<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hög tid att förbereda den första DAC7-rapporteringen

Kvinna står på tågperrong ‹ Tillbaka till artiklarna

Den 31 januari 2024 ska plattformsföretag som omfattas av rapporteringsreglerna enligt DAC7 för första gången lämna in kontrolluppgifter. Dessa uppgifter kommer att innehålla information om plattformens säljare och måste lämnas in till Skatteverket.

Det är nu hög tid för plattformsföretag att utreda dels om plattformen omfattas av rapporteringsplikten, dels om och hur plattformsföretag behöver inhämta, verifiera och spara den information som ska rapporteras in till Skatteverket.

Bakgrund DAC7

Den 1 januari 2023 infördes de nya rapporteringsreglerna för DAC7. De nya reglerna innebär att ett plattformsföretag under vissa förutsättningar ska lämna uppgifter till Skatteverket om vilka säljare och uthyrare som använder plattformen samt vilka inkomster säljarna fått genom plattformen. 

De företag som omfattas av rapporteringsplikten och som behöver lämna in kontrolluppgifter om sina säljare på plattformen är företag som genom sin plattform förmedlar säljarnas tillhandahållanden av:

  • Uthyrning av fast egendom
  • Personliga tjänster
  • Försäljning av varor
  • Uthyrning av transportmedel.

Läs också: DAC7 - plattformsföretagens nya rapporteringskrav närmar sig

Rapportering av kontrolluppgifter senast den 31 januari 2024

Ett plattformsföretag som är skyldigt att rapportera, ska lämna in kontrolluppgifter om sina aktiva säljare varje år. I dessa uppgifter ska inkomster, avgifter och liknande fördelas per kvartal. Kontrolluppgiften ska lämnas senast den 31 januari året efter den rapporteringspliktiga perioden. Det betyder att den första rapporteringen, som gäller säljare som var aktiva på plattformen under 2023, måste vara inlämnad till Skatteverket senast den 31 januari 2024. Kontrolluppgifterna KU 90–93 kan bara lämnas in via filöverföring i XML-format.

Plattformsavgift vid utebliven rapportering

Om plattformsföretaget inte lämnar in uppgifterna i tid eller helt enkelt inte lämnar in dem alls kan företaget bli tvunget att betala en plattformsavgift. Denna avgift kan variera mellan 2 500 och 12 500 kronor per felaktig eller utebliven kontrolluppgift, beroende på hur lång förseningen är. Om plattformsföretaget har många säljare på sin plattform kan kostnaderna för att inte följa DAC7-reglerna därför bli kännbara.

Plattformsföretag bör därför utvärdera om de omfattas av DAC7:s rapporteringsregler och säkerställa att de har en effektiv implementering på plats. Detta för att möjliggöra att plattformsföretaget kan lämna in fullständiga kontrolluppgifter till Skatteverket senast den 31 januari 2024.

Har du frågor om DAC7? Kontakta oss

Mikael Krantz Nordin

Mikael Krantz Nordin

Mikael Krantz Nordin arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Jönköping.
Kontakt: 010-212 92 99, mikael.krantz@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skänk utdelning och julglädje till något som du brinner för

Under julen vill många människor göra skillnad och dela med sig till andra genom att skänka pengar till olika former av välgörenhet. Visste ...

Läs artikeln
Läs artikeln

HOTS - införande av ett system för head office taxation i EU

EU-kommissionen presenterade den 12 september förslag till rådets direktiv om att inrätta ett system där hemviststatens skatteregler ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Dags att se över löneuttaget för 2023 i fåmansföretag

Det är snart årsskifte vilket innebär att det börjar bli dags för dig som äger andelar i ett fåmansföretag att kontrollera ditt löneuttag ...

Läs artikeln