Våra skribenter

Adam Willbo & Jessica Holtz Forsberg

Jessica Holtz Forsberg är auktoriserad skatterådgivare, specialiserad inom internationell företagsbeskattning och internprissättning, och ansvarig för vår skatteverksamhet i Stockholm. Adam arbetar med nationell och internationell personbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg och har forskningsavdraget som särskilt fokusområde.

Adam: 072-880 91 98, adam.willbo@pwc.com

Jessica: 010-212 6025, jessica.holtz.forsberg@pwc.com

Adrian Bussmeier

Adrian Bussmeier arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med indirekt skatt och har även en bakgrund som skattejurist i Tyskland.

Kontakt: 010-212 85 75, adrian.bussmeier@pwc.com

Adrian-Daniel Nistor & Pär Magnus Wiséen

Pär Magnus Wiséen och Adrian-Daniel Nistor arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm respektive Jönköping med internprissättningsfrågor.

Pär Magnus: 010-213 32 95 paer.magnus.wiseen@pwc.com

Adrian-Daniel: 073-860 21 46, adrian-daniel.nistor@pwc.com

Ajdin Hadzic & Michal Herink

Ajdin Hadzic och Michal Herink arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell individbeskattning.

Ajdin: 010 212 57 45, ajdin.hadzic@pwc.com

Michal: 010-213 35 96, michal.herink@pwc.com

Alice Höglund & Katarina Menzel

Alice Höglund arbetar på PwC i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och tillhör Real Estate- gruppen. Katarina Menzel arbetar på PwC i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.

Alice: 072-995 26 97, alice.h.hoglund@pwc.com
Katarina: 010-212 47 92, katarina.menzel@pwc.com

Alice Moon

Alice Moon arbetar på PwC:s kontor i Jönköping med internationell beskattning.

Kontakt: 010-212 52 17, alice.moon@pwc.com

Amanda Ivansson

Amanda Ivansson arbetar på PwC:s kontor i Jönköping med internprissättning och frågor som uppstår i samband med omstruktureringar och förändringar inom större och mindre koncerner.

Kontakt: 010-212 52 21, amanda.ivansson@pwc.com

Amanda Ivansson & Paulina Pleijel

Amanda Ivansson arbetar på PwC:s kontor i Jönköping med internprissättning. Paulina Pleijel arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Göteborg.

Amanda: 010-212 52 21, amanda.ivansson@pwc.com

Paulina: 072-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com

Anders Assarson

Anders Assarson arbetar på PwC:s kontor i Göteborg med internationell personbeskattning.

Kontakt: 010-213 14 23, anders.assarson@pwc.com

Anders Carlbom & Hillevi Söderberg

Anders Carlbom och Hillevi Söderberg arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Göteborg.

Anders: 010-213 14 22, anders.carlbom@pwc.com

Hillevi: +46 (0)729 809540, hillevi.soederberg@pwc.com

Anders Carlbom & Ulf Hedström

Anders Carlbom och Ulf Hedström arbetar med momsfrågor för företag, organisationer och kommuner på PwC:s kontor i Göteborg.

Anders: 010-213 14 22, anders.carlbom@pwc.com

Ulf: 010-213 14 24, ulf.hedstroem@pwc.com

Anders Edlund

Anders Edlund arbetar med punktskatter på PwC:s kontor i Stockholm. Anders har tidigare erfarenhet från annan rådgivningsverksamhet och från Skatteverket.

Kontakt: 010-213 09 61, anders.edlund@pwc.com

Anders Månsson

Anders Månsson är skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Kristianstad.

Kontakt: 010-212 85 54, anders.maansson@pwc.com

Anders Månsson & Björn Ahnqvist

Anders Månsson och Björn Ahnqvist arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Kristianstad respektive Halmstad. Båda har mångårig erfarenhet av att driva skatteprocesser i domstol.

Anders: 010-212 85 54, anders.maansson@pwc.com

Björn: 010-212 62 21, bjoern.ahnqvist@pwc.com

Anders Månsson & Ulrika Lundh Eriksson

Anders Månsson och Ulrika Lundh Eriksson arbetar på PwC:s kontor i Kristianstad respektive Göteborg. Anders arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag samt med skatteprocesser. Ulrika arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping.

Anders: 010-212 85 54, anders.maansson@pwc.com

Ulrika: 010-213 14 17, ulrika.lundh.eriksson@pwc.com

Anders Svensson & Michaela Sundberg

Anders Svenson och Michaela Sundberg arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Västerås respektive Örebro.

Anders: 010 212 51 01 , anders.svenson@pwc.com

Michaela: 072 997 25 26 , michaela.s.sundberg@pwc.com

Andrea Berg Szymanski & Michal Herink

Andrea Berg Szymanski och Michal Herink arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell individbeskattning. Michal är specialiserad på incitamentsprogram och har tidigare även jobbat på PwC:s kontor i London.

Andrea: 0709 29 11 13, andrea.berg.szymanski@pwc.com

Michal: 0102133596, michal.herink@pwc.com

Andreas Carlsson

Andreas Carlsson arbetar med nationella och internationella skattefrågor på PwC i Stockholm med särskilt fokus på omstruktureringar och förvärv.

Kontakt: 010-212 95 27, andreas.x.carlsson@pwc.com

Andreas Stranne

Andreas Stranne jobbar på PwC:s kontor i Göteborg som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.

Kontakt: Tel: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Andreas Stranne & Emelie Samuelsson

Andreas Stranne och Emelie Samuelsson arbetar på PwC:s kontor i Göteborg. Andreas arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag och Emelie arbetar med företagsbeskattning.

Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Emelie: 072 880 97 56, emelie.samuelsson@pwc.com

Andreas Stranne & Johan Ohlsson

Andreas Stranne och Johan Ohlsson arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Göteborg respektive Skövde.

Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Johan: 010-212 92 09, johan.ohlsson@pwc.com

Andreas Stranne & Nadja Lindberg

Andreas Stranne och Nadja Lindberg arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Göteborg respektive Jönköping.

Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Nadja: 010-212 55 54, nadja.lindberg@pwc.com

Andreas Stranne & Sophie Ekberg

Andreas Stranne arbetar på PwC:s kontor i Göteborg som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag. Sophie Ekberg arbetar på PwC:s kontor i Linköping och Norrköping med inkomstskatt med särskilt fokus på företag.

Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Sophie: 0738 602137, sophie.a.ekberg@pwc.com

Anna Berglund

Anna Berglund arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm.

Kontakt: 010-212 49 15

Anna Groth

Anna Groth arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Linköping/Norrköping.

Kontakt: 010-213 04 04, anna.groth@pwc.com

Anna Groth & Adrian Bussmeier

Anna Groth och Adrian Bussmeier arbetar på PwC:s kontor i Linköping/Norrköping respektive Stockholm. Anna arbetar med momsrådgivning och Adrian arbetar med indirekt skatt och har även en bakgrund som skattejurist i Tyskland.

Anna: 010-213 04 04, anna.groth@pwc.com

Adrian: 010 212 85 75, adrian.bussmeier@pwc.com

Anna Gustring Boman

Anna Gustring Boman arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Stockholm, med särskilt fokus på finansieringsfrågor inom pensionsområdet.

Kontakt: 010-212 48 86, anna.gustring.boman@pwc.com

Anna Gustring Boman & Sten Levin

Anna Gustring Boman arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Stockholm med särskilt fokus på finansieringsfrågor inom pensionsområdet. Sten Levin arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Göteborg med fokus på både strategiska och praktiska frågor inom tjänstepensionsområdet.

Anna: 010-212 48 86, anna.gustring.boman@pwc.com

Sten: 010-213 22 17, sten.levin@pwc.com

Anna Romby & Fredrik Ohlsson

Fredrik Ohlsson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg. Fredrik ingår i PwC:s skatteprocessgrupp och är även medlem av PwC:s internationella EU-skatterättsliga nätverk EUDTG (EU Direct Tax Group). Anna Romby arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Stockholm. Anna är doktor i finansrätt och är medlem av PwC:s internationella EU-skatterättsliga nätverk EUDTG (EU Direct Tax Group).

Anna, 073 860 17 60 anna.romby@pwc.com

Fredrik, 010-213 14 19 fredrik.ohlsson@pwc.com

Annika Svanfeldt

Annika Svanfeldt jobbar på PwC:s kontor i Stockholm som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.

Kontakt: 010-212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com

Annika Svanfeldt & Andreas Stranne

Annika Svanfeldt och Andreas Stranne arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg.

Annika: 010-212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com

Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Annika Svanfeldt & Emelie Samuelsson

Annika Svanfeldt och Emelie Samuelsson arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg.

Annika: 010-212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com

Emelie: 072 880 97 56, emelie.samuelsson@pwc.com

Annika Svanfeldt & Fredrik Richter

Annika Svanfeldt och Fredrik Richer arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Stockholm respektive Jönköping.

Annika: 010-212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com

Fredrik: 010-212 52 37, fredrik.richter@pwc.com

Annika Svanfeldt & Jesper Öberg

Annika Svanfeldt och Jesper Öberg arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm. Annika arbetar med särskild inriktning på skattefrågor för entreprenörer och deras bolag och Jesper är specialiserad inom indirekt skatt och den finansiella sektorn.
Annika: 010-212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com
Jesper: 010-212 95 53, jesper.oberg@se.pwc.com

Annika Svanfeldt & Nickta Saberi

Annika Svanfeldt och Nickta Saberi arbetar som Skattespecialister på PwC:s kontor i Stockholm.

Annika: 010 212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com

Nickta: 010-212 67 83, nickta.saberi@pwc.com

Annika Svanfeldt & Oscar Warglo

Annika Svanfeldt och Oscar Warglo arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Stockholm.

Annika: 010-212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com

Oscar: 010-213 32 40, oscar.warglo@pwc.com

Annika Svanfeldt & Stefan Asklöf

Annika Svanfeldt jobbar på PwC:s kontor i Stockholm som auktoriserad skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag. Stefan Asklöf jobbar på PwC:s kontor i Stockholm som auktoriserad skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.

Annika: 070-929 41 84, annika.svanfeldt@pwc.com

Stefan: 072-995 26 17, stefan.askloef@pwc.com

Behrang Nikou

Behrang Nikou works at the tax department at PwC’s office in Malmö with transfer pricing.
Contact: +46 10-213 27 06, behrang.nikou@pwc.com

Björn Ahnqvist

Björn Ahnqvist arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Halmstad.

Kontakt: 010-212 62 21, bjoern.ahnqvist@pwc.com

Björn Nordgren

Björn Nordgren arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med nationell och internationell företagsbeskattning.

Björn: 010-212 59 95, bjorn.nordgren@pwc.com

Björn Nordgren & Johan Thornberg

Björn Nordgren och Johan Thornberg arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med nationell och internationell företagsbeskattning.

Björn: 010-212 59 95, bjorn.nordgren@pwc.com

Johan: 010-212 68 27, johan.thornberg@pwc.com

Carl Svalstedt &Thomas Almendal

Carl Svalstedt och Thomas Almendal arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm. Carl arbetar med företagsbeskattning och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighetsbolag. Thomas arbetar med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på beskattning av fastigheter och fastighetstaxering.

Carl: 010-213 26 55, carl.svalstedt@pwc.com


Thomas: 010-212 96 50, thomas.almendal@pwc.com

Carl Wallbäck & Cecilia Rasmusson

Carl Wallbäck och Cecilia Rasmusson arbetar med momsfrågor på PwC:s kontor i Stockholm och Sundsvall.

Carl: 070 9291051, carl.w.wallback@pwc.com

Cecilia: 010-212 88 75, cecilia.rasmusson@pwc.com

Caroline Poles & Christian Le Guillarme

Caroline Poles och Christian Le Guillarme arbetar på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg med internationell personbeskattning.

Caroline: 073-947 88 56, caroline.poles@pwc.com

Christian: 010-212 54 89, christian.le.guillarme@pwc.com

Caroline Poles & Elif Agic

Elif Agic och Caroline Poles arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Elif arbetar med momsrådgivning och har även tidigare erfarenhet från Skatteverket. Caroline arbetar med momsrådgivning och har även erfarenhet från internationell personbeskattning.

