Våra skribenter

Adrian Bussmeier

Adrian Bussmeier arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med indirekt skatt och har även en bakgrund som skattejurist i Tyskland.
010-212 85 75
Adrian Bussmeier works with VAT at PwC’s office in Stockholm.
+46 10 212 85 75

Alice Moon

Alice Moon arbetar på PwC:s kontor i Jönköping med internationell beskattning.
010-212 52 17
Alice Moon works at PwC's office in Jönköping with international taxation.
+46 10-212 52 17

Amanda Ivansson

Amanda Ivansson arbetar på PwC:s kontor i Jönköping med internprissättning och frågor som uppstår i samband med omstruktureringar och förändringar inom större och mindre koncerner.
010-212 52 21
Amanda Ivansson is working at the tax department at PwC's Jönköping office with transfer pricing and issues relating to restructering and changes with major and smaller groups.
+46 10-212 52 21

Anders Assarson

Anders Assarson arbetar på PwC:s kontor i Göteborg med internationell personbeskattning.
010-213 14 23
Anders Assarson works with international personal income taxation at PwC’s Gothenburg office.
+46 10-213 14 23

Anders Carlbom och Hillevi Söderberg

Anders Carlbom och Hillevi Söderberg arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Göteborg.
Anders: 010-213 14 22, anders.carlbom@pwc.com
Hillevi: 010-212 55 40, hillevi.soederberg@pwc.com
Anders Carlbom and Hillevi Söderberg works with VAT at PwC’s office in Gothenburg.
Anders: +46 10 213 14 22, anders.carlbom@pwc.com
Hillevi: +46 10 212 55 40, hillevi.soederberg@pwc.com

Anders Edlund

Anders Edlund arbetar med punktskatter på PwC:s kontor i Stockholm. Anders har tidigare erfarenhet från annan rådgivningsverksamhet och från Skatteverket.
010-213 09 61
Anders Edlund works with excise duties at PwC's office in Stockholm. Anders has previous experience in consulting and from the Swedish Tax Agency.
+46 10-213 09 61

Anders Forslund och Lisa Zeise

Anders Forslund och Lisa Zeise arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor rörande internprissättning.
Anders: 010-212 72 34, anders.forslund@pwc.com
Lisa: 010-213 33 04, lisa.zeise@pwc.com
Anders Forslund and Lisa Zeise works at the tax department at PwC’s Stockholm office with transfer pricing.
Anders: +46 10 212 72 34, anders.forslund@pwc.com
Lisa: +46 10 213 33 04, lisa.zeise@pwc.com

Anders Månsson

Anders Månsson är skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Kristianstad.
Tel: 010-212 85 54
Anders Månsson works at PwC’s office in Kristianstad, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
+46 10-212 85 54

Anders Månsson och Björn Ahnqvist

Anders Månsson och Björn Ahnqvist arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Kristianstad respektive Halmstad. Båda har mångårig erfarenhet av att driva skatteprocesser i domstol.
Anders: 010-212 85 54, anders.maansson@pwc.com
Björn: 010-212 62 21, bjoern.ahnqvist@pwc.com
Anders Månsson and Björn Ahnqvist works at PwC’s office in Kristianstad and Halmstad and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners. Both have many years of experience in running tax dispute in court.
Anders: +46 10 212 85 54, anders.maansson@pwc.com
Björn: +46 10 212 62 21, bjoern.ahnqvist@pwc.com

Anders Månsson och Ulrika Lundh Eriksson

Anders Månsson och Ulrika Lundh Eriksson arbetar på PwC:s kontor i Kristianstad respektive Göteborg. Anders arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag samt med skatteprocesser. Ulrika arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping.
Anders: 010-212 85 54, anders.maansson@pwc.com
Ulrika: 010-213 14 17, ulrika.lundh.eriksson@pwc.com
Anders Månsson and Ulrika Lundh Eriksson works at PwC’s office in Kristianstad and Gothenburg. Anders focus on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners. Ulrika works with national and international corporate taxation, specialising in transport, logistics and shipping.
Anders: +46 10 212 85 54, anders.maansson@pwc.com
Ulrika: +46 10 213 14 17, ulrika.lundh.eriksson@pwc.com

Andreas Carlsson

Andreas Carlsson arbetar med nationella och internationella skattefrågor på PwC i Stockholm med särskilt fokus på omstruktureringar och förvärv.
010-212 95 27
Andreas Carlsson works with national and international tax issues at PwC in Stockholm, specialising in restructurings and acquisitions.
+46 10 212 95 27

Andreas Stranne

Andreas Stranne jobbar på PwC:s kontor i Göteborg som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.

Tel: 010-213 14 47
Andreas Stranne works at PwC’s office in Gothenburg and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
+46 10 213 14 47

Andreas Stranne och Angelica Persson Ewö

Andreas Stranne är jurist och ansvarig för PwC Entrepreneur Tax Services i Sverige. Andreas har många års erfarenhet av skatterättslig rådgivning mot ägarledda företag inklusive deras ägare. Angelica Persson Ewö är jurist och ansvarig för PwC Legal i Sverige och har många års erfarenhet av civilrättslig rådgivning mot ägarledda företag inklusive deras ägare.
Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com
Angelica: 010-212 90 18, angelica.persson.ewoe@pwc.com
Andreas Stranne and Angelica Persson Ewö
Andreas: +46 10 213 14 47, andreas.stranne@pwc.com
Angelica: +46 10 212 90 18, angelica.persson.ewoe@pwc.com

Andreas Stranne och Johan Ohlsson

Andreas Stranne och Johan Ohlsson arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Göteborg respektive Skövde.
Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com
Johan: 010-212 92 09, johan.ohlsson@pwc.com
Andreas Stranne and Johan Ohlsson works at PwC’s office in Gothenburg and Skövde and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Andreas: +46 10 213 14 47, andreas.stranne@pwc.com
Johan: +46 10 212 92 09, johan.ohlsson@pwc.com

Andreas Stranne och Maria Wettersten

Andreas Stranne och Maria Wettersten arbetar på PwC:s kontor i Göteborg respektive Jönköping. Båda arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.
Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com
Maria: 010-212 56 77, maria.wettersten@pwc.com
Andreas Stranne and Maria Wettersten works at PwC’s office in Gothenburg and Jönköping and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners. Andreas: +46 10 213 14 47, andreas.stranne@pwc.com
Maria: +46 10 212 56 77, maria.wettersten@pwc.com

Angelica Ewö

Angelica Ewö är jurist och ansvarig partner för PwC Legal. Angelica arbetar med ägarledda företag och har många års erfarenhet av civilrättslig rådgivning inom avtalsrätt.
Angelica Ewö is a lawyer and responsible partner for PwC Legal. Angelica works with owner-managed companies and has many years of experience of civil law advice, mainly in the fields of contract law.

