Våra skribenter

Adrian Bussmeier

Adrian Bussmeier arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med indirekt skatt och har även en bakgrund som skattejurist i Tyskland.
010-212 85 75
Adrian Bussmeier works with VAT at PwC’s office in Stockholm.
+46 10 212 85 75

Adrian-Daniel Nistor och Pär Magnus Wiséen

Pär Magnus Wiséen och Adrian-Daniel Nistor arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm respektive Jönköping med internprissättningsfrågor.
Pär Magnus: 010-213 32 95 paer.magnus.wiseen@pwc.com
Adrian-Daniel: 073-860 21 46, adrian-daniel.nistor@pwc.com
Pär Magnus Wiséen and Adrian-Daniel Nistor work with transfer pricing at the tax department at PwC’s Stockholm and Jönköping offices.
Pär Magnus: +46 10-213 32 95 paer.magnus.wiseen@pwc.com
Adrian-Daniel: +46 738 602 146, adrian-daniel.nistor@pwc.com

Ajdin Hadzic & Michal Herink

Ajdin Hadzic och Michal Herink arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell individbeskattning.

Ajdin: 010 212 57 45, ajdin.hadzic@pwc.com

Michal: 010-213 35 96, michal.herink@pwc.com

Alice Moon

Alice Moon arbetar på PwC:s kontor i Jönköping med internationell beskattning.
010-212 52 17
Alice Moon works at PwC's office in Jönköping with international taxation.
+46 10-212 52 17

Amanda Ivansson

Amanda Ivansson arbetar på PwC:s kontor i Jönköping med internprissättning och frågor som uppstår i samband med omstruktureringar och förändringar inom större och mindre koncerner.
010-212 52 21
Amanda Ivansson is working at the tax department at PwC's Jönköping office with transfer pricing and issues relating to restructering and changes with major and smaller groups.
+46 10-212 52 21

Amanda Ivansson & Paulina Pleijel

Amanda Ivansson arbetar på PwC:s kontor i Jönköping med internprissättning. Paulina Pleijel arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Göteborg.
Amanda: 010-212 52 21, amanda.ivansson@pwc.com
Paulina: 072-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com

Amanda Jern och Hanna Tsikhanava

Amanda Jern och Hanna Tsikhanava arbetar på PwC med svensk och internationell företagsbeskattning främst rörande finansiella företag.
Amanda: +46 (0)10 213 15 04, amanda.jern@pwc.com
Hanna: +46 (0)10-212 82 36, hanna.tsikhanava@pwc.com

Anders Assarson

Anders Assarson arbetar på PwC:s kontor i Göteborg med internationell personbeskattning.
010-213 14 23
Anders Assarson works with international personal income taxation at PwC’s Gothenburg office.
+46 10-213 14 23

Anders Carlbom & Hillevi Söderberg

Anders Carlbom och Hillevi Söderberg arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Göteborg.
Anders: 010-213 14 22, anders.carlbom@pwc.com
Hillevi: +46 (0)729 809540, hillevi.soederberg@pwc.com

Anders Carlbom & Ulf Hedström

Anders Carlbom och Ulf Hedström arbetar med momsfrågor för företag, organisationer och kommuner på PwC:s kontor i Göteborg.
Anders: 010-213 14 22, anders.carlbom@pwc.com
Ulf: 010-213 14 24, ulf.hedstroem@pwc.com

Anders Edlund

Anders Edlund arbetar med punktskatter på PwC:s kontor i Stockholm. Anders har tidigare erfarenhet från annan rådgivningsverksamhet och från Skatteverket.
010-213 09 61
Anders Edlund works with excise duties at PwC's office in Stockholm. Anders has previous experience in consulting and from the Swedish Tax Agency.
+46 10-213 09 61

Anders Forslund och Lisa Zeise

Anders Forslund och Lisa Zeise arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor rörande internprissättning.
Anders: 010-212 72 34, anders.forslund@pwc.com
Lisa: 010-213 33 04, lisa.zeise@pwc.com
Anders Forslund and Lisa Zeise works at the tax department at PwC’s Stockholm office with transfer pricing.
Anders: +46 10 212 72 34, anders.forslund@pwc.com
Lisa: +46 10 213 33 04, lisa.zeise@pwc.com

Anders Månsson

Anders Månsson är skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Kristianstad.
Tel: 010-212 85 54
Anders Månsson works at PwC’s office in Kristianstad, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
+46 10-212 85 54

Anders Månsson och Björn Ahnqvist

Anders Månsson och Björn Ahnqvist arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Kristianstad respektive Halmstad. Båda har mångårig erfarenhet av att driva skatteprocesser i domstol.
Anders: 010-212 85 54, anders.maansson@pwc.com
Björn: 010-212 62 21, bjoern.ahnqvist@pwc.com
Anders Månsson and Björn Ahnqvist works at PwC’s office in Kristianstad and Halmstad and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners. Both have many years of experience in running tax dispute in court.
Anders: +46 10 212 85 54, anders.maansson@pwc.com
Björn: +46 10 212 62 21, bjoern.ahnqvist@pwc.com

Anders Månsson och Ulrika Lundh Eriksson

Anders Månsson och Ulrika Lundh Eriksson arbetar på PwC:s kontor i Kristianstad respektive Göteborg. Anders arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag samt med skatteprocesser. Ulrika arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping.
Anders: 010-212 85 54, anders.maansson@pwc.com
Ulrika: 010-213 14 17, ulrika.lundh.eriksson@pwc.com
Anders Månsson and Ulrika Lundh Eriksson works at PwC’s office in Kristianstad and Gothenburg. Anders focus on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners. Ulrika works with national and international corporate taxation, specialising in transport, logistics and shipping.
Anders: +46 10 212 85 54, anders.maansson@pwc.com
Ulrika: +46 10 213 14 17, ulrika.lundh.eriksson@pwc.com

Andrea Berg Szymanski och Michal Herink

Andrea Berg Szymanski och Michal Herink arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell individbeskattning. Michal är specialiserad på incitamentsprogram och har tidigare även jobbat på PwC:s kontor i London.
Andrea: 0709 29 11 13, andrea.berg.szymanski@pwc.com
Michal: 0102133596, michal.herink@pwc.com
Andrea Berg Szymanski och Michal Herink works with tax at PwC’s office in Stockholm.
Andrea: +46 (0) 709 29 11 13, andrea.berg.szymanski@pwc.com
Michal: +46 (0) 102133596, michal.herink@pwc.com

Andreas Carlsson

Andreas Carlsson arbetar med nationella och internationella skattefrågor på PwC i Stockholm med särskilt fokus på omstruktureringar och förvärv.
010-212 95 27
Andreas Carlsson works with national and international tax issues at PwC in Stockholm, specialising in restructurings and acquisitions.
+46 10 212 95 27

Andreas Stranne

Andreas Stranne jobbar på PwC:s kontor i Göteborg som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.

Tel: 010-213 14 47
Andreas Stranne works at PwC’s office in Gothenburg and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
+46 10 213 14 47

Andreas Stranne & Nadja Lindberg

Andreas Stranne och Nadja Lindberg arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Göteborg respektive Jönköping.
Andreas: +46(0)10-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Nadja: +46(0)10-212 55 54, nadja.lindberg@pwc.com

Andreas Stranne och Angelica Persson Ewö

Andreas Stranne är jurist och ansvarig för PwC Entrepreneur Tax Services i Sverige. Andreas har många års erfarenhet av skatterättslig rådgivning mot ägarledda företag inklusive deras ägare. Angelica Persson Ewö är jurist och ansvarig för PwC Legal i Sverige och har många års erfarenhet av civilrättslig rådgivning mot ägarledda företag inklusive deras ägare.
Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com
Angelica: 010-212 90 18, angelica.persson.ewoe@pwc.com
Andreas Stranne and Angelica Persson Ewö
Andreas: +46 10 213 14 47, andreas.stranne@pwc.com
Angelica: +46 10 212 90 18, angelica.persson.ewoe@pwc.com

Andreas Stranne och Emelie Samuelsson

Andreas Stranne och Emelie Samuelsson arbetar på PwC:s kontor i Göteborg. Andreas arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag och Emelie arbetar med företagsbeskattning.
Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com
Emelie: 072 880 97 56, emelie.samuelsson@pwc.com
Andreas Stranne and Emelie Samulensson work at PwC’s office in Gothenburg and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners. Andreas: +46 10 213 14 47, andreas.stranne@pwc.com
Emelie: +46 72 880 97 56, emelie.samuelsson@pwc.com

Andreas Stranne och Johan Ohlsson

Andreas Stranne och Johan Ohlsson arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Göteborg respektive Skövde.
Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com
Johan: 010-212 92 09, johan.ohlsson@pwc.com
Andreas Stranne and Johan Ohlsson works at PwC’s office in Gothenburg and Skövde and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Andreas: +46 10 213 14 47, andreas.stranne@pwc.com
Johan: +46 10 212 92 09, johan.ohlsson@pwc.com

Andreas Stranne och Maria Wettersten

Andreas Stranne och Maria Wettersten arbetar på PwC:s kontor i Göteborg respektive Jönköping. Båda arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.
Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com
Maria: 010-212 56 77, maria.wettersten@pwc.com
Andreas Stranne and Maria Wettersten works at PwC’s office in Gothenburg and Jönköping and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners. Andreas: +46 10 213 14 47, andreas.stranne@pwc.com
Maria: +46 10 212 56 77, maria.wettersten@pwc.com

Andreas Stranne & Sophie Ekberg

Andreas Stranne arbetar på PwC:s kontor i Göteborg som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag. Sophie Ekberg arbetar på PwC:s kontor i Linköping och Norrköping med inkomstskatt med särskilt fokus på företag. Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Sophie: +46 (0)738 602137, sophie.a.ekberg@pwc.com

Angelica Ewö

Angelica Ewö är jurist och ansvarig partner för PwC Legal. Angelica arbetar med ägarledda företag och har många års erfarenhet av civilrättslig rådgivning inom avtalsrätt.
Angelica Ewö is a lawyer and responsible partner for PwC Legal. Angelica works with owner-managed companies and has many years of experience of civil law advice, mainly in the fields of contract law.

Anna Berglund

Anna Berglund arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm.
010-212 49 15

Anna Franzén och Jesper Öberg

Anna Franzén och Jesper Öberg arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Anna arbetar med indirekta skatter och Jesper arbetar med indirekt skatt och är specialiserad inom den finansiella sektorn.
Anna: 010-212 90 71, anna.franzen@se.pwc.com
Jesper: 010-212 95 53, jesper.oberg@se.pwc.com
Anna Franzén and Jesper Öberg works at PwC’s office in Stockholm. Anna works with indirect tax and Jesper with indirect tax and is specialised in the financial sector.
Anna: +46 10 212 90 71, anna.franzen@se.pwc.com
Jesper: +46 10 212 95 53, jesper.oberg@se.pwc.com

Anna Groth

Anna Groth arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Linköping/Norrköping.
010-213 04 04
Anna Groth works with VAT at PwC’s office in Linköping/Norrköping.
+46 10-213 04 04

Anna Groth och Adrian Bussmeier

Anna Groth och Adrian Bussmeier arbetar på PwC:s kontor i Linköping/Norrköping respektive Stockholm. Anna arbetar med momsrådgivning och Adrian arbetar med indirekt skatt och har även en bakgrund som skattejurist i Tyskland.
Anna: 010-213 04 04, anna.groth@pwc.com
Adrian: 010 212 85 75, adrian.bussmeier@pwc.com
Anna Groth och Adrian Bussmeier works with VAT at PwC’s office in Linköping/Norrköping and Stockholm.
Anna: +46 10 213 04 04, anna.groth@pwc.com
Adrian: +46 10 212 85 75, adrian.bussmeier@pwc.com

Anna Gustring Boman

Anna Gustring Boman arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Stockholm, med särskilt fokus på finansieringsfrågor inom pensionsområdet.
010-212 48 86
Anna Gustring Boman is a pensions specialist at PwC’s Stockholm office, specialising in finance-related pension issues.
+46 10-212 48 86

Anna Gustring Boman och Sten Levin

Anna Gustring Boman arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Stockholm med särskilt fokus på finansieringsfrågor inom pensionsområdet. Sten Levin arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Göteborg med fokus på både strategiska och praktiska frågor inom tjänstepensionsområdet.
Anna: 010-212 48 86, anna.gustring.boman@pwc.com
Sten: 010-213 22 17, sten.levin@pwc.com
Anna Gustring Boman works as a pensions specialist specialising in finance-related pension issues at PwC’s office in Stockholm. Sten Levin works as a pensions specialist at PwC’s office in Gothenburg.
Anna: +46 10 212 48 86, anna.gustring.boman@pwc.com
Sten: +46 10 213 22 17, sten.levin@pwc.com

Anna Romby & Fredrik Ohlsson

Fredrik Ohlsson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg. Fredrik ingår i PwC:s skatteprocessgrupp och är även medlem av PwC:s internationella EU-skatterättsliga nätverk EUDTG (EU Direct Tax Group). Anna Romby arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Stockholm. Anna är doktor i finansrätt och är medlem av PwC:s internationella EU-skatterättsliga nätverk EUDTG (EU Direct Tax Group).
Anna, 073 860 17 60 anna.romby@pwc.com
Fredrik, 010-213 14 19 fredrik.ohlsson@pwc.com

Annika Svanfeldt

Annika Svanfeldt jobbar på PwC:s kontor i Stockholm som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.
010-212 48 04
Annika Svanfeldt work at PwC's office in Stockholm as a tax advisor for entrepreneurs and their companies.
+46 10-212 48 04

Annika Svanfeldt & Emelie Samuelsson

Annika Svanfeldt och Emelie Samuelsson arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg.
Annika: 010-212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com
Emelie: 072 880 97 56, emelie.samuelsson@pwc.com

Annika Svanfeldt and Nickta Saberi

Annika Svanfeldt och Nickta Saberi arbetar som Skattespecialister på PwC:s kontor i Stockholm.
Annika: 010 212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com
Nickta: 010-212 67 83, nickta.saberi@pwc.com

Annika Svanfeldt och Andreas Stranne

Annika Svanfeldt och Andreas Stranne arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg.
Annika: 010-212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com
Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com
Annika Svanfeldt and Andreas Stranne works at PwC’s office in Stockholm and Gothenburg and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Annika: +46 10 212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com
Andreas: +46 10 213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Annika Svanfeldt och Fredrik Richter

