för momsfrihet för second hand inom ideell sektor

Regeringen tillsätter utredning om bankskatt – blir det dansk modell och hur fungerar den?

Lika mycket utdelning till alla aktieägare?

EU-parlamentet har antagit nya regler om biobränslen

Lagförslag om återföring av säkerhetsreserv

Utrangeringsavdrag för byggnad nekas

Nu blir det mer rapportering - FATCA var bara början

Förhandsbesked om kapitalförsäkring

Fler företag ombeds fylla i W-8BEN-E vid vissa utbetalningar från USA

Professor Sven-Olof Lodin ny sakkunnig i 3:12-utredningen

Förändrad arvsrätt i internationella situationer

Skattefriheten för utdelning från utländska företag begränsas

Företagsskattekommitténs förslag måste göras om

Sverige har begått ett fördragsbrott genom att ta ut moms på samhällsomfattande posttjänster

Pris vid försäljning av varumärken inom koncernen ansågs inte marknadsmässigt

Worldwide Tax Summaries nu mobilanpassad

PwC bevakar skatteförslagen i vårpropositionen – Förslag på förändringar inom energi- och miljöskatteområdet

PwC bevakar skatteförslagen i vårpropositionen – en sammanställning

PwC bevakar skatteförslagen i vårpropositionen - Nya ränteavdragsregler kommer tidigast 1 januari 2017

PwC bevakar skattefrågorna i vårpropositionen

OECD föreslår skärpta CFC-regler

Stopp för Alliansens förslag om slopade momsgrupper

Skattefri vinst vid försäljning av andelar i bostadsrättsförening

Deklarationstips för delägare i fåmansföretag

Förändringar på energiskatteområdet inför budgetpropositionen

Banklån med fåmansföretagsaktier som pant – Skatteverket förlorar tre pilotmål

OECD föreslår införandet av ett obligatoriskt informationsförfarande gällande skatteplaneringsupplägg

Swedish Tax Newsletter, March 2015

Längre väntan på nya skatteregler för incitamentsprogram

Transaktioner mellan delägare och kommanditbolag utlöste inte moms

Privatpersons försäljning av flera bostäder ansågs vara näringsverksamhet

Korttidsupplåtelse av lokal gav rätt till frivillig skattskyldighet för moms

Goda nyheter - svenska fonder har rätt till hemvistintyg från Skatteverket enligt Kammarrätten i Sundsvall!

Inga stora överraskningar i regeringens skatteförslag inför vår- och höstbudget

OECD och G20-länderna accepterar Tysklands och Storbritanniens förslag om ”patentboxar”

Ny entreprenörskapsutredning ska inte lämna skatteförslag

Utdelning från Cypernbolag – 25 eller 30 procent skatt?

Återförvisat förhandsbesked angående näringsbetingade andelar i bostadsrättsförening

Är företagets tjänsteresenärer under kontroll?

Ny skattereform föreslås av LO och Saco

EU föreslår införande av obligatoriskt informationsutbyte gällande skatterelaterade förhandsbesked

Enighet med Norge om att ta bort energiskattebefrielse för vindkraft

Högsta Förvaltningsdomstolen fastställer förhandsbesked om indirekt ägda ”trädabolag”

Beskattning av personaloptioner intjänade utomlands kan strida mot EU-rätten

Deklarationstips för privatpersoner för inkomståret 2014

Kommunala bolags avdragsrätt för ränta på lån till kommunen

Diskussion kring transfer pricing och tull

Ny hantering av importmoms – aktuella frågor

Har kommun och stat någon nytta av elitidrott? Föreningarna betalar ju ändå ingen skatt...eller?

Betalar du som fastighetsägare för mycket skatt?

Dags att planera lönen

Utnyttja ditt gränsbelopp genom utdelning av andra tillgångar än kontanter

Skatteavdrag på lön för arbete vid fast driftställe i Sverige

EU-kommissionen släpper sitt ärende mot Sverige gällande momsundantaget för ideell sektor

Felaktig moms på porto - särskilt viktigt för ideell och finansiell sektor

Inget avdrag för negativ ränta på inlåningskonto enligt Skatteverket

Regeringen tar strid mot EU-kommissionen

Utökad rätt för fastighetsägare att hyra ut med moms för gruppboenden

Rätta deklarationen innan Skatteverket inleder granskning så kan du undvika skattetillägg