Anna Berglund

Anna Berglund arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm.
010-212 49 15

Anna Franzén och Jesper Öberg

Anna Franzén och Jesper Öberg arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Anna arbetar med indirekta skatter och Jesper arbetar med indirekt skatt och är specialiserad inom den finansiella sektorn.
Anna: 010-212 90 71, anna.franzen@se.pwc.com
Jesper: 010-212 95 53, jesper.oberg@se.pwc.com
Anna Franzén and Jesper Öberg works at PwC’s office in Stockholm. Anna works with indirect tax and Jesper with indirect tax and is specialised in the financial sector.
Anna: +46 10 212 90 71, anna.franzen@se.pwc.com
Jesper: +46 10 212 95 53, jesper.oberg@se.pwc.com

Anna Groth

Anna Groth arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Linköping/Norrköping.
010-213 04 04
Anna Groth works with VAT at PwC’s office in Linköping/Norrköping.
+46 10-213 04 04

Anna Gustring Boman

Anna Gustring Boman arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Stockholm, med särskilt fokus på finansieringsfrågor inom pensionsområdet.
010-212 48 86
Anna Gustring Boman is a pensions specialist at PwC’s Stockholm office, specialising in finance-related pension issues.
+46 10-212 48 86

Anna Gustring Boman och Sten Levin

Anna Gustring Boman arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Stockholm med särskilt fokus på finansieringsfrågor inom pensionsområdet. Sten Levin arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Göteborg med fokus på både strategiska och praktiska frågor inom tjänstepensionsområdet.
Anna: 010-212 48 86, anna.gustring.boman@pwc.com
Sten: 010-213 22 17, sten.levin@pwc.com
Anna Gustring Boman works as a pensions specialist specialising in finance-related pension issues at PwC’s office in Stockholm. Sten Levin works as a pensions specialist at PwC’s office in Gothenburg.
Anna: +46 10 212 48 86, anna.gustring.boman@pwc.com
Sten: +46 10 213 22 17, sten.levin@pwc.com

Annika Svanfeldt

Annika Svanfeldt jobbar på PwC:s kontor i Stockholm som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.
010-212 48 04
Annika Svanfeldt work at PwC's office in Stockholm as a tax advisor for entrepreneurs and their companies.
+46 10-212 48 04

Annika Svanfeldt och Andreas Stranne

Annika Svanfeldt och Andreas Stranne arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg.
Annika: 010-212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com
Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com
Annika Svanfeldt and Andreas Stranne works at PwC’s office in Stockholm and Gothenburg and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Annika: +46 10 212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com
Andreas: +46 10 213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Annika Svanfeldt och Fredrik Richter

Annika Svanfeldt och Fredrik Richer arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Stockholm respektive Jönköping.
Annika: 010-212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com
Fredrik: 010-212 52 37, fredrik.richter@pwc.com
Annika Svanfeldt and Fredrik Richter works at PwC’s office in Stockholm and Jönköping and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Annika: +46 10 212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com
Fredrik: +46 10 212 52 37, fredrik.richter@pwc.com

Annika Svanfeldt och Oscar Warglo

Annika Svanfeldt och Oscar Warglo arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Stockholm.
Annika: 010-212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com
Oscar: 010-213 32 40, oscar.warglo@pwc.com
Annika Svanfeldt and Oscar Warglo works at PwC’s office in Stockholm and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Annika: +46 10 212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com
Oscar: +46 10 213 32 40, oscar.warglo@pwc.com

Behrang Nikou

Behrang Nikou arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Malmö med internprissättningsfrågor.
010-213 27 06
Behrang Nikou works at the tax department at PwC’s office in Malmö with transfer pricing.
+46 10-213 27 06

Björn Ahnqvist

Björn Ahnqvist arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Halmstad.
010-212 62 21

Camilla Marklund

Camilla Marklund arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Stockholm.
010-212 47 25
Camilla Marklund works with national and international corporate taxation at PwC's office in Stockholm.
+46 10 212 47 25

Carl Svalstedt och Thomas Almendal

Carl Svalstedt och Thomas Almendal arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm. Carl arbetar med företagsbeskattning och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighetsbolag. Thomas arbetar med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på beskattning av fastigheter och fastighetstaxering.
Carl: 010-213 26 55, carl.svalstedt@pwc.com
Thomas: 010-212 96 50, thomas.almendal@pwc.com
Carl Svalstedt and Thomas Almendal works with corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in tax-related issues for property and construction companies.
Carl: +46 10 213 26 55, carl.svalstedt@pwc.com
Thomas: +46 10 212 96 50, thomas.almendal@pwc.com

Caroline Poles och Christian Le Guillarme

Caroline Poles och Christian Le Guillarme arbetar på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg med internationell personbeskattning.
Caroline: 073-947 88 56, caroline.poles@pwc.com
Christian: 010-212 54 89, christian.le.guillarme@pwc.com
Caroline Poles and Christian Le Guillarme works at PwC’s office in Stockholm and Göteborg with international personal taxation and social insurance.
Caroline: +46 73 947 88 56, caroline.poles@pwc.com
Christian: +46 10 212 54 89, christian.le.guillarme@pwc.com

Cecilia Arrhenius

Cecilia Arrhenius arbetar på PwC:s skatteavdelning i Malmö med internationell personbeskattning och socialförsäkring.
010-212 67 46
Cecilia Arrhenius works with international personal taxation and social insurance at PwC’s tax department in Malmö.
+46 10 212 67 46

Cecilia Arrhenius och Magnus Westman

Cecilia Arrhenius och Magnus Westman arbetar på PwC:s kontor i Malmö respektive Stockholm med internationell personbeskattning.
Cecilia: 010-212 67 46, cecilia.arrhenius@pwc.com
Magnus: 010-212 48 33, magnus.westman@pwc.com
Cecilia Arrhenius and Magnus Westman works at PwC’s office in Malmö and Stockholm with international personal taxation and social insurance.
Cecilia: +46 10 212 67 46, cecilia.arrhenius@pwc.com
Magnus: +46 10 212 48 33, magnus.westman@pwc.com

Cecilia Rasmusson

Cecilia Rasmusson arbetar med moms på PwC:s kontor i Sundsvall.
010-212 88 75
Cecilia Rasmusson works with VAT at PwC’s office in Sundsvall.
+46 10 212 88 75

Cecilia Rasmusson och Anders Jorlin

Cecilia Rasmusson och Anders Jorlin arbetar med moms på PwC:s kontor i Sundsvall respektive Uppsala.
Cecilia: 010-212 88 75, cecilia.rasmusson@pwc.com
Anders: 010-212 54 44, anders.jorlin@pwc.com
Cecilia Rasmusson and Anders Jorlin works with VAT at PwC’s office in Sundsvall and Uppsala.
Cecilia: +46 10 212 88 75, cecilia.rasmusson@pwc.com
Anders: +46 10 212 54 44, anders.jorlin@pwc.com

Christina Aronson

Christina Aronson arbetar på PwC:s kontor i Jönköping med skattefrågor rörande bolagsbeskattning, internationell beskattning och ägarbeskattning.
010-212 52 08
Christina Aronson works at PwC’s office in Jönköping with tax issues relating to corporate taxation, international taxation and owner taxation.
+46 10 212 52 08

Christina Grape

Christina Grape arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med momsrådgivning och är specialiserad på frågor avseende fastighetsmoms.
010-212 54 93
Christina Grape works at PwC’s Stockholm office, providing VAT advisory services, and specialises in issues relating to VAT on property.
+46 10 212 54 93

Christina Grape och Emil Frennberg

Christina Grape och Emil Frennberg arbetar med moms på PwC:s kontor i Stockholm. Båda är specialiserade på frågor avseende fastighetsmoms.
Christina: 010-212 54 93, christina.grape@pwc.com
Emil: 010-212 53 53, emil.frennberg@pwc.com
Christina Grape and Emil Frennberg works at PwC’s office in Stockholm
Christina: +46 10 212 54 93, christina.grape@pwc.com
Emil: +46 10 212 53 53, emil.frennberg@pwc.com

Christina Wellmar och Andreas Stranne

Christina Wellmar och Andreas Stranne arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Malmö respektive Göteborg.
Christina: 010-212 68 64, christina.wellmar@pwc.com
Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com
Christina Wellmar and Andreas Stranne works at PwC’s office in Malmö and Gothenburg and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Christina: +46 10 212 68 64, christina.wellmar@pwc.com
Andreas: +46 10 213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Constantina Boberg