Annika Svanfeldt och Fredrik Richer arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Stockholm respektive Jönköping.
Annika: 010-212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com
Fredrik: 010-212 52 37, fredrik.richter@pwc.com
Annika Svanfeldt and Fredrik Richter works at PwC’s office in Stockholm and Jönköping and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Annika: +46 10 212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com
Fredrik: +46 10 212 52 37, fredrik.richter@pwc.com

Annika Svanfeldt och Jesper Öberg

Annika Svanfeldt och Jesper Öberg arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm. Annika arbetar med särskild inriktning på skattefrågor för entreprenörer och deras bolag och Jesper är specialiserad inom indirekt skatt och den finansiella sektorn.
Annika: 010-212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com
Jesper: 010-212 95 53, jesper.oberg@se.pwc.com

Annika Svanfeldt och Oscar Warglo

Annika Svanfeldt och Oscar Warglo arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Stockholm.
Annika: 010-212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com
Oscar: 010-213 32 40, oscar.warglo@pwc.com
Annika Svanfeldt and Oscar Warglo works at PwC’s office in Stockholm and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Annika: +46 10 212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com
Oscar: +46 10 213 32 40, oscar.warglo@pwc.com

Annika Svanfeldt och Sara Ehlin

Annika Svanfeldt och Sara Ehlin arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm respektive Jönköping. Både Annika och Sara arbetar med särskild inriktning på skattefrågor för entreprenörer och deras bolag.
Annika: 010-212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com
Sara: 010-212 97 86, sara.ehlin@pwc.com
Annika Svanfeldt and Sara Ehlin works at PwC’s office in Stockholm and Jönköping and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Annika: +46 10 212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com
Sara: +46 10 212 97 86, sara.ehlin@pwc.com

Annika Svanfeldt & Stefan Asklöf

Annika Svanfeldt jobbar på PwC:s kontor i Stockholm som auktoriserad skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag. Stefan Asklöf jobbar på PwC:s kontor i Stockholm som auktoriserad skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.
Annika: 070-929 41 84, annika.svanfeldt@pwc.com

Stefan: 072-995 26 17, stefan.askloef@pwc.com

Behrang Nikou

Behrang Nikou arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Malmö med internprissättningsfrågor.
010-213 27 06
Behrang Nikou works at the tax department at PwC’s office in Malmö with transfer pricing.
+46 10-213 27 06

Björn Ahnqvist

Björn Ahnqvist arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Halmstad.
010-212 62 21

Björn Nordgren och Camilla Marklund

Björn Nordgren och Camilla Marklund arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med nationell och internationell företagsbeskattning.
Björn: 010-212 59 95, bjorn.nordgren@pwc.com
Camilla: 010-212 47 25, camilla.marklund@pwc.com
Björn Nordgren and Camilla Marklund works at PwC's office in Stockholm with national and international corporate taxation.
Björn: +46 10 212 59 95, bjorn.nordgren@pwc.com
Camilla: +46 10 212 47 25, camilla.marklund@pwc.com

Björn Nordgren och Johan Thornberg

Björn Nordgren och Johan Thornberg arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med nationell och internationell företagsbeskattning.
Björn: 010-212 59 95, bjorn.nordgren@pwc.com
Johan: 010-212 68 27, johan.thornberg@pwc.com
Björn Nordgren and Johan Thornberg works at PwC's office in Stockholm with national and international corporate taxation.
Björn: +46 10 212 59 95, bjorn.nordgren@pwc.com
Johan: +46 10 212 68 27, johan.thornberg@pwc.com

Camilla Marklund

Camilla Marklund arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Stockholm.
010-212 47 25
Camilla Marklund works with national and international corporate taxation at PwC's office in Stockholm.
+46 10 212 47 25

Carl Svalstedt och Thomas Almendal

Carl Svalstedt och Thomas Almendal arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm. Carl arbetar med företagsbeskattning och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighetsbolag. Thomas arbetar med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på beskattning av fastigheter och fastighetstaxering.
Carl: 010-213 26 55, carl.svalstedt@pwc.com
Thomas: 010-212 96 50, thomas.almendal@pwc.com
Carl Svalstedt and Thomas Almendal works with corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in tax-related issues for property and construction companies.
Carl: +46 10 213 26 55, carl.svalstedt@pwc.com
Thomas: +46 10 212 96 50, thomas.almendal@pwc.com

Carl Wallbäck och Cecilia Rasmusson

Carl Wallbäck och Cecilia Rasmusson arbetar med momsfrågor på PwC:s kontor i Stockholm och Sundsvall.
Carl: 070 9291051, carl.w.wallback@pwc.com
Cecilia: 010-212 88 75, cecilia.rasmusson@pwc.com
Carl Wallbäck and Cecilia Rasmusson works with VAT at PwC’s office in Stockholm and Sundsvall.
Carl: +46 70 9291051 , carl.w.wallback@pwc.com
Cecilia: +46 10-212 88 75, cecilia.rasmusson@pwc.com

Caroline Poles och Elif Agic

Elif Agic och Caroline Poles arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Elif arbetar med momsrådgivning och har även tidigare erfarenhet från Skatteverket. Caroline arbetar med momsrådgivning och har även erfarenhet från internationell personbeskattning.
Caroline: 0739-47 88 56, caroline.poles@pwc.com
Elif: 010-212 56 21, elif.a@pwc.com

Caroline Poles och Christian Le Guillarme

Caroline Poles och Christian Le Guillarme arbetar på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg med internationell personbeskattning.
Caroline: 073-947 88 56, caroline.poles@pwc.com
Christian: 010-212 54 89, christian.le.guillarme@pwc.com
Caroline Poles and Christian Le Guillarme works at PwC’s office in Stockholm and Göteborg with international personal taxation and social insurance.
Caroline: +46 73 947 88 56, caroline.poles@pwc.com
Christian: +46 10 212 54 89, christian.le.guillarme@pwc.com

Cecilia Arrhenius

Cecilia Arrhenius arbetar på PwC:s skatteavdelning i Malmö sedan mer än tio år tillbaka inom området internationell personbeskattning och socialförsäkring. Cecilia har arbetat i över 25 års med dessa frågor och har gedigen erfarenhet inom dessa områden. Ett av Cecilias speciella fokusområden är skatte- och socialförsäkringsregler i Öresundsregionen.
Kontakt: 010-212 67 46, cecilia.arrhenius@pwc.com

Cecilia Arrhenius och Magnus Westman

Cecilia Arrhenius arbetar på PwC:s skatteavdelning i Malmö sedan mer än tio år tillbaka inom området internationell personbeskattning och socialförsäkring. Cecilia har arbetat i över 25 års med dessa frågor och har gedigen erfarenhet inom dessa områden. Ett av Cecilias speciella fokusområden är skatte- och socialförsäkringsregler i Öresundsregionen. Magnus Westman arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell personbeskattning.
Cecilia: 010-212 67 46, cecilia.arrhenius@pwc.com
Magnus: 010-212 48 33, magnus.westman@pwc.com

Cecilia Arrhenius och Sofia Linder

Cecilia Arrhenius arbetar på PwC:s skatteavdelning i Malmö sedan mer än tio år tillbaka inom området internationell personbeskattning och socialförsäkring. Cecilia har arbetat i över 25 års med dessa frågor och har gedigen erfarenhet inom dessa områden. Ett av Cecilias speciella fokusområden är skatte- och socialförsäkringsregler i Öresundsregionen. Sofia Linder arbetar på PwC:s kontor i Jönköping med internationell personbeskattning och socialförsäkringsfrågor.
Cecilia: 010-212 67 46, cecilia.arrhenius@pwc.com
Sofia: 010 2126308, sofia.linder@pwc.com

Cecilia Rasmusson

Cecilia Rasmusson arbetar med moms på PwC:s kontor i Sundsvall. Kontakt: +46 10 212 88 75 cecilia.rasmusson@pwc.com

Cecilia Rasmusson & Kristina Lundqvist

Cecilia Rasmusson arbetar med moms på PwC:s kontor i Sundsvall. Kristina Lundqvist arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med inkomstskattefrågor inom ideell sektor. Kristina har tidigare arbetat med skatteprocesser på Skatteverket och är specialiserad på skattefrågor rörande stiftelser och ideella föreningar.
Cecilia: 010-212 88 75 cecilia.rasmusson@pwc.com
Kristina: 010-212 47 94, kristina.lundqvist@pwc.com

Cecilia Rasmusson och Anders Jorlin

Cecilia Rasmusson och Anders Jorlin arbetar med moms på PwC:s kontor i Sundsvall respektive Uppsala.
Cecilia: 010-212 88 75, cecilia.rasmusson@pwc.com
Anders: 010-212 54 44, anders.jorlin@pwc.com
Cecilia Rasmusson and Anders Jorlin works with VAT at PwC’s office in Sundsvall and Uppsala.
Cecilia: +46 10 212 88 75, cecilia.rasmusson@pwc.com
Anders: +46 10 212 54 44, anders.jorlin@pwc.com

Christina Aronson

Christina Aronson arbetar på PwC:s kontor i Jönköping med skattefrågor rörande bolagsbeskattning, internationell beskattning och ägarbeskattning.
010-212 52 08
Christina Aronson works at PwC’s office in Jönköping with tax issues relating to corporate taxation, international taxation and owner taxation.
+46 10 212 52 08

Christina Aronson och Nadja Lindberg

Christina Aronson och Nadja Lindberg arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Jönköping.
Christina: 010-212 52 08 christina.aronson@pwc.com
Nadja: 010-212 55 54, nadja.lindberg@pwc.com

Christina Grape

Christina Grape arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med momsrådgivning och är specialiserad på frågor avseende fastighetsmoms.
010-212 54 93
Christina Grape works at PwC’s Stockholm office, providing VAT advisory services, and specialises in issues relating to VAT on property.
+46 10 212 54 93

Christina Grape och Emil Frennberg

Christina Grape och Emil Frennberg arbetar med moms på PwC:s kontor i Stockholm. Båda är specialiserade på frågor avseende fastighetsmoms.
Christina: 010-212 54 93, christina.grape@pwc.com
Emil: 010-212 53 53, emil.frennberg@pwc.com
Christina Grape and Emil Frennberg works at PwC’s office in Stockholm
Christina: +46 10 212 54 93, christina.grape@pwc.com
Emil: +46 10 212 53 53, emil.frennberg@pwc.com

Christina Wellmar och Andreas Stranne

Christina Wellmar och Andreas Stranne arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Malmö respektive Göteborg.
Christina: 010-212 68 64, christina.wellmar@pwc.com
Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com
Christina Wellmar and Andreas Stranne works at PwC’s office in Malmö and Gothenburg and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Christina: +46 10 212 68 64, christina.wellmar@pwc.com
Andreas: +46 10 213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Constantina Boberg

Constantina Boberg arbetar på PwC:s kontor i Uppsala med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighetsbolag.
010-212 66 64
Constantina Boberg works at PwC's office in Uppsala, specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
+46 10 212 66 64

Constantina Boberg och Katarina Menzel

Katarina Menzel och Constantina Boberg arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm respektive Uppsala med företagsbeskattning. De är särskilt inriktade på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
Katarina: 010-212 47 92, katarina.menzel@pwc.com
Constantina: 010 2126664, constantina.boberg@pwc.com

Constantina Boberg & Lena Josefsson

Constantina Boberg arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Uppsala med företagsbeskattning. Hon är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
Constantina: 010 2126664, constantina.boberg@pwc.com
Lena Josefsson arbetar med momsfrågor för företag, organisationer och kommuner på PwC:s kontor i Göteborg. Lena har mångårig erfarenhet av momsområdet, bland annat som rättslig specialist på Skatteverket, föreläsare och skribent.
Lena: 010-212 90 66, lena.josefsson@pwc.com

Constantina Boberg och Emma Eriksson

Constantina Boberg och Emma Eriksson arbetar på PwC:s kontor i Uppsala med företagsbeskattning och är särskilt inriktade på skattefrågor för fastighetsbolag.
Constantina: 010-212 66 64, constantina.boberg@pwc.com
Emma: 010-213 06 88, emma.x.eriksson@pwc.com
Constantina Boberg and Emma Eriksson works with corporate taxation at PwC’s office in Uppsala specialising in tax-related issues for property and construction companies.
Constantina: +46 10 212 66 64, constantina.boberg@pwc.com
Emma: +46 10 213 06 88, emma.x.eriksson@pwc.com

Constantina Boberg och Mikael Gustafsson Brauner

Constantina Boberg Mikael Gustafsson Brauner jobbar som skatterådgivare inom företagsbeskattning på PwC:s kontor i Uppsala respektive Kristianstad.
Constantina: 010 2126664 constantina.boberg@pwc.com
Mikael: 010-212 67 48, mikael.gustafsson@pwc.com
Constantina Boberg Mikael Gustafsson Brauner work with corporate taxation at PwC's office in Uppsala and Kristianstad.
Constantina: +46 10 2126664 constantina.boberg@pwc.com
Mikael: +46 10-212 67 48, mikael.gustafsson@pwc.com

Constantina Boberg och Tobias Lindgren

Constantina Boberg och Tobias Lindgren arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Uppsala respektive Göteborg med företagsbeskattning och är särskilt inriktade på skattefrågor för fastighetsbolag.
Constantina: 010-212 66 64, constantina.boberg@pwc.com
Tobias: 010-213 27 39, tobias.lindgren@pwc.com
Constantina Boberg and Tobias Lindgren works with corporate taxation at PwC’s office in Uppsala and Göteborg specialising in tax-related issues for property and construction companies.
Constantina: +46 10 212 66 64, constantina.boberg@pwc.com
Tobias: +46 10 213 27 39, tobias.lindgren@pwc.com

Daniel Glückman & Kristofer Karlsson

Daniel Glückman och Kristofer Karlsson arbetar på PwC i Stockholm med nationell och internationell företagsbeskattning och med specialisering inom den finansiella sektorn.
Daniel: 010-212 91 77, daniel.gluckman@pwc.com
Kristofer: 010 213 25 57, kristofer.karlsson@pwc.com

Daniel Glückman

Daniel Glückman arbetar på PwC i Stockholm med nationell och internationell företagsbeskattning och med specialisering inom den finansiella sektorn.
010-212 91 77
Daniel Glückman is working at PwC in Stockholm, Sweden with domestic and international corporate taxation and with focus on the financial sector.
+46 10-212 91 77