Magnus Johnsson om det förändrade skatteklimatet

Skattetribunalen i Indien avfärdar justering för lokala kostnadsfördelar

Detta granskar Skatteverket i årets kontroller

Entreprenörsskatt bör främja tillväxt

Förslag att slopa skattereduktion för gåva från privatpersoner till ideell sektor

OECD begränsar Country-by-Country rapporteringskravet

Ta kontroll över företagets tjänsteresenärer – inbjudan till webseminarium

Ny entreprenörskapsutredning

Tonnageskatt kan bli verklighet för den svenska sjöfartsnäringen

Förväntad ökning av diskussioner kring fasta driftställen i Tyskland

Ingen källskatt för vissa koncerninterna tjänster mellan Indien och Sverige

Skatteverket uppmanar ideella föreningar med omfattande second hand-försäljning att momsregistrera sig

Beslut om beskattning vid försäljning av privatbostadsrätt

PwC lanserar ny blogg för mindre företag

Internprissättningsöverväganden under bokslutstider

Skatteändringar 2015

Högre skatt på bostadsförmånen i oäkta bostadsrättsföreningar

Nytt utkast från OECD – ytterligare ändringsförslag inom internprissättning

Nya investeraravdraget. Lämna in kontrolluppgift för 2014 och utnyttja avdraget under 2015

Skatteverkets besked lämnar elitidrotten i osäkerhet

Senaste utvecklingen avseende förslaget om att slopa momsgrupper

Skattehöjningar för ägare till fåmansföretagen i nya 3:12-utredningen

Skatteverket anser att den svenska skattebasen är hotad

Utvidgad översyn av 3:12-reglerna

Bostadsrättsföreningar – några ”kom ihåg” vid inledningen av 2015

Planera i tid och var förberedd inför ditt ägarskifte

Har ni råkat ut för en upptaxering avseende internprissättning i Sverige eller utomlands?

Momsavdrag på konsulttjänster vid försäljning av dotterbolagsaktier medges

Krönika för entreprenören 2015

BEPS och ränteavdragsbegränsningar

Högsta förvaltnings­domstolen lämnar inga förhandsbesked om ränteavdrags­begränsningarna

Magnus Johnsson summerar året och önskar god jul

PwC vann mål i kammarrätten om värdering av bolagets aktier

OECD publicerar nytt material om BEPS

Kunskap, förändring och inspiration på Kunskapsdagarna i Göteborg

Aktuella skattesatser i alla delar av världen

OECD kan komma att begränsa kraven på Country-by-Country rapportering

Hårdare krav för att få ut rot- och rutbetalningar från Skatteverket

Sänkt pensionsavdrag och ökade marginalskatter talar för löneväxling

Stopplagstiftning gällande underprisöverlåtelser från indirekt ägda handelsbolag

Uppdaterade Försäkringstekniska grunder

Personalliggare blir verklighet för byggbranschen

Rapport från seminarier kring BEPS och föreslagna dokumentationskrav för internprissättning

Tänk på att övergången till K3 kan påverka avskrivningarna

PwC – skattefrågor efter valet: Så blir fåmansföretagarens ekonomi 2015

PwC - skattefrågor efter valet: Alliansens budget vann omröstningen i riksdagen

Förtydligande av föregående Tax mattersartikel

PwC – Skattefrågor efter valet: Alliansens budget – skattefrågor för näringslivet

EU-kommissionen inleder rättsprocess mot Sverige

Löneuttaget 2014 påverkar skatten på utdelning 2015 – kontrollera i december

Mycket att tänka på inför årsskiftet

Glädje, regelverk och tillväxt – en sammanfattning av entreprenörsdagen

Fastställt att den högre nettolönenivån krävs för att erhålla expertskatt vid nettolöneavtal

Investeringssparkonto - ett skatteeffektivt alternativ till privat pensionssparande?

Lagförslag stoppar dubbla prövningar av skattemål

Tjänstepension under utlandstjänstgöring

Lättnadsreglerna försvinner för medlemmar i oäkta bostadsrättsföreningar

Nya riktlinjer kring dokumentation av internprissättning – så påverkas små och medelstora bolag

Skatteverket lägger ner processen mot de svenska bolag som varit rådgivare till riskkapitalfonderna

OECD föreslår förändringar i riktlinjerna för koncerninterna tjänster av lägre värde

Förslaget om slopande av momsgrupper kvar i Alliansens budgetförslag för 2015

PwC publicerar Transfer Pricing Perspectives: Fit for the Future

Dom från HFD om carried interest i riskkapitalfondstruktur

OECD föreslår stora ändringar till reglerna om fasta driftställen

Högsta förvaltningsdomstolen ger inte prövningstillstånd för Skatteverket i Nordic Capital-målet

Vad händer med fåmansföretagsreglerna?

