<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

Föreslagna förändringar av tvistlösningar i Europa

Regeringen lade nyligen fram det lagförslag som ratificerar ett EU-direktiv gällande lösningar av skattetvister kring dubbelbeskattning ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattekrönika inför 2018

I år är det valår. Då brukar det normalt vara lite lugnare när det gäller nya skatteförslag och nya regler. Tills regeringen lägger sin ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Mikael Carlén summerar skatteåret och önskar God Jul och Gott Nytt År!

2017 inleddes med stor osäkerhet då ett flertal skatteförslag presenterats som totalt sett hade kunnat innebära skattehöjningar på upp till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Mikael Carlén summerar skatteåret och önskar God Jul

2016 har varit ett mycket innehållsrikt skatteår och det finns ett flertal händelser som redan har påverkat och kommer att påverka ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattekrönika 2016

År 2016 var ett bra skatteår för våra kunder. Det är roligt att kunna skriva det. Många medelstora företag växte och tog sig in på olika ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Några kompletterande budgetkommentarer från finansministern

Det var inte mycket för företagen i regeringens höstbudget. Detta trots den sedan länge kända krisen i Ericsson och en annalkande ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stockholm – möjligheternas stad

Stockholm hamnar i toppskiktet vid en global jämförelse av städer och hur attraktiva de är inom olika områden. På miljö- och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Spännande skattehöst att vänta

Välkomna tillbaka! Hoppas alla har haft en skön och avkopplande sommar! De stora skattefrågorna har lyst med sin frånvaro under sommaren. I ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattediskussionen fortsätter efter Almedalen

Om Storbritannien påbörjar sitt race med att sänka företagsskatterna kommer det göra diskussionerna om Brexit svårare. Det menar Stefan ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Magnus Johnsson och Mikael Carlén önskar trevlig sommar!

Sommaren är här och vi summerar en intensiv och innehållsrik skattevår. Här berättar Magnus Johnsson kort om vårens händelser inom ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Summerat från Almedalen: Skattesystemet utmanas av framtidens entreprenörer

PwC:s skatteseminarier stack ut i Visby under Almedalsveckan. Däremot har det varit tunt med skattenyheter inom politiken. Några ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Samarbete viktigt för att lyckas med socialt entreprenörskap

Soledad Piñero Misa, vd och grundare till företaget Retoy delar här med sig av sina intryck från vårt seminarium om socialt entreprenörskap ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Entreprenörsdag i Almedalen

Idag bjöd vi in till samtal om socialt entreprenörskap och filantropi med en namnkunnig panel bestående av bland andra Niklas Adalberth, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Entreprenörskap, delningsekonomi och skatt – heta ämnen i Almedalen

Behöver Sveriges skattesystem reformeras för att stimulera och skapa förutsättningar för innovativa och dynamiska tillväxtföretag att växa ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Föreslagna förändringar i riktlinjerna för internprissättning godkända

Den 23 maj godkände OECD ändringarna av riktlinjerna för multinationella företag och skatteförvaltningar gällande internprissättning, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Storbritannien vill ha lägst bolagsskatt bland G20-länderna

För att locka utländska investerare sänker Storbritannien sin bolagsskatt ytterligare till 17 procent i april 2020. Detta är ett led i en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regeringen presenterar åtgärdsprogram mot skatteflykt

Regeringen presenterade idag sin promemoria med 10 åtgärder för att motverka skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt. Åtgärderna ...

Läs artikeln
Läs artikeln

BEPS – Vinstdelningsmodeller med kinesiska bolag

Under internprissättningskonferensen i Paris den 14 mars 2016 diskuterade representanter från OECD, skattemyndigheter, näringslivet och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

EU-kommissionen lanserar förslag på regler för att förhindra aggressiv skatteplanering

EU-kommissionen presenterade igår, den 28 januari 2016, ett digert paket med flera förslag på nationell lagstiftning och andra åtgärder som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

BEPS – substans, samordning och transparens

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) är mycket mer än bara 15 actions. Istället kan BEPS med fördel sammanfattas med orden substans, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

BEPS påverkar svenska företag med utlandspersonal

Förändringar som föreslås genom BEPS Action 7 kan påverka beskattningen av personal i utlandet. Det är därför viktigt att även ...

Läs artikeln
Läs artikeln

BEPS – Skatteverkets förtydligande av internprissättning

Skatteverket framför i sitt förtydligande att de förändringar som har gjorts i samband med BEPS handlingsplan action 8-10 till OECD:s ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Så påverkas svenska företag av BEPS

OECD:s slutrapporter avseende BEPS är omfattande och innehåller mer än 1600 sidor analys och rekommendationer. Hur de här ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatt och teknologi: Ett sällsynt samarbete

Multinationella företag kommer med största sannolikhet möta flera och nya utmaningar vid rapportering och genomförandet av sin ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Internationella skattetrender som berör entreprenörsledda företag

Hårdare skattekonkurrens och möjligheter till lägre skatt på investeringar och vinster från forskning och utveckling är några trender som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

BEPS – Åtgärder för att lösa tvister vid dubbelbeskattning

OECD publicerade nyligen sina slutrapporter inom BEPS-projektet som inom ramen för action 14 behandlar åtgärder för att lösa ...

Läs artikeln
Läs artikeln

BEPS - Föreslagna förändringar av armlängdsprincipen

De förändrade riktlinjerna utifrån innehållet i BEPS handlingsplan action 8-10 ger en fördjupad vägledning på en rad viktiga områden inom ...

Läs artikeln
Läs artikeln

BEPS - Påverkan på försäkringsbranschen

Måndagen den 5:e oktober släppte OECD sina slutgiltiga rapporter inom ramen för BEPS. En bransch som särskilt har granskats är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

BEPS – OECD publicerar slutlig handlingsplan avseende ”Country-by-Country Reporting”

OECD publicerade nyligen inom ramen för BEPS-projektet reviderade riktlinjer för upprättandet av internprissättningsdokumentation. En av de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

BEPS – OECD:s slutrapport kring internprissättning

OECD:s slutrapport om internprissättning (actions 8-10) innehåller betydande revideringar avseende behandlingen av risker och ...

Läs artikeln
Dela