Daniel Glückman och Jesper Öberg

Daniel Glückman och Jesper Öberg arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Daniel arbetar med svensk och internationell företagsbeskattning främst rörande finansiella företag och Jesper arbetar med indirekt skatt och är specialiserad inom den finansiella sektorn.
Daniel: 010-212 91 77, daniel.gluckman@pwc.com
Jesper: 010-212 95 53, jesper.oberg@pwc.com
Daniel Glückman and Jesper Öberg works at PwC's office in Stockholm with international corporate taxation focused on the financial sector.
Daniel: +46 10 212 91 77, daniel.gluckman@pwc.com
Jesper: +46 10 212 95 53, jesper.oberg@pwc.com

Daniel Glückman och Johan Ericsson

Daniel Glückman och Johan Ericsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Daniel är skatterådgivare med specialisering inom den finansiella sektorn och Johan är redovisningsexpert.
Daniel: +46 10 212 91 77, daniel.gluckman@pwc.com
Johan: +46 10 213 30 37, johan.m.ericsson@pwc.com
Daniel Glückman and Johan Ericsson works at PwC's office in Stockholm. Daniel works with international corporate taxation focused on the financial sector and Johan works as a accounting expert.
Daniel: +46 10 212 91 77, daniel.gluckman@pwc.com
Johan: +46 10 213 30 37, johan.m.ericsson@pwc.com

Daniel Glückman och Omar Hassan Khel

Daniel Glückman och Omar Hassan Khel arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med svensk och internationell företagsbeskattning främst rörande finansiella företag.
Daniel: 010-212 91 77, daniel.gluckman@pwc.com
Omar: 072-880 91 21, omar.hassan.khel@pwc.com
Daniel Glückman and Omar Hassan Khel work at PwC's office in Stockholm with international corporate taxation focused on the financial sector.
Daniel: +46 10 212 91 77, daniel.gluckman@pwc.com
Omar: +46 72-880 91 21, omar.hassan.khel@pwc.com

Daniel Glückman och Oscar Söderlund

Daniel Glückman och Oscar Söderlund arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med svensk och internationell företagsbeskattning främst rörande finansiella företag.
Daniel: 010-212 91 77, daniel.gluckman@pwc.com
Oscar: 010-212 57 57, oscar.soderlund@pwc.com
Daniel Glückman and Oscar Söderlund works at PwC's office in Stockholm with international corporate taxation focused on the financial sector.
Daniel: +46 10 212 91 77, daniel.gluckman@pwc.com
Oscar: +46 10 212 57 57, oscar.soderlund@pwc.com

Dimitri Gankin

Dimitri Gankin arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättningsfrågor.
010-212 48 18
Dimitri Gankin works with internal pricing issues at PwC’s office in Stockholm.
+46 10 212 48 18

Edvin Zacke & Henrik Gustafsson

Edvin Zacke och Henrik Gustafsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm och är särskilt inriktade på frågor som berör fastighetsbranschen. Edvin:+46 (0)10 212 55 98, edvin.zacke@pwc.com
Henrik:+46 10 213 38 27, henrik.gustafsson@pwc.com

Elisabeth Bergmann

Elisabeth Bergmann är ansvarig för Financial Services Tax inom PwC Sverige och arbetar med nationell respektive internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm. Följ gärna Elisabeth på Twitter: @EBergmannPwC
010-212 42 17
Elisabeth Bergmann is responsible for Financial Services Tax at PwC Sweden and works with national and international corporate taxation at PwC in Stockholm. Follow Elisabeth on Twitter: @EBergmannPwC
+46 10 212 42 17

Elisabeth Bergmann och Oscar Söderlund

Elisabeth Bergmann och Oscar Söderlund arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Elisabeth är ansvarig för Financial Services Tax inom PwC Sverige och arbetar med nationell respektive internationell företagsbeskattning. Oscar arbetar med svensk och internationell företagsbeskattning främst rörande finansiella företag.
Elisabeth: 010-212 54 63, elisabeth.bergmann@pwc.com
Oscar: 010-212 57 57, oscar.soderlund@pwc.com
Elisabeth Bergmann and Oscar Söderlund works at PwC's office in Stockholm with international corporate taxation focused on the financial sector.
Elisabeth: +46 10 212 54 63, elisabeth.bergmann@pwc.com
Oscar: +46 10 212 57 57, oscar.soderlund@pwc.com

Erik Sahlberg

Erik Sahlberg arbetar med moms på PwC:s kontor i Västerås.
010-212 44 44
Erik Sahlberg works with VAT at PwC's office in Västerås.
+46 10-212 44 44

Evelina Kerr och Cecilia Arrhenius

Evelina Kerr arbetar på PwC:s skatteavdelning i Malmö med internationell personbeskattning och socialförsäkring. Cecilia Arrhenius arbetar på PwC:s skatteavdelning i Malmö sedan mer än tio år tillbaka inom området internationell personbeskattning och socialförsäkring. Cecilia har arbetat i över 25 års med dessa frågor och har gedigen erfarenhet inom dessa områden. Ett av Cecilias speciella fokusområden är skatte- och socialförsäkringsregler i Öresundsregionen.
Evelina: 010-213 09 57, evelina.kerr@pwc.com
Cecilia: 010-212 67 46, cecilia.arrhenius@pwc.com

Femke van der Zeijden & Frida Karlsson

Femke van der Zeijden och Frida Karlsson arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm.
Femke: +46 (0)72 995 87 30, femke.v.van.der.zeijden@pwc.com
Frida:+46 (0)72 994 75 46, frida.f.karlsson@pwc.com

Fredrik Hillälv och Behrang Nikou

Fredrik Hillälv och Behrang Nikou arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Malmö. Båda arbetar med internprissättning och frågor som uppstår i samband med omstruktureringar och förändringar inom större koncerner, samt dokumentation av gränsöverskridande transaktioner. Fredrik har tidigare erfarenhet från danska regler rörande internprissättning.
Fredrik: 010-212 57 25, fredrik.hillalv@pwc.com
Behrang: 010-213 27 06, behrang.nikou@pwc.com
Fredrik Hillälv och Behrang Nikou works at PwC’s office in Malmö. Fredrik and Behrang works with transfer pricing and issues relating to restructurings and changes within major groups.
Fredrik: +46 10 212 57 25, fredrik.hillalv@pwc.com
Behrang: +46 10 213 27 06, behrang.nikou@pwc.com

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson arbetar med och är specialiserad på olika typer av punktskatter till exempel energi-, miljö-, alkohol- och tobaksskatt. Fredrik har tidigare arbetat som rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor och på domstol.
010-212 48 01
Fredrik Jonsson specialises in various excise duty types, such as taxes on energy, environment, alcohol and tobacco. Fredrik used to work as a legal expert at the Swedish Tax Agency’s head office and at a court.
+46 10 212 48 01

Fredrik Jonsson och Julia Shao

Fredrik Jonsson och Julia Shao arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Fredrik är specialiserad på olika typer av punktskatter till exempel energi-, miljö-, alkohol- och tobaksskatt. Fredrik har tidigare arbetat som rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor och på domstol. Julia arbetar med rådgivning inom moms och punktskatter till bl.a. internationellt verksamma bolag. Julia arbetar även med PwC:s China Desk.
Fredrik: 010-212 48 01, fredrik.jonsson@pwc.com
Julia: 010-212 91 38, julia.shao@pwc.com
Fredrik Jonsson and Julia Shao works at PwC’s office in Stockholm. Fredrik specialises in various excise duty types, such as taxes on energy, environment, alcohol and tobacco. Fredrik used to work as a legal expert at the Swedish Tax Agency’s head office and at a court. Julia works with VAT and excise duties with internationally active companies among others. Julia also works for PwC's China Desk.
Fredrik: +46 10 212 48 01, fredrik.jonsson@pwc.com
Julia: +46 10 212 91 38, julia.shao@pwc.com

Fredrik Lund

Fredrik Lund arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Malmö. Fredrik jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel samt med bolag i fastighetsbranschen.
010-212 70 78
Fredrik Lund works with VAT at PwC’s office in Malmö. Fredrik works with international active companies in connection with restructuring and international trade.
+46 10-212 70 78

Fredrik Lund och Ola Persson

Fredrik Lund och Ola Persson arbetar med momsfrågor på PwC:s kontor i Malmö och Kristianstad. Fredrik och Ola arbetar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel samt med bolag i fastighetsbranschen.
Fredrik: 010-212 70 78, fredrik.lund@pwc.com
Ola: 010-212 92 22, ola.persson@pwc.com

Fredrik Nilsson

Fredrik Nilsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Fredrik arbetar med internationell företagsbeskattning och har bred erfarenhet av att arbeta med klienter inom diverse områden.
010-212 62 93
Fredrik Nilsson works with international personal income taxation at PwC’s office in Stockholm.
+46 10-212 62 93

Fredrik Nilsson och Fredrika Karlsson

Fredrik Nilsson och Fredrika Karlsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell företagsbeskattning och har särskilt fokus på DAC6-frågor.
Fredrik: 010-212 62 93, fredrik.nilsson@pwc.com
Fredrika: 010-212 47 27, fredrika.karlsson@pwc.com
Fredrik Nilsson och Fredrika Karlsson works at PwC's office in Stockholm with international corporate taxation and questions regarding DAC6.
Fredrik: +46 10 212 62 93, fredrik.nilsson@pwc.com
Fredrika: +46 10 212 47 27, fredrika.karlsson@pwc.com

Fredrik Nilsson och Henrik Gustafsson

Fredrik Nilsson och Henrik Gustafsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Fredrik arbetar med internationell företagsbeskattning och har bred erfarenhet av att arbeta med klienter inom digital media. Henrik arbetar med indirekt skatt med särskilt ansvar för e-commerce.
Fredrik: 010-212 62 93, fredrik.nilsson@pwc.com
Henrik: 010-213 38 27, henrik.gustafsson@pwc.com
Fredrik Nilsson och Henrik Gustafsson works at
Fredrik: +46 10 212 62 93, fredrik.nilsson@pwc.com
Henrik: +46 10 213 38 27, henrik.gustafsson@pwc.com

Fredrik Nilsson och Josephine Hagert

Fredrik Nilsson och Josephine Hagert arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Fredrik och Josephine arbetar med internationell företagsbeskattning och har bred erfarenhet av att arbeta med klienter inom diverse områden.
Fredrik: 010-212 62 93, fredrik.nilsson@pwc.com
Josephine: 010-212 73 46, josephine.hagert@pwc.com
Fredrik Nilsson and Josephine Hagert works at PwC's office in Stockholm with international corporate taxation.
Fredrik: +46 10 212 62 93, fredrik.nilsson@pwc.com
Josephine: +46 10 212 73 46, josephine.hagert@pwc.com

Fredrik Nilsson och Louise Karlén

Fredrik Nilsson och Louise Karlén arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell företagsbeskattning. Fredrik har även bred erfarenhet av att arbeta med klienter inom digital media.
Fredrik: 010-212 62 93, fredrik.nilsson@pwc.com
Louise: 010-200 81 10, louise.karlen@pwc.com
Fredrik Nilsson and Louise Karlén works at PwC's office in Stockholm with international corporate taxation.
Fredrik: +46 10 212 62 93, fredrik.nilsson@pwc.com
Louise: +46 10 200 81 10, louise.karlen@pwc.com

Fredrik Nilsson och Marcus Hammarstrand

Fredrik Nilsson och Marcus Hammarstrand arbetar på PwC:s skatteavdelningar i Stockholm respektive Göteborg. Fredrik arbetar med internationell företagsbeskattning och har bred erfarenhet av att arbeta med klienter inom diverse områden. Marcus arbetar med internationella transaktioner och de frågor rörande internprissättning, tull och moms som dessa medför.
Fredrik: 010-212 62 93, fredrik.nilsson@pwc.com
Marcus: 010 213 14 34 , marcus.hammarstrand@pwc.com
Fredrik Nilsson and Marcus Hammarstrand work at PwC's office in Stockholm and Gotherburg. Fredrik works with international corporate taxation and Marcus specializes in international transactions.
Fredrik: +46 10 212 62 93, fredrik.nilsson@pwc.com
Marcus: +46 10 213 14 34 , marcus.hammarstrand@pwc.com

Fredrik Ohlsson

Fredrik Ohlsson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg. Fredrik ingår i PwC:s skatteprocessgrupp och är även medlem av PwC:s internationella EU-skatterättsliga nätverk EUDTG (EU Direct Tax Group).
010-213 14 19
Fredrik Ohlsson works with national and international corporate taxation at PwC in Gothenburg. Fredrik is also a member of PwC’s international EU Direct Tax Group (EUDTG).
+46 10 213 14 19

Fredrik Ohlsson och Håkan Danmyr

Fredrik Ohlsson och Håkan Danmyr arbetar på PwC:s kontor i Göteborg respektive Malmö. Fredrik arbetar bland annat med nationell och internationell företagsbeskattning och är även medlem av PwC:s internationella EU-skatterättsliga nätverk EUDTG (EU Direct Tax Group). Håkan arbetar med internationell företagsbeskattning.
Fredrik: 010-213 14 19, fredrik.ohlsson@pwc.com
Håkan: 010-212 67 56, hakan.danmyr@pwc.com
Fredrik Ohlsson and Håkan Danmyr works at PwC’s office in Gothenburg and Malmö. Fredrik works with national and international corporate taxation and is also a member of PwC’s international EU Direct Tax Group (EUDTG). Håkan works with international corporate taxation.
Fredrik: +46 10 213 14 19, fredrik.ohlsson@pwc.com
Håkan: +46 10 212 67 56, hakan.danmyr@pwc.com

Fredrik Ohlsson och Mario Repas

Fredrik Ohlsson och Mario Repas arbetar på PwC:s kontor i Göteborg. Fredrik arbetar bland annat med nationell och internationell företagsbeskattning och är även medlem av PwC:s internationella EU-skatterättsliga nätverk EUDTG (EU Direct Tax Group). Mario arbetar med internationell företagsbeskattning.
Fredrik: 010-213 14 19, fredrik.ohlsson@pwc.com
Mario: 072 880 94 04, mario.repas@pwc.com