5 snabba frågor om Tax Transparency. Ett nytt synsätt på skatt?

Spaniens skatteuttag på arv och gåva strider mot den fria rörligheten

Skatteverket ifrågasätter nedsättning av arbetsgivaravgifter vid utvecklingsarbete

Minskat svartarbete i byggbranschen genom personalliggare

Stark kritik mot skatteutredning

Regeringen går inte vidare med förslaget om att upphäva skattebefrielsen för vindkraftsproducerad el

PwC avstyrker Företagsskattekommitténs förslag om nya ränteavdragsbegränsningsregler

5 snabba frågor om budgetpropositionen

Frågan om så kallad tryckerimoms prövad på nytt av Högsta förvaltnings­domstolen

Skatteförslag gällande miljö och andra punktskatter i budgetpropositionen

Fastighetsfrågor i budgetpropositionen

Flera nyheter i regeringens budgetproposition

Mer ”rättvisa” skatter samt fokus på forskning och utveckling i företag är årets trender

Nya momsregler för telekom, radio- och tv-sändningar samt elektroniska tjänster – ansök om förenklingsregler nu

BEPS ett centralt diskussionsämne vid IFA-kongressen

Olika gåvobegrepp vid överlåtelse av fastighet

Tax matters fyller 1 år

Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag

Regeringen går inte vidare med förslag om slopande av momsgrupper

Ny hantering av importmoms – så beräknas underlaget för importmoms

Skärpt syn för momsavdrag vid verksamhet med finansiell inriktning

Nytt EU-direktiv förenklar företagsinterna förflyttningar av tredjelandsmedborgare

PwC – Skattefrågor efter valet: Regeringen föreslår höjd skatt på arbete

PwC – skattefrågor efter valet: Regeringen och Vänsterpartiet har träffat en överenskommelse om vinster i välfärden

Klart med stiftelsetryggande för avgiftsbestämd pensionsplan med garanterad utbetalning

Skatteverket förtydligar om second hand-verksamhet

Värt att se över vissa fördelaktiga skattestrukturer

Ytterligare skyldigheter för svenska företag på norska marknaden

Den sänkta restaurangmomsen och rutavdraget blir kvar

En överblick över den senaste BEPS-utvecklingen

Förslag till ändrade Försäkringstekniska grunder - ej värdesäkrade pensionsåtaganden värderas högre

Lönebaserat utrymme och fyraprocentsregeln - en första ”pusselbit”

Nytt förhandsbesked om ränteavdragsbegränsningarna

Ränta beviljas på återbetald kupongskatt

Beskattning vid försäljning av privatbostadsrätt

BEPS: OECD har publicerat rekommendationer i sju av sina 15 arbetsområden

Tack för nomineringen till Årets Framtidsbyrå

EU-domstolens dom i Skandia-målet – leder till ökade momskostnader

Ny hantering av importmoms – så påverkas importörerna i praktiken

Lättare att uppfylla lönekravet om du växlar bilförmån till lön

PwC bevakar skattefrågorna efter valet: Hur blir skattepolitiken? Kort uppsummering

Viktig dom gällande momsgrupp och filial meddelas imorgon

Webseminarier om OECD:s slutliga rekommendationer kring BEPS

Högre arbetsgivaravgifter för utsända till USA och Kanada

PwC bevakar skattefrågorna även efter valet – på Tax matters och våra seminarier

PwC – skattefrågor inför valet: Partiernas syn på miljöskatter

Ingen utökad avdragsrätt för privat pensionssparande för tjänstledig

PwC och Tax matters nominerat till Årets Framtidsbyrå

Momspliktigt bolag underkändes avdrag i samband med nyemission

PwC – skattefrågor inför valet: Inget nytt om skatter som direkt berör näringslivet i Socialdemokraternas valmanifest