Caroline: 0739-47 88 56, caroline.poles@pwc.com

Elif: 010-212 56 21, elif.a@pwc.com

Cecilia Arrhenius

Cecilia Arrhenius arbetar på PwC:s skatteavdelning i Malmö sedan mer än tio år tillbaka inom området internationell personbeskattning och socialförsäkring. Cecilia har arbetat i över 25 års med dessa frågor och har gedigen erfarenhet inom dessa områden. Ett av Cecilias speciella fokusområden är skatte- och socialförsäkringsregler i Öresundsregionen.

Kontakt: 010-212 67 46, cecilia.arrhenius@pwc.com

Cecilia Arrhenius & Magnus Westman

Cecilia Arrhenius arbetar på PwC:s skatteavdelning i Malmö sedan mer än tio år tillbaka inom området internationell personbeskattning och socialförsäkring. Cecilia har arbetat i över 25 års med dessa frågor och har gedigen erfarenhet inom dessa områden. Ett av Cecilias speciella fokusområden är skatte- och socialförsäkringsregler i Öresundsregionen. Magnus Westman arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell personbeskattning.

Cecilia: 010-212 67 46, cecilia.arrhenius@pwc.com

Magnus: 010-212 48 33, magnus.westman@pwc.com

Cecilia Arrhenius & Sofia Linder

Cecilia Arrhenius arbetar på PwC:s skatteavdelning i Malmö sedan mer än tio år tillbaka inom området internationell personbeskattning och socialförsäkring. Cecilia har arbetat i över 25 års med dessa frågor och har gedigen erfarenhet inom dessa områden. Ett av Cecilias speciella fokusområden är skatte- och socialförsäkringsregler i Öresundsregionen. Sofia Linder arbetar på PwC:s kontor i Jönköping med internationell personbeskattning och socialförsäkringsfrågor.

Cecilia: 010-212 67 46, cecilia.arrhenius@pwc.com

Sofia: 010-212 63 08, sofia.linder@pwc.com

Cecilia Rasmusson

Cecilia Rasmusson arbetar med moms på PwC:s kontor i Sundsvall.

Kontakt: 010-212 88 75 cecilia.rasmusson@pwc.com

Cecilia Rasmusson & Kristina Lundqvist

Cecilia Rasmusson arbetar med moms på PwC:s kontor i Sundsvall. Kristina Lundqvist arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med inkomstskattefrågor inom ideell sektor. Kristina har tidigare arbetat med skatteprocesser på Skatteverket och är specialiserad på skattefrågor rörande stiftelser och ideella föreningar.

Cecilia: 010-212 88 75 cecilia.rasmusson@pwc.com

Kristina: 010-212 47 94, kristina.lundqvist@pwc.com

Christina Aronson

Christina Aronson arbetar på PwC:s kontor i Jönköping med skattefrågor rörande bolagsbeskattning, internationell beskattning och ägarbeskattning.

Kontakt: 010-212 52 08, christina.aronson@pwc.com

Christina Aronson & Nadja Lindberg

Christina Aronson och Nadja Lindberg arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Jönköping.

Christina: 010-212 52 08 christina.aronson@pwc.com

Nadja: 010-212 55 54, nadja.lindberg@pwc.com

Christina Aronson & Sophie Ekberg

Christina Aronson arbetar på PwC:s kontor i Jönköping med framförallt nationell och internationell företagsbeskattning. Sophie Ekberg arbetar på PwC:s kontor i Linköping och Norrköping med framförallt nationell och internationell företagsbeskattning.

Christina: 010-212 52 08, christina.aronson@pwc.com

Sophie: 0738 602137, sophie.a.ekberg@pwc.com

Christina Grape

Christina Grape arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med momsrådgivning och är specialiserad på frågor avseende fastighetsmoms.

010-212 54 93, christina.grape@pwc.com

Constantina Boberg

Constantina Boberg arbetar på PwC:s kontor i Uppsala med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighetsbolag.

010-212 66 64, constantina.boberg@pwc.com

Constantina Boberg & Emma Eriksson

Constantina Boberg och Emma Eriksson arbetar på PwC:s kontor i Uppsala med företagsbeskattning och är särskilt inriktade på skattefrågor för fastighetsbolag.

Constantina: 010-212 66 64, constantina.boberg@pwc.com

Emma: 010-213 06 88, emma.x.eriksson@pwc.com

Constantina Boberg & Katarina Menzel

Katarina Menzel och Constantina Boberg arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm respektive Uppsala med företagsbeskattning. De är särskilt inriktade på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.

Katarina: 010-212 47 92, katarina.menzel@pwc.com

Constantina: 010-212 66 64, constantina.boberg@pwc.com

Constantina Boberg & Lena Josefsson

Constantina Boberg arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Uppsala med företagsbeskattning. Hon är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag. Lena Josefsson arbetar med momsfrågor för företag, organisationer och kommuner på PwC:s kontor i Göteborg. Lena har mångårig erfarenhet av momsområdet, bland annat som rättslig specialist på Skatteverket, föreläsare och skribent.

Constantina: 010 2126664, constantina.boberg@pwc.com

Lena: 010-212 90 66, lena.josefsson@pwc.com

Constantina Boberg & Mikael Gustafsson Brauner

Constantina Boberg Mikael Gustafsson Brauner jobbar som skatterådgivare inom företagsbeskattning på PwC:s kontor i Uppsala respektive Kristianstad.

Constantina: 010-212 66 64 constantina.boberg@pwc.com

Mikael: 010-212 67 48, mikael.gustafsson@pwc.com

Daniel Glückman

Daniel Glückman arbetar på PwC i Stockholm med nationell och internationell företagsbeskattning och med specialisering inom den finansiella sektorn.

Kontakt: 010-212 91 77, daniel.gluckman@pwc.com

Daniel Glückman & Jesper Öberg

Daniel Glückman och Jesper Öberg arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Daniel arbetar med svensk och internationell företagsbeskattning främst rörande finansiella företag och Jesper arbetar med indirekt skatt och är specialiserad inom den finansiella sektorn.

Daniel: 010-212 91 77, daniel.gluckman@pwc.com

Jesper: 010-212 95 53, jesper.oberg@pwc.com

Daniel Glückman & Kristofer Karlsson

Daniel Glückman och Kristofer Karlsson arbetar på PwC i Stockholm med nationell och internationell företagsbeskattning och med specialisering inom den finansiella sektorn.

Daniel: 010-212 91 77, daniel.gluckman@pwc.com

Kristofer: 010 213 25 57, kristofer.karlsson@pwc.com

Daniel Glückman & Mikaela Kronqvist

Daniel Glückman och Mikaela Kronqvist arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med svensk och internationell företagsbeskattning främst rörande finansiella företag.

Daniel: 010-212 91 77, daniel.gluckman@pwc.com

Mikaela: 072-880 93 27, mikaela.kronqvist@pwc.com

Daniel Glückman & Omar Hassan Khel

Daniel Glückman och Omar Hassan Khel arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med svensk och internationell företagsbeskattning främst rörande finansiella företag.

Daniel: 010-212 91 77, daniel.gluckman@pwc.com

Omar: 072-880 91 21, omar.hassan.khel@pwc.com

Dimitri Gankin

Dimitri Gankin arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättningsfrågor.

Kontakt: 010-212 48 18, dimitri.gankin@pwc.com

Ebba Olausson Edén och Magdalena Bartels

Ebba Olausson Edén och Magdalena Bartels arbetar som på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättning.

Ebba: 073-860 17 80, ebba.eden@pwc.com

Magdalena: 010-212 48 12, magdalena.bartels@pwc.com

Edvin Zacke & Henrik Gustafsson

Edvin Zacke och Henrik Gustafsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm och är särskilt inriktade på frågor som berör fastighetsbranschen.

Edvin: 010-212 55 98, edvin.zacke@pwc.com

Henrik:010-213 38 27, henrik.gustafsson@pwc.com

Elisabeth Bergmann

Elisabeth Bergmann är ansvarig för Financial Services Tax inom PwC Sverige och arbetar med nationell respektive internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm.

Kontakt: 010-212 42 17, elisabeth.bergmann@pwc.com

Elisabeth Bergmann & Oscar Söderlund

Elisabeth Bergmann och Oscar Söderlund arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Elisabeth är ansvarig för Financial Services Tax inom PwC Sverige och arbetar med nationell respektive internationell företagsbeskattning. Oscar arbetar med svensk och internationell företagsbeskattning främst rörande finansiella företag.

Elisabeth: 010-212 54 63, elisabeth.bergmann@pwc.com

Oscar: 010-212 57 57, oscar.soderlund@pwc.com

Emma Larsson och Lina Gardlow

Emma Larsson och Lina Gardlow arbetar på PwC i Jönköping respektive Umeå med skatterådgivning till entreprenörer och dess bolag.

Emma: 072-880 93 94, emma.e.larsson@pwc.com
Lina: 010-212 53 66, lina.gardlow@pwc.com

Erica Borglund och Femke van der Zeijden

Erica Borglund och Femke van der Zeijden arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm.

Erica: 070-929 12 71, erica.borglund@pwc.com

Femke: 072-995 87 30, femke.v.van.der.zeijden@pwc.com

Erik Sahlberg

Erik Sahlberg arbetar med moms på PwC:s kontor i Västerås.

Kontakt: 010-212 44 44, erik.sahlberg@pwc.com

Evelina Kerr & Cecilia Arrhenius

Evelina Kerr arbetar på PwC:s skatteavdelning i Malmö med internationell personbeskattning och socialförsäkring. Cecilia Arrhenius arbetar på PwC:s skatteavdelning i Malmö sedan mer än tio år tillbaka inom området internationell personbeskattning och socialförsäkring. Cecilia har arbetat i över 25 års med dessa frågor och har gedigen erfarenhet inom dessa områden. Ett av Cecilias speciella fokusområden är skatte- och socialförsäkringsregler i Öresundsregionen.

Evelina: 010-213 09 57, evelina.kerr@pwc.com

Cecilia: 010-212 67 46, cecilia.arrhenius@pwc.com

Femke van der Zeijden & Frida Karlsson

Femke van der Zeijden och Frida Karlsson arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm.

Femke: 072-995 87 30, femke.v.van.der.zeijden@pwc.com

Frida:+46 (0)72 994 75 46, frida.f.karlsson@pwc.com

Fredrik Hillälv & Behrang Nikou

Fredrik Hillälv och Behrang Nikou arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Malmö. Båda arbetar med internprissättning och frågor som uppstår i samband med omstruktureringar och förändringar inom större koncerner, samt dokumentation av gränsöverskridande transaktioner. Fredrik har tidigare erfarenhet från danska regler rörande internprissättning.

Fredrik: 010-212 57 25, fredrik.hillalv@pwc.com

Behrang: 010-213 27 06, behrang.nikou@pwc.com

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson arbetar med och är specialiserad på olika typer av punktskatter till exempel energi-, miljö-, alkohol- och tobaksskatt. Fredrik har tidigare arbetat som rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor och på domstol.

Kontakt: 010-212 48 01, fredrik.jonsson@pwc.com

Fredrik Jonsson & Julia Shao

Fredrik Jonsson och Julia Shao arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Fredrik är specialiserad på olika typer av punktskatter till exempel energi-, miljö-, alkohol- och tobaksskatt. Fredrik har tidigare arbetat som rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor och på domstol. Julia arbetar med rådgivning inom moms och punktskatter till bland annat internationellt verksamma bolag.

Fredrik: 010-212 48 01, fredrik.jonsson@pwc.com


Julia: 010-212 91 38, julia.shao@pwc.com

Fredrik Jonsson och Ulf Särkioja

Fredrik Jonsson och Ulf Särkioja arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Fredrik är specialiserad på olika typer av punktskatter till exempel energi-, miljö-, alkohol- och tobaksskatt. Fredrik har tidigare arbetat som rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor och på domstol. Ulf arbetar med indirekta skatter.
Fredrik: 010-212 48 01, fredrik.jonsson@pwc.com
Ulf: 072-880 94 19, ulf.sarkioja@pwc.com

Fredrik Lund

Fredrik Lund arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Malmö. Fredrik jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel samt med bolag i fastighetsbranschen.