Fredrik Ohlsson och Mattias Edlund

Fredrik Ohlsson och Mattias Edlund arbetar på PwC:s kontor i Göteborg respektive Stockholm. Fredrik, som ingår i PwC:s skatteprocessgrupp, arbetar bland annat med nationell och internationell företagsbeskattning och är även medlem av PwC:s internationella EU-skatterättsliga nätverk EUDTG (EU Direct Tax Group). Mattias arbetar med internationell företagsbeskattning och har tidigare arbetat på Skatteverket och i domstol.
Fredrik: 010-213 14 19, fredrik.ohlsson@pwc.com
Mattias: 010-212 55 75, mattias.edlund@pwc.com
Fredrik Ohlsson and Mattias Edlund works at PwC’s office in Gothenburg and Stockholm. Fredrik works with national and international corporate taxation and is also a member of PwC’s international EU Direct Tax Group (EUDTG). Mattias works with international corporate taxation.
Fredrik: +46 10 213 14 19, fredrik.ohlsson@pwc.com
Mattias: +46 10 212 55 75, mattias.edlund@pwc.com

Fredrik Richter

Fredrik Richter är verksam vid PwC:s kontor i Jönköping och arbetar primärt med omstruktureringar av och beskattningseffekter vid försäljning av s.k. fåmansföretag, fastigheter, bolagsbeskattning samt internationell beskattning. Fredrik är även delaktig i PwC:s idrottsnätverk.
010-212 52 37
Fredrik Richter works at PwC’s office in Jönköping and works primarily with restructuring and taxation effects on the sale of what are known as close companies, properties, corporate taxation and international taxation. Fredrik is also a member of the PwC sports network.
+46 10 212 52 37

Fredrik Richter och Andreas Stranne

Fredrik Richter och Andreas Stranne arbetar på PwC:s kontor i Jönköping respektive Göteborg. Fredrik arbetar primärt med omstruktureringar av och beskattningseffekter vid försäljning av s.k. fåmansföretag, fastigheter, bolagsbeskattning samt internationell beskattning. Andreas arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.
Fredrik: 010-212 52 37, fredrik.richter@pwc.com
Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com
Fredrik Richter and Andreas Stranne works at PwC’s office in Jönköping and Gothenburg and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Fredrik: +46 10 212 52 37, fredrik.richter@pwc.com
Andreas: +46 10 213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Fredrik Richter och Maria Wettersten

Fredrik Richter och Maria Wettersten arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Jönköping.
Fredrik: 010-212 52 37, fredrik.richter@pwc.com
Maria: 010-212 56 77, maria.wettersten@pwc.com
Fredrik Richter and Maria Wettersten works at PwC’s office in Jönköping and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Fredrik: +46 10 212 52 37, fredrik.richter@pwc.com
Maria: +46 10 212 56 77, maria.wettersten@pwc.com

Fredrik Richter och Oscar Warglo

Fredrik Richter och Oscar Warglo arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Jönköping respektive Stockholm.
Fredrik: 010-212 52 37, fredrik.richter@pwc.com
Oscar: 010-213 32 40, oscar.warglo@pwc.com
Fredrik Richter and Oscar Warglo works at PwC’s office in Jönköping and Stockholm and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Fredrik: +46 10 212 52 37, fredrik.richter@se.pwc.com
Oscar: +46 10 213 32 40, oscar.warglo@se.pwc.com

Gina Hedin

Gina Hedin arbetar med nationell och internationell personbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg.
010-212 76 72
Gina Hedin works with national and international personal income taxation at PwC's office in Gothenburg.
+46 10-212 76 72

Gustaf Hammarbäck

Gustaf Hammarbäck arbetar med internprissättning på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Stockholm. Han assisterar företag med alla typer av internprissättningsfrågor (planering, strukturering, implementering, dokumentation, assistans vid skatterevisioner samt ömsesidiga förfaranden). Gustaf fokuserar även på BEPS projektet och de förändringar som sker på internprissättningsområdet med anledning av BEPS.
010-212 48 09
Gustav Hammarbäck works with internal pricing at the tax department at PwC’s Stockholm office. He assists companies with all types of internal pricing issues (planning, structuring, implementation, documentation, assisting tax audits and mutual procedures). Gustaf is also focusing on the BEPS project and the changes taking place in respect of internal pricing on account of BEPS.
+46 10 212 48 09

Hanna Johansson och Sten Levin

Hanna Johansson arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Göteborg. Sten Levin arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Göteborg med fokus på både strategiska och praktiska frågor inom tjänstepensionsområdet.
Hanna: 010 212 45 25, hanna.es.johansson@pwc.com
Sten: 010-213 22 17, sten.levin@pwc.com

Hanna Jurland

Hanna Jurland arbetar med momsrådgivning på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Malmö. Hanna jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag.
010-212 43 28

Hanna Jurland och Douglas Limnell

Hanna Jurland och Douglas Limnell arbetar med momsrådgivning på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Malmö. Hanna jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag.
Hanna: 010-212 43 28, hanna.jurland@pwc.com
Douglas: 010-212 67 60, douglas.x.limnell@pwc.com
Hanna Jurland och Douglas Limnell arbetar med momsrådgivning på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Malmö. Hanna jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag.
Hanna: +46 10 212 43 28, hanna.jurland@pwc.com
Douglas: +46 10 212 67 60, douglas.x.limnell@pwc.com

Hanna Jurland och Ola Persson

Hanna Jurland och Ola Persson arbetar med momsfrågor på PwC:s kontor i Malmö respektive Kristianstad. Hanna och Ola jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag.
Hanna: 010-212 43 28, hanna.jurland@pwc.com
Ola: 010-212 92 22, ola.persson@pwc.com
Hanna Jurland and Ola Persson works with Value Added Taxes at PwC's office in Malmö and Kristianstad.
Hanna: +46 10 212 43 28, hanna.jurland@pwc.com
Ola: +46 10 212 92 22, ola.persson@pwc.com

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson har tidigare arbetat på PwC med skattefrågor bland annat med inriktning på beskattning av ägarledda företag och deras ägare.
010-213 31 01
Hans Peter Larsson works at PwC’s office in Stockholm, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
+46 10-213 31 01

Henrik Bergman

Henrik Bergman arbetar med företagsbeskattning på PwC:s kontor i Sundsvall.
010-212 88 73
Henrik Bergman works with corporate taxation at PwC’s office in Sundsvall.
+46 10 212 88 73

Henrik Gustafsson

Henrik Gustafsson arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm. Henrik jobbar i huvudsak med momsrådgivning till stora svenska och internationella företag, bland annat i den finansiella sektorn, inom fastighetsbranschen och med internationell handel.
010-213 38 27
Henrik Gustafsson works as a VAT advisor at PwC’s Stockholm office. Henrik works mainly with major Swedish and international corporations in the financial sector, the property industry and international trade.
+46 10 213 38 27

Henrik Gustafsson och Carl Wallbäck

Henrik Gustafsson och Carl Wallbäck arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm.
Henrik: 010-213 38 27 henrik.gustafsson@pwc.com
Carl: 070 9291051, carl.w.wallback@pwc.com
Henrik Gustafsson and Carl Wallbäck work with Value Added Taxes at PwC’s office in Stockholm.
Henrik: +46 10-213 38 27 henrik.gustafsson@pwc.com
Carl: +46 (0)70 9291051, carl.w.wallback@pwc.com

Henrik Gustafsson och Elif Agic

Henrik Gustafsson och Elif Agic arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Henrik arbetar med indirekt skatt med särskilt ansvar för e-commerce. Elif arbetar med momsrådgivning och har även tidigare erfarenhet från Skatteverket.
Henrik: 010-213 38 27, henrik.gustafsson@pwc.com
Elif: 010-212 56 21, elif.a@pwc.com
Henrik Gustafsson and Elif Agic works at PwC's office in Stockholm. Henrik works with
Henrik: +46 10 213 38 27, henrik.gustafsson@pwc.com
Elif: +46 10 212 56 21, elif.a@pwc.com

Henrik Gustafsson och Julia Shao

Henrik Gustafsson och Julia Shao arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Henrik arbetar med indirekt skatt med särskilt ansvar för e-commerce. Julia arbetar med rådgivning inom moms och punktskatter till bl.a. internationellt verksamma bolag. Julia arbetar även med PwC:s China Desk.
Henrik: 010-213 38 27, henrik.gustafsson@pwc.com
Julia: 010-212 91 38, julia.shao@pwc.com
Henrik Gustafsson and Julia Shao works at PwC's office in Stockholm. Henrik works with
Henrik: +46 10 213 38 27, henrik.gustafsson@pwc.com
Julia: +46 10 212 91 38, julia.shao@pwc.com

Henrik Ivarsson

Henrik Ivarsson arbetar med momsfrågor på PwC:s kontor i Kristianstad.
010-212 85 25
Henrik Ivarsson works with Value Added Taxes at PwC's Kristianstad office.
+46 10 212 85 25

Henrik Ivarsson och Emma Petersson

Henrik Ivarsson och Emma Petersson arbetar med momsfrågor på PwC:s kontor i Kristianstad.
Henrik: 010-212 85 25, henrik.ivarsson@pwc.com
Emma: 072-880 93 04, emma.petersson@pwc.com
Henrik Ivarsson and Emma Petersson works with Value Added Taxes at PwC's office in Kristianstad.
Henrik: +46 10 212 85 25, henrik.ivarsson@pwc.com
Emma: +46 72 880 93 04, emma.petersson@pwc.com

Henrik Ivarsson och Fredrik Lund

Henrik Ivarsson och Fredrik Lund arbetar med momsfrågor på PwC:s kontor i Kristianstad och Malmö.
Henrik: 010-212 85 25, henrik.ivarsson@pwc.com
Fredrik: 010-212 70 78, fredrik.lund@pwc.com

Henrik Ivarsson och Madeleine Mogren

Henrik Ivarsson och Madeleine Mogren arbetar med momsfrågor på PwC:s kontor i Kristianstad och Malmö.
Henrik: 010-212 85 25, henrik.ivarsson@pwc.com
Madeleine: 010-212 92 24, madeleine.mogren@pwc.com
Henrik Ivarsson and Madeleine Mogren works with Value Added Taxes at PwC's office in Kristianstad and Malmö.
Henrik: +46 10 212 85 25, henrik.ivarsson@pwc.com
Madeleine: +46 10 212 92 24, madeleine.mogren@pwc.com

Henrik Ivarsson & Ola Persson

Henrik Ivarsson och Ola Persson arbetar med momsfrågor på PwC:s kontor i Kristianstad. De arbetar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel samt med bolag i fastighetsbranschen.
Henrik: 010-212 85 25, henrik.ivarsson@pwc.com
Ola: 010-212 92 22, ola.persson@pwc.com

Henrik Lundh Risinggård

Henrik Lundh Risinggård arbetar inom People and Organisation på PwC:s kontor i Stockholm. Henrik arbetar med internationell individbeskattning, med socialförsäkring och andra arbetsgivarfrågor samt med immigration.
010-213 33 68
Henrik Lundh Risinggård works at PwC's office in Stockholm. Henrik works with international individual taxation, social security and immigration.
+46 10-213 33 68

Henrik Melin och Nathalie Hellström

Henrik Melin och Nathalie Hellström arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Borås.
Henrik: 010-212 55 74, henrik.melin@pwc.com
Nathalie: 010-212 75 66, nathalie.hellstrom@pwc.com
Henrik Melin and Nathalie Hellström works at PwC’s office in Borås and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Henrik: +46 10 212 55 74, henrik.melin@pwc.com
Nathalie: +46 10 212 75 66, nathalie.hellstrom@pwc.com

Hillevi Söderberg

Hillevi Söderberg arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Göteborg.
+46 (0)729 809540
Hillevi Söderberg works with VAT at PwC’s office in Gothenburg.
+46 (0)729 809540

Hillevi Söderberg och Henrik Gustafsson

Hillevi Söderberg och Henrik Gustafsson arbetar med momsfrågor på PwC:s kontor i Göteborg respektive Stockholm.
Hillevi: +46 (0)729 809540, hillevi.soederberg@pwc.com
Henrik: 010-213 38 27, henrik.gustafsson@pwc.com
Hillevi Söderberg and Henrik Gustafsson works with VAT at PwC’s office in Gothenburg and Stockholm.
Hillevi: +46 (0)729 809540, hillevi.soederberg@pwc.com
Henrik: +46 10 213 38 27, henrik.gustafsson@pwc.com

Hillevi Söderberg och Henrik Ivarsson

Hillevi Söderberg och Henrik Ivarsson arbetar med momsfrågor på PwC:s kontor i Göteborg respektive Kristianstad.
Hillevi: +46 (0)729 809540, hillevi.soederberg@pwc.com
Henrik: 010-212 85 25, henrik.ivarsson@pwc.com
Hillevi Söderberg and Henrik Ivarsson works with VAT at PwC’s office in Gothenburg and Kristianstad.
Hillevi: +46 (0)729 809540, hillevi.soederberg@pwc.com
Henrik: +46 10 212 85 25, henrik.ivarsson@pwc.com

Håkan Danmyr

Håkan Danmyr arbetar på PwC:s kontor i Malmö med internationell företagsbeskattning.
010-212 67 56
Håkan Danmyr works with international corporate taxation at PwC’s office in Malmö.
+46 10-212 67 56

Ida Lejerdal

Ida Lejerdal arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor rörande bland annat ägarledda företag och deras ägare. 
010-212 91 65
Ida Lejerdal works at PwC's office in Stockholm, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
+46 10-212 91 65

Ida Lejerdal och Andreas Stranne

Ida Lejerdal och Andreas Stranne arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg.
Ida: 010-212 91 65, ida.lejerdal@pwc.com
Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@se.pwc.com
Ida Lejerdal and Andreas Stranne works at PwC’s office in Stockholm and Gothenburg and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Ida: +46 10 212 91 65, ida.lejerdal@pwc.com
Andreas: +46 10 213 14 47, andreas.stranne@se.pwc.com

Ingemar Ritseson och Anders Månsson

Ingemar Ritseson och Anders Månsson arbetar på PwC:s kontor i Malmö respektive Kristianstad. Ingemar och Anders arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag samt med skatteprocesser
Ingemar: 010-212 78 78, ingemar.ritseson@pwc.com
Anders: 010-212 85 54, anders.maansson@pwc.com
Ingemar Ritseson and Anders Månsson works at PwC’s office in Malmö and Kristianstad, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
Ingemar: +46 10 212 78 78, ingemar.ritseson@pwc.com
Anders: +46 10 212 85 54, anders.maansson@pwc.com