PwC - skattefrågor inför valet: Nygamla skattelöften i Alliansens valmanifest

Förmånsbeskattning av fri telefon och annan elektronisk utrustning

Hög tid att se över koncerninterna garantier

Uppdatering kring OECD och BEPS

PwC – skattefrågor inför valet: Alliansen föreslår skattehöjningar för kommersiella fastigheter samt inom bank- och försäkringssektorn

Andelarna i en bostadsrättsförening har ansetts vara näringsbetingade

Socialförsäkringsavtal mellan Sverige och Indien - nya riktlinjer

PwC – skattefrågor inför valet: Höjd skatt att vänta. Dagens Industri intervjuar Hans Peter Larsson

PwC – skattefrågor inför valet: Feministiskt initiativ gläntar på dörren till riksdagen i årets val. Vilka skattefrågor tänker de driva?

Intressanta diskussioner i Almedalen

Tax matters intervjuar Håkan Bryngelson - mobilklipp från Almedalen

Tax matters intervjuar Annika Fritsch, skatteexpert på Företagarna - mobilklipp från Almedalen

PwC - skattefrågor inför valet: Miljöpartiets dag i Almedalen

PwC - skattefrågorna inför valet: Skattefrågorna allt hetare i Almedalen

Magnus Johnsson summerar PwC:s skatteseminarier - mobilklipp från Almedalen

Tax matters intervjuar Lars Backsell, Recipharm - mobilklipp från Almedalen

Sammanfattning från Almedalen: Konkurrenskraftiga bolagsskatter

Sammanfattning från Almedalen: Konkurrenskraftiga ägarskatter

Skatt och moral - vem bär ansvaret?

Inga drastiska skatteförslag innan valet - panelen överens på Gotlandsförlaget pmj:s seminarium

PwC - skattefrågor inför valet: Jens Orback inför Almedalens vassaste skattepass på tisdag

Det svenska skattesystemet - ett lapptäcke

Hur skyddas ett lands skattebas samtidigt som rörligheten över gränserna bejakas?

PwC - skattefrågor inför valet: Vilka skattefrågor blir hetast i Almedalen?

Tax matters önskar trevlig sommar!

Avdrag för representation

Prissättning i koncern under självkostnaden underkänns momsmässigt

PwC - skattefrågor inför valet: Svenskt Näringsliv lyfter fram kapitalskatten i valrörelsen

Risk för ökade skattekostnader i svenska fonder

5 snabba frågor om Företagsskattekommitténs förslag "Neutral bolagsskatt - för ökad effektivitet och stabilitet"

Swedish Tax Newsletter, June 2014

Lägre elskatt för tjänstesektorn?

PwC – skattefrågor inför valet: Kändistätt på PwC:s skatteseminarier i Almedalen

Socialförsäkringsavtal mellan Sverige och Indien

Ingen koncernbidragsrätt vid upplösning genom likvidation

Företagsskattekommitténs förslag om nya ränteavdragsbegränsningsregler

Kommande justeringar i förslaget om skattereduktionen för mikroproduktion av el

Direktpension påverkar inte skatten på pensionsförsäkringen

Skatt - en hållbarhetsfråga?

Förslaget om slopade momsgrupper tas vidare trots massiv kritik

Vissa fördröjningar i BEPS-projektet

PwC - skattefrågor inför valet: Ägarbeskattningen blir del av valrörelsen

Stockholm i botten i uppmärksammad skatterapport

PwC - skattefrågor inför valet: Träffa oss i Almedalen!

Mera om FATCA, och vad som kommer sen…

Norges skatteblogg lanserad!

Skatteverket föreslår försämrade momsregler för koncerner

Kostnader för vanliga koncerninterna tjänster är inte avdragsgilla i Kina

Utrullningen av ett momssystem i Kina fortsätter – näst på tur är telekom

PwC - skattefrågor inför valet: Vad händer om Sverigedemokraterna blir tungan på skattevågen efter valet?

Företagsledare vill bli bättre på att kommunicera skatt

Riksdagsbeslut om generösare regler för uthyrning av bostadsrätter

Ännu ett förhandsbesked om ränteavdrag

Ränteavdrag vägras av Skatterättsnämnden

Inget ränteavdrag för kommunalt bolag

Sverige träffar äntligen informationsutbytesavtal med USA om FATCA

Innehav av andelar i utländsk investeringsfond

PwC - skattefrågor inför valet: Höjda skatter i socialdemokraternas vårmotion

Koncernbidragsspärrat underskott redovisat i fel deklarationsruta medför inte skattetillägg

Fakturering av konsulttjänster via eget bolag till en tidigare arbetsgivare

OECD öppnar upp för justeringar i sitt förslag om gemensam mall för internprissättningsdokumentation

Sveriges skatteblogg firar sex månader

Förlust på grund av ränteswap – utgift i näringsverksamhet eller förlust i inkomstslaget kapital?