Constantina Boberg arbetar på PwC:s kontor i Uppsala med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighetsbolag.
010-212 66 64
Constantina Boberg works at PwC's office in Uppsala, specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
+46 10 212 66 64

Constantina Boberg och Emma Eriksson

Constantina Boberg och Emma Eriksson arbetar på PwC:s kontor i Uppsala med företagsbeskattning och är särskilt inriktade på skattefrågor för fastighetsbolag.
Constantina: 010-212 66 64, constantina.boberg@pwc.com
Emma: 010-213 06 88, emma.x.eriksson@pwc.com
Constantina Boberg and Emma Eriksson works with corporate taxation at PwC’s office in Uppsala specialising in tax-related issues for property and construction companies.
Constantina: +46 10 212 66 64, constantina.boberg@pwc.com
Emma: +46 10 213 06 88, emma.x.eriksson@pwc.com

Constantina Boberg och Tobias Lindgren

Constantina Boberg och Tobias Lindgren arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Uppsala respektive Göteborg med företagsbeskattning och är särskilt inriktade på skattefrågor för fastighetsbolag.
Constantina: 010-212 66 64, constantina.boberg@pwc.com
Tobias: 010-213 27 39, tobias.lindgren@pwc.com
Constantina Boberg and Tobias Lindgren works with corporate taxation at PwC’s office in Uppsala and Göteborg specialising in tax-related issues for property and construction companies.
Constantina: +46 10 212 66 64, constantina.boberg@pwc.com
Tobias: +46 10 213 27 39, tobias.lindgren@pwc.com

Daniel Glückman

Daniel Glückman arbetar på PwC i Stockholm med nationell och internationell företagsbeskattning och med specialisering inom den finansiella sektorn.
010-212 91 77
Daniel Glückman is working at PwC in Stockholm, Sweden with domestic and international corporate taxation and with focus on the financial sector.
+46 10-212 91 77

Daniel Glückman och Jesper Öberg

Daniel Glückman och Jesper Öberg arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Daniel arbetar med svensk och internationell företagsbeskattning främst rörande finansiella företag och Jesper arbetar med indirekt skatt och är specialiserad inom den finansiella sektorn.
Daniel: 010-212 91 77, daniel.gluckman@pwc.com
Jesper: 010-212 95 53, jesper.oberg@pwc.com
Daniel Glückman and Jesper Öberg works at PwC's office in Stockholm with international corporate taxation focused on the financial sector.
Daniel: +46 10 212 91 77, daniel.gluckman@pwc.com
Jesper: +46 10 212 95 53, jesper.oberg@pwc.com

Daniel Glückman och Johan Ericsson

Daniel Glückman och Johan Ericsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Daniel är skatterådgivare med specialisering inom den finansiella sektorn och Johan är redovisningsexpert.
Daniel: +46 10 212 91 77, daniel.gluckman@pwc.com
Johan: +46 10 213 30 37, johan.m.ericsson@pwc.com
Daniel Glückman and Johan Ericsson works at PwC's office in Stockholm. Daniel works with international corporate taxation focused on the financial sector and Johan works as a accounting expert.
Daniel: +46 10 212 91 77, daniel.gluckman@pwc.com
Johan: +46 10 213 30 37, johan.m.ericsson@pwc.com

Daniel Glückman och Oscar Söderlund

Daniel Glückman och Oscar Söderlund arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med svensk och internationell företagsbeskattning främst rörande finansiella företag.
Daniel: 010-212 91 77, daniel.gluckman@pwc.com
Oscar: 010-212 57 57, oscar.soderlund@pwc.com
Daniel Glückman and Oscar Söderlund works at PwC's office in Stockholm with international corporate taxation focused on the financial sector.
Daniel: +46 10 212 91 77, daniel.gluckman@pwc.com
Oscar: +46 10 212 57 57, oscar.soderlund@pwc.com

Dennis Bettaieb

Dennis Bettaieb arbetar på PwC:s kontor i Solna med skatterådgivning för främst ägarledda företag. Dennis har tidigare bland annat arbetat på Skatteverket med skatteprocesser.
010-213 06 64
Dennis Bettaieb work at PwC's office in Solna with tax issues such as taxation of owner-managed companies. Dennis has previously worked at the Swedish Tax Agency with tax litigation.
+46 10-213 06 64

Dimitri Gankin

Dimitri Gankin arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättningsfrågor.
010-212 48 18
Dimitri Gankin works with internal pricing issues at PwC’s office in Stockholm.
+46 10 212 48 18

Elisabeth Bergmann

Elisabeth Bergmann är ansvarig för Financial Services Tax inom PwC Sverige och arbetar med nationell respektive internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm. Följ gärna Elisabeth på Twitter: @EBergmannPwC
010-212 42 17
Elisabeth Bergmann is responsible for Financial Services Tax at PwC Sweden and works with national and international corporate taxation at PwC in Stockholm. Follow Elisabeth on Twitter: @EBergmannPwC
+46 10 212 42 17

Elisabeth Bergmann och Oscar Söderlund

Elisabeth Bergmann och Oscar Söderlund arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Elisabeth är ansvarig för Financial Services Tax inom PwC Sverige och arbetar med nationell respektive internationell företagsbeskattning. Oscar arbetar med svensk och internationell företagsbeskattning främst rörande finansiella företag.
Elisabeth: 010-212 54 63, elisabeth.bergmann@pwc.com
Oscar: 010-212 57 57, oscar.soderlund@pwc.com
Elisabeth Bergmann and Oscar Söderlund works at PwC's office in Stockholm with international corporate taxation focused on the financial sector.
Elisabeth: +46 10 212 54 63, elisabeth.bergmann@pwc.com
Oscar: +46 10 212 57 57, oscar.soderlund@pwc.com

Erik Sahlberg

Erik Sahlberg arbetar med moms på PwC:s kontor i Västerås.
010-212 44 44
Erik Sahlberg works with VAT at PwC's office in Västerås.
+46 10-212 44 44

Evelina Kerr och Cecilia Arrhenius

Evelina Kerr och Cecilia Arrhenius arbetar på PwC:s skatteavdelning i Malmö med internationell personbeskattning och socialförsäkring.
Evelina: 010-213 09 57, evelina.kerr@pwc.com
Cecilia: 010-212 67 46, cecilia.arrhenius@pwc.com
Evelina Kerr och Cecilia Arrhenius works at PwC’s office in Malmö with international personal taxation and social insurance.
Evelina: +46 10 213 09 57, evelina.kerr@pwc.com
Cecilia: +46 10 212 67 46, cecilia.arrhenius@pwc.com

Fredrik Hillälv och Behrang Nikou

Fredrik Hillälv och Behrang Nikou arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Malmö. Båda arbetar med internprissättning och frågor som uppstår i samband med omstruktureringar och förändringar inom större koncerner, samt dokumentation av gränsöverskridande transaktioner. Fredrik har tidigare erfarenhet från danska regler rörande internprissättning.
Fredrik: 010-212 57 25, fredrik.hillalv@pwc.com
Behrang: 010-213 27 06, behrang.nikou@pwc.com
Fredrik Hillälv och Behrang Nikou works at PwC’s office in Malmö. Fredrik and Behrang works with transfer pricing and issues relating to restructurings and changes within major groups.
Fredrik: +46 10 212 57 25, fredrik.hillalv@pwc.com
Behrang: +46 10 213 27 06, behrang.nikou@pwc.com