Ingemar Ritseson och Christina Wellmar

Ingemar Ritseson och Christina Wellmar arbetar som skatterådgivare för företag och deras ägare på PwC:s kontor i Malmö.
Ingemar: 010-212 78 78, ingemar.ritseson@pwc.com
Christina: 010-212 68 64, christina.wellmar@pwc.com
Ingemar Ritseson and Christina Wellmar works at PwC’s office in Malmö and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Ingemar: +46 10 212 78 78, ingemar.ritseson@pwc.com
Christina: +46 10 212 68 64, christina.wellmar@pwc.com

Ingemar Ritseson och Joakim Faust

Ingemar Ritseson och Joakim Faust arbetar på PwC:s kontor i Malmö. Ingemar har lång erfarenhet av rådgivning inom såväl nationell som internationell bolagsbeskattning, omstruktureringar och skatteprocesser. Joakim arbetar med internationell företagsbeskattning och omstruktureringar.
Ingemar: 010-212 78 78, ingemar.ritseson@pwc.com
Joakim: 010-213 06 50, joakim.faust@pwc.com
Ingemar Ritseson and Joakim Faust works at PwC’s office in Malmö and Kristianstad, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
Ingemar: +46 10 212 78 78, ingemar.ritseson@pwc.com
Joakim: +46 10 213 06 50, joakim.faust@pwc.com

Ingrid Melbi

Ingrid Melbi har tidigare arbetat på PwC med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning på Private Equity.
010-213 37 88
Ingrid Melbi works with national and international corporate taxation at PwC in Stockholm, specialising in Private Equity.
+46 10 213 37 88

Jakob Raihle och Johnny Andersson

Jakob Raihle arbetar som affärsjuridisk rådgivare vid vårt kontor i Falun och Johnny Andersson arbetar som skatterådgivare vid vårt kontor i Skellefteå. Jakob ansvarar för PwC:s affärsjuridiska rådgivning inom fastighetsbranschen. Johnny är specialiserad inom indirekt skatt.
Jakob: 010-212 93 18, jakob.raihle@pwc.com
Johnny: 010-212 50 78, johnny.s.andersson@pwc.com
Jakob Raihle and Johnny Andersson work at PwC’s offices in Falun and Skellefteå. Jakob specializes in business law in the real estate industry and Johnny specializes in indirect taxation.
Jakob: +46 10-212 93 18, jakob.raihle@pwc.com
Johnny: +46 10-212 50 78, johnny.s.andersson@pwc.com

Jan Schütz & Sophie Ekberg

Jan Schütz har arbetat på PwC sedan 2004 och är verksam som jurist på PwC:s kontor i Jönköping. Han är specialiserad på bolagsrätt och civilrätt och har långvarig erfarenhet av rådgivning till ägarledda företag och dess ägare i samband med omstruktureringar, ägarförändringar, generationsskiften och andra transaktioner. Jan ansvarar också för utbildningar och är en van föredragshållare och skribent.
Jan: +46 (0)10-212 52 30, jan.schuetz@pwc.com

Sophie Ekberg arbetar på PwC:s kontor i Linköping och Norrköping med inkomstskatt, med särskilt fokus på företag.
Sophie: +46 (0)738 602137, sophie.a.ekberg@pwc.com

Jan Schütz

Jan Schütz works at PwC’s office in Jönköping with issues relating to company law.
+46 10 212 52 30

Jan Schütz

Jan Schütz har arbetat på PwC sedan 2004 och är verksam som jurist på PwC:s kontor i Jönköping. Han är specialiserad på bolagsrätt och civilrätt och har långvarig erfarenhet av rådgivning till ägarledda företag och dess ägare i samband med omstruktureringar, ägarförändringar, generationsskiften och andra transaktioner. Jan ansvarar också för utbildningar och är en van föredragshållare och skribent.
Kontakt, 010-212 52 30

Jenny Eklund & Tobias Lindgren

Jenny Eklund och Tobias Lindgren arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg.
Jenny:+46 (0)10 2131453, jenny.eklund@pwc.com

Tobias:+46 (0)10 2132739, tobias.lindgren@pwc.com

Jesper Öberg

Jesper Öberg arbetar på PwC i Stockholm med indirekt skatt och är specialiserad inom den finansiella sektorn. Jesper är doktor i finansrätt och har lång erfarenhet av att arbeta med momsfrågor för finans- och försäkringssektorn. Jesper är också en flitigt anlitad föreläsare i moms och medförfattare till flera böcker på moms- och EU-skatterättsområdet.
010-212 95 53
Jesper Öberg works with indirect taxation at PwC in Stockholm and specialises in the financial sector. Jesper is a Doctor of Financial Law and has extensive experience of working with VAT issues for the financial and insurance sectors. Jesper is also a popular lecturer on VAT and co-author of a number of books on VAT and EU tax law.
+46 10 212 95 53

Jesper Öberg & Jonas Fagerhäll

Jesper Öberg och Jonas Fagerhäll arbetar på PwC i Stockholm med indirekt skatt och är specialiserad inom den finansiella sektorn.
Jesper: 010-212 95 53, jesper.oberg@pwc.com
Jonas: 010-213 05 88, jonas.fagerhall@pwc.com

Jesper Öberg & Julia Shao

Jesper Öberg arbetar på PwC i Stockholm med indirekt skatt och är specialiserad inom den finansiella sektorn. Jesper är doktor i finansrätt och har lång erfarenhet av att arbeta med momsfrågor för finans- och försäkringssektorn. Jesper är också en flitigt anlitad föreläsare i moms och medförfattare till flera böcker på moms- och EU-skatterättsområdet.
Jesper: 010-212 95 53, jesper.oberg@pwc.com
Julia Shao arbetar med moms- och punktskatterådgivning på PwC:s kontor i Stockholm med fokus på rådgivning till bland annat internationellt verksamma bolag och arbetar även med PwC:s China Desk. Julia har tidigare arbetat på advokatbyrå och på domstol.
Julia: 010-212 91 38, julia.shao@pwc.com

Jesper Öberg och Henrik Gustafsson

Jesper Öberg och Henrik Gustafsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med momsrådgivning. Jesper arbetar med indirekt skatt och är specialiserad inom den finansiella sektorn och Henrik arbetar i huvudsak med momsrådgivning till stora svenska och internationella företag, bland annat i den finansiella sektorn.
Jesper: 010-212 95 53, jesper.oberg@pwc.com
Henrik: 010-213 38 27, henrik.gustafsson@pwc.com
Jesper Öberg and Henrik Gustafsson works at PwC’s office in Stockholm as VAT advisors. Jesper works with indirect tax and is specialized in the financial sector, and Henrik mainly works with VAT advice to major Swedish and international companies, including in the financial sector
Jesper: +46 10 212 95 53, jesper.oberg@pwc.com
Henrik: +46 10 213 38 27, henrik.gustafsson@pwc.com

Jessica Holtz Forsberg

Jessica Holtz Forsberg är auktoriserad skatterådgivare, specialiserad inom internationell företagsbeskattning och internprissättning, och ansvarig för vår skatteverksamhet i Stockholm.
010-212 6025
Jessica Holtz Forsberg is an authorized tax consultant at PwC's Stockholm office. She specializes in international corporate tax and transfer pricing.
+46 10-212 6025

Johan Ahlqvist och Fredrik Richter

Johan Ahlqvist och Fredrik Richter arbetar på PwC:s kontor i Jönköping. Johan är ansvarig för skatteavdelningen i Jönköping och har lång erfarenhet av rådgivning inom såväl nationell som internationell bolagsbeskattning, omstruktureringar och internprissättning. Fredrik arbetar primärt med omstruktureringar av och beskattningseffekter vid försäljning av s.k. fåmansföretag, fastigheter, bolagsbeskattning samt internationell beskattning.
Johan: 010-212 52 07, johan.ahlqvist@pwc.com
Fredrik: 010-212 52 37, fredrik.richter@pwc.com
Johan Ahlqvist and Fredrik Richter work at PwC’s offices in Jönköping. Johan is responsible for the tax department in Jönköping and has many years of experience in tax advisory services as regards both Swedish and international corporate taxation, restructuring and transfer pricing. Fredrik works primarily with the restructuring of and taxation effects arising in the sale of so-called closely held companies, real estate, corporate taxation and international taxation.
Johan: +46 10 212 52 07, johan.ahlqvist@pwc.com
Fredrik: +46 10 212 52 37, fredrik.richter@pwc.com

Johan Ahlqvist och Julia Jonsson

Johan Ahlqvist och Julia Jonsson arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Jönköping. Johan är ansvarig för skatteavdelningen i Jönköping och har lång erfarenhet av rådgivning inom såväl nationell som internationell bolagsbeskattning, omstruktureringar och internprissättning. Julia arbetar primärt med moms och bolagsbeskattning vid internationella förhållanden.
Johan: 010-212 52 07, johan.ahlqvist@pwc.com
Julia: 010-213 27 75, julia.x.jonsson@pwc.com
Johan Ahlqvist and Julia Jonsson works at PwC’s office in Jönköping. Johan is responsible for the tax department in Jönköping and has many years of experience in tax advisory services as regards both Swedish and international corporate taxation, restructuring and transfer pricing. Julia works with VAT and corporate taxation in an international context.
Johan: +46 10 212 52 07, johan.ahlqvist@pwc.com
Julia: +46 10 213 27 75, julia.x.jonsson@pwc.com

Johan Perulf & Sara Lörenskog

Johan Perulf arbetar på PwC:s kontor i Malmö med rådgivning inom tull. Sara Lörenskog arbetar med momsrådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel på PwC:s kontor i Stockholm.
Johan: 070 929 10 45, johan.perulf@pwc.com
Sara: 010-213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com

Johan Wahlgren

Johan Wahlgren arbetar med momsfrågor för företag, organisationer och kommuner på PwC:s kontor i Jönköping, Linköping och Norrköping.
010-212 40 90
Johan Wahlgren works with Value Added Taxes for companies, organisations and municipalities at PwC's office in Jönköping, Linköping and Norrköping.
+46 10-212 40 90

Johanna Glimmerbeck

Johanna Glimmerbeck arbetar på PwCs: kontor i Örebro med frågor som rör internationell beskattning av såväl företag, dess anställda som privatpersoner. Johanna har även stor kunskap om företagsetableringar på den norska marknaden.
010-212 47 41
Johanna Glimmerbeck works with issues relating to international taxation of companies, their employees and private individuals at PwC’s office in Örebro. Johanna also has extensive knowledge of business start-ups on the Norwegian market.
+46 10 212 47 41

Johannes Jansson

Johannes Jansson arbetar med skatterådgivning på PwC:s kontor i Örebro. Kontakt: +46 72 997 25 13, johannes.jansson@pwc.com

Jonas Hagström

Jonas Hagström jobbar i Örebro som skatterådgivare med specialisering på internationell beskattning för små och medelstora företag. Jonas samordnar PwC:s rådgivning till elitidrotten, vilket innefattar föreningar, bolag, förbund och individuella elitidrottare.
010-213 18 62
Jonas Hagström works as a tax advisor in Örebro and specialises in international taxation for small and medium-sized enterprises. Jonas coordinates PwC’s advice to elite sports, which includes associations, companies, federations and individual elite athletes.
+46 10 213 18 62

Jonas Prevander

Jonas Prevander arbetar med nationell och internationell personbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg.
010-212 64 12
Jonas Prevander works with national and international personal income taxation at PwC’s Gothenburg office.
+46 10-212 64 12

Jonas Prevander och Malin Andersson

Jonas Prevander och Malin Andersson arbetar på PwC:s kontor i Göteborg. Jonas arbetar med nationell och internationell personbeskattning. Malin arbetar med nationell och internationell personbeskattning och är specialiserad på incitamentsprogram, riskkapitalinvesteringar och övriga kapitalinvesteringar.
Jonas: 010-212 64 12, prevander.jonas@pwc.com
Malin: 010-212 81 60, malin.m.andersson@pwc.com
Jonas Prevander and Malin Andersson works at PwC’s office in Gothenburg. Jonas works with national and international personal income taxation. Malin works with national and international personal income taxation and specialises in incentive programmes, venture capital investments and other capital investments.
Jonas: +46 10 212 64 12, prevander.jonas@pwc.com
Malin: +46 10 212 81 60, malin.m.andersson@pwc.com

Julia Jonsson

Julia Jonsson arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Jönköping. Julia arbetar primärt med moms och bolagsbeskattning vid internationella förhållanden.
010-213 27 75
Julia Jonsson works at PwC's office in Jönköping with VAT and corporate taxation in an international context.
+46 10-213 27 75

Julia Shao

Julia Shao arbetar med moms- och punktskatterådgivning på PwC:s kontor i Stockholm med fokus på rådgivning till bl.a. internationellt verksamma bolag och arbetar även med PwC:s China Desk. Julia har tidigare arbetat på advokatbyrå och på domstol.
010-212 91 38
Julia Shao works at PwC’s office in Stockholm. Julia works with VAT and excise duties with internationally active companies among others. Julia also works for PwC's China Desk.
+46 10-212 91 38

Julia Shao och Thomas Borg

Julia Shao och Thomas Borg arbetar med moms på PwC:s kontor i Stockholm respektive Kista. Julia arbetar med rådgivning inom moms och punktskatter till bl.a. internationellt verksamma bolag. Julia arbetar även med PwC:s China Desk.
Julia: 010-212 91 38, julia.shao@pwc.com
Thomas: 010-212 48 17, thomas.borg@pwc.com
Julia Shao and Thomas Borg works at PwC’s office in Stockholm and Kista. Julia works with VAT and excise duties with internationally active companies among others. Julia also works for PwC's China Desk.
Julia: +46 10 212 91 38, julia.shao@pwc.com
Thomas: +46 10 212 48 17, thomas.borg@pwc.com

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund arbetar med internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm.
010-213 31 51
Jörgen Haglund works with international corporate taxation at PwC in Stockholm.
+46 10 213 31 51