Kontakt: 010-212 70 78, fredrik.lund@pwc.com

Fredrik Lund & Ola Persson

Fredrik Lund och Ola Persson arbetar med momsfrågor på PwC:s kontor i Malmö och Kristianstad. Fredrik och Ola arbetar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel samt med bolag i fastighetsbranschen.

Fredrik: 010-212 70 78, fredrik.lund@pwc.com

Ola: 010-212 92 22, ola.persson@pwc.com

Fredrik Nilsson

Fredrik Nilsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Fredrik arbetar med internationell företagsbeskattning och har bred erfarenhet av att arbeta med klienter inom diverse områden.

Kontakt: 010-212 62 93, fredrik.nilsson@pwc.com

Fredrik Nilsson & Fredrika Karlsson

Fredrik Nilsson och Fredrika Karlsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell företagsbeskattning och har särskilt fokus på DAC6-frågor.

Fredrik: 010-212 62 93, fredrik.nilsson@pwc.com

Fredrika: 010-212 47 27, fredrika.karlsson@pwc.com

Fredrik Nilsson & Henrik Gustafsson

Fredrik Nilsson och Henrik Gustafsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Fredrik arbetar med internationell företagsbeskattning och har bred erfarenhet av att arbeta med klienter inom digital media. Henrik arbetar med indirekt skatt med särskilt ansvar för e-commerce.

Fredrik: 010-212 62 93, fredrik.nilsson@pwc.com

Henrik: 010-213 38 27, henrik.gustafsson@pwc.com

Fredrik Nilsson & Josephine Hagert

Fredrik Nilsson och Josephine Hagert arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Fredrik och Josephine arbetar med internationell företagsbeskattning och har bred erfarenhet av att arbeta med klienter inom diverse områden.

Fredrik: 010-212 62 93, fredrik.nilsson@pwc.com


Josephine: 010-212 73 46, josephine.hagert@pwc.com

Fredrik Nilsson & Louise Karlén

Fredrik Nilsson och Louise Karlén arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell företagsbeskattning. Fredrik har även bred erfarenhet av att arbeta med klienter inom digital media.

Fredrik: 010-212 62 93, fredrik.nilsson@pwc.com

Louise: 010-200 81 10, louise.karlen@pwc.com

Fredrik Nilsson & Marcus Hammarstrand

Fredrik Nilsson och Marcus Hammarstrand arbetar på PwC:s skatteavdelningar i Stockholm respektive Göteborg. Fredrik arbetar med internationell företagsbeskattning och har bred erfarenhet av att arbeta med klienter inom diverse områden. Marcus arbetar med internationella transaktioner och de frågor rörande internprissättning, tull och moms som dessa medför.

Fredrik: 010-212 62 93, fredrik.nilsson@pwc.com

Marcus: 010 213 14 34 , marcus.hammarstrand@pwc.com

Fredrik Ohlsson

Fredrik Ohlsson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg. Fredrik ingår i PwC:s skatteprocessgrupp och är även medlem av PwC:s internationella EU-skatterättsliga nätverk EUDTG (EU Direct Tax Group).

Kontakt: 010-213 14 19, fredrik.ohlsson@pwc.com

Fredrik Ohlsson & Håkan Danmyr

Fredrik Ohlsson och Håkan Danmyr arbetar på PwC:s kontor i Göteborg respektive Malmö. Fredrik arbetar bland annat med nationell och internationell företagsbeskattning och är även medlem av PwC:s internationella EU-skatterättsliga nätverk EUDTG (EU Direct Tax Group). Håkan arbetar med internationell företagsbeskattning.

Fredrik: 010-213 14 19, fredrik.ohlsson@pwc.com
br>
hakan.danmyr@pwc.com

Fredrik Ohlsson och Mario Repas

Fredrik Ohlsson och Mario Repas arbetar på PwC:s kontor i Göteborg. Fredrik arbetar bland annat med nationell och internationell företagsbeskattning och är även medlem av PwC:s internationella EU-skatterättsliga nätverk EUDTG (EU Direct Tax Group). Mario arbetar med internationell företagsbeskattning.
Fredrik: 010-213 14 19, fredrik.ohlsson@pwc.com
Mario: 072 880 94 04, mario.repas@pwc.com

Fredrik Richter

Fredrik Richter är verksam vid PwC:s kontor i Jönköping och arbetar primärt med omstruktureringar av och beskattningseffekter vid försäljning av s.k. fåmansföretag, fastigheter, bolagsbeskattning samt internationell beskattning. Fredrik är även delaktig i PwC:s idrottsnätverk.
010-212 52 37
Fredrik Richter works at PwC’s office in Jönköping and works primarily with restructuring and taxation effects on the sale of what are known as close companies, properties, corporate taxation and international taxation. Fredrik is also a member of the PwC sports network.
+46 10 212 52 37

Fredrik Richter och Andreas Stranne

Fredrik Richter och Andreas Stranne arbetar på PwC:s kontor i Jönköping respektive Göteborg. Fredrik arbetar primärt med omstruktureringar av och beskattningseffekter vid försäljning av s.k. fåmansföretag, fastigheter, bolagsbeskattning samt internationell beskattning. Andreas arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.
Fredrik: 010-212 52 37, fredrik.richter@pwc.com
Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com
Fredrik Richter and Andreas Stranne works at PwC’s office in Jönköping and Gothenburg and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Fredrik: +46 10 212 52 37, fredrik.richter@pwc.com
Andreas: +46 10 213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Fredrik Richter och Oscar Warglo

Fredrik Richter och Oscar Warglo arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Jönköping respektive Stockholm.
Fredrik: 010-212 52 37, fredrik.richter@pwc.com
Oscar: 010-213 32 40, oscar.warglo@pwc.com
Fredrik Richter and Oscar Warglo works at PwC’s office in Jönköping and Stockholm and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Fredrik: +46 10 212 52 37, fredrik.richter@se.pwc.com
Oscar: +46 10 213 32 40, oscar.warglo@se.pwc.com

Gina Hedin

Gina Hedin arbetar med nationell och internationell personbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg.
010-212 76 72
Gina Hedin works with national and international personal income taxation at PwC's office in Gothenburg.
+46 10-212 76 72

Gustaf Hammarbäck

Gustaf Hammarbäck arbetar med internprissättning på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Stockholm. Han assisterar företag med alla typer av internprissättningsfrågor (planering, strukturering, implementering, dokumentation, assistans vid skatterevisioner samt ömsesidiga förfaranden). Gustaf fokuserar även på BEPS projektet och de förändringar som sker på internprissättningsområdet med anledning av BEPS.
010-212 48 09
Gustav Hammarbäck works with internal pricing at the tax department at PwC’s Stockholm office. He assists companies with all types of internal pricing issues (planning, structuring, implementation, documentation, assisting tax audits and mutual procedures). Gustaf is also focusing on the BEPS project and the changes taking place in respect of internal pricing on account of BEPS.
+46 10 212 48 09

Hanna Johansson och Sten Levin

Hanna Johansson arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Göteborg. Sten Levin arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Göteborg med fokus på både strategiska och praktiska frågor inom tjänstepensionsområdet.
Hanna: 010 212 45 25, hanna.es.johansson@pwc.com
Sten: 010-213 22 17, sten.levin@pwc.com

Hanna Jurland

Hanna Jurland arbetar med momsrådgivning på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Malmö. Hanna jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag.
010-212 43 28

Hanna Jurland och Douglas Limnell

Hanna Jurland och Douglas Limnell arbetar med momsrådgivning på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Malmö. Hanna jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag.
Hanna: 010-212 43 28, hanna.jurland@pwc.com
Douglas: 010-212 67 60, douglas.x.limnell@pwc.com
Hanna Jurland och Douglas Limnell arbetar med momsrådgivning på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Malmö. Hanna jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag.
Hanna: +46 10 212 43 28, hanna.jurland@pwc.com
Douglas: +46 10 212 67 60, douglas.x.limnell@pwc.com

Hanna Jurland och Ola Persson

Hanna Jurland och Ola Persson arbetar med momsfrågor på PwC:s kontor i Malmö respektive Kristianstad. Hanna och Ola jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag.
Hanna: 010-212 43 28, hanna.jurland@pwc.com
Ola: 010-212 92 22, ola.persson@pwc.com
Hanna Jurland and Ola Persson works with Value Added Taxes at PwC's office in Malmö and Kristianstad.
Hanna: +46 10 212 43 28, hanna.jurland@pwc.com
Ola: +46 10 212 92 22, ola.persson@pwc.com

Hanna Tsikhanava

Hanna Tsikhanava arbetar på PwC med svensk och internationell företagsbeskattning främst rörande finansiella företag.
Kontakt: +46 (0)10-212 82 36, hanna.tsikhanava@pwc.com

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson har tidigare arbetat på PwC med skattefrågor bland annat med inriktning på beskattning av ägarledda företag och deras ägare.
010-213 31 01
Hans Peter Larsson works at PwC’s office in Stockholm, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
+46 10-213 31 01

Henrik Bergman

Henrik Bergman arbetar med företagsbeskattning på PwC:s kontor i Sundsvall.
010-212 88 73
Henrik Bergman works with corporate taxation at PwC’s office in Sundsvall.
+46 10 212 88 73

Henrik Gustafsson

Henrik Gustafsson arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm. Henrik jobbar i huvudsak med momsrådgivning till stora svenska och internationella företag, bland annat i den finansiella sektorn, inom fastighetsbranschen och med internationell handel.
010-213 38 27
Henrik Gustafsson works as a VAT advisor at PwC’s Stockholm office. Henrik works mainly with major Swedish and international corporations in the financial sector, the property industry and international trade.
+46 10 213 38 27

Henrik Gustafsson och Carl Wallbäck

Henrik Gustafsson och Carl Wallbäck arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm.
Henrik: 010-213 38 27 henrik.gustafsson@pwc.com
Carl: 070 9291051, carl.w.wallback@pwc.com
Henrik Gustafsson and Carl Wallbäck work with Value Added Taxes at PwC’s office in Stockholm.
Henrik: +46 10-213 38 27 henrik.gustafsson@pwc.com
Carl: +46 (0)70 9291051, carl.w.wallback@pwc.com

Henrik Gustafsson och Elif Agic

Henrik Gustafsson och Elif Agic arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Henrik arbetar med indirekt skatt med särskilt ansvar för e-commerce. Elif arbetar med momsrådgivning och har även tidigare erfarenhet från Skatteverket.
Henrik: 010-213 38 27, henrik.gustafsson@pwc.com
Elif: 010-212 56 21, elif.a@pwc.com
Henrik Gustafsson and Elif Agic works at PwC's office in Stockholm. Henrik works with
Henrik: +46 10 213 38 27, henrik.gustafsson@pwc.com
Elif: +46 10 212 56 21, elif.a@pwc.com

Henrik Gustafsson och Julia Shao

Henrik Gustafsson och Julia Shao arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Henrik arbetar med indirekt skatt med särskilt ansvar för e-commerce. Julia arbetar med rådgivning inom moms och punktskatter till bl.a. internationellt verksamma bolag. Julia arbetar även med PwC:s China Desk.
Henrik: 010-213 38 27, henrik.gustafsson@pwc.com
Julia: 010-212 91 38, julia.shao@pwc.com
Henrik Gustafsson and Julia Shao works at PwC's office in Stockholm. Henrik works with
Henrik: +46 10 213 38 27, henrik.gustafsson@pwc.com
Julia: +46 10 212 91 38, julia.shao@pwc.com

Henrik Ivarsson

Henrik Ivarsson arbetar med momsfrågor på PwC:s kontor i Kristianstad.
010-212 85 25
Henrik Ivarsson works with Value Added Taxes at PwC's Kristianstad office.
+46 10 212 85 25

Henrik Ivarsson och Emma Petersson

Henrik Ivarsson och Emma Petersson arbetar med momsfrågor på PwC:s kontor i Kristianstad.
Henrik: 010-212 85 25, henrik.ivarsson@pwc.com
Emma: 072-880 93 04, emma.petersson@pwc.com
Henrik Ivarsson and Emma Petersson works with Value Added Taxes at PwC's office in Kristianstad.
Henrik: +46 10 212 85 25, henrik.ivarsson@pwc.com
Emma: +46 72 880 93 04, emma.petersson@pwc.com

Henrik Ivarsson och Fredrik Lund

Henrik Ivarsson och Fredrik Lund arbetar med momsfrågor på PwC:s kontor i Kristianstad och Malmö.
Henrik: 010-212 85 25, henrik.ivarsson@pwc.com
Fredrik: 010-212 70 78, fredrik.lund@pwc.com

Henrik Ivarsson och Lena Josefsson

Henrik Ivarsson och Lena Josefsson arbetar med momsfrågor på PwC:s kontor i Kristianstad respektive Göteborg.