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson arbetar med och är specialiserad på olika typer av punktskatter till exempel energi-, miljö-, alkohol- och tobaksskatt. Fredrik har tidigare arbetat som rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor och på domstol.
010-212 48 01
Fredrik Jonsson specialises in various excise duty types, such as taxes on energy, environment, alcohol and tobacco. Fredrik used to work as a legal expert at the Swedish Tax Agency’s head office and at a court.
+46 10 212 48 01

Fredrik Jonsson och Julia Shao

Fredrik Jonsson och Julia Shao arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Fredrik är specialiserad på olika typer av punktskatter till exempel energi-, miljö-, alkohol- och tobaksskatt. Fredrik har tidigare arbetat som rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor och på domstol. Julia arbetar med rådgivning inom moms och punktskatter till bl.a. internationellt verksamma bolag. Julia arbetar även med PwC:s China Desk.
Fredrik: 010-212 48 01, fredrik.jonsson@pwc.com
Julia: 010-212 91 38, julia.shao@pwc.com
Fredrik Jonsson and Julia Shao works at PwC’s office in Stockholm. Fredrik specialises in various excise duty types, such as taxes on energy, environment, alcohol and tobacco. Fredrik used to work as a legal expert at the Swedish Tax Agency’s head office and at a court. Julia works with VAT and excise duties with internationally active companies among others. Julia also works for PwC's China Desk.
Fredrik: +46 10 212 48 01, fredrik.jonsson@pwc.com
Julia: +46 10 212 91 38, julia.shao@pwc.com

Fredrik Lund

Fredrik Lund arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Malmö. Fredrik jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel samt med bolag i fastighetsbranschen.
010-212 70 78
Fredrik Lund works with VAT at PwC’s office in Malmö. Fredrik works with international active companies in connection with restructuring and international trade.
+46 10-212 70 78

Fredrik Lund och Ola Persson

Fredrik Lund och Ola Persson arbetar med momsfrågor på PwC:s kontor i Malmö och Kristianstad. Fredrik och Ola arbetar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel samt med bolag i fastighetsbranschen.
Fredrik: 010-212 70 78, fredrik.lund@pwc.com
Ola: 010-212 92 22, ola.persson@pwc.com
Fredrik Lund and Ola Persson works with Value Added Taxes at PwC's office in Malmö and Kristianstad.
Fredrik: +46 10 212 70 78, fredrik.lund@pwc.com
Ola: +46 10 212 92 22, ola.persson@pwc.com

Fredrik Nilsson

Fredrik Nilsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Fredrik arbetar med internationell företagsbeskattning och har bred erfarenhet av att arbeta med klienter inom diverse områden.
010-212 62 93
Fredrik Nilsson works with international personal income taxation at PwC’s office in Stockholm.
+46 10-212 62 93

Fredrik Nilsson och Fredrika Karlsson

Fredrik Nilsson och Fredrika Karlsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell företagsbeskattning. Fredrik har även bred erfarenhet av att arbeta med klienter inom digital media.
Fredrik: 010-212 62 93, fredrik.nilsson@pwc.com
Fredrika: 010-212 47 27, fredrika.karlsson@pwc.com
Fredrik Nilsson och Fredrika Karlsson works at PwC's office in Stockholm with international corporate taxation.
Fredrik: +46 10 212 62 93, fredrik.nilsson@pwc.com
Fredrika: +46 10 212 47 27, fredrika.karlsson@pwc.com

Fredrik Nilsson och Henrik Gustafsson

Fredrik Nilsson och Henrik Gustafsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Fredrik arbetar med internationell företagsbeskattning och har bred erfarenhet av att arbeta med klienter inom digital media. Henrik arbetar med indirekt skatt med särskilt ansvar för e-commerce.
Fredrik: 010-212 62 93, fredrik.nilsson@pwc.com
Henrik: 010-213 38 27, henrik.gustafsson@pwc.com
Fredrik Nilsson och Henrik Gustafsson works at
Fredrik: +46 10 212 62 93, fredrik.nilsson@pwc.com
Henrik: +46 10 213 38 27, henrik.gustafsson@pwc.com

Fredrik Nilsson och Josephine Hagert

Fredrik Nilsson och Josephine Hagert arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Fredrik och Josephine arbetar med internationell företagsbeskattning och har bred erfarenhet av att arbeta med klienter inom diverse områden.
Fredrik: 010-212 62 93, fredrik.nilsson@pwc.com
Josephine: 010-212 73 46, josephine.hagert@pwc.com
Fredrik Nilsson and Josephine Hagert works at PwC's office in Stockholm with international corporate taxation.
Fredrik: +46 10 212 62 93, fredrik.nilsson@pwc.com
Josephine: +46 10 212 73 46, josephine.hagert@pwc.com

Fredrik Nilsson och Louise Karlén

Fredrik Nilsson och Louise Karlén arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell företagsbeskattning. Fredrik har även bred erfarenhet av att arbeta med klienter inom digital media.
Fredrik: 010-212 62 93, fredrik.nilsson@pwc.com
Louise: 010-200 81 10, louise.karlen@pwc.com
Fredrik Nilsson and Louise Karlén works at PwC's office in Stockholm with international corporate taxation.
Fredrik: +46 10 212 62 93, fredrik.nilsson@pwc.com
Louise: +46 10 200 81 10, louise.karlen@pwc.com

Fredrik Ohlsson

Fredrik Ohlsson arbetar bland annat med nationell och internationell företagsbeskattning vid PwC i Göteborg. Fredrik är även medlem av PwC:s internationella EU-skatterättsliga nätverk EUDTG (EU Direct Tax Group).
010-213 14 19
Fredrik Ohlsson works with national and international corporate taxation at PwC in Gothenburg. Fredrik is also a member of PwC’s international EU Direct Tax Group (EUDTG).
+46 10 213 14 19

Fredrik Ohlsson och Håkan Danmyr

Fredrik Ohlsson och Håkan Danmyr arbetar på PwC:s kontor i Göteborg respektive Malmö. Fredrik arbetar bland annat med nationell och internationell företagsbeskattning och är även medlem av PwC:s internationella EU-skatterättsliga nätverk EUDTG (EU Direct Tax Group). Håkan arbetar med internationell företagsbeskattning.
Fredrik: 010-213 14 19, fredrik.ohlsson@pwc.com
Håkan: 010-212 67 56, hakan.danmyr@pwc.com
Fredrik Ohlsson and Håkan Danmyr works at PwC’s office in Gothenburg and Malmö. Fredrik works with national and international corporate taxation and is also a member of PwC’s international EU Direct Tax Group (EUDTG). Håkan works with international corporate taxation.
Fredrik: +46 10 213 14 19, fredrik.ohlsson@pwc.com
Håkan: +46 10 212 67 56, hakan.danmyr@pwc.com

Fredrik Ohlsson och Mattias Edlund

Fredrik Ohlsson och Mattias Edlund arbetar på PwC:s kontor i Göteborg respektive Stockholm. Fredrik, som ingår i PwC:s skatteprocessgrupp, arbetar bland annat med nationell och internationell företagsbeskattning och är även medlem av PwC:s internationella EU-skatterättsliga nätverk EUDTG (EU Direct Tax Group). Mattias arbetar med internationell företagsbeskattning och har tidigare arbetat på Skatteverket och i domstol.
Fredrik: 010-213 14 19, fredrik.ohlsson@pwc.com
Mattias: 010-212 55 75, mattias.edlund@pwc.com
Fredrik Ohlsson and Mattias Edlund works at PwC’s office in Gothenburg and Stockholm. Fredrik works with national and international corporate taxation and is also a member of PwC’s international EU Direct Tax Group (EUDTG). Mattias works with international corporate taxation.
Fredrik: +46 10 213 14 19, fredrik.ohlsson@pwc.com
Mattias: +46 10 212 55 75, mattias.edlund@pwc.com