Jörgen Haglund och Fredrik Ohlsson

Jörgen Haglund och Fredrik Ohlsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg. Jörgen arbetar med internationell företagsbeskattning och Fredrik arbetar bland annat med nationell och internationell företagsbeskattning och är även medlem av PwC:s internationella EU-skatterättsliga nätverk EUDTG (EU Direct Tax Group).
Jörgen: 010-213 31 51, jorgen.haglund@pwc.com
Fredrik: 010-213 14 19, fredrik.ohlsson@pwc.com
Jörgen Haglund and Fredrik Ohlsson works at PwC's office in Stockholm and Gothenburg. Jörgen works with international corporate taxation and Fredrik works with national and international corporate taxation and is also a member of PwC’s international EU Direct Tax Group (EUDTG).
Jörgen: +46 10 213 31 51, jorgen.haglund@pwc.com
Fredrik: +46 10 213 14 19, fredrik.ohlsson@pwc.com

Jörgen Haglund och Peter Lindstrand

Jörgen Haglund och Peter Lindstrand arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm.
Jörgen: 010-213 31 51, jorgen.haglund@pwc.com
Peter: 010-213 31 97, peter.lindstrand@pwc.com

Kajsa Boqvist

Kajsa Boqvist är ansvarig utgivare för Tax matters och arbetar med moms- och tullrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm. Kajsa jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel. Kajsa är även marknadsansvarig partner för PwC:s skatteverksamhet.
010- 213 38 24
Kajsa Boqvist works as a VAT and customs advisor at indirect taxes department at PwC’s office in Stockholm. Kajsa mainly acts as an advisor to internationally active companies undergoing restructuring processes and trading internationally. Kajsa is also responsible marketing partner for PwC's Tax department.
+46 10 213 38 24

Kajsa Boqvist och Henrik Gustafsson

Kajsa Boqvist och Henrik Gustafsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Kajsa arbetar med moms- och tullrådgivning och arbetar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel. Henrik arbetar med indirekt skatt med särskilt ansvar för e-commerce.
Kajsa: 010-213 38 24, kajsa.boqvist@pwc.com
Henrik: 010-213 38 27, henrik.gustafsson@pwc.com
Kajsa Boqvist and Henrik Gustafsson works at PwC's office in Stockholm. Kajsa works with VAT and customs advice and Henrik works
Kajsa: +46 10 213 38 24, kajsa.boqvist@pwc.com
Henrik: +46 10 213 38 27, henrik.gustafsson@pwc.com

Kajsa Boqvist och Jörgen Haglund

Kajsa Boqvist och Jörgen Haglund arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Kajsa arbetar med moms- och tullrådgivning och arbetar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel. Jörgen arbetar med internationell företagsbeskattning.
Kajsa: 010-213 38 24, kajsa.boqvist@pwc.com
Jörgen: 010-213 31 51, jorgen.haglund@pwc.com
Kajsa Boqvist and Jörgen Haglund works at PwC's office in Stockholm. Kajsa works with VAT and customs advice and Jörgen works with international corporate taxation.
Kajsa: +46 10 213 38 24, kajsa.boqvist@pwc.com
Jörgen: +46 10 213 31 51, jorgen.haglund@pwc.com

Kajsa Boqvist och Ulrika Lundh Eriksson

Kajsa Boqvist och Ulrika Lundh Eriksson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg. Kajsa arbetar med moms- och tullrådgivning och arbetar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel. Ulrika arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping.
Kajsa: 010-213 38 24, kajsa.boqvist@pwc.com
Ulrika: 010-213 14 17, ulrika.lundh.eriksson@pwc.com
Kajsa Boqvist and Ulrika Lundh Eriksson works at PwC's office in Stockholm and Gothenburg. Kajsa works with VAT and customs advice and Ulrika works with national and international corporate taxation, specialising in transport, logistics and shipping.
Kajsa: +46 10 213 38 24, kajsa.boqvist@pwc.com
Ulrika: +46 10 213 14 17, ulrika.lundh.eriksson@pwc.com

Kaldi Hanna

Kaldi Hanna arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor rörande internprissättning.
010-213 31 88
Kaldi Hanna works at PwC’s Stockholm office with tax issues relating to internal pricing.
+46 10 213 31 88

Karin Sandblom & Marie Richardsson

Karin Sandblom och Marie Richardsson arbetar som skatterådgivare för företag och deras ägare på PwC:s kontor i Borås respektive Trollhättan.
Karin: 010 212 55 24, karin.sandblom@pwc.com

Marie: 010-212 59 16, marie.richardsson@pwc.com

Karin Sandblom & Nathalie Hellström

Karin Sandblom och Nathalie Hellström arbetar på PwC som skatterådgivare för företag och deras ägare.
Karin: +46 (0)10 212 55 24, karin.sandblom@pwc.com
Nathalie: +46 (0)10 212 75 66, nathalie.hellstroem@pwc.com

Karolina Palin

Karolina Palin är jurist och arbetar på PwC:s kontor i Göteborg. Karolina arbetar med ägarledda företag och har många års erfarenhet av ägarskiften och civilrättslig rådgivning.
010-213 14 15
Karolina Palin is a lawyer and works at PwC’s office in Gothenburg. Karolina works with owner-managed companies and has many years of experience of transfers of ownership and civil law advice, mainly in the fields of contract law and family law.
+46 10 213 14 15

Kasper Kindlund

Kasper Kindlund arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Stockholm, med särskilt fokus på pensionsfrågor i samband med transaktioner.
010-212 67 55
Kasper Kindlund works as a pension specialist at PwC's office in Stockholm. Kasper focus on pension issues in connection with transactions
+46 10-212 67 55

Kasper Kindlund och Sten Levin

Kasper Kindlund och Sten Levin arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg. Kasper arbetar med pensionsfrågor i samband med transaktioner. Sten arbetar med uppdrag över hela landet och har fokus på både strategiska och praktiska frågor inom tjänstepensionsområdet.
Kasper: 010-212 67 55, kasper.kindlund@pwc.com
Sten: 010-213 22 17, sten.levin@pwc.com
Kasper Kindlund and Sten Levin works as a pensions specialist specialising in finance-related pension issues at PwC’s office in Stockholm and Gothenburg. Sten works as a pensions specialist at PwC’s office in Gothenburg.
Kasper: +46 10 212 67 55, kasper.kindlund@pwc.com
Sten: +46 10 213 22 17, sten.levin@pwc.com

Katarina Menzel

Katarina Menzel arbetar på PwC i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
010-212 47 92, katarina.menzel@pwc.com

Katarina Menzel och Emma Eriksson

Katarina Menzel och Emma Eriksson arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm respektive Uppsala med företagsbeskattning. De är särskilt inriktade på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
Katarina: 010-212 47 92, katarina.menzel@pwc.com
Emma:010-213 06 88, emma.x.eriksson@pwc.com

Katarina Menzel och Henrik Gustafsson

Katarina Menzel och Henrik Gustafsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm och är särskilt inriktade på frågor som berör fastighetsbranschen. Henrik är momsexpert med särskild inriktning på momsfrågor som berör fastighetsområdet men har bred erfarenhet av momsfrågor inom alla branscher. Katarinas huvudfokus är inkomstskatterättsliga frågor i fastighets- och byggbranschen men även frågor gällande fastighetsskatt och stämpelskatt. Katarina: katarina.menzel@pwc.com
Henrik: henrik.gustafsson@pwc.com

Katarina Menzel och Knut Fogelfors

Katarina Menzel och Knut Fogelfors arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm med företagsbeskattning och är särskilt inriktade på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
Katarina: 010-212 47 92, katarina.menzel@pwc.com
Knut: 010-213 33 96, knut.fogelfors@pwc.com

Katarina Menzel och Peter Lindstrand

Katarina Menzel och Peter Lindstrand arbetar på PwC i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
Katarina: 010-212 47 92, katarina.menzel@pwc.com
Peter: 010-213 31 97, peter.lindstrand@pwc.com

Katarina Menzel & Philip Ziser

Katarina Menzel arbetar på PwC i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag. Philip har arbetat på PwC sedan 2019 och är en del av Real Estate-teamet och tillhandahåller skattetjänster till fastighetssektorn. Philip har tidigare ingått i ITCS-gruppen som har fokus på internationell företagsbeskattning. Han arbetar främst med rådgivning kring nationella och internationella frågor i samband med omstruktureringar, förvärv och avyttringar men även due diligence, upprättande av inkomstdeklarationer och besvarande av skatteverkets frågor.
Katarina: 010-212 47 92, katarina.menzel@pwc.com
Philip: 076-180 09 39, philip.ziser@pwc.com

Kim Jokinen

Kim Jokinen arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm med särskilt fokus på strategifrågor. Kim är ansvarig för affärsområdet Tax Reporting & Strategy inom PwC Sverige.
010-212 49 08
Kim Jokinen works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in Tax Transparency. Kim is in charge of Tax Reporting & Strategy for PwC Sweden.
+46 10 212 49 08

Kim Jokinen och Lukas Nilsson

Kim Jokinen och Lukas Nilsson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Stockholm med särskilt fokus på strategifrågor.
Kim: 010-212 49 08, kim.jokinen@pwc.com
Lukas: 010-212 91 91, lukas.nilsson@pwc.com
Kim Jokinen and Lukas Nilsson works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in Tax Transparency.
Kim: +46 10 212 49 08, kim.jokinen@pwc.com
Lukas: +46 10 212 91 91, lukas.nilsson@pwc.com

Kim Jokinen och Peter Heyne

Kim Jokinen och Peter Heyne arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Stockholm med särskilt fokus på strategifrågor.
Kim: 010-212 49 08, kim.jokinen@pwc.com
Peter: 010-213 04 38, peter.x.heyne@pwc.com
Kim Jokinen and Peter Heyne works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in Tax Transparency.
Kim: +46 10 212 49 08, kim.jokinen@pwc.com
Peter: +46 10 213 04 38, peter.x.heyne@pwc.com

Kim Jokinen och Tove Palm

Kim Jokinen och Tove Palm arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Stockholm med särskilt fokus på strategifrågor.
Kim: 010-212 49 08, kim.jokinen@pwc.com
Tove: 010-212 97 83, tove.palm@pwc.com
Kim Jokinen and Tove Palm works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in Tax Transparency.
Kim: +46 10 212 49 08, kim.jokinen@pwc.com
Tove: +46 10 212 97 83, tove.palm@pwc.com

Knut Fogelfors

Knut Fogelfors arbetar på PwC i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
010-213 33 96
Knut Fogelfors works at PwC in Stockholm, specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
+46 10-213 33 96

Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med inkomstskattefrågor inom ideell sektor. Kristina har tidigare arbetat med skatteprocesser på Skatteverket och är specialiserad på skattefrågor rörande stiftelser och ideella föreningar.
Kontakt: 010-212 47 94, kristina.lundqvist@pwc.com

Lars Svensson

Lars Svensson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm.
010-213 31 04
Lars Svensson works with national and international corporate taxation at PwC in Stockholm.
+46 10 213 31 04

Lars Svensson och Anna Berglund

Lars Svensson och Anna Berglund arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Stockholm.
Lars: 010-213 31 04, lars.svensson@pwc.com
Anna: 010-212 49 15, anna.e.berglund@pwc.com
Lars Svensson and Anna Berglund works with national and international corporate taxation at PwC in Stockholm.
Lars: +46 10-213 31 04, lars.svensson@pwc.com
Anna: +46 10 212 49 15, anna.e.berglund@pwc.com

Lena Blomstedt

Lena Blomstedt arbetar med moms på PwC:s kontor i Gävle.
010-212 75 09
Lena Blomstedt works with VAT at PwC's office in Gävle.
+46 10-212 75 09

Lena Josefsson

Lena Josefsson arbetar med momsfrågor för företag, organisationer och kommuner på PwC:s kontor i Göteborg. Lena har mångårig erfarenhet av momsområdet, bland annat som rättslig specialist på Skatteverket, föreläsare och skribent.
010-212 90 66
Lena Josefsson works with VAT-related issues for companies, organisations and municipalities at PwC’s office in Gothenburg. Lena has years of experience of VAT, having worked as a legal specialist at the Swedish Tax Agency, a lecturer and a writer.
+46 10 212 90 66

Lena Josefsson & Nargiz Asker

Lena Josefsson och Nargiz Asker arbetar med momsfrågor för företag, organisationer och kommuner på PwC:s kontor i Göteborg.
Lena: 010-212 90 66, lena.josefsson@pwc.com
Nargiz: 072-995 25 72, nargiz.asker@pwc.com

Lena Wallén

Lena Wallén arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med bland annat skattefrågor rörande fastigheter och bostadsrättsföreningar.
010-212 47 91
Lena Wallén works at PwC’s Stockholm office on tax issues relating to properties and housing cooperatives.
+46 10-212 47 91

Lennart Staberg

Lennart arbetar med svensk och internationell beskattning som rör finansiella företag, bland annat försäkringsföretag. Han arbetar även med att biträda företag vid taxeringsrevisioner och skatteprocesser. Tidigare har Lennart varit föredragande i Skatterättsnämnden.
010-213 31 69
Lennart Staberg works with Swedish and international taxation relating to financial companies, including insurance companies. He also assists companies with tax audits and tax litigation. Lennart used to make presentations for the Revenue Law Commission.
+46 10 213 31 69

Lennart Staberg och Anna Genblad

Lennart Staberg och Anna Genblad arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Lennart arbetar med svensk och internationell beskattning som rör finansiella företag, bland annat försäkringsföretag. Han arbetar även med att biträda företag vid taxeringsrevisioner och skatteprocesser. Tidigare har Lennart varit föredragande i Skatterättsnämnden. Anna arbetar med svensk och internationell företagsbeskattning främst rörande finansiella företag.
Lennart: 010-213 31 69, lennart.staberg@pwc.com
Anna: 010-213 24 05, anna.genblad@pwc.com
Lennart Staberg and Anna Genblad works at PwC’s office in Stockholm. Lennart works with Swedish and international taxation relating to financial companies, including insurance companies. He also assists companies with tax audits and tax litigation. Lennart used to make presentations for the Revenue Law Commission. Anna works with domestic and international corporate taxation and with focus on the financial sector.
Lennart: +46 10 213 31 69, lennart.staberg@pwc.com
Anna: +46 10 213 24 05, anna.genblad@pwc.com