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el är på gång

Dom från kammarrätten angående momsavdrag

Hur företag verksamma inom digitala sektorn och/eller säljer via Internet kan påverkas av BEPS – inbjudan till webseminarium

Ersättning till kommuner för dold moms kan vara för hög

PwC - skattefrågor inför valet: Socialdemokraterna utmanar regeringen om momsgrupper

Bättre regler för Entreprenörer? –Regeringen tillsätter en ny utredning

Bostadsrättsföreningens tillfälliga innehav av en fordran var inget hinder mot äktheten

FATCA – ännu inget avtal klart mellan Sverige och USA

PwC - skattefrågor inför valet: Inget nytt om skatter i vårpropositionen

Bevaka skattefrågorna under valet via Tax matters

FATCA för icke-finansiella företag – inbjudan till webseminarium

Skatteverkets efterbeskattningskrav mot köpare av trycksaker uppmärksammade i Dagens Industri

Tips inför deklarationen – Försäljning av aktier från incitamentsprogram

PwC - skattefrågor inför valet: Alliansens skattefrågor. Lyser de med sin frånvaro?

Arbetet inom OECD mot aggressiv internationell skatteplanering går vidare

Hur kan ditt företag komma att påverkas av BEPS – inbjudan till webseminarium

Överlåtelse av vindkraftverk anses vara momspliktig

Otillåten dubbelbestraffning att påföra skattetillägg vid beskattning av förbjudet lån

Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning

Ny ESO-rapport med förslag till skärpningar av 3:12-reglerna

Äntligen - Förslag om att slopa registrering av uppehållsrätt för EU/EES-medborgare

EU-domstolen anser att förvaltning av pensionstillgångar omfattas av undantag från moms

Skatteavtal och skatteflyktsregler - nytt inom BEPS

PwC - skattefrågor inför valet: Arvsskatten

I väntan på nya skatteregler för incitamentsprogram

PwC – skattefrågor inför valet: Ljusning för generationsskiften?

Fåmansföretag - ändringar efter valet kan försvåra avveckling av bolag

Även volontärer kan bli föremål för förmånsbeskattning

PwC - skattefrågor inför valet: Oppositionspartiernas förslag

Kammarrättsdom - fler anställda med nettolön kan få skattelättnad

Tax matters bevakar skattefrågor i valet

När uppnår vi jämn könsfördelning?

Senaste nytt om EU Financial Transaction Tax

Förslag om generösare regler för uthyrning av bostadsrätter

Utländska styrelseledamöter och svenska arbetsgivaravgifter - hur fungerar det?

Reducera skattekostnaden genom klassificering av investeringar

Högsta förvaltningsdomstolen ger Skatteverket rätt i tryckerimomsmål

När det börjar bli dags att avveckla företaget. Några skattestrategier.

Ingen avdragsrätt för felaktigt debiterad moms trots säljarens konkurs

Skatterättsnämnden anser att utgifter för grundförstärkningsarbeten får dras av omedelbart

Bakslag för Skatteverket när det gäller sexmånadersregeln och tredjelandsvistelse

Regeringens förslag om sänkt pensionsavdrag går emot global trend

Importmoms ska redovisas till Skatteverket från och med 2015

Skatteverkets större insatser 2014

Regeringen föreslår att möjligheten till momsgruppsregistrering slopas

Behöver vi ändra vårt sätt att se på Global Mobility?

Swedish Tax Newsletter - en sammanfattning av svenska skattenyheter på engelska

Skatterättsnämndens förhandsbesked om underprisöverlåtelser har överklagats

Kan skattebetalarna lita på Skatteverket?

Nytt förslag från OECD på gemensam mall för internprissättningsdokumentation

Uppskjuten kapitalvinstskatt på bostadsförsäljning – en olönsam affär?