Fredrik Richter

Fredrik Richter är verksam vid PwC:s kontor i Jönköping och arbetar primärt med omstruktureringar av och beskattningseffekter vid försäljning av s.k. fåmansföretag, fastigheter, bolagsbeskattning samt internationell beskattning. Fredrik är även delaktig i PwC:s idrottsnätverk.
010-212 52 37
Fredrik Richter works at PwC’s office in Jönköping and works primarily with restructuring and taxation effects on the sale of what are known as close companies, properties, corporate taxation and international taxation. Fredrik is also a member of the PwC sports network.
+46 10 212 52 37

Fredrik Richter och Andreas Stranne

Fredrik Richter och Andreas Stranne arbetar på PwC:s kontor i Jönköping respektive Göteborg. Fredrik arbetar primärt med omstruktureringar av och beskattningseffekter vid försäljning av s.k. fåmansföretag, fastigheter, bolagsbeskattning samt internationell beskattning. Andreas arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.
Fredrik: 010-212 52 37, fredrik.richter@pwc.com
Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com
Fredrik Richter and Andreas Stranne works at PwC’s office in Jönköping and Gothenburg and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Fredrik: +46 10 212 52 37, fredrik.richter@pwc.com
Andreas: +46 10 213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Fredrik Richter och Maria Wettersten

Fredrik Richter och Maria Wettersten arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Jönköping.
Fredrik: 010-212 52 37, fredrik.richter@pwc.com
Maria: 010-212 56 77, maria.wettersten@pwc.com
Fredrik Richter and Maria Wettersten works at PwC’s office in Jönköping and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Fredrik: +46 10 212 52 37, fredrik.richter@pwc.com
Maria: +46 10 212 56 77, maria.wettersten@pwc.com

Fredrik Richter och Oscar Warglo

Fredrik Richter och Oscar Warglo arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Jönköping respektive Stockholm.
Fredrik: 010-212 52 37, fredrik.richter@pwc.com
Oscar: 010-213 32 40, oscar.warglo@pwc.com
Fredrik Richter and Oscar Warglo works at PwC’s office in Jönköping and Stockholm and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Fredrik: +46 10 212 52 37, fredrik.richter@se.pwc.com
Oscar: +46 10 213 32 40, oscar.warglo@se.pwc.com

Gina Hedin

Gina Hedin arbetar med nationell och internationell personbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg.
010-212 76 72
Gina Hedin works with national and international personal income taxation at PwC's office in Gothenburg.
+46 10-212 76 72

Gustaf Hammarbäck

Gustaf Hammarbäck arbetar med internprissättning på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Stockholm. Han assisterar företag med alla typer av internprissättningsfrågor (planering, strukturering, implementering, dokumentation, assistans vid skatterevisioner samt ömsesidiga förfaranden). Gustaf fokuserar även på BEPS projektet och de förändringar som sker på internprissättningsområdet med anledning av BEPS.
010-212 48 09
Gustav Hammarbäck works with internal pricing at the tax department at PwC’s Stockholm office. He assists companies with all types of internal pricing issues (planning, structuring, implementation, documentation, assisting tax audits and mutual procedures). Gustaf is also focusing on the BEPS project and the changes taking place in respect of internal pricing on account of BEPS.
+46 10 212 48 09

Hanna Jurland

Hanna Jurland arbetar med momsrådgivning på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Malmö. Hanna jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag.
010-212 43 28

Hanna Jurland och Douglas Limnell

Hanna Jurland och Douglas Limnell arbetar med momsrådgivning på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Malmö. Hanna jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag.
Hanna: 010-212 43 28, hanna.jurland@pwc.com
Douglas: 010-212 67 60, douglas.x.limnell@pwc.com
Hanna Jurland och Douglas Limnell arbetar med momsrådgivning på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Malmö. Hanna jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag.
Hanna: +46 10 212 43 28, hanna.jurland@pwc.com
Douglas: +46 10 212 67 60, douglas.x.limnell@pwc.com

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson har tidigare arbetat på PwC med skattefrågor bland annat med inriktning på beskattning av ägarledda företag och deras ägare.
010-213 31 01
Hans Peter Larsson works at PwC’s office in Stockholm, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
+46 10-213 31 01

Henrik Bergman

Henrik Bergman arbetar med företagsbeskattning på PwC:s kontor i Sundsvall.
010-212 88 73
Henrik Bergman works with corporate taxation at PwC’s office in Sundsvall.
+46 10 212 88 73

Henrik Gustafsson

Henrik Gustafsson arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm. Henrik jobbar i huvudsak med momsrådgivning till stora svenska och internationella företag, bland annat i den finansiella sektorn, inom fastighetsbranschen och med internationell handel.
010-213 38 27
Henrik Gustafsson works as a VAT advisor at PwC’s Stockholm office. Henrik works mainly with major Swedish and international corporations in the financial sector, the property industry and international trade.
+46 10 213 38 27

Henrik Gustafsson och Elif Agic

Henrik Gustafsson och Elif Agic arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Henrik arbetar med indirekt skatt med särskilt ansvar för e-commerce. Elif arbetar med momsrådgivning och har även tidigare erfarenhet från Skatteverket.
Henrik: 010-213 38 27, henrik.gustafsson@pwc.com
Elif: 010-212 56 21, elif.a@pwc.com
Henrik Gustafsson and Elif Agic works at PwC's office in Stockholm. Henrik works with
Henrik: +46 10 213 38 27, henrik.gustafsson@pwc.com
Elif: +46 10 212 56 21, elif.a@pwc.com

Henrik Gustafsson och Julia Shao

Henrik Gustafsson och Julia Shao arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Henrik arbetar med indirekt skatt med särskilt ansvar för e-commerce. Julia arbetar med rådgivning inom moms och punktskatter till bl.a. internationellt verksamma bolag. Julia arbetar även med PwC:s China Desk.
Henrik: 010-213 38 27, henrik.gustafsson@pwc.com
Julia: 010-212 91 38, julia.shao@pwc.com
Henrik Gustafsson and Julia Shao works at PwC's office in Stockholm. Henrik works with
Henrik: +46 10 213 38 27, henrik.gustafsson@pwc.com
Julia: +46 10 212 91 38, julia.shao@pwc.com

Henrik Ivarsson

Henrik Ivarsson arbetar med momsfrågor på PwC:s kontor i Kristianstad.
010-212 85 25
Henrik Ivarsson works with Value Added Taxes at PwC's Kristianstad office.
+46 10 212 85 25

Henrik Ivarsson och Fredrik Lund

Henrik Ivarsson och Fredrik Lund arbetar med momsfrågor på PwC:s kontor i Kristianstad och Malmö.
Henrik: 010-212 85 25, henrik.ivarsson@pwc.com
Fredrik: 010-212 70 78, fredrik.lund@pwc.com
Henrik Ivarsson and Fredrik Lund works with Value Added Taxes at PwC's office in Kristianstad and Malmö.
Henrik: +46 10 212 85 25, henrik.ivarsson@pwc.com
Fredrik: +46 10 212 70 78, fredrik.lund@pwc.com

Henrik Ivarsson och Madeleine Mogren

Henrik Ivarsson och Madeleine Mogren arbetar med momsfrågor på PwC:s kontor i Kristianstad och Malmö.
Henrik: 010-212 85 25, henrik.ivarsson@pwc.com
Madeleine: 010-212 92 24, madeleine.mogren@pwc.com
Henrik Ivarsson and Madeleine Mogren works with Value Added Taxes at PwC's office in Kristianstad and Malmö.
Henrik: +46 10 212 85 25, henrik.ivarsson@pwc.com
Madeleine: +46 10 212 92 24, madeleine.mogren@pwc.com