Lennart Staberg och Jesper Eriksson

Lennart Staberg och Jesper Eriksson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Lennart arbetar med svensk och internationell beskattning som rör finansiella företag, bland annat försäkringsföretag. Han arbetar även med att biträda företag vid taxeringsrevisioner och skatteprocesser. Tidigare har Lennart varit föredragande i Skatterättsnämnden. Jesper arbetar med svensk och internationell företagsbeskattning främst rörande finansiella företag.
Lennart: 010-213 31 69, lennart.staberg@pwc.com
Jesper: 010-212 44 79, jesper.x.eriksson@pwc.com
Lennart Staberg and Jesper Eriksson works at PwC’s office in Stockholm. Lennart works with
Lennart: +46 10 213 31 69, lennart.staberg@pwc.com
Jesper: +46 10 212 44 79, jesper.x.eriksson@pwc.com

Lennart Staberg och Jonathan Johansson

Lennart Staberg och Jonathan Johansson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Lennart arbetar med svensk och internationell beskattning som rör finansiella företag, bland annat försäkringsföretag. Han arbetar även med att biträda företag vid taxeringsrevisioner och skatteprocesser och är medlem av PwC:s processgrupp. Jonathan arbetar med svensk och internationell företagsbeskattning främst rörande finansiella företag.
Lennart: 010-213 31 69, lennart.staberg@pwc.com
Jonathan: 010-212 68 49, jonathan.johansson@pwc.com
Lennart Staberg and Jonathan Johansson works at PwC’s office in Stockholm. Lennart works with Swedish and international taxation relating to financial companies, including insurance companies. He also assists companies with tax audits and tax litigation. Lennart used to make presentations for the Revenue Law Commission. Jonathan works with domestic and international corporate taxation and with focus on the financial sector.
Lennart: +46 10 213 31 69, lennart.staberg@pwc.com
Jonathan: +46 10 212 68 49, jonathan.johansson@pwc.com

Lillon Lindberg

Lillon Lindberg arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell personbeskattning.
010-213 31 77
Lillon Lindberg works with international personal income taxation at PwC’s office in Stockholm.
+46 10-213 31 77

Lillon Lindberg och Cecilia Arrhenius

Lillon Lindberg arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell personbeskattning. Cecilia Arrhenius arbetar på PwC:s skatteavdelning i Malmö sedan mer än tio år tillbaka inom området internationell personbeskattning och socialförsäkring. Cecilia har arbetat i över 25 års med dessa frågor och har gedigen erfarenhet inom dessa områden. Ett av Cecilias speciella fokusområden är skatte- och socialförsäkringsregler i Öresundsregionen.
Lillon: 010-213 31 77, lillon.lindberg@pwc.com
Cecilia: 010-212 67 46, cecilia.arrhenius@pwc.com

Lillon Lindberg och Magnus Westman

Lillon Lindberg och Magnus Westman arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell personbeskattning. Magnus har tidigare arbetat sex år på Skatteverket med internationell individ- och bolagsbeskattning och varit projektledare för internationella beskattningsfrågor.
Lillon: 010-213 31 77, lillon.lindberg@pwc.com
Magnus: 010-212 48 33, magnus.westman@pwc.com
Lillon Lindberg and Magnus Westman works with international personal taxation at PwC’s office in Stockholm. Magnus spent six years with the Swedish Tax Agency, working with international personal and corporate taxation, and was a project manager for issues relating to international taxation.
Lillon: +46 10 213 31 77, lillon.lindberg@pwc.com
Magnus: +46 10 212 48 33, magnus.westman@pwc.com

Lillon Lindberg och Tomas Vikström

Lillon Lindberg och Tomas Vikström arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell personbeskattning.
Lillon: 010-213 31 77, lillon.lindberg@pwc.com

Tomas: 010-213 10 95, tomas.vikstroem@pwc.com

Lina Gardlow & Nickta Saberi

Lina Gardlow arbetar på PwC i Umeå med skatterådgivning till entreprenörer och deras bolag. Nickta Saberi arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Stockholm.
Lina: 010 2125366 , lina.gardlow@pwc.com
Nickta: 010-212 67 83, nickta.saberi@pwc.com

Lisa Johannesson

Lisa Johannesson är jurist och arbetar på PwC:s Legalavdelning i Göteborg med civilrättslig rådgivning till ägarledda företag.
010-212 55 78
Lisa Johannesson is a lawyer and works at PwC's office in Gothenburg with civil law counseling to owner-managed companies.
+46 10-212 55 78

Lisa Zeise

Lisa Zeise arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor rörande internprissättning.
010-213 33 04
Lisa Zeise works with tax-related issues concerning internal pricing at PwC’s office in Stockholm.
+46 10 213 33 04

Lisa Kristensson och Lotta Abrahamsson

Lisa Kristensson och Lotta Abrahamsson är affärsjurister med arbetsrättslig specialisering och arbetar på PwC:s kontor i Göteborg.
Lotta: 010 212 40 57 lotta.abrahamsson@pwc.com
Lisa: 070 929 10 22 lisa.kristensson@pwc.com

Lukas Nilsson

Lukas Nilsson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm med särskilt fokus på inkomstdeklarationer, skatteberäkningar och skatterapporteringar.
010-212 91 91
Lukas Nilsson works with national and international corporate taxation at PwC's office in Stockholm and is specialised in income tax returns, tax calculations and tax reporting.
+46 10-212 91 91

Magdalena Bartels

Magdalena Bartels arbetar på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättning.
010-212 48 12
Magdalena Bartels works at the tax department at PwC’s Stockholm office with transfer pricing.
+46 10 212 48 12

Magnus Johnsson

Magnus Johnsson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm med särskild inriktning på Private Equity.
010-2133172
magnus.johnsson@se.pwc.com
Magnus Johnsson works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in Private Equity.
+46 10 213 31 72
magnus.johnsson@se.pwc.com

Magnus Westman

Magnus Westman arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell individbeskattning. Magnus har tidigare arbetat sex år på Skatteverket med internationell individ- och bolagsbeskattning och varit projektledare för internationella beskattningsfrågor.
010-212 48 33
Magnus Westman works with international personal taxation at PwC’s office in Stockholm. Magnus spent six years with the Swedish Tax Agency, working with international personal and corporate taxation, and was a project manager for issues relating to international taxation.
+46 10 212 48 33

Magnus Westman och Tomas Vikström

Magnus Westman och Tomas Vikström arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell personbeskattning. Magnus har tidigare arbetat sex år på Skatteverket med internationell individ- och bolagsbeskattning och varit projektledare för internationella beskattningsfrågor.
Magnus: 010-212 48 33, magnus.westman@pwc.com
Tomas: 010-213 10 95, tomas.vikstroem@pwc.com
Magnus Westman and Tomas Vikström works with international personal taxation at PwC’s office in Stockholm. Magnus spent six years with the Swedish Tax Agency, working with international personal and corporate taxation, and was a project manager for issues relating to international taxation.
Magnus: +46 10 212 48 33, magnus.westman@pwc.com
Tomas: +46 10 213 10 95, tomas.vikstroem@pwc.com

Malin Andersson

Malin Andersson arbetar med nationell och internationell personbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg. Malin är specialiserad på incitamentsprogram, riskkapitalinvesteringar och övriga kapitalinvesteringar. Malin har tidigare arbetat på PwC:s kontor i Stockholm och på PwC i London under en kortare period.
010-212 81 60
Malin Andersson works with national and international personal income taxation at PwC’s Gothenburg office. Malin specialises in incentive programmes, venture capital investments and other capital investments. Malin used to work at PwC’s Stockholm office, and she also worked for a short time at PwC in London.
+46 10 212 81 60

Malin Andersson och Rebecka Belge

Malin Andersson och Rebecka Belge arbetar på PwC:s kontor i Göteborg.Malin arbetar med nationell och internationell personbeskattning och är specialiserad på incitamentsprogram, riskkapitalinvesteringar och övriga kapitalinvesteringar. Rebecka arbetar med nationell och internationell beskattning.
Malin: 010-212 81 60, malin.m.andersson@pwc.com
Rebecka: 010-212 48 91, rebecka.belge@pwc.com
Malin Andersson and Rebecka Belge works at PwC’s office in Gothenburg. Malin works with national and international personal income taxation and specialises in incentive programmes, venture capital investments and other capital investments. Rebecka works with national and international personal income taxation.
Malin: +46 10 212 81 60, malin.m.andersson@pwc.com
Rebecka: +46 10 212 48 91, rebecka.belge@pwc.com

Malin Börestam

Malin Börestam arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor bland annat med inriktning på beskattning av ägarledda företag och deras ägare. 010-212 47 36

Malin Börestam och Ida Lejerdal

Malin Börestam och Ida Lejerdal arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor rörande bland annat ägarledda företag och deras ägare.
Malin: 010-212 47 36, malin.boerestam@pwc.com
Ida: 010-212 91 65, ida.lejerdal@pwc.com
Malin Börestam and Ida Lejerdal work at PwC’s office in Stockholm and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Malin: + 46 10-212 47 36, malin.boerestam@pwc.com
Ida: +46 10 212 91 65, ida.lejerdal@pwc.com

Malin Omberg

Malin Omberg arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Uppsala med bland annat internationella skattefrågor och frivilliga rättelser.
010-212 93 17

Marcus Hammarstrand

Marcus Hammarstrand arbetar på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Göteborg med internationella transaktioner och de frågor rörande internprissättning, tull och moms som dessa medför.
010-213 14 34
Marcus Hammarstrand works at PwC’s office in Gothenburg.
+46 10-213 14 34

Marcus Hammarstrand och Gustav Weidenstolpe

Marcus Hammarstrand och Gustav Weidenstolpe arbetar båda på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Göteborg med internationella transaktioner och frågor rörande internprissättning. Dessutom ingår de båda i PwC:s DAC6 core team. I denna roll hjälper de sina kunder med att bättre förstå DAC6, att analysera reglernas operationella påverkan, samt hur kunden bör utforma sin modell för styrning och kontroll av de risker DAC6 medför.

Marcus Hammarstrand och Oscar Winquist

Marcus Hammarstrand och Oscar Winquist arbetar på PwC:s kontor i Göteborg respektive Stockholm. Marcus är ansvarig för PwC:s arbete med DAC6 och arbetar med internationella transaktioner och de frågor rörande internprissättning, tull och moms som dessa medför. Oscar arbetar med svensk och internationell företagsbeskattning.
Marcus: 010-213 14 34, marcus.hammarstrand@pwc.com
Oscar: 010-212 57 57, oscar.winquist@pwc.com
Marcus Hammarstrand and Oscar Winquist works at PwC's office in Gothenburg and Stockholm with international corporate taxation.
Marcus: +46 10 213 14 34, marcus.hammarstrand@pwc.com
Oscar: +46 10 212 57 57, oscar.winquist@pwc.com

Mari-Helen Näslund

Mari-Helen Näslund är skatterådgivare på PwC:s kontor i Sundsvall. Mari-Helen arbetar i huvudsak med inkomstskatt och ofta med rådgivning gentemot ägarledda företag.
010-212 90 50
Mari-Helen Näslund works at PwC's office in Sundsvall. Mari-Helen focus on income tax and often with advice in relation to owner-managed businesses.
+46 10-212 90 50

Mari-Helen Näslund och Martin Vestman

Mari-Helen Näslund och Martin Vestman arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Sundsvall. Mari-Helen arbetar i huvudsak med inkomstskatt och ofta med rådgivning gentemot ägarledda företag och Martin arbetar med ägarledda företag och elitidrottsklubbar.
Mari-Helen: 010-212 90 50, mari-helen.naeslund@pwc.com
Martin: 010-212 88 20, martin.vestman@pwc.com
Mari-Helen Näslund and Martin Vestman works at PwC’s office in Sundsvall. Mari-Helen focus on income tax and often with advice in relation to owner-managed businesses and Martin Vestman works as tax advisor and provides, amongst other things, advisory services to professional sports clubs and owner-led companies.
Mari-Helen: +46 10 212 90 50, mari-helen.naeslund@pwc.com
Martin: +46 10 212 88 20, martin.vestman@pwc.com

Maria Blom Zand

Maria Blom Zand arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor rörande internprissättning.
010-212 63 02
Maria Blom Zand works at PwC’s Stockholm office with tax issues relating to internal pricing.
+46 10 212 63 02

Maria Jancic

Maria Jancic arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Jönköping. Maria jobbar inom olika områden, bland annat inom internationell personbeskattning.
073-860 17 29
maria.s.jancic@pwc.com
Maria Jancic works with international personal income taxation at PwC’s Jönköping office.
+46 738 601 72 maria.s.jancic@pwc.com

Maria Nyström

Maria Nyström arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg.
010-213 14 26
Maria Nyström works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Gothenburg.
+46 10 213 14 26

Maria Wettersten

Maria Wettersten arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Göteborg.
010-212 56 77
Maria Wettersten works at PwC’s office in Gothenburg with
+46 10 212 56 77

Martin Naeslund

Martin Naeslund arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor med inriktning på beskattning av ägarledda företag och deras ägare.
010-212 97 76
Martin Naeslund works with tax issues at PwC’s Stockholm office, specialising in taxation of owner-managed companies and their owners.
+46 10 212 97 76

Martin Vestman

Martin Vestman arbetar som skatterådgivare i Sundsvall och arbetar bland annat med rådgivning gentemot elitidrottsklubbar och ägarledda företag.
010-212 88 20
Martin Vestman works as tax advisor in Sundsvall and provides, amongst other things, advisory services to professional sports clubs and owner-led companies.
+46 10 212 88 20

Martina Holmkvist och Alice Moon

Martina Holmkvist och Alice Moon arbetar på PwC:s kontor i Karlstad respektive Jönköping. Martina arbetar mestadels med internationell bolagsbeskattning och beskattning av anställda. Martina har tidigare arbetat som skatterådgivare i Norge. Alice arbetar med internationell beskattning.
Martina: 010-212 57 70, martina.holmkvist@pwc.com
Alice: 010-212 52 17, alice.moon@pwc.com
Martina Holmkvist and Alice Moon works at PwC’s office in Karlstad and Jönköping with international taxation.
Martina: +46 10 212 57 70, martina.holmkvist@pwc.com
Alice: +46 10 212 52 17, alice.moon@pwc.com

Mattias Edlund

Mattias Edlund arbetar bland annat med internationell företagsbeskattning vid PwC i Stockholm. Mattias har tidigare arbetat på Skatteverket och i domstol.
010-212 55 75

Maya Lundin

Maya Lundin arbetar på PwC i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
010-213 38 78
Maya Lundin works at PwC in Stockholm, specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
+46 10 213 38 78

