<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skatteverket granskar utländska pensioner

Kvinna håller sin hand ‹ Tillbaka till artiklarna

Pensioner är ett långsiktigt åtagande - vilket gör att felbedömningar kan få konsekvenser långt in i framtiden. Detta visar sig i Skatteverkets nyligen publicerade granskning av utländska direktpensioner.

En direktpension är en typ av pension där en arbetsgivare har utgivit ett löfte om framtida pension till en anställd, ofta kopplad till en kapitalförsäkring. Skatteverket har utrett ett stort antal personer som antingen arbetat utomlands eller fått sina pensionspengar placerade i olika utländska lösningar - vilket var vanligt förekommande i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. I de granskade fallen har kapitalet många gånger placerats i utländska kapitalförsäkringar eller liknande finansiella instrument.

Pensionsbeloppet ska beskattas

När pensionspengarna nu betalas ut visar det sig i flera fall att beloppen ska beskattas. Då pensionerna ofta utbetalats med ett engångsbelopp under ett enskilt år har det lett till att skatten kan uppgå till mer än 50 procent av det erhållna värdet. Skatteverket har även tagit ut skattetillägg - i vissa fall på hundratusentals kronor. I flera fall har alltså det tänkta pensionsbeloppet reducerats väsentligt. Något som förbryllar de nyblivna pensionärerna eftersom de tidigare fått besked om att utbetalningen skulle vara skattefri, antingen av sin arbetsgivare eller av pensionsbolaget. 

Konsekvenser för tidigare arbetsgivare

Det kan vara komplicerat att bedöma om en pensionsutbetalning ska beskattas eller inte. Vi på PwC har lång erfarenhet av olika lösningar och kan hjälpa till med bedömningen - såväl för privatpersoner som för företag. Även den pensionsberättigades före detta arbetsgivare kan nämligen i vissa fall behöva betala särskild löneskatt eller avkastningsskatt avseende denna typ av direktpensionslösningar. Något som kanske glömts bort då det i många fall handlar om lösningar som sattes upp för 20-30 år sedan. Om arbetsgivaren tidigare lämnat felaktig information kan även detta leda till oönskade konsekvenser, inte minst för varumärket.

Möjligheter att undvika skattetillägg

Skatteverket har aviserat att man tänker fortsätta sin granskning av utländska direktpensioner. Den privatperson som redovisar beloppet öppet i sin deklaration kan dock inte drabbas av skattetillägg, även om Skatteverket inte delar uppfattningen att utbetalningen är skattefri. Samma sak gäller den som rättar en tidigare deklaration på eget initiativ - innan Skatteverket påbörjar en utredning.

Om du eller dina anställda har en pensionslösning som du är osäker på hur den ska beskattas - kontakta oss.

Välkommen att kontakta oss

Vidar Ambrosiani & Alexander Esberg

Vidar Ambrosiani & Alexander Esberg

Vidar Ambrosiani och Alexander Esberg arbetar på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg. Vidar arbetar med svensk och internationell bolagsbeskattning och Alexander är pensionsspecialist.

Vidar: 073-860 17 96, vidar.ambrosiani@pwc.com
Alexander: 010-212 87 18, alexander.esberg@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Budgetpropositionen för 2024 - så här ser skatteförslagen ut

Idag den 20 september 2023 lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 till riksdagen. Regeringen prioriterar att bekämpa inflationen ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Företrädaransvar efter tillfälliga anstånd - tips till företagare

Under pandemin infördes en möjlighet för företag att få tillfälliga anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Pelare II - lagrådsremiss överlämnad till Lagrådet

Den 31 augusti 2023 överlämnade den svenska regeringen lagrådsremissen för de svenska reglerna avseende implementeringen av EU-direktivet ...

Läs artikeln