Henrik Lundh Risinggård

Henrik Lundh Risinggård arbetar inom People and Organisation på PwC:s kontor i Stockholm. Henrik arbetar med internationell individbeskattning, med socialförsäkring och andra arbetsgivarfrågor samt med immigration.
010-213 33 68
Henrik Lundh Risinggård works at PwC's office in Stockholm. Henrik works with international individual taxation, social security and immigration.
+46 10-213 33 68

Henrik Melin och Nathalie Hellström

Henrik Melin och Nathalie Hellström arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Borås.
Henrik: 010-212 55 74, henrik.melin@pwc.com
Nathalie: 010-212 75 66, nathalie.hellstrom@pwc.com
Henrik Melin and Nathalie Hellström works at PwC’s office in Borås and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Henrik: +46 10 212 55 74, henrik.melin@pwc.com
Nathalie: +46 10 212 75 66, nathalie.hellstrom@pwc.com

Hillevi Söderberg

Hillevi Söderberg arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Göteborg.
010-212 55 40
Hillevi Söderberg works with VAT at PwC’s office in Gothenburg.
+46 10-212 55 40

Ida Lejerdal

Ida Lejerdal arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor rörande bland annat ägarledda företag och deras ägare. 
010-212 91 65
Ida Lejerdal works at PwC's office in Stockholm, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
+46 10-212 91 65

Ida Lejerdal och Andreas Stranne

Ida Lejerdal och Andreas Stranne arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg.
Ida: 010-212 91 65, ida.lejerdal@se.pwc.com
Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@se.pwc.com
Ida Lejerdal and Andreas Stranne works at PwC’s office in Stockholm and Gothenburg and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Ida: +46 10 212 91 65, ida.lejerdal@se.pwc.com
Andreas: +46 10 213 14 47, andreas.stranne@se.pwc.com

Ingemar Ritseson och Anders Månsson

Ingemar Ritseson och Anders Månsson arbetar på PwC:s kontor i Malmö respektive Kristianstad. Ingemar och Anders arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag samt med skatteprocesser
Ingemar: 010-212 78 78, ingemar.ritseson@pwc.com
Anders: 010-212 85 54, anders.maansson@pwc.com
Ingemar Ritseson and Anders Månsson works at PwC’s office in Malmö and Kristianstad, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
Ingemar: +46 10 212 78 78, ingemar.ritseson@pwc.com
Anders: +46 10 212 85 54, anders.maansson@pwc.com

Ingemar Ritseson och Christina Wellmar

Ingemar Ritseson och Christina Wellmar arbetar som skatterådgivare för företag och deras ägare på PwC:s kontor i Malmö.
Ingemar: 010-212 78 78, ingemar.ritseson@pwc.com
Christina: 010-212 68 64, christina.wellmar@pwc.com
Ingemar Ritseson and Christina Wellmar works at PwC’s office in Malmö and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Ingemar: +46 10 212 78 78, ingemar.ritseson@pwc.com
Christina: +46 10 212 68 64, christina.wellmar@pwc.com

Ingemar Ritseson och Joakim Faust

Ingemar Ritseson och Joakim Faust arbetar på PwC:s kontor i Malmö. Ingemar har lång erfarenhet av rådgivning inom såväl nationell som internationell bolagsbeskattning, omstruktureringar och skatteprocesser. Joakim arbetar med internationell företagsbeskattning och omstruktureringar.
Ingemar: 010-212 78 78, ingemar.ritseson@pwc.com
Joakim: 010-213 06 50, joakim.faust@pwc.com
Ingemar Ritseson and Joakim Faust works at PwC’s office in Malmö and Kristianstad, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
Ingemar: +46 10 212 78 78, ingemar.ritseson@pwc.com
Joakim: +46 10 213 06 50, joakim.faust@pwc.com

Ingrid Melbi

Ingrid Melbi har tidigare arbetat på PwC med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning på Private Equity.
010-213 37 88
Ingrid Melbi works with national and international corporate taxation at PwC in Stockholm, specialising in Private Equity.
+46 10 213 37 88

Jan Schütz

Jan Schütz arbetar som jurist på PwC:s kontor i Jönköping med frågor om civilrätt och bolagsrätt i samband med omstruktureringar, ägarskiften och andra transaktioner.
010-212 52 30
Jan Schütz works at PwC’s office in Jönköping with issues relating to company law.
+46 10 212 52 30

Jesper Öberg

Jesper Öberg arbetar på PwC i Stockholm med indirekt skatt och är specialiserad inom den finansiella sektorn. Jesper är doktor i finansrätt och har lång erfarenhet av att arbeta med momsfrågor för finans- och försäkringssektorn. Jesper är också en flitigt anlitad föreläsare i moms och medförfattare till flera böcker på moms- och EU-skatterättsområdet.
010-212 95 53
Jesper Öberg works with indirect taxation at PwC in Stockholm and specialises in the financial sector. Jesper is a Doctor of Financial Law and has extensive experience of working with VAT issues for the financial and insurance sectors. Jesper is also a popular lecturer on VAT and co-author of a number of books on VAT and EU tax law.
+46 10 212 95 53

Jesper Öberg och Henrik Gustafsson

Jesper Öberg och Henrik Gustafsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med momsrådgivning. Jesper arbetar med indirekt skatt och är specialiserad inom den finansiella sektorn och Henrik arbetar i huvudsak med momsrådgivning till stora svenska och internationella företag, bland annat i den finansiella sektorn.
Jesper: 010-212 95 53, jesper.oberg@pwc.com
Henrik: 010-213 38 27, henrik.gustafsson@pwc.com
Jesper Öberg and Henrik Gustafsson works at PwC’s office in Stockholm as VAT advisors. Jesper works with indirect tax and is specialized in the financial sector, and Henrik mainly works with VAT advice to major Swedish and international companies, including in the financial sector
Jesper: +46 10 212 95 53, jesper.oberg@pwc.com
Henrik: +46 10 213 38 27, henrik.gustafsson@pwc.com

Johan Ahlqvist och Fredrik Richter

Johan Ahlqvist och Fredrik Richter arbetar på PwC:s kontor i Jönköping. Johan är ansvarig för skatteavdelningen i Jönköping och har lång erfarenhet av rådgivning inom såväl nationell som internationell bolagsbeskattning, omstruktureringar och internprissättning. Fredrik arbetar primärt med omstruktureringar av och beskattningseffekter vid försäljning av s.k. fåmansföretag, fastigheter, bolagsbeskattning samt internationell beskattning.
Johan: 010-212 52 07, johan.ahlqvist@pwc.com
Fredrik: 010-212 52 37, fredrik.richter@pwc.com
Johan Ahlqvist and Fredrik Richter work at PwC’s offices in Jönköping. Johan is responsible for the tax department in Jönköping and has many years of experience in tax advisory services as regards both Swedish and international corporate taxation, restructuring and transfer pricing. Fredrik works primarily with the restructuring of and taxation effects arising in the sale of so-called closely held companies, real estate, corporate taxation and international taxation.
Johan: +46 10 212 52 07, johan.ahlqvist@pwc.com
Fredrik: +46 10 212 52 37, fredrik.richter@pwc.com