Skatterättsnämnden underkände underprisöverlåtelser

Skatteverket lämnar klart besked om hantering av moms på förskottshyror för uthyrning av verksamhetslokaler

Högsta förvaltningsdomstolen inhämtar förhandsavgörande från EU-domstolen i ett mål om valutakursförlust och vilandeförklarar ett annat

Nya momsregler för telekom, radio- och tv-sändningar samt elektroniska tjänster – har du börjat förbereda dig?

Ökad möjlighet att tillämpa utomståenderegeln för fåmansföretagare

Förslag om ändrad beskattning av oäkta bostadsrätter

Introduction to Transfer Pricing - ny bok om grunderna i internprissättning

Generationsskiften kräver förtroende

Ett avstyckat mark- och vattenområde kunde överlåtas utan uttagsbeskattning

Företagsledare anser att skattesystemen för internationella företag behöver reformeras

PwC bidrar till den akademiska debatten i skattefrågor

Tillsätt en ägarskatteutredning

När blir en idrottsförening skattebefriad för hyresinkomster?

OECD håller en webcast om utvecklingen kring BEPS den 23 januari klockan 15.00

Högsta förvaltningsdomstolen stänger kammarrättens öppning om rätt till momsavdrag vid försäljning av dotterbolagsaktier

Rätt beskattningsår vid återbetalning av felaktigt debiterad moms?

Spännande skatteutredningar för entreprenörer 2014

Några ”kom ihåg” för bostadsrättsföreningar vid inledningen av 2014

Alla skattebetalare bör behandlas lika

Äntligen beloppsgränser för när det föreligger ekonomiskt hjälpbehov

Ökade möjligheter för entreprenörer att bilda skattebefriade stiftelser

Nordic Capital får rätt mot Skatteverket

Magnus Johnsson summerar året och blickar framåt

Årskrönika för entreprenörer

Sverige deltar aktivt i arbetet med BEPS

Förbättrade möjligheter för företag att finansiera avgiftsbestämda pensionsplaner

Än är inte sista ordet sagt vad gäller "räntesnurror"

Spännande vår i Företagsskattekommittén

Möjligheter till lägre arbetsgivaravgifter för företag som bedriver forskning och utveckling

Högsta förvaltningsdomstolen överväger inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen avseende avdrag för valutakursförlust

Nya investeraravdraget nu ännu bättre

Att hantera olika intressenter i den globala ekonomin

Högsta förvaltningsdomstolen prövar frågan hur momsregeln om marknadsvärde på koncerninterna tjänster ska tillämpas

Se upp med förlorade löneunderlag vid indirekt ägande

Nytt investeraravdrag ger nya möjligheter för mindre företag

Ettårsregeln har ansetts tillämplig trots att en person tillbringar 10 dagar per månad utanför arbetslandet

Ändringar i EU:s moder/dotterbolagsdirektiv

Är din bostadsrättsförening äkta eller oäkta vid årsskiftet?

Fåmansföretagare – dags att se över årets uttag av lön!

Inga dubbla deklarationer för avkastningsskatt!

Handelsbolag får nya regler

Personal utomlands - vad ingår i underlaget för arbetsgivaravgifterna?

Möjlighet till ytterligare avdrag för moms på representation

Vilket värde har julklappen?

Riksdagen sa ja till ändrade skatteregler för ideell sektor

5 snabba frågor om riksdagens 3:12-beslut

3:12. And the winners are...

Vad är BEPS?

Jag tänker styra det här tills jag dör, sen får jag se hur jag gör

Förlorare på 3:12?

Skattefri inkomst ett välkommet bidrag till idrottslig verksamhet

Har Skatteverket ändrat praxis avseende räntor på ägarlån?

Sekretess i Skatteverkets verksamhet

Wallenstams personalbostäder gav rätt till momsavdrag

Skatteutskottet ger grönt ljus till ändringarna i 3:12-reglerna

Senaste nytt om Financial Transactions Tax (FTT)

Mer liberal tillämpning vid ränteavdragsbegränsningsreglerna för kommuner och deras bolag

Banklån med fåmansföretagsaktier i pant beskattas som tjänsteinkomst

Skatteverket beskattar lån med fåmansföretagsaktier i pant som löneinkomst

Stämpelskattefrihet vid så kallat transportköp bekräftas av tingsrätten

Ändrad praxis om dubbelbestraffning

Högsta domstolen underkänner gåvoavsikten vid fastighetsöverlåtelse till ett aktiebolag

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.