Henrik: 010-212 85 25, henrik.ivarsson@pwc.com
Lena: 010-212 90 66, lena.josefsson@pwc.com

Henrik Ivarsson och Madeleine Mogren

Henrik Ivarsson och Madeleine Mogren arbetar med momsfrågor på PwC:s kontor i Kristianstad och Malmö.
Henrik: 010-212 85 25, henrik.ivarsson@pwc.com
Madeleine: 010-212 92 24, madeleine.mogren@pwc.com
Henrik Ivarsson and Madeleine Mogren works with Value Added Taxes at PwC's office in Kristianstad and Malmö.
Henrik: +46 10 212 85 25, henrik.ivarsson@pwc.com
Madeleine: +46 10 212 92 24, madeleine.mogren@pwc.com

Henrik Ivarsson & Ola Persson

Henrik Ivarsson och Ola Persson arbetar med momsfrågor på PwC:s kontor i Kristianstad. De arbetar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel samt med bolag i fastighetsbranschen.
Henrik: 010-212 85 25, henrik.ivarsson@pwc.com
Ola: 010-212 92 22, ola.persson@pwc.com

Henrik Lundh Risinggård

Henrik Lundh Risinggård arbetar inom People and Organisation på PwC:s kontor i Stockholm. Henrik arbetar med internationell individbeskattning, med socialförsäkring och andra arbetsgivarfrågor samt med immigration.
010-213 33 68
Henrik Lundh Risinggård works at PwC's office in Stockholm. Henrik works with international individual taxation, social security and immigration.
+46 10-213 33 68

Henrik Melin och Nathalie Hellström

Henrik Melin och Nathalie Hellström arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Borås.
Henrik: 010-212 55 74, henrik.melin@pwc.com
Nathalie: 010-212 75 66, nathalie.hellstrom@pwc.com
Henrik Melin and Nathalie Hellström works at PwC’s office in Borås and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Henrik: +46 10 212 55 74, henrik.melin@pwc.com
Nathalie: +46 10 212 75 66, nathalie.hellstrom@pwc.com

Hillevi Söderberg

Hillevi Söderberg arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Göteborg.
+46 (0)729 809540
Hillevi Söderberg works with VAT at PwC’s office in Gothenburg.
+46 (0)729 809540

Hillevi Söderberg och Henrik Gustafsson

Hillevi Söderberg och Henrik Gustafsson arbetar med momsfrågor på PwC:s kontor i Göteborg respektive Stockholm.
Hillevi: +46 (0)729 809540, hillevi.soederberg@pwc.com
Henrik: 010-213 38 27, henrik.gustafsson@pwc.com
Hillevi Söderberg and Henrik Gustafsson works with VAT at PwC’s office in Gothenburg and Stockholm.
Hillevi: +46 (0)729 809540, hillevi.soederberg@pwc.com
Henrik: +46 10 213 38 27, henrik.gustafsson@pwc.com

Hillevi Söderberg och Henrik Ivarsson

Hillevi Söderberg och Henrik Ivarsson arbetar med momsfrågor på PwC:s kontor i Göteborg respektive Kristianstad.
Hillevi: +46 (0)729 809540, hillevi.soederberg@pwc.com
Henrik: 010-212 85 25, henrik.ivarsson@pwc.com
Hillevi Söderberg and Henrik Ivarsson works with VAT at PwC’s office in Gothenburg and Kristianstad.
Hillevi: +46 (0)729 809540, hillevi.soederberg@pwc.com
Henrik: +46 10 212 85 25, henrik.ivarsson@pwc.com

Håkan Danmyr

Håkan Danmyr arbetar på PwC:s kontor i Malmö med internationell företagsbeskattning.
010-212 67 56
Håkan Danmyr works with international corporate taxation at PwC’s office in Malmö.
+46 10-212 67 56

Ida Lejerdal

Ida Lejerdal arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor rörande bland annat ägarledda företag och deras ägare. 
010-212 91 65
Ida Lejerdal works at PwC's office in Stockholm, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
+46 10-212 91 65

Ida Lejerdal och Andreas Stranne

Ida Lejerdal och Andreas Stranne arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg.
Ida: 010-212 91 65, ida.lejerdal@pwc.com
Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@se.pwc.com
Ida Lejerdal and Andreas Stranne works at PwC’s office in Stockholm and Gothenburg and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Ida: +46 10 212 91 65, ida.lejerdal@pwc.com
Andreas: +46 10 213 14 47, andreas.stranne@se.pwc.com

Ingemar Ritseson och Anders Månsson

Ingemar Ritseson och Anders Månsson arbetar på PwC:s kontor i Malmö respektive Kristianstad. Ingemar och Anders arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag samt med skatteprocesser
Ingemar: 010-212 78 78, ingemar.ritseson@pwc.com
Anders: 010-212 85 54, anders.maansson@pwc.com
Ingemar Ritseson and Anders Månsson works at PwC’s office in Malmö and Kristianstad, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
Ingemar: +46 10 212 78 78, ingemar.ritseson@pwc.com
Anders: +46 10 212 85 54, anders.maansson@pwc.com

Ingemar Ritseson och Christina Wellmar

Ingemar Ritseson och Christina Wellmar arbetar som skatterådgivare för företag och deras ägare på PwC:s kontor i Malmö.
Ingemar: 010-212 78 78, ingemar.ritseson@pwc.com
Christina: 010-212 68 64, christina.wellmar@pwc.com
Ingemar Ritseson and Christina Wellmar works at PwC’s office in Malmö and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Ingemar: +46 10 212 78 78, ingemar.ritseson@pwc.com
Christina: +46 10 212 68 64, christina.wellmar@pwc.com

Ingemar Ritseson och Joakim Faust

Ingemar Ritseson och Joakim Faust arbetar på PwC:s kontor i Malmö. Ingemar har lång erfarenhet av rådgivning inom såväl nationell som internationell bolagsbeskattning, omstruktureringar och skatteprocesser. Joakim arbetar med internationell företagsbeskattning och omstruktureringar.
Ingemar: 010-212 78 78, ingemar.ritseson@pwc.com
Joakim: 010-213 06 50, joakim.faust@pwc.com
Ingemar Ritseson and Joakim Faust works at PwC’s office in Malmö and Kristianstad, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
Ingemar: +46 10 212 78 78, ingemar.ritseson@pwc.com
Joakim: +46 10 213 06 50, joakim.faust@pwc.com

Ingrid Melbi

Ingrid Melbi har tidigare arbetat på PwC med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning på Private Equity.
010-213 37 88
Ingrid Melbi works with national and international corporate taxation at PwC in Stockholm, specialising in Private Equity.
+46 10 213 37 88

Jakob Raihle och Johnny Andersson

Jakob Raihle arbetar som affärsjuridisk rådgivare vid vårt kontor i Falun och Johnny Andersson arbetar som skatterådgivare vid vårt kontor i Skellefteå. Jakob ansvarar för PwC:s affärsjuridiska rådgivning inom fastighetsbranschen. Johnny är specialiserad inom indirekt skatt.
Jakob: 010-212 93 18, jakob.raihle@pwc.com
Johnny: 010-212 50 78, johnny.s.andersson@pwc.com
Jakob Raihle and Johnny Andersson work at PwC’s offices in Falun and Skellefteå. Jakob specializes in business law in the real estate industry and Johnny specializes in indirect taxation.
Jakob: +46 10-212 93 18, jakob.raihle@pwc.com
Johnny: +46 10-212 50 78, johnny.s.andersson@pwc.com

Jan Schütz & Sophie Ekberg

Jan Schütz har arbetat på PwC sedan 2004 och är verksam som jurist på PwC:s kontor i Jönköping. Han är specialiserad på bolagsrätt och civilrätt och har långvarig erfarenhet av rådgivning till ägarledda företag och dess ägare i samband med omstruktureringar, ägarförändringar, generationsskiften och andra transaktioner. Jan ansvarar också för utbildningar och är en van föredragshållare och skribent.
Jan: +46 (0)10-212 52 30, jan.schuetz@pwc.com

Sophie Ekberg arbetar på PwC:s kontor i Linköping och Norrköping med inkomstskatt, med särskilt fokus på företag.
Sophie: +46 (0)738 602137, sophie.a.ekberg@pwc.com

Jan Schütz

Jan Schütz works at PwC’s office in Jönköping with issues relating to company law.
+46 10 212 52 30

Jan Schütz

Jan Schütz har arbetat på PwC sedan 2004 och är verksam som jurist på PwC:s kontor i Jönköping. Han är specialiserad på bolagsrätt och civilrätt och har långvarig erfarenhet av rådgivning till ägarledda företag och dess ägare i samband med omstruktureringar, ägarförändringar, generationsskiften och andra transaktioner. Jan ansvarar också för utbildningar och är en van föredragshållare och skribent.
Kontakt, 010-212 52 30

Jenny Eklund & Tobias Lindgren

Jenny Eklund och Tobias Lindgren arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg.
Jenny:+46 (0)10 2131453, jenny.eklund@pwc.com

Tobias:+46 (0)10 2132739, tobias.lindgren@pwc.com

Jesper Öberg

Jesper Öberg arbetar på PwC i Stockholm med indirekt skatt och är specialiserad inom den finansiella sektorn. Jesper är doktor i finansrätt och har lång erfarenhet av att arbeta med momsfrågor för finans- och försäkringssektorn. Jesper är också en flitigt anlitad föreläsare i moms och medförfattare till flera böcker på moms- och EU-skatterättsområdet.
010-212 95 53
Jesper Öberg works with indirect taxation at PwC in Stockholm and specialises in the financial sector. Jesper is a Doctor of Financial Law and has extensive experience of working with VAT issues for the financial and insurance sectors. Jesper is also a popular lecturer on VAT and co-author of a number of books on VAT and EU tax law.
+46 10 212 95 53

Jesper Öberg & Jonas Fagerhäll

Jesper Öberg och Jonas Fagerhäll arbetar på PwC i Stockholm med indirekt skatt och är specialiserad inom den finansiella sektorn.
Jesper: 010-212 95 53, jesper.oberg@pwc.com
Jonas: 010-213 05 88, jonas.fagerhall@pwc.com

Jesper Öberg & Julia Shao

Jesper Öberg arbetar på PwC i Stockholm med indirekt skatt och är specialiserad inom den finansiella sektorn. Jesper är doktor i finansrätt och har lång erfarenhet av att arbeta med momsfrågor för finans- och försäkringssektorn. Jesper är också en flitigt anlitad föreläsare i moms och medförfattare till flera böcker på moms- och EU-skatterättsområdet.
Jesper: 010-212 95 53, jesper.oberg@pwc.com
Julia Shao arbetar med moms- och punktskatterådgivning på PwC:s kontor i Stockholm med fokus på rådgivning till bland annat internationellt verksamma bolag och arbetar även med PwC:s China Desk. Julia har tidigare arbetat på advokatbyrå och på domstol.
Julia: 010-212 91 38, julia.shao@pwc.com

Jesper Öberg och Henrik Gustafsson

Jesper Öberg och Henrik Gustafsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med momsrådgivning. Jesper arbetar med indirekt skatt och är specialiserad inom den finansiella sektorn och Henrik arbetar i huvudsak med momsrådgivning till stora svenska och internationella företag, bland annat i den finansiella sektorn.
Jesper: 010-212 95 53, jesper.oberg@pwc.com
Henrik: 010-213 38 27, henrik.gustafsson@pwc.com
Jesper Öberg and Henrik Gustafsson works at PwC’s office in Stockholm as VAT advisors. Jesper works with indirect tax and is specialized in the financial sector, and Henrik mainly works with VAT advice to major Swedish and international companies, including in the financial sector
Jesper: +46 10 212 95 53, jesper.oberg@pwc.com
Henrik: +46 10 213 38 27, henrik.gustafsson@pwc.com