Johan Ahlqvist och Julia Jonsson

Johan Ahlqvist och Julia Jonsson arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Jönköping. Johan är ansvarig för skatteavdelningen i Jönköping och har lång erfarenhet av rådgivning inom såväl nationell som internationell bolagsbeskattning, omstruktureringar och internprissättning. Julia arbetar primärt med moms och bolagsbeskattning vid internationella förhållanden.
Johan: 010-212 52 07, johan.ahlqvist@pwc.com
Julia: 010-213 27 75, julia.x.jonsson@pwc.com
Johan Ahlqvist and Julia Jonsson works at PwC’s office in Jönköping. Johan is responsible for the tax department in Jönköping and has many years of experience in tax advisory services as regards both Swedish and international corporate taxation, restructuring and transfer pricing. Julia works with VAT and corporate taxation in an international context.
Johan: +46 10 212 52 07, johan.ahlqvist@pwc.com
Julia: +46 10 213 27 75, julia.x.jonsson@pwc.com

Johan Wahlgren

Johan Wahlgren arbetar med momsfrågor för företag, organisationer och kommuner på PwC:s kontor i Jönköping, Linköping och Norrköping.
010-212 40 90
Johan Wahlgren works with Value Added Taxes for companies, organisations and municipalities at PwC's office in Jönköping, Linköping and Norrköping.
+46 10-212 40 90

Johanna Glimmerbeck

Johanna Glimmerbeck arbetar på PwCs: kontor i Örebro med frågor som rör internationell beskattning av såväl företag, dess anställda som privatpersoner. Johanna har även stor kunskap om företagsetableringar på den norska marknaden.
010-212 47 41
Johanna Glimmerbeck works with issues relating to international taxation of companies, their employees and private individuals at PwC’s office in Örebro. Johanna also has extensive knowledge of business start-ups on the Norwegian market.
+46 10 212 47 41

Jonas Hagström

Jonas Hagström jobbar i Örebro som skatterådgivare med specialisering på internationell beskattning för små och medelstora företag. Jonas samordnar PwC:s rådgivning till elitidrotten, vilket innefattar föreningar, bolag, förbund och individuella elitidrottare.
010-213 18 62
Jonas Hagström works as a tax advisor in Örebro and specialises in international taxation for small and medium-sized enterprises. Jonas coordinates PwC’s advice to elite sports, which includes associations, companies, federations and individual elite athletes.
+46 10 213 18 62

Jonas Prevander

Jonas Prevander arbetar med nationell och internationell personbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg.
010-212 64 12
Jonas Prevander works with national and international personal income taxation at PwC’s Gothenburg office.
+46 10-212 64 12

Jonas Prevander och Malin Andersson

Jonas Prevander och Malin Andersson arbetar på PwC:s kontor i Göteborg. Jonas arbetar med nationell och internationell personbeskattning. Malin arbetar med nationell och internationell personbeskattning och är specialiserad på incitamentsprogram, riskkapitalinvesteringar och övriga kapitalinvesteringar.
Jonas: 010-212 64 12, prevander.jonas@pwc.com
Malin: 010-212 81 60, malin.m.andersson@pwc.com
Jonas Prevander and Malin Andersson works at PwC’s office in Gothenburg. Jonas works with national and international personal income taxation. Malin works with national and international personal income taxation and specialises in incentive programmes, venture capital investments and other capital investments.
Jonas: +46 10 212 64 12, prevander.jonas@pwc.com
Malin: +46 10 212 81 60, malin.m.andersson@pwc.com

Julia Jonsson

Julia Jonsson arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Jönköping. Julia arbetar primärt med moms och bolagsbeskattning vid internationella förhållanden.
010-213 27 75
Julia Jonsson works at PwC's office in Jönköping with VAT and corporate taxation in an international context.
+46 10-213 27 75

Julia Shao

Julia Shao arbetar med moms- och punktskatterådgivning på PwC:s kontor i Stockholm med fokus på rådgivning till bl.a. internationellt verksamma bolag och arbetar även med PwC:s China Desk. Julia har tidigare arbetat på advokatbyrå och på domstol.
010-212 91 38
Julia Shao works at PwC’s office in Stockholm. Julia works with VAT and excise duties with internationally active companies among others. Julia also works for PwC's China Desk.
+46 10-212 91 38

Julia Shao och Thomas Borg

Julia Shao och Thomas Borg arbetar med moms på PwC:s kontor i Stockholm respektive Kista. Julia arbetar med rådgivning inom moms och punktskatter till bl.a. internationellt verksamma bolag. Julia arbetar även med PwC:s China Desk.
Julia: 010-212 91 38, julia.shao@pwc.com
Thomas: 010-212 48 17, thomas.borg@pwc.com
Julia Shao and Thomas Borg works at PwC’s office in Stockholm and Kista. Julia works with VAT and excise duties with internationally active companies among others. Julia also works for PwC's China Desk.
Julia: +46 10 212 91 38, julia.shao@pwc.com
Thomas: +46 10 212 48 17, thomas.borg@pwc.com

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund arbetar med internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm.
010-213 31 51
Jörgen Haglund works with international corporate taxation at PwC in Stockholm.
+46 10 213 31 51

Jörgen Haglund och Fredrik Ohlsson

Jörgen Haglund och Fredrik Ohlsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg. Jörgen arbetar med internationell företagsbeskattning och Fredrik arbetar bland annat med nationell och internationell företagsbeskattning och är även medlem av PwC:s internationella EU-skatterättsliga nätverk EUDTG (EU Direct Tax Group).
Jörgen: 010-213 31 51, jorgen.haglund@pwc.com
Fredrik: 010-213 14 19, fredrik.ohlsson@pwc.com
Jörgen Haglund and Fredrik Ohlsson works at PwC's office in Stockholm and Gothenburg. Jörgen works with international corporate taxation and Fredrik works with national and international corporate taxation and is also a member of PwC’s international EU Direct Tax Group (EUDTG).
Jörgen: +46 10 213 31 51, jorgen.haglund@pwc.com
Fredrik: +46 10 213 14 19, fredrik.ohlsson@pwc.com

Jörgen Haglund och Peter Lindstrand

Jörgen Haglund och Peter Lindstrand arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm.
Jörgen: 010-213 31 51, jorgen.haglund@pwc.com
Peter: 010-213 31 97, peter.lindstrand@pwc.com

Kajsa Boqvist

Kajsa Boqvist är ansvarig utgivare för Tax matters och arbetar med moms- och tullrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm. Kajsa jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel. Kajsa är även marknadsansvarig partner för PwC:s skatteverksamhet.
010- 213 38 24
Kajsa Boqvist works as a VAT and customs advisor at indirect taxes department at PwC’s office in Stockholm. Kajsa mainly acts as an advisor to internationally active companies undergoing restructuring processes and trading internationally. Kajsa is also responsible marketing partner for PwC's Tax department.
+46 10 213 38 24

Kajsa Boqvist och Henrik Gustafsson

Kajsa Boqvist och Henrik Gustafsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Kajsa arbetar med moms- och tullrådgivning och arbetar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel. Henrik arbetar med indirekt skatt med särskilt ansvar för e-commerce.
Kajsa: 010-213 38 24, kajsa.boqvist@pwc.com
Henrik: 010-213 38 27, henrik.gustafsson@pwc.com
Kajsa Boqvist and Henrik Gustafsson works at PwC's office in Stockholm. Kajsa works with VAT and customs advice and Henrik works
Kajsa: +46 10 213 38 24, kajsa.boqvist@pwc.com
Henrik: +46 10 213 38 27, henrik.gustafsson@pwc.com

Kajsa Boqvist och Jörgen Haglund

Kajsa Boqvist och Jörgen Haglund arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Kajsa arbetar med moms- och tullrådgivning och arbetar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel. Jörgen arbetar med internationell företagsbeskattning.
Kajsa: 010-213 38 24, kajsa.boqvist@pwc.com
Jörgen: 010-213 31 51, jorgen.haglund@pwc.com
Kajsa Boqvist and Jörgen Haglund works at PwC's office in Stockholm. Kajsa works with VAT and customs advice and Jörgen works with international corporate taxation.
Kajsa: +46 10 213 38 24, kajsa.boqvist@pwc.com
Jörgen: +46 10 213 31 51, jorgen.haglund@pwc.com