Michael Thorén och Kristina Lundqvist

Michael Thorén och Kristina Lundqvist arbetar med inkomstskattefrågor inom ideell sektor på PwC:s kontor i Uppsala respektive Stockholm. Kristina har tidigare arbetat med skatteprocesser på Skatteverket och är specialiserad på skattefrågor rörande stiftelser och ideella föreningar.
Michael: 072-995 25 81, michael.thoren@pwc.com
Kristina: 010-212 47 94, kristina.lundqvist@pwc.com

Michal Herink

Michal Herink arbetar sedan 2006 vid PwC:s kontor i Stockholm med internationell individbeskattning och är specialiserad på incentiveprogram. Michal har tidigare även arbetat vid PwC:s kontor i London med M&A.
010-213 35 96
Michal Herink has worked at PwC Sweden since 2006. Michal is a tax advisor in personal income taxation, and is specialised in incentive programs and other types of compensation arrangements. Michal has previously worked at PwC in the UK in the London M&A team.
+46 10-213 35 96

Michal Herink och Antonia Severin

Michal Herink och Antonia Severin arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell individbeskattning och är specialiserade på incentiveprogram. Michal har tidigare även arbetat på PwC:s kontor i London med M&A.
Michal: 010-213 35 96, michal.herink@pwc.com
Antonia: 010-212 51 23, antonia.severin@pwc.com
Michal Herink and Antonia Severin works at PwC’s office in Stockholm with international individual taxation and specialises in incentive programs.
Michal: +46 10 213 35 96, michal.herink@pwc.com
Antonia: +46 10 212 51 23, antonia.severin@pwc.com

Michal Herink och Daniel Elander

Michal Herink och Daniel Elander arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell individbeskattning och är specialiserade på incentiveprogram. Michal har tidigare även arbetat på PwC:s kontor i London med M&A.
Michal: 010-213 35 96, michal.herink@pwc.com
Daniel: 010-212 76 84, daniel.elander@pwc.com
Michal Herink and Daniel Elander works at PwC’s office in Stockholm with international individual taxation and specialises in incentive programs.
Michal: +46 10 213 35 96, michal.herink@pwc.com
Daniel: +46 10 212 76 84, daniel.elander@pwc.com

Michal Herink och Jacob Malmsten

Michal Herink och Jacob Malmsten arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Michal arbetar med internationell individbeskattning är specialiserad på incentiveprogram. Jacob arbetar med internationell företagsbeskattning.
Michal: 010-213 35 96, michal.herink@pwc.com
Jacob: 010-212 71 09, jacob.x.malmsten@pwc.com
Michal Herink and Jacob Malmsten works at PwC’s office in Stockholm with international individual taxation.
Michal: +46 10 213 35 96, michal.herink@pwc.com
Jacob: +46 10 212 71 09, jacob.x.malmsten@pwc.com

Michal Herink och Mattias Edlund Winblad

Michal Herink och Mattias Edlund Winblad arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Michal arbetar med internationell individbeskattning och är specialiserad på incentiveprogram. Michal har tidigare även arbetat på PwC:s kontor i London med M&A. Mattias arbetar med internationell företagsbeskattning och har tidigare arbetat på Skatteverket och i domstol.
Michal: 010-213 35 96, michal.herink@pwc.com
Mattias: 010-212 55 75, mattias.edlund@pwc.com
Michal Herink and Mattias Edlund Winblad works at PwC’s office in Stockholm with international individual taxation and specialises in incentive programs.
Michal: +46 10 213 35 96, michal.herink@pwc.com
Mattias: +46 10 212 55 75, mattias.edlund@pwc.com

Michal Herink och Tomas Vikström

Michal Herink och Tomas Vikström arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell individbeskattning. Michal är specialiserad på incitamentsprogram och har tidigare även jobbat på PwC:s kontor i London.
Michal: 010-213 35 96, michal.herink@pwc.com
Tomas: 010-213 10 95, tomas.vikstroem@pwc.com
Michal Herink and Tomas Vikström works at PwC’s office in Stockholm with international individual taxation and specialises in incentive programs.
Michal: +46 10 213 35 96, michal.herink@pwc.com
Tomas: +46 10 213 10 95, tomas.vikstroem@pwc.com

Kajsa Boqvist & Mikael Carlén

Kajsa Boqvist arbetar med moms- och tullrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm. Kajsa jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel.
Tel: 010- 213 38 24, kajsa.boqvist@pwc.com
Mikael Carlén arbetar som skatterådgivare och är ansvarig för Tax & Legal inom PwC Sverige.
Tel: 010-212 52 12, mikael.carlen@pwc.com

Mikael Carlén

Mikael Carlén arbetar som skatterådgivare och är ansvarig för Tax & Legal inom PwC Sverige.
010-212 52 12
Mikael Carlén is head of Tax & Legal Services at PwC Sweden.
+46 10-212 52 12

Mikael Carlén och Anders Månsson

Mikael Carlén är ansvarig för Tax & Legal services på PwC Sverige och Anders Månsson är skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Kristianstad.
Mikael: 010-212 52 12, mikael.carlen@pwc.com
Anders: 010-212 85 54, anders.maansson@pwc.com
Mikael Carlén is head of Tax & Legal Services at PwC Sweden and Anders Månsson works at PwC’s office in Kristianstad, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
Mikael: +46 10 212 52 12, mikael.carlen@pwc.com
Anders: +46 10 212 85 54, anders.maansson@pwc.com

Mikael Krantz Nordin och Johan Wahlgren

Mikael Krantz Nordin och Johan Wahlgren arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Jönköping.
Mikael: 010-212 92 99, mikael.krantz@pwc.com
Johan: 010-212 40 90, johan.wahlgren@pwc.com
Mikael Krantz Nordin and Johan Wahlgren works with VAT at PwC’s office in Jönköping.
Mikael: +46 10 212 92 99, mikael.krantz@pwc.com
Johan: +46 10 212 40 90, johan.wahlgren@pwc.com

Morgan Furby

Morgan Furby arbetar på PwC:s kontor i Göteborg med skattefrågor för mindre noterade och större ägarledda företag och är specialiserad inom fastighets- och byggbranschen.
010-213 14 27
Morgan Furby works with tax-related issues for small listed and larger owner-managed companies at PwC’s office in Gothenburg and specialises in the property and construction industry.
+46 10 213 14 27

Myléne Beiming

Myléne arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm med särskild inriktning på Private Equity.
010-2133165
Myléne works with national and international corporate taxation at PwC in Stockholm, specialising in Private Equity.
+46 10 213 31 65

Nadja Lindberg

Nadja Lindberg är verksam vid PwC:s kontor i Jönköping och arbetar primärt med bolagsbeskattning och deklarationer. Nadja arbetar även med internationell beskattning och etablering av verksamhet i utlandet.
010-212 55 54
Nadja Lindberg works at PwC's office in Jönköping, where she specialises in corporate taxation and tax compliance. Nadja also works with international taxation and with setting up business operations abroad.
+46 10-212 55 54

Nargiz Asker och Paulina Pleijel

Nargiz Asker och Paulina Pleijel arbetar med moms på PwC:s kontor i Göteborg.
Nargiz: 072-995 25 72, nargiz.asker@pwc.com
Paulina: 072-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com
Nargiz Asker and Paulina Pleijel works with VAT at PwC’s office in Gothenburg.
Nargiz: +46 72 995 25 72, nargiz.asker@pwc.com
Paulina: +46 72 880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com

Nargiz Asker & Sara Lörenskog

Nargiz Asker och Sara Lörenskog arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Göteborg respektive Stockholm.
Nargiz: 072-995 25 72, nargiz.asker@pwc.com

Sara: 010-213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com

Nargiz Asker & Ulf Hedström

Nargiz Asker och Ulf Hedström arbetar med momsfrågor för företag, organisationer och kommuner på PwC:s kontor i Göteborg.
Nargiz: 072-995 25 72, nargiz.asker@pwc.com

Ulf: 010-213 14 24, ulf.hedstroem@pwc.com

Niklas Elofsson och Rohit Sidhwani

Niklas Elofsson och Rohit Sidhwani arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättning.
Niklas: 010-212 70 96, niklas.elofsson@pwc.com
Rohit: 010-212 99 91, rohit.sidhwani@pwc.com
Niklas Elofsson and Rohit Sidhwani works at the tax department at PwC’s Stockholm office with transfer pricing.
Niklas: +46 10 212 70 96, niklas.elofsson@pwc.com
Rohit: +46 10 212 99 91, rohit.sidhwani@pwc.com

Oscar Söderlund och Fredrik Ohlsson

Oscar Söderlund och Fredrik Ohlsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg. Oscar arbetar med svensk och internationell företagsbeskattning främst rörande finansiella företag. Fredrik arbetar bland annat med nationell och internationell företagsbeskattning och är även medlem av PwC:s internationella EU-skatterättsliga nätverk EUDTG (EU Direct Tax Group).
Oscar: 010-212 57 57, oscar.soderlund@pwc.com
Fredrik: 010-213 14 19, fredrik.ohlsson@pwc.com
Oscar Söderlund and Fredrik Ohlsson works at PwC's office in Stockholm and Gothenburg. Oscar works with Swedish and international corporate taxation and Fredrik works with national and international corporate taxation and is also a member of PwC’s international EU Direct Tax Group (EUDTG).
Oscar: +46 10 212 57 57, oscar.soderlund@pwc.com
Fredrik: +46 10 213 14 19, fredrik.ohlsson@pwc.com

Oscar Warglo

Oscar Warglo arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor rörande bland annat ägarledda företag och deras ägare.
010-213 32 40
Oscar Warglo works with tax-related issues concerning owner-managed companies and their owners at PwC’s Stockholm office.
+46 10 213 32 40

Oscar Warglo och Michal Herink

Oscar Warglo och Michal Herink arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Oscar arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag och Michal arbetar med internationell individbeskattning och är specialiserad på incentiveprogram.
Oscar: 010-213 32 40, oscar.warglo@pwc.com
Michal: 010-213 35 96, michal.herink@pwc.com
Oscar Warglo and Michal Herink works at PwC’s office in Stockholm. Oscar is specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners and Michal works with international individual taxation and specialises in incentive programs.
Oscar: +46 10 213 32 40, oscar.warglo@se.pwc.com
Michal: +46 10 213 35 96, michal.herink@se.pwc.com

Patrik Nyström

Patrik Nyström arbetar på PwC:s skatteavdelning i Stockholm med rådgivning inom migrationslagstiftning.
010-212 41 65
Patrik Nyström works
+46 10 212 41 65

Paulina Pleijel

Paulina Pleijel arbetar med moms på PwC:s kontor i Göteborg.
072-880 93 97
Paulina Pleijel works with Value Added Taxes at PwC’s Gothenburg office.
+46 72 880 93 97

Paulina Pleijel och Hillevi Söderberg

Paulina Pleijel och Hillevi Söderberg arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Göteborg.
Paulina: 072-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com
Hillevi: +46 (0)729 809540, hillevi.soederberg@pwc.com
Paulina Pleijel and Hillevi Söderberg work with VAT at PwC’s office in Gothenburg.
Paulina: +46 72-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com
Hillevi: +46 (0)729 809540, hillevi.soederberg@pwc.com

Paulina Pleijel och Johan Perulf

Paulina Pleijel arbetar med internprissättning på PwC:s kontor i Göteborg. Johan Perulf arbetar på PwC:s kontor i Malmö med rådgivning inom tull.
Paulina: 072-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com
Johan: 070 929 10 45, johan.perulf@pwc.com
Paulina Pleijel works with VAT at PwC’s office in Gothenburg. Johan Perulf works at PwC:s office in Mailmö with VAT and customs.
Paulina: +46 72-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com
Johan: +46 70 929 10 45, johan.perulf@pwc.com

Paulina Pleijel och Sara Lörenskog

Paulina Pleijel och Sara Lörenskog arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Göteborg respektive Stockholm.
Paulina: 072-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com

Sara: 010-213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com
Paulina Pleijel and Sara Lörenskog work with VAT at PwC’s office in Gothenburg and Stockholm.
Paulina: +46 72-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com

Sara: 010-213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com

Per-Erik Waller

Per-Erik Waller arbetar på PwC i Stockholm med fastighetsekonomisk rådgivning. Per-Erik är civilingenjör med fastighetsekonomisk inriktning från sektionen för Lantmäteri vid KTH i Stockholm och är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare.
010-213 30 85

Peter Hellqvist

Peter Hellqvist arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor rörande bland annat ägarledda företag och deras ägare.
010-212 52 91
Peter Hellqvist works with tax issues at PwC’s office in Stockholm, focusing on matters such as owner-managed companies and their owners.
+46 10 212 52 91

Peter Hellqvist och Malin Börestam

Peter Hellqvist och Malin Börestam arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor rörande bland annat ägarledda företag och deras ägare.
Peter: 010-212 52 91, peter.hellqvist@pwc.com
Malin: 010-212 47 36, malin.boerestam@pwc.com
Peter Hellqvist and Malin Börestam works at PwC’s office in Stockholm and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Peter: +46 10 212 52 91, peter.hellqvist@pwc.com
Malin: +46 10 212 47 36, malin.boerestam@pwc.com

Peter Lindstrand

Peter Lindstrand arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
010-213 31 97
Peter Lindstrand works at PwC in Stockholm, specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
+46 10-213 31 97

Peter Lindstrand och Hanna Tsikhanava

Peter Lindstrand och Hanna Tsikhanava arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Peter arbetar med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag. Hanna arbetar med svensk och internationell företagsbeskattning främst rörande finansiella företag.
Peter: 010-213 31 97, peter.lindstrand@pwc.com
Hanna: 010-212 82 36, hanna.tsikhanava@pwc.com
Peter Lindstrand and Hanna Tsikhanava works at PwC in Stockholm, specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
Peter: +46 10 213 31 97, peter.lindstrand@pwc.com
Hanna: +46 10 212 82 36, hanna.tsikhanava@pwc.com

Pär Magnus Wiséen

Pär Magnus Wiséen arbetar på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättning och frågor som uppstår i samband med omstruktureringar och förändringar inom större koncerner.
010-213 32 95
Pär Magnus Wiséen works at the tax department at PwC’s Stockholm office with transfer pricing and issues relating to restructurings and changes within major groups.
+46 10 213 32 95