Jessica Holtz Forsberg

Jessica Holtz Forsberg är auktoriserad skatterådgivare, specialiserad inom internationell företagsbeskattning och internprissättning, och ansvarig för vår skatteverksamhet i Stockholm.
010-212 6025
Jessica Holtz Forsberg is an authorized tax consultant at PwC's Stockholm office. She specializes in international corporate tax and transfer pricing.
+46 10-212 6025

Johan Ahlqvist och Fredrik Richter

Johan Ahlqvist och Fredrik Richter arbetar på PwC:s kontor i Jönköping. Johan är ansvarig för skatteavdelningen i Jönköping och har lång erfarenhet av rådgivning inom såväl nationell som internationell bolagsbeskattning, omstruktureringar och internprissättning. Fredrik arbetar primärt med omstruktureringar av och beskattningseffekter vid försäljning av s.k. fåmansföretag, fastigheter, bolagsbeskattning samt internationell beskattning.
Johan: 010-212 52 07, johan.ahlqvist@pwc.com
Fredrik: 010-212 52 37, fredrik.richter@pwc.com
Johan Ahlqvist and Fredrik Richter work at PwC’s offices in Jönköping. Johan is responsible for the tax department in Jönköping and has many years of experience in tax advisory services as regards both Swedish and international corporate taxation, restructuring and transfer pricing. Fredrik works primarily with the restructuring of and taxation effects arising in the sale of so-called closely held companies, real estate, corporate taxation and international taxation.
Johan: +46 10 212 52 07, johan.ahlqvist@pwc.com
Fredrik: +46 10 212 52 37, fredrik.richter@pwc.com

Johan Ahlqvist och Julia Jonsson

Johan Ahlqvist och Julia Jonsson arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Jönköping. Johan är ansvarig för skatteavdelningen i Jönköping och har lång erfarenhet av rådgivning inom såväl nationell som internationell bolagsbeskattning, omstruktureringar och internprissättning. Julia arbetar primärt med moms och bolagsbeskattning vid internationella förhållanden.
Johan: 010-212 52 07, johan.ahlqvist@pwc.com
Julia: 010-213 27 75, julia.x.jonsson@pwc.com
Johan Ahlqvist and Julia Jonsson works at PwC’s office in Jönköping. Johan is responsible for the tax department in Jönköping and has many years of experience in tax advisory services as regards both Swedish and international corporate taxation, restructuring and transfer pricing. Julia works with VAT and corporate taxation in an international context.
Johan: +46 10 212 52 07, johan.ahlqvist@pwc.com
Julia: +46 10 213 27 75, julia.x.jonsson@pwc.com

Johan Ohlsson

Johan Ohlsson arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Skövde.

Kontakta: 010-212 92 09, johan.ohlsson@pwc.com

Johan Perulf & Sara Lörenskog

Johan Perulf arbetar på PwC:s kontor i Malmö med rådgivning inom tull. Sara Lörenskog arbetar med momsrådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel på PwC:s kontor i Stockholm.
Johan: 070 929 10 45, johan.perulf@pwc.com
Sara: 010-213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com

Johan Sohlberg

Johan arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Uppsala.
Kontakt: +46 10 212 53 93, johan.sohlberg@pwc.com

Johan Wahlgren

Johan Wahlgren arbetar med momsfrågor för företag, organisationer och kommuner på PwC:s kontor i Jönköping, Linköping och Norrköping.
010-212 40 90
Johan Wahlgren works with Value Added Taxes for companies, organisations and municipalities at PwC's office in Jönköping, Linköping and Norrköping.
+46 10-212 40 90

Johanna Glimmerbeck

Johanna Glimmerbeck arbetar på PwCs: kontor i Örebro med frågor som rör internationell beskattning av såväl företag, dess anställda som privatpersoner. Johanna har även stor kunskap om företagsetableringar på den norska marknaden.
010-212 47 41
Johanna Glimmerbeck works with issues relating to international taxation of companies, their employees and private individuals at PwC’s office in Örebro. Johanna also has extensive knowledge of business start-ups on the Norwegian market.
+46 10 212 47 41

Johannes Jansson

Johannes Jansson arbetar med skatterådgivning på PwC:s kontor i Örebro. Kontakt: +46 72 997 25 13, johannes.jansson@pwc.com

Jonas Hagström

Jonas Hagström jobbar i Örebro som skatterådgivare med specialisering på internationell beskattning för små och medelstora företag. Jonas samordnar PwC:s rådgivning till elitidrotten, vilket innefattar föreningar, bolag, förbund och individuella elitidrottare.
010-213 18 62
Jonas Hagström works as a tax advisor in Örebro and specialises in international taxation for small and medium-sized enterprises. Jonas coordinates PwC’s advice to elite sports, which includes associations, companies, federations and individual elite athletes.
+46 10 213 18 62

Jonas Prevander

Jonas Prevander arbetar med nationell och internationell personbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg.
010-212 64 12
Jonas Prevander works with national and international personal income taxation at PwC’s Gothenburg office.
+46 10-212 64 12

Jonas Prevander och Malin Andersson

Jonas Prevander och Malin Andersson arbetar på PwC:s kontor i Göteborg. Jonas arbetar med nationell och internationell personbeskattning. Malin arbetar med nationell och internationell personbeskattning och är specialiserad på incitamentsprogram, riskkapitalinvesteringar och övriga kapitalinvesteringar.
Jonas: 010-212 64 12, prevander.jonas@pwc.com
Malin: 010-212 81 60, malin.m.andersson@pwc.com
Jonas Prevander and Malin Andersson works at PwC’s office in Gothenburg. Jonas works with national and international personal income taxation. Malin works with national and international personal income taxation and specialises in incentive programmes, venture capital investments and other capital investments.
Jonas: +46 10 212 64 12, prevander.jonas@pwc.com
Malin: +46 10 212 81 60, malin.m.andersson@pwc.com

Julia Jonsson

Julia Jonsson arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Jönköping. Julia arbetar primärt med moms och bolagsbeskattning vid internationella förhållanden.
010-213 27 75
Julia Jonsson works at PwC's office in Jönköping with VAT and corporate taxation in an international context.
+46 10-213 27 75

Julia Shao

Julia Shao arbetar med moms- och punktskatterådgivning på PwC:s kontor i Stockholm med fokus på rådgivning till bl.a. internationellt verksamma bolag och arbetar även med PwC:s China Desk. Julia har tidigare arbetat på advokatbyrå och på domstol.
010-212 91 38
Julia Shao works at PwC’s office in Stockholm. Julia works with VAT and excise duties with internationally active companies among others. Julia also works for PwC's China Desk.
+46 10-212 91 38

Julia Shao och Thomas Borg

Julia Shao och Thomas Borg arbetar med moms på PwC:s kontor i Stockholm respektive Kista. Julia arbetar med rådgivning inom moms och punktskatter till bl.a. internationellt verksamma bolag. Julia arbetar även med PwC:s China Desk.
Julia: 010-212 91 38, julia.shao@pwc.com
Thomas: 010-212 48 17, thomas.borg@pwc.com
Julia Shao and Thomas Borg works at PwC’s office in Stockholm and Kista. Julia works with VAT and excise duties with internationally active companies among others. Julia also works for PwC's China Desk.
Julia: +46 10 212 91 38, julia.shao@pwc.com
Thomas: +46 10 212 48 17, thomas.borg@pwc.com

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund arbetar med internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm.
010-213 31 51
Jörgen Haglund works with international corporate taxation at PwC in Stockholm.
+46 10 213 31 51

Jörgen Haglund och Fredrik Ohlsson

Jörgen Haglund och Fredrik Ohlsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg. Jörgen arbetar med internationell företagsbeskattning och Fredrik arbetar bland annat med nationell och internationell företagsbeskattning och är även medlem av PwC:s internationella EU-skatterättsliga nätverk EUDTG (EU Direct Tax Group).
Jörgen: 010-213 31 51, jorgen.haglund@pwc.com
Fredrik: 010-213 14 19, fredrik.ohlsson@pwc.com
Jörgen Haglund and Fredrik Ohlsson works at PwC's office in Stockholm and Gothenburg. Jörgen works with international corporate taxation and Fredrik works with national and international corporate taxation and is also a member of PwC’s international EU Direct Tax Group (EUDTG).
Jörgen: +46 10 213 31 51, jorgen.haglund@pwc.com
Fredrik: +46 10 213 14 19, fredrik.ohlsson@pwc.com

Jörgen Haglund och Peter Lindstrand

Jörgen Haglund och Peter Lindstrand arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm.
Jörgen: 010-213 31 51, jorgen.haglund@pwc.com
Peter: 010-213 31 97, peter.lindstrand@pwc.com

Kajsa Boqvist

Kajsa Boqvist är ansvarig för Tax services på PwC Sverige och arbetar med moms- och tullrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm. Kajsa jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel.
Kontakt: 010- 213 38 24, kajsa.boqvist@pwc.com

Kajsa Boqvist & Henrik Gustafsson

Kajsa Boqvist och Henrik Gustafsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Kajsa arbetar med moms- och tullrådgivning och arbetar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel. Henrik arbetar med indirekt skatt med särskilt ansvar för e-commerce.
Kajsa: 010-213 38 24, kajsa.boqvist@pwc.com
Henrik: 010-213 38 27, henrik.gustafsson@pwc.com

Kajsa Boqvist & Jörgen Haglund

Kajsa Boqvist och Jörgen Haglund arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Kajsa arbetar med moms- och tullrådgivning och arbetar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel. Jörgen arbetar med internationell företagsbeskattning.
Kajsa: 010-213 38 24, kajsa.boqvist@pwc.com
Jörgen: 010-213 31 51, jorgen.haglund@pwc.com

Kajsa Boqvist & Ulrika Lundh Eriksson

Kajsa Boqvist och Ulrika Lundh Eriksson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg. Kajsa arbetar med moms- och tullrådgivning och arbetar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel. Ulrika arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping.
Kajsa: 010-213 38 24, kajsa.boqvist@pwc.com
Ulrika: 010-213 14 17, ulrika.lundh.eriksson@pwc.com

Kaldi Hanna

Kaldi Hanna arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor rörande internprissättning.
010-213 31 88
Kaldi Hanna works at PwC’s Stockholm office with tax issues relating to internal pricing.
+46 10 213 31 88

Karin Sandblom & Marie Richardsson

Karin Sandblom och Marie Richardsson arbetar som skatterådgivare för företag och deras ägare på PwC:s kontor i Borås respektive Trollhättan.
Karin: 010 212 55 24, karin.sandblom@pwc.com

Marie: 010-212 59 16, marie.richardsson@pwc.com

Karin Sandblom & Nathalie Hellström

Karin Sandblom och Nathalie Hellström arbetar på PwC som skatterådgivare för företag och deras ägare.
Karin: +46 (0)10 212 55 24, karin.sandblom@pwc.com
Nathalie: +46 (0)10 212 75 66, nathalie.hellstroem@pwc.com

Karolina Palin

Karolina Palin är jurist och arbetar på PwC:s kontor i Göteborg. Karolina arbetar med ägarledda företag och har många års erfarenhet av ägarskiften och civilrättslig rådgivning.
Kontakt: 010 2131415, karolina.palin@pwc.com

Karolina Palin & William Lai

Karolina Palin och William Lai arbetar med affärsjuridisk rådgivning på PwC:s kontor i Göteborg. Karolina och William är specialiserade inom M&A, bolagsrätt och fastighetsrelaterad rådgivning.
Karolina: 010 2131415, karolina.palin@pwc.com
William: 070 929 10 13, william.lai@pwc.com

Kasper Kindlund

Kasper Kindlund arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Stockholm, med särskilt fokus på pensionsfrågor i samband med transaktioner.
010-212 67 55
Kasper Kindlund works as a pension specialist at PwC's office in Stockholm. Kasper focus on pension issues in connection with transactions
+46 10-212 67 55