Kajsa Boqvist och Ulrika Lundh Eriksson

Kajsa Boqvist och Ulrika Lundh Eriksson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg. Kajsa arbetar med moms- och tullrådgivning och arbetar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel. Ulrika arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping.
Kajsa: 010-213 38 24, kajsa.boqvist@pwc.com
Ulrika: 010-213 14 17, ulrika.lundh.eriksson@pwc.com
Kajsa Boqvist and Ulrika Lundh Eriksson works at PwC's office in Stockholm and Gothenburg. Kajsa works with VAT and customs advice and Ulrika works with national and international corporate taxation, specialising in transport, logistics and shipping.
Kajsa: +46 10 213 38 24, kajsa.boqvist@pwc.com
Ulrika: +46 10 213 14 17, ulrika.lundh.eriksson@pwc.com

Kaldi Hanna

Kaldi Hanna arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor rörande internprissättning.
010-213 31 88
Kaldi Hanna works at PwC’s Stockholm office with tax issues relating to internal pricing.
+46 10 213 31 88

Karolina Palin

Karolina Palin är jurist och arbetar på PwC:s kontor i Göteborg. Karolina arbetar med ägarledda företag och har många års erfarenhet av ägarskiften och civilrättslig rådgivning.
010-213 14 15
Karolina Palin is a lawyer and works at PwC’s office in Gothenburg. Karolina works with owner-managed companies and has many years of experience of transfers of ownership and civil law advice, mainly in the fields of contract law and family law.
+46 10 213 14 15

Kasper Kindlund

Kasper Kindlund arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Stockholm, med särskilt fokus på pensionsfrågor i samband med transaktioner.
010-212 67 55
Kasper Kindlund works as a pension specialist at PwC's office in Stockholm. Kasper focus on pension issues in connection with transactions
+46 10-212 67 55

Kasper Kindlund och Sten Levin

Kasper Kindlund och Sten Levin arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg. Kasper arbetar med pensionsfrågor i samband med transaktioner. Sten arbetar med uppdrag över hela landet och har fokus på både strategiska och praktiska frågor inom tjänstepensionsområdet.
Kasper: 010-212 67 55, kasper.kindlund@pwc.com
Sten: 010-213 22 17, sten.levin@pwc.com
Kasper Kindlund and Sten Levin works as a pensions specialist specialising in finance-related pension issues at PwC’s office in Stockholm and Gothenburg. Sten works as a pensions specialist at PwC’s office in Gothenburg.
Kasper: +46 10 212 67 55, kasper.kindlund@pwc.com
Sten: +46 10 213 22 17, sten.levin@pwc.com

Katarina Menzel

Katarina Menzel arbetar på PwC i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
010-212 47 92
Katarina Menzel works at PwC in Stockholm, specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
+46 10 212 47 92

Katarina Menzel och Knut Fogelfors

Katarina Menzel och Knut Fogelfors arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm med företagsbeskattning och är särskilt inriktade på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
Katarina: 010-212 47 92, katarina.menzel@pwc.com
Knut: 010-213 33 96, knut.fogelfors@pwc.com
Katarina Menzel and Knut Fogelfors works with corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in tax-related issues for property and construction companies.
Katarina: +46 10 212 47 92, katarina.menzel@pwc.com
Knut: +46 10 213 33 96, knut.fogelfors@pwc.com

Katarina Menzel och Peter Lindstrand

Katarina Menzel och Peter Lindstrand arbetar på PwC i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
Katarina: 010-212 47 92, katarina.menzel@pwc.com
Peter: 010-213 31 97, peter.lindstrand@pwc.com
Katarina Menzel and Peter Lindstrand works at PwC in Stockholm, specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
Katarina: +46 10 212 47 92, katarina.menzel@pwc.com
Peter: +46 10 213 31 97, peter.lindstrand@pwc.com

Kim Jokinen

Kim Jokinen arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm med särskilt fokus på strategifrågor. Kim är ansvarig för affärsområdet Tax Reporting & Strategy inom PwC Sverige.
010-212 49 08
Kim Jokinen works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in Tax Transparency. Kim is in charge of Tax Reporting & Strategy for PwC Sweden.
+46 10 212 49 08

Kim Jokinen och Lukas Nilsson

Kim Jokinen och Lukas Nilsson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Stockholm med särskilt fokus på strategifrågor.
Kim: 010-212 49 08, kim.jokinen@pwc.com
Lukas: 010-212 91 91, lukas.nilsson@pwc.com
Kim Jokinen and Lukas Nilsson works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in Tax Transparency.
Kim: +46 10 212 49 08, kim.jokinen@pwc.com
Lukas: +46 10 212 91 91, lukas.nilsson@pwc.com

Kim Jokinen och Peter Heyne

Kim Jokinen och Peter Heyne arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Stockholm med särskilt fokus på strategifrågor.
Kim: 010-212 49 08, kim.jokinen@pwc.com
Peter: 010-213 04 38, peter.x.heyne@pwc.com
Kim Jokinen and Peter Heyne works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in Tax Transparency.
Kim: +46 10 212 49 08, kim.jokinen@pwc.com
Peter: +46 10 213 04 38, peter.x.heyne@pwc.com

Kim Jokinen och Tove Palm

Kim Jokinen och Tove Palm arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Stockholm med särskilt fokus på strategifrågor.
Kim: 010-212 49 08, kim.jokinen@pwc.com
Tove: 010-212 97 83, tove.palm@pwc.com
Kim Jokinen and Tove Palm works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in Tax Transparency.
Kim: +46 10 212 49 08, kim.jokinen@pwc.com
Tove: +46 10 212 97 83, tove.palm@pwc.com

Knut Fogelfors

Knut Fogelfors arbetar på PwC i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
010-213 33 96
Knut Fogelfors works at PwC in Stockholm, specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
+46 10-213 33 96

Kristina Lundqvist

Kristina Lundqvist arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med inkomstskattefrågor inom ideell sektor. Kristina har tidigare arbetat med skatteprocesser på Skatteverket och är specialiserad på skattefrågor rörande stiftelser och ideella föreningar.
010-212 47 94
Kristina Lundqvist works on income tax issues in the non-profit sector at PwC’s office in Stockholm. Kristina used to work with tax litigation at the Swedish Tax Agency and specialises in tax issues relating to foundations and non-profit associations.
+46 10 212 47 94

Lars Svensson

Lars Svensson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm.
010-213 31 04
Lars Svensson works with national and international corporate taxation at PwC in Stockholm.
+46 10 213 31 04

Lars Svensson och Anna Berglund

Lars Svensson och Anna Berglund arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Stockholm.
Lars: 010-213 31 04, lars.svensson@pwc.com
Anna: 010-212 49 15, anna.e.berglund@pwc.com
Lars Svensson and Anna Berglund works with national and international corporate taxation at PwC in Stockholm.
Lars: +46 10-213 31 04, lars.svensson@pwc.com
Anna: +46 10 212 49 15, anna.e.berglund@pwc.com

Lena Blomstedt

Lena Blomstedt arbetar med moms på PwC:s kontor i Gävle.
010-212 75 09
Lena Blomstedt works with VAT at PwC's office in Gävle.
+46 10-212 75 09

Lena Josefsson

Lena Josefsson arbetar med momsfrågor för företag, organisationer och kommuner på PwC:s kontor i Göteborg. Lena har mångårig erfarenