Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters – följ vår skatteblogg på engelska!

Av Kajsa Boqvist, 31 oktober 2018

PwC-skatteradgivning-Chat-Bubbles-solid_0002_burgundy.pngJobbar du internationellt och vill ha tillgång till vad som händer inom skatteområdet på engelska? Kanske vill du dela informationen med utländska kollegor, personer i ditt globala nätverk eller kunder som påverkas av Sveriges skatteregler. Då kan du följa Tax matters på engelska!

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Moms, tull och punktskatter, Personbeskattning

Dela artikeln:

Nytt ställningstagande – uthyrning av vårdpersonal anses momspliktigt

Av Henrik Ivarsson och Madeleine Mogren, 26 oktober 2018

Uthyrning av vårdpersonal anses momspliktigtSom vi tidigare skrivit om på Tax matters, kom Högsta förvaltningsdomstolen före sommaren med en dom (HFD 2018 ref. 41) som innebär att moms ska debiteras när ett bemanningsföretag hyr ut legitimerad vårdpersonal. Sedan dess har branschen väntat på besked om hur Skatteverket tolkar domen. Skatteverket har nu publicerat ett ställningstagande, som innebär en väsentligt ändrad tillämpning jämfört med tidigare.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Bolag som leasade ideell andel av vindkraftverk ansågs inte vara producent av skattepliktig el

Av Fredrik Jonsson, 25 oktober 2018

Vindkraftverk_skattepliktig_elI ett förhandsbesked ansågs ett bolag som hyrt en ideell andel av ett vindkraftverk inte vara producent av skattepliktig el. Istället ansågs ägaren av vindkraftverket vara producent och den som måste registrera sig som skattskyldig.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Budgetpropositionen för 2019 – vad händer nu?

Av Ulrika Lundh Eriksson och Anders Månsson, 24 oktober 2018

Budgetpropositionen 2019Budgetpropositionen är regeringens förslag till statens budget för nästa år. Är det inte valår ska den lämnas till riksdagen senast den 20 september. Om det är valår och detta leder till regeringsskifte ska regeringen lämna budgetpropositionen inom tre veckor efter att den tillträtt, men senast den 15 november. Det börjar närma sig.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning, Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Ändrade momsregler för elektroniska tjänster

Av Cecilia Rasmusson och Anders Jorlin, 22 oktober 2018

Ändrade momsregler för elektroniska tjänsterRegeringen har föreslagit förenklade regler för mindre företag med gränsöverskridande handel av elektroniska tjänster vid försäljning till privatpersoner.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Brexit – vart är vi på väg?

Av Sara Lörenskog, 18 oktober 2018

Brexit – vart är vi på väg?Efter gårdagens strandade brexitmöte blir det än mer viktigt för företag att förbereda sig för de olika scenarion som kan inträffa. Att börja se över sin verksamhet för att identifiera affärskritiska områden som kan påverkas av brexit är en åtgärd som inte är onödig oavsett hur förhandlingarna slutar. Nedan listar vi ett antal områden som vi tror blir viktiga för de flesta företag att se över.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Kemikalieskatten – vad händer?

Av Anders Edlund, 16 oktober 2018

PwC-skatteradgivning-Shipping-Box-solid_0003_roseSkatterättsnämnden har meddelat två förhandsbesked om beskattning av elektronikprodukter som förpackas tillsammans med andra varor. Dessutom föreslår regeringen undantag från skatt i vissa situationer och att en ny kategori skattskyldig införs – Registrerad mottagare.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Förenklingsregler införs i väntan på det nya momssystemet

Av Henrik Gustafsson och Elif Agic, 15 oktober 2018

Förenkligsregler införs i väntan på det nya momssystemetDen 2 oktober enades EU:s finansministrar om att införa fyra förenklingsregler (”quick fixes”) för att undvika att medlemsstaterna ställer olika krav på företagare som tillhandahåller varor internationellt. Det har även beslutats om att tillåta tillfälliga undantag från de normala momsreglerna för att på ett bättre sätt förhindra momsbedrägerier.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Vem anses vara förbrukare av el i datacenter?

Av Fredrik Jonsson och Julia Shao, 4 oktober 2018

Vem anses vara förbrukare av el i datacenter?Skatteverket har publicerat ett ställningstagande om vem som ska anses förbruka den el som används i ett datacenter vilket påverkar vilket företag som kan få avdrag eller återbetalning för energiskatt på el. Skatteverket anser att endast den som förfogar över utrustningen i datacentret som elen förbrukas i bör anses vara den som i praktiken förbrukar elen (slutförbrukaren). Detta innebär att det är den slutliga förbrukaren, och inte det bolag som driver datacentret, som måste ansöka om avdrag/återbetalning hos Skatteverket.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Reducerad momssats på elektroniska och fysiska publikationer

Av Henrik Gustafsson och Elif Agic, 3 oktober 2018

Reducerad momssats på elektroniska och fysiska publikationerUnder gårdagen enades EU:s finansministrar om att ge möjlighet för medlemsstaterna att tillämpa en reducerad momssats på elektroniska och fysiska publikationer.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.