Kasper Kindlund och Sten Levin

Kasper Kindlund och Sten Levin arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg. Kasper arbetar med pensionsfrågor i samband med transaktioner. Sten arbetar med uppdrag över hela landet och har fokus på både strategiska och praktiska frågor inom tjänstepensionsområdet.
Kasper: 010-212 67 55, kasper.kindlund@pwc.com
Sten: 010-213 22 17, sten.levin@pwc.com
Kasper Kindlund and Sten Levin works as a pensions specialist specialising in finance-related pension issues at PwC’s office in Stockholm and Gothenburg. Sten works as a pensions specialist at PwC’s office in Gothenburg.
Kasper: +46 10 212 67 55, kasper.kindlund@pwc.com
Sten: +46 10 213 22 17, sten.levin@pwc.com

Katarina Menzel

Katarina Menzel arbetar på PwC i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
010-212 47 92, katarina.menzel@pwc.com

Katarina Menzel och Emma Eriksson

Katarina Menzel och Emma Eriksson arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm respektive Uppsala med företagsbeskattning. De är särskilt inriktade på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
Katarina: 010-212 47 92, katarina.menzel@pwc.com
Emma:010-213 06 88, emma.x.eriksson@pwc.com

Katarina Menzel och Henrik Gustafsson

Katarina Menzel och Henrik Gustafsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm och är särskilt inriktade på frågor som berör fastighetsbranschen. Henrik är momsexpert med särskild inriktning på momsfrågor som berör fastighetsområdet men har bred erfarenhet av momsfrågor inom alla branscher. Katarinas huvudfokus är inkomstskatterättsliga frågor i fastighets- och byggbranschen men även frågor gällande fastighetsskatt och stämpelskatt. Katarina: katarina.menzel@pwc.com
Henrik: henrik.gustafsson@pwc.com

Katarina Menzel och Knut Fogelfors

Katarina Menzel och Knut Fogelfors arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm med företagsbeskattning och är särskilt inriktade på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
Katarina: 010-212 47 92, katarina.menzel@pwc.com
Knut: 010-213 33 96, knut.fogelfors@pwc.com

Katarina Menzel och Peter Lindstrand

Katarina Menzel och Peter Lindstrand arbetar på PwC i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
Katarina: 010-212 47 92, katarina.menzel@pwc.com
Peter: 010-213 31 97, peter.lindstrand@pwc.com

Katarina Menzel & Philip Ziser

Katarina Menzel arbetar på PwC i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag. Philip har arbetat på PwC sedan 2019 och är en del av Real Estate-teamet och tillhandahåller skattetjänster till fastighetssektorn. Philip har tidigare ingått i ITCS-gruppen som har fokus på internationell företagsbeskattning. Han arbetar främst med rådgivning kring nationella och internationella frågor i samband med omstruktureringar, förvärv och avyttringar men även due diligence, upprättande av inkomstdeklarationer och besvarande av skatteverkets frågor.
Katarina: 010-212 47 92, katarina.menzel@pwc.com
Philip: 076-180 09 39, philip.ziser@pwc.com

Kim Jokinen

Kim Jokinen arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm med särskilt fokus på strategifrågor. Kim är ansvarig för affärsområdet Tax Reporting & Strategy inom PwC Sverige.
010-212 49 08
Kim Jokinen works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in Tax Transparency. Kim is in charge of Tax Reporting & Strategy for PwC Sweden.
+46 10 212 49 08

Kim Jokinen och Lukas Nilsson

Kim Jokinen och Lukas Nilsson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Stockholm med särskilt fokus på strategifrågor.
Kim: 010-212 49 08, kim.jokinen@pwc.com
Lukas: 010-212 91 91, lukas.nilsson@pwc.com
Kim Jokinen and Lukas Nilsson works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in Tax Transparency.
Kim: +46 10 212 49 08, kim.jokinen@pwc.com
Lukas: +46 10 212 91 91, lukas.nilsson@pwc.com

Kim Jokinen och Peter Heyne

Kim Jokinen och Peter Heyne arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Stockholm med särskilt fokus på strategifrågor.
Kim: 010-212 49 08, kim.jokinen@pwc.com
Peter: 010-213 04 38, peter.x.heyne@pwc.com
Kim Jokinen and Peter Heyne works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in Tax Transparency.
Kim: +46 10 212 49 08, kim.jokinen@pwc.com
Peter: +46 10 213 04 38, peter.x.heyne@pwc.com

Kim Jokinen och Tove Palm

Kim Jokinen och Tove Palm arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Stockholm med särskilt fokus på strategifrågor.
Kim: 010-212 49 08, kim.jokinen@pwc.com
Tove: 010-212 97 83, tove.palm@pwc.com
Kim Jokinen and Tove Palm works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in Tax Transparency.
Kim: +46 10 212 49 08, kim.jokinen@pwc.com
Tove: +46 10 212 97 83, tove.palm@pwc.com

Knut Fogelfors

Knut Fogelfors arbetar på PwC i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
010-213 33 96
Knut Fogelfors works at PwC in Stockholm, specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
+46 10-213 33 96

Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med inkomstskattefrågor inom ideell sektor. Kristina har tidigare arbetat med skatteprocesser på Skatteverket och är specialiserad på skattefrågor rörande stiftelser och ideella föreningar.
Kontakt: 010-212 47 94, kristina.lundqvist@pwc.com

Lars Svensson

Lars Svensson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm.
010-213 31 04
Lars Svensson works with national and international corporate taxation at PwC in Stockholm.
+46 10 213 31 04

Lars Svensson och Anna Berglund

Lars Svensson och Anna Berglund arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Stockholm.
Lars: 010-213 31 04, lars.svensson@pwc.com
Anna: 010-212 49 15, anna.e.berglund@pwc.com
Lars Svensson and Anna Berglund works with national and international corporate taxation at PwC in Stockholm.
Lars: +46 10-213 31 04, lars.svensson@pwc.com
Anna: +46 10 212 49 15, anna.e.berglund@pwc.com

Lena Blomstedt

Lena Blomstedt arbetar med moms på PwC:s kontor i Gävle.
010-212 75 09
Lena Blomstedt works with VAT at PwC's office in Gävle.
+46 10-212 75 09

Lena Josefsson

Lena Josefsson arbetar med momsfrågor för företag, organisationer och kommuner på PwC:s kontor i Göteborg. Lena har mångårig erfarenhet av momsområdet, bland annat som rättslig specialist på Skatteverket, föreläsare och skribent.
010-212 90 66
Lena Josefsson works with VAT-related issues for companies, organisations and municipalities at PwC’s office in Gothenburg. Lena has years of experience of VAT, having worked as a legal specialist at the Swedish Tax Agency, a lecturer and a writer.
+46 10 212 90 66

Lena Josefsson & Nargiz Asker

Lena Josefsson och Nargiz Asker arbetar med momsfrågor för företag, organisationer och kommuner på PwC:s kontor i Göteborg.
Lena: 010-212 90 66, lena.josefsson@pwc.com
Nargiz: 072-995 25 72, nargiz.asker@pwc.com

Lena Wallén

Lena Wallén arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med bland annat skattefrågor rörande fastigheter och bostadsrättsföreningar.
010-212 47 91
Lena Wallén works at PwC’s Stockholm office on tax issues relating to properties and housing cooperatives.
+46 10-212 47 91

Lennart Staberg

Lennart arbetar med svensk och internationell beskattning som rör finansiella företag, bland annat försäkringsföretag. Han arbetar även med att biträda företag vid taxeringsrevisioner och skatteprocesser. Tidigare har Lennart varit föredragande i Skatterättsnämnden.
010-213 31 69
Lennart Staberg works with Swedish and international taxation relating to financial companies, including insurance companies. He also assists companies with tax audits and tax litigation. Lennart used to make presentations for the Revenue Law Commission.
+46 10 213 31 69

Lennart Staberg och Anna Genblad

Lennart Staberg och Anna Genblad arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Lennart arbetar med svensk och internationell beskattning som rör finansiella företag, bland annat försäkringsföretag. Han arbetar även med att biträda företag vid taxeringsrevisioner och skatteprocesser. Tidigare har Lennart varit föredragande i Skatterättsnämnden. Anna arbetar med svensk och internationell företagsbeskattning främst rörande finansiella företag.
Lennart: 010-213 31 69, lennart.staberg@pwc.com
Anna: 010-213 24 05, anna.genblad@pwc.com
Lennart Staberg and Anna Genblad works at PwC’s office in Stockholm. Lennart works with Swedish and international taxation relating to financial companies, including insurance companies. He also assists companies with tax audits and tax litigation. Lennart used to make presentations for the Revenue Law Commission. Anna works with domestic and international corporate taxation and with focus on the financial sector.
Lennart: +46 10 213 31 69, lennart.staberg@pwc.com
Anna: +46 10 213 24 05, anna.genblad@pwc.com

Lennart Staberg och Jesper Eriksson

Lennart Staberg och Jesper Eriksson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Lennart arbetar med svensk och internationell beskattning som rör finansiella företag, bland annat försäkringsföretag. Han arbetar även med att biträda företag vid taxeringsrevisioner och skatteprocesser. Tidigare har Lennart varit föredragande i Skatterättsnämnden. Jesper arbetar med svensk och internationell företagsbeskattning främst rörande finansiella företag.
Lennart: 010-213 31 69, lennart.staberg@pwc.com
Jesper: 010-212 44 79, jesper.x.eriksson@pwc.com
Lennart Staberg and Jesper Eriksson works at PwC’s office in Stockholm. Lennart works with
Lennart: +46 10 213 31 69, lennart.staberg@pwc.com
Jesper: +46 10 212 44 79, jesper.x.eriksson@pwc.com

Lennart Staberg och Jonathan Johansson

Lennart Staberg och Jonathan Johansson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Lennart arbetar med svensk och internationell beskattning som rör finansiella företag, bland annat försäkringsföretag. Han arbetar även med att biträda företag vid taxeringsrevisioner och skatteprocesser och är medlem av PwC:s processgrupp. Jonathan arbetar med svensk och internationell företagsbeskattning främst rörande finansiella företag.
Lennart: 010-213 31 69, lennart.staberg@pwc.com
Jonathan: 010-212 68 49, jonathan.johansson@pwc.com
Lennart Staberg and Jonathan Johansson works at PwC’s office in Stockholm. Lennart works with Swedish and international taxation relating to financial companies, including insurance companies. He also assists companies with tax audits and tax litigation. Lennart used to make presentations for the Revenue Law Commission. Jonathan works with domestic and international corporate taxation and with focus on the financial sector.
Lennart: +46 10 213 31 69, lennart.staberg@pwc.com
Jonathan: +46 10 212 68 49, jonathan.johansson@pwc.com

Lillon Lindberg

Lillon Lindberg arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell personbeskattning.
010-213 31 77
Lillon Lindberg works with international personal income taxation at PwC’s office in Stockholm.
+46 10-213 31 77

Lillon Lindberg och Cecilia Arrhenius

Lillon Lindberg arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell personbeskattning. Cecilia Arrhenius arbetar på PwC:s skatteavdelning i Malmö sedan mer än tio år tillbaka inom området internationell personbeskattning och socialförsäkring. Cecilia har arbetat i över 25 års med dessa frågor och har gedigen erfarenhet inom dessa områden. Ett av Cecilias speciella fokusområden är skatte- och socialförsäkringsregler i Öresundsregionen.
Lillon: 010-213 31 77, lillon.lindberg@pwc.com
Cecilia: 010-212 67 46, cecilia.arrhenius@pwc.com

Lillon Lindberg och Magnus Westman

Lillon Lindberg och Magnus Westman arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell personbeskattning. Magnus har tidigare arbetat sex år på Skatteverket med internationell individ- och bolagsbeskattning och varit projektledare för internationella beskattningsfrågor.
Lillon: 010-213 31 77, lillon.lindberg@pwc.com
Magnus: 010-212 48 33, magnus.westman@pwc.com
Lillon Lindberg and Magnus Westman works with international personal taxation at PwC’s office in Stockholm. Magnus spent six years with the Swedish Tax Agency, working with international personal and corporate taxation, and was a project manager for issues relating to international taxation.
Lillon: +46 10 213 31 77, lillon.lindberg@pwc.com
Magnus: +46 10 212 48 33, magnus.westman@pwc.com

Lina Gardlow & Nickta Saberi

Lina Gardlow arbetar på PwC i Umeå med skatterådgivning till entreprenörer och deras bolag. Nickta Saberi arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Stockholm.
Lina: 010 2125366 , lina.gardlow@pwc.com
Nickta: 010-212 67 83, nickta.saberi@pwc.com

Lisa Johannesson

Lisa Johannesson är jurist och arbetar på PwC:s Legalavdelning i Göteborg med civilrättslig rådgivning till ägarledda företag.
010-212 55 78
Lisa Johannesson is a lawyer and works at PwC's office in Gothenburg with civil law counseling to owner-managed companies.
+46 10-212 55 78

Lisa Zeise

Lisa Zeise arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor rörande internprissättning.
Kontakt: 010-213 33 04, lisa.zeise@pwc.com

Lisa Kristensson och Lotta Abrahamsson

Lisa Kristensson och Lotta Abrahamsson är affärsjurister med arbetsrättslig specialisering och arbetar på PwC:s kontor i Göteborg.
Lotta: 010 212 40 57 lotta.abrahamsson@pwc.com
Lisa: 070 929 10 22 lisa.kristensson@pwc.com

Louise Karlén & Kristofer Karlsson

Louise Karlén och Kristofer Karlsson arbetar på PwC i Stockholm med nationell och internationell företagsbeskattning.
Louise: 010-200 81 10, louise.karlen@pwc.com
Kristofer: 010-213 25 57, kristofer.karlsson@pwc.com

Lukas Nilsson

Lukas Nilsson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm med särskilt fokus på inkomstdeklarationer, skatteberäkningar och skatterapporteringar.
010-212 91 91
Lukas Nilsson works with national and international corporate taxation at PwC's office in Stockholm and is specialised in income tax returns, tax calculations and tax reporting.
+46 10-212 91 91

Magdalena Bartels

Magdalena Bartels arbetar på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättning.
010-212 48 12
Magdalena Bartels works at the tax department at PwC’s Stockholm office with transfer pricing.
+46 10 212 48 12

Magnus Johnsson

Magnus Johnsson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm med särskild inriktning på Private Equity.
010-2133172
magnus.johnsson@se.pwc.com
Magnus Johnsson works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in Private Equity.
+46 10 213 31 72
magnus.johnsson@se.pwc.com

Magnus Westman

Magnus Westman arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell individbeskattning. Magnus har tidigare arbetat sex år på Skatteverket med internationell individ- och bolagsbeskattning och varit projektledare för internationella beskattningsfrågor.
010-212 48 33
Magnus Westman works with international personal taxation at PwC’s office in Stockholm. Magnus spent six years with the Swedish Tax Agency, working with international personal and corporate taxation, and was a project manager for issues relating to international taxation.
+46 10 212 48 33

Malin Andersson

Malin Andersson arbetar med nationell och internationell personbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg. Malin är specialiserad på incitamentsprogram, riskkapitalinvesteringar och övriga kapitalinvesteringar. Malin har tidigare arbetat på PwC:s kontor i Stockholm och på PwC i London under en kortare period.
010-212 81 60
Malin Andersson works with national and international personal income taxation at PwC’s Gothenburg office. Malin specialises in incentive programmes, venture capital investments and other capital investments. Malin used to work at PwC’s Stockholm office, and she also worked for a short time at PwC in London.
+46 10 212 81 60

Malin Andersson och Rebecka Belge

Malin Andersson och Rebecka Belge arbetar på PwC:s kontor i Göteborg.Malin arbetar med nationell och internationell personbeskattning och är specialiserad på incitamentsprogram, riskkapitalinvesteringar och övriga kapitalinvesteringar. Rebecka arbetar med nationell och internationell beskattning.
Malin: 010-212 81 60, malin.m.andersson@pwc.com
Rebecka: 010-212 48 91, rebecka.belge@pwc.com
Malin Andersson and Rebecka Belge works at PwC’s office in Gothenburg. Malin works with national and international personal income taxation and specialises in incentive programmes, venture capital investments and other capital investments. Rebecka works with national and international personal income taxation.
Malin: +46 10 212 81 60, malin.m.andersson@pwc.com
Rebecka: +46 10 212 48 91, rebecka.belge@pwc.com

Malin Börestam

Malin Börestam arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor bland annat med inriktning på beskattning av ägarledda företag och deras ägare. 010-212 47 36

Malin Börestam och Ida Lejerdal

Malin Börestam och Ida Lejerdal arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor rörande bland annat ägarledda företag och deras ägare.
Malin: 010-212 47 36, malin.boerestam@pwc.com
Ida: 010-212 91 65, ida.lejerdal@pwc.com
Malin Börestam and Ida Lejerdal work at PwC’s office in Stockholm and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Malin: + 46 10-212 47 36, malin.boerestam@pwc.com
Ida: +46 10 212 91 65, ida.lejerdal@pwc.com

Malin Omberg

Malin Omberg arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Uppsala med bland annat internationella skattefrågor och frivilliga rättelser.
010-212 93 17

Marcus Hammarstrand

Marcus Hammarstrand arbetar på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Göteborg med internationella transaktioner och de frågor rörande internprissättning, tull och moms som dessa medför.
010-213 14 34
Marcus Hammarstrand works at PwC’s office in Gothenburg.
+46 10-213 14 34

Marcus Hammarstrand och Gustav Weidenstolpe

Marcus Hammarstrand och Gustav Weidenstolpe arbetar båda på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Göteborg med internationella transaktioner och frågor rörande internprissättning. Dessutom ingår de båda i PwC:s DAC6 core team. I denna roll hjälper de sina kunder med att bättre förstå DAC6, att analysera reglernas operationella påverkan, samt hur kunden bör utforma sin modell för styrning och kontroll av de risker DAC6 medför.

Marcus Hammarstrand och Oscar Winquist

Marcus Hammarstrand och Oscar Winquist arbetar på PwC:s kontor i Göteborg respektive Stockholm. Marcus är ansvarig för PwC:s arbete med DAC6 och arbetar med internationella transaktioner och de frågor rörande internprissättning, tull och moms som dessa medför. Oscar arbetar med svensk och internationell företagsbeskattning.
Marcus: 010-213 14 34, marcus.hammarstrand@pwc.com
Oscar: 010-212 57 57, oscar.winquist@pwc.com
Marcus Hammarstrand and Oscar Winquist works at PwC's office in Gothenburg and Stockholm with international corporate taxation.
Marcus: +46 10 213 14 34, marcus.hammarstrand@pwc.com
Oscar: +46 10 212 57 57, oscar.winquist@pwc.com

Mari-Helen Näslund

Mari-Helen Näslund är skatterådgivare på PwC:s kontor i Sundsvall. Mari-Helen arbetar i huvudsak med inkomstskatt och ofta med rådgivning gentemot ägarledda företag.
010-212 90 50
Mari-Helen Näslund works at PwC's office in Sundsvall. Mari-Helen focus on income tax and often with advice in relation to owner-managed businesses.
+46 10-212 90 50

Mari-Helen Näslund och Martin Vestman

Mari-Helen Näslund och Martin Vestman arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Sundsvall. Mari-Helen arbetar i huvudsak med inkomstskatt och ofta med rådgivning gentemot ägarledda företag och Martin arbetar med ägarledda företag och elitidrottsklubbar.
Mari-Helen: 010-212 90 50, mari-helen.naeslund@pwc.com
Martin: 010-212 88 20, martin.vestman@pwc.com
Mari-Helen Näslund and Martin Vestman works at PwC’s office in Sundsvall. Mari-Helen focus on income tax and often with advice in relation to owner-managed businesses and Martin Vestman works as tax advisor and provides, amongst other things, advisory services to professional sports clubs and owner-led companies.
Mari-Helen: +46 10 212 90 50, mari-helen.naeslund@pwc.com
Martin: +46 10 212 88 20, martin.vestman@pwc.com

Maria Blom Zand

Maria Blom Zand arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor rörande internprissättning.
010-212 63 02
Maria Blom Zand works at PwC’s Stockholm office with tax issues relating to internal pricing.
+46 10 212 63 02

Maria Jancic

Maria Jancic arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Jönköping. Maria jobbar inom olika områden, bland annat inom internationell personbeskattning.
073-860 17 29
maria.s.jancic@pwc.com
Maria Jancic works with international personal income taxation at PwC’s Jönköping office.
+46 738 601 72 maria.s.jancic@pwc.com

Maria Nyström

Maria Nyström arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg.
010-213 14 26
Maria Nyström works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Gothenburg.
+46 10 213 14 26

Martin Naeslund

Martin Naeslund arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor med inriktning på beskattning av ägarledda företag och deras ägare.
010-212 97 76
Martin Naeslund works with tax issues at PwC’s Stockholm office, specialising in taxation of owner-managed companies and their owners.
+46 10 212 97 76

Martin Vestman

Martin Vestman arbetar som skatterådgivare i Sundsvall och arbetar bland annat med rådgivning gentemot elitidrottsklubbar och ägarledda företag.
010-212 88 20
Martin Vestman works as tax advisor in Sundsvall and provides, amongst other things, advisory services to professional sports clubs and owner-led companies.
+46 10 212 88 20

Martina Holmkvist och Alice Moon

Martina Holmkvist och Alice Moon arbetar på PwC:s kontor i Karlstad respektive Jönköping. Martina arbetar mestadels med internationell bolagsbeskattning och beskattning av anställda. Martina har tidigare arbetat som skatterådgivare i Norge. Alice arbetar med internationell beskattning.
Martina: 010-212 57 70, martina.holmkvist@pwc.com
Alice: 010-212 52 17, alice.moon@pwc.com
Martina Holmkvist and Alice Moon works at PwC’s office in Karlstad and Jönköping with international taxation.
Martina: +46 10 212 57 70, martina.holmkvist@pwc.com
Alice: +46 10 212 52 17, alice.moon@pwc.com

Marzena Dabrowska och Thomas Almendal

Marzena Dabrowska och Thomas Almendal arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med företagsbeskattning. De är särskilt inriktade på beskattning av fastigheter och fastighetstaxering.
Marzena: 010-212 91 45, marzena.dabrowska@pwc.com
Thomas: 010-212 96 50, thomas.almendal@pwc.com

Maya Lundin

Maya Lundin arbetar på PwC i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
010-213 38 78
Maya Lundin works at PwC in Stockholm, specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
+46 10 213 38 78

Michael Thorén och Kristina Lundqvist

Michael Thorén och Kristina Lundqvist arbetar med inkomstskattefrågor inom ideell sektor på PwC:s kontor i Uppsala respektive Stockholm. Kristina har tidigare arbetat med skatteprocesser på Skatteverket och är specialiserad på skattefrågor rörande stiftelser och ideella föreningar.
Michael: 072-995 25 81, michael.thoren@pwc.com
Kristina: 010-212 47 94, kristina.lundqvist@pwc.com

Michal Herink

Michal Herink arbetar sedan 2006 vid PwC:s kontor i Stockholm med internationell individbeskattning och är specialiserad på incentiveprogram. Michal har tidigare även arbetat vid PwC:s kontor i London med M&A.
010-213 35 96
Michal Herink has worked at PwC Sweden since 2006. Michal is a tax advisor in personal income taxation, and is specialised in incentive programs and other types of compensation arrangements. Michal has previously worked at PwC in the UK in the London M&A team.
+46 10-213 35 96

Michal Herink och Antonia Severin

Michal Herink och Antonia Severin arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell individbeskattning och är specialiserade på incentiveprogram. Michal har tidigare även arbetat på PwC:s kontor i London med M&A.
Michal: 010-213 35 96, michal.herink@pwc.com
Antonia: 010-212 51 23, antonia.severin@pwc.com
Michal Herink and Antonia Severin works at PwC’s office in Stockholm with international individual taxation and specialises in incentive programs.
Michal: +46 10 213 35 96, michal.herink@pwc.com
Antonia: +46 10 212 51 23, antonia.severin@pwc.com

Michal Herink och Daniel Elander

Michal Herink och Daniel Elander arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell individbeskattning och är specialiserade på incentiveprogram. Michal har tidigare även arbetat på PwC:s kontor i London med M&A.
Michal: 010-213 35 96, michal.herink@pwc.com
Daniel: 010-212 76 84, daniel.elander@pwc.com
Michal Herink and Daniel Elander works at PwC’s office in Stockholm with international individual taxation and specialises in incentive programs.
Michal: +46 10 213 35 96, michal.herink@pwc.com
Daniel: +46 10 212 76 84, daniel.elander@pwc.com

Michal Herink och Jacob Malmsten

Michal Herink och Jacob Malmsten arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Michal arbetar med internationell individbeskattning är specialiserad på incentiveprogram. Jacob arbetar med internationell företagsbeskattning.
Michal: 010-213 35 96, michal.herink@pwc.com
Jacob: 010-212 71 09, jacob.x.malmsten@pwc.com
Michal Herink and Jacob Malmsten works at PwC’s office in Stockholm with international individual taxation.
Michal: +46 10 213 35 96, michal.herink@pwc.com
Jacob: +46 10 212 71 09, jacob.x.malmsten@pwc.com

Mikael Carlén

Mikael Carlén arbetar som skatterådgivare inom PwC Sverige.
010-212 52 12

Mikael Carlén & Anders Månsson

Mikael Carlén arbetar som skatterådgivare på PwC Sverige och Anders Månsson är skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Kristianstad.
Mikael: 010-212 52 12, mikael.carlen@pwc.com
Anders: 010-212 85 54, anders.maansson@pwc.com

Kajsa Boqvist & Mikael Carlén

Kajsa Boqvist arbetar med moms- och tullrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm. Kajsa jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel.
Tel: 010- 213 38 24, kajsa.boqvist@pwc.com
Mikael Carlén arbetar som skatterådgivare på PwC Sverige.
Tel: 010-212 52 12, mikael.carlen@pwc.com

Mikael Krantz Nordin och Johan Wahlgren

Mikael Krantz Nordin och Johan Wahlgren arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Jönköping.
Mikael: 010-212 92 99, mikael.krantz@pwc.com
Johan: 010-212 40 90, johan.wahlgren@pwc.com
Mikael Krantz Nordin and Johan Wahlgren works with VAT at PwC’s office in Jönköping.
Mikael: +46 10 212 92 99, mikael.krantz@pwc.com
Johan: +46 10 212 40 90, johan.wahlgren@pwc.com

Morgan Furby

Morgan Furby arbetar på PwC:s kontor i Göteborg med skattefrågor för mindre noterade och större ägarledda företag och är specialiserad inom fastighets- och byggbranschen.
010-213 14 27
Morgan Furby works with tax-related issues for small listed and larger owner-managed companies at PwC’s office in Gothenburg and specialises in the property and construction industry.
+46 10 213 14 27

Myléne Beiming

Myléne arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm med särskild inriktning på Private Equity.
010-2133165
Myléne works with national and international corporate taxation at PwC in Stockholm, specialising in Private Equity.
+46 10 213 31 65

Nadja Lindberg

Nadja arbetar på PwC:s kontor i Jönköping med inkomstskatterättslig rådgivning till såväl ägarledda företag och dess delägare som internationella koncerner. Nadja är även särskilt specialiserad på beskattning av privatpersoner.
Kontakt: 010-212 55 54, nadja.lindberg@pwc.com
Nadja Lindberg works at PwC's office in Jönköping, where she specialises in corporate taxation and tax compliance. Nadja also works with international taxation and with setting up business operations abroad.
+46 10-212 55 54

Nargiz Asker och Paulina Pleijel

Nargiz Asker och Paulina Pleijel arbetar med moms på PwC:s kontor i Göteborg.
Nargiz: 072-995 25 72, nargiz.asker@pwc.com
Paulina: 072-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com
Nargiz Asker and Paulina Pleijel works with VAT at PwC’s office in Gothenburg.
Nargiz: +46 72 995 25 72, nargiz.asker@pwc.com
Paulina: +46 72 880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com

Nargiz Asker & Sara Lörenskog

Nargiz Asker och Sara Lörenskog arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Göteborg respektive Stockholm.
Nargiz: 072-995 25 72, nargiz.asker@pwc.com

Sara: 010-213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com

Nargiz Asker & Ulf Hedström

Nargiz Asker och Ulf Hedström arbetar med momsfrågor för företag, organisationer och kommuner på PwC:s kontor i Göteborg.
Nargiz: 072-995 25 72, nargiz.asker@pwc.com

Ulf: 010-213 14 24, ulf.hedstroem@pwc.com

Örjan Berg

Örjan Berg works at PwC’s tax department in Gothenburg, specialising in international personal taxation and global mobility.
+46 (0)10 21 24 75, oerjan.berg@pwc.com

Örjan Berg

Örjan Berg arbetar på PwC:s skatteavdelning i Göteborg med internationell personbeskattning och global mobilitet.

Kontakt: 010-21 24 75, oerjan.berg@pwc.com

Oscar Söderlund och Fredrik Ohlsson

Oscar Söderlund och Fredrik Ohlsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg. Oscar arbetar med svensk och internationell företagsbeskattning främst rörande finansiella företag. Fredrik arbetar bland annat med nationell och internationell företagsbeskattning och är även medlem av PwC:s internationella EU-skatterättsliga nätverk EUDTG (EU Direct Tax Group).
Oscar: 010-212 57 57, oscar.soderlund@pwc.com
Fredrik: 010-213 14 19, fredrik.ohlsson@pwc.com
Oscar Söderlund and Fredrik Ohlsson works at PwC's office in Stockholm and Gothenburg. Oscar works with Swedish and international corporate taxation and Fredrik works with national and international corporate taxation and is also a member of PwC’s international EU Direct Tax Group (EUDTG).
Oscar: +46 10 212 57 57, oscar.soderlund@pwc.com
Fredrik: +46 10 213 14 19, fredrik.ohlsson@pwc.com

Oscar Warglo

Oscar Warglo arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor rörande bland annat ägarledda företag och deras ägare.
Kontakt: 010-213 32 4, oscar.warglo@pwc.com

Oscar Warglo och Michal Herink

Oscar Warglo och Michal Herink arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Oscar arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag och Michal arbetar med internationell individbeskattning och är specialiserad på incentiveprogram.
Oscar: 010-213 32 40, oscar.warglo@pwc.com
Michal: 010-213 35 96, michal.herink@pwc.com
Oscar Warglo and Michal Herink works at PwC’s office in Stockholm. Oscar is specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners and Michal works with international individual taxation and specialises in incentive programs.
Oscar: +46 10 213 32 40, oscar.warglo@se.pwc.com
Michal: +46 10 213 35 96, michal.herink@se.pwc.com

Pär Magnus Wiséen

Pär Magnus Wiséen arbetar på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättning och frågor som uppstår i samband med omstruktureringar och förändringar inom större koncerner.
010-213 32 95

Pär Magnus Wiséen & Andreas Carlsson

Pär Magnus Wiséen och Andreas Carlsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättning.
Pär Magnus: 010-213 32 95, paer.magnus.wiseen@pwc.com
Andreas: 010-212 95 27, andreas.carlsson@pwc.com

Pär Magnus Wiséen & Gönül Doramar

Pär Magnus Wiséen och Gönül Doramar arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg med internprissättningsfrågor.
Pär Magnus: 010-213 32 95, paer.magnus.wiseen@pwc.com
Gönül: 010-213 27 55, gonul.doramar@pwc.com

Pär Magnus Wiséen & Martin Stiernström

Pär Magnus Wiséen och Martin Stiernström arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm. Pär Magnus arbetar med internprissättning och frågor som uppstår i samband med omstruktureringar och förändringar inom större koncerner och Martin arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskilt fokus på inkomstdeklarationer, skatteprocesser, skatteberäkningar och skatterapporteringar.
Pär Magnus: 010-213 32 95, paer.magnus.wiseen@pwc.com
Martin: 010-212 66 81, martin.stiernstroem@pwc.com

Pär Magnus Wiséen & Behrang Nikou

Pär Magnus Wiséen och Behrang Nikou arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm respektive Malmö. Pär Magnus arbetar med internprissättning och frågor som uppstår i samband med omstruktureringar och förändringar inom större koncerner och Behrang arbetar med internprissättningsfrågor.
Pär Magnus: 010-213 32 95, paer.magnus.wiseen@pwc.com
Behrang: 010-213 27 06, behrang.nikou@pwc.com

Pär Magnus Wiséen & Sevil Aliyeva

Pär Magnus Wiséen och Sevil Aliyeva arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättning.
Pär Magnus: 010-213 32 95, paer.magnus.wiseen@pwc.com
Sevil: 010-212 99 03, sevil.a.aliyeva@pwc.com

Pär Magnus Wiséen & Tim von Oelreich

Pär Magnus Wiséen och Tim von Oelreich arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättningsfrågor.
Pär Magnus: 010-213 32 95 paer.magnus.wiseen@pwc.com
Tim: 010-212 50 51, tim.von.oelreich@pwc.com@pwc.com

Patrik Nyström

Patrik Nyström arbetar på PwC:s skatteavdelning i Stockholm med rådgivning inom migrationslagstiftning.
010-212 41 65
Patrik Nyström works
+46 10 212 41 65

Paulina Pleijel

Paulina Pleijel arbetar med moms på PwC:s kontor i Göteborg.
072-880 93 97
Paulina Pleijel works with Value Added Taxes at PwC’s Gothenburg office.
+46 72 880 93 97

Paulina Pleijel och Hillevi Söderberg

Paulina Pleijel och Hillevi Söderberg arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Göteborg.
Paulina: 072-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com
Hillevi: +46 (0)729 809540, hillevi.soederberg@pwc.com
Paulina Pleijel and Hillevi Söderberg work with VAT at PwC’s office in Gothenburg.
Paulina: +46 72-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com
Hillevi: +46 (0)729 809540, hillevi.soederberg@pwc.com

Paulina Pleijel och Johan Perulf

Paulina Pleijel arbetar med internprissättning på PwC:s kontor i Göteborg. Johan Perulf arbetar på PwC:s kontor i Malmö med rådgivning inom tull.
Paulina: 072-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com
Johan: 070 929 10 45, johan.perulf@pwc.com
Paulina Pleijel works with VAT at PwC’s office in Gothenburg. Johan Perulf works at PwC:s office in Mailmö with VAT and customs.
Paulina: +46 72-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com
Johan: +46 70 929 10 45, johan.perulf@pwc.com

Paulina Pleijel och Raman Atroshi

Paulina Pleijel arbetar på PwC i Göteborg med internprissättning och Raman Atroshi jobbar på PwC i Stockholm med skattefrågor rörande nationell och internationell företagsbeskattning samt internprissättning.

Paulina: 072-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com
Raman: 010-212 91 39, raman.atroshi@pwc.com

Paulina Pleijel och Sara Lörenskog

Paulina Pleijel och Sara Lörenskog arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Göteborg respektive Stockholm.
Paulina: 072-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com

Sara: 010-213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com
Paulina Pleijel and Sara Lörenskog work with VAT at PwC’s office in Gothenburg and Stockholm.
Paulina: +46 72-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com

Sara: 010-213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com

Per-Erik Waller

Per-Erik Waller arbetar på PwC i Stockholm med fastighetsekonomisk rådgivning. Per-Erik är civilingenjör med fastighetsekonomisk inriktning från sektionen för Lantmäteri vid KTH i Stockholm och är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare.
010-213 30 85

Peter Lindstrand

Peter Lindstrand arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
010-213 31 97
Peter Lindstrand works at PwC in Stockholm, specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
+46 10-213 31 97

Peter Lindstrand & Hanna Tsikhanava

Peter Lindstrand och Hanna Tsikhanava arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Peter arbetar med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag. Hanna arbetar med svensk och internationell företagsbeskattning främst rörande finansiella företag.
Peter: 010-213 31 97, peter.lindstrand@pwc.com
Hanna: 010-212 82 36, hanna.tsikhanava@pwc.com