Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Beskattning av den digitala ekonomin

Av Fredrik Nilsson och Henrik Gustafsson, 22 mars 2018

Beskattning av den digitala ekonominFör de som säljer varor och tjänster via internet till kunder i andra länder beskattas merparten av intäkterna idag i Sverige. Indirekt beskattning i form av moms sker dock i köparens hemland både vid försäljning av digitala tjänster till företag och privatpersoner inom EU. Mycket tyder på att beskattning i framtiden även inkomsskattemässigt kommer att ske i det land kunden är hemmahörande. Det förekommer diskussioner på såväl nationell som mellanstatlig nivå om hur beskattning ska kunna ske i det land där varan/tjänsten konsumeras. Förra veckan släppte OECD en interimrapport på området och idag föreslog EU-kommissionen nya åtgärder för rättvis beskattning inom EU.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter, Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Ska moms tas ut på en hyresvärds tillhandahållande av el, gas eller vatten?

Av Christina Grape och Emil Frennberg, 26 februari 2018

PwC-skatteradgivning-FaucetPlug-solid_0004_red.pngDen 1 januari 2017 justerades momslagens regler om tillhandahållande av tjänster i samband med uthyrning av fastighet. Skatteverket har nyligen publicerat ett ställningstagande där de redogör för sin uppfattning om hur moms ska hanteras i dessa fall. Ställningstagandet omfattar tillhandahållande av el, gas eller vatten som sker i samband med en hyresvärds uthyrning av fastigheter.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Förslag till ny skatt på hälso- och miljöfarliga ämnen samt översyn av bekämpningsmedelsskatt

Av Fredrik Jonsson, 20 februari 2018

Förslag till ny skatt på hälso- och miljöfarliga ämnen samt översyn av bekämpningsmedelsskattEn utredning föreslår en ny lag om skatt på kadmium i vissa produkter samt en ny lag om skatt på kemiska växtskyddsmedel. Lagarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019. Samtidigt föreslås att den nuvarande lagen om skatt på bekämpningsmedel ska upphöra att gälla.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Sänkt krav på holdingbolags momsavdrag för allmän omkostnad

Av Ulf Hedström och Gina Hedin, 6 februari 2018

Sänkt krav på holdingbolags momsavdrag för allmän omkostnadKammarrätten har gått emot Skatteverket och ansett att ett holdingbolag har rätt till momsavdrag för allmänna omkostnader, trots att bolaget endast uppburit licensavgifter från dotterbolagen utan att i övrigt tagit aktiv del i dotterbolagens förvaltning.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Bristande ursprungshantering – en dyrköpt läxa för företagen

Av Ulrika Badenfelt, 1 februari 2018

Bristande ursprungshantering – en dyrköpt läxa för företagen

EU-kommissionen har nu granskat hur Tullverket säkerställt att företag som i efterhand upptäckt att varorna varit tullfria, och valt att ompröva sina importdeklarationer för att få tullättnad, verkligen uppfyller kriterierna för tullfri import. EU-kommissionens granskning visade bland annat att många företag inte kan uppvisa de styrkande handlingarna i original och att många ursprungscertifikat hänvisar till fel typ av varor. Felen ansågs vara så pass allvarliga att kommissionen nu kräver att Tullverket ska efterkontrollera samtliga importörer som deklarerat och yrkat på förmånsbehandling i efterhand.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Nya momsregler för vouchers

Av Sara Lörenskog och Julia Shao, 30 januari 2018

Nya momsregler för vouchersEU:s mervärdesskattedirektiv saknar idag bestämmelser om hur vouchers (till exempel värdekuponger, presentkort och andra värdebevis, i såväl fysisk som elektronisk form) ska behandlas momsmässigt. Någon harmonisering av reglerna finns således inte och bestämmelserna i den nationella lagstiftningen i varje medlemsstat är långt ifrån enhetliga. Med anledning av EU-kommissionens förslag om att införa gemensamma bestämmelser om vouchers i mervärdesskattedirektivet har Finansdepartementet under hösten i en promemoria föreslagit implementering av de nya bestämmelserna i den svenska momslagstiftningen.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Transfer pricing och tullvärde – finns det äntligen en lösning?

Av Marcus Hammarstrand, 23 januari 2018

Transfer pricing och tullvärde – finns det äntligen en lösning?Ett område som orsakat flera internationella koncerner huvudbry är hur den koncerninterna prissättningen (”transfer pricing” eller ”TP”) ska struktureras så att den går att försvara ur såväl ett skatte- som ett tullperspektiv. Även om Skatteverket och Tullverket självfallet arbetar för att den koncerninterna prissättningen ska resultera i korrekt fastställda skatter och tullavgifter, finns det fog för att säga att Skatteverket och Tullverket har ”motstående intressen” i denna fråga. Strax före jul 2017 avkunnades det en dom som möjligen löser detta problem.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter, Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Skattekrönika inför 2018

Av Mikael Carlén och Anders Månsson, 15 januari 2018

PwC-skatteradgivning-Pen-1-solid_0001_maroon.pngI år är det valår. Då brukar det normalt vara lite lugnare när det gäller nya skatteförslag och nya regler. Tills regeringen lägger sin första budget efter valet. Men det hindrar inte att det kan komma överraskningar innan dess.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter, Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning, Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)

Dela artikeln:

Kammarrätten utvidgar rätt till momsavdrag vid försäljning av dotterbolag

Av Ulf Hedström, 8 januari 2018

PwC-skatteradgivning-Form.pngHögsta förvaltningsdomstolen har tidigare godkänt momsavdrag i det så kallade Svea Skog-målet. Nu har kammarrätten funnit att avdragsrätt även föreligger för holdingbolag som endast har en förvaltande verksamhet av dotterbolag. Domen går emot Skatteverkets ställningstagande.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Våra mest populära inlägg om skatt under 2017

Av Anders Assarson, 4 januari 2018

Våra mest populära inlägg om skatt under 2017Under 2017 presenterades ett stort antal skatteförslag. 3:12-utredningen, paketeringsutredningen, skatteförändringar på finansiell verksamhet, flygskatt och företagsskatteutredningen var några av de ämnen som många fann intressanta. Här hittar du förra årets mest lästa skatteartiklar.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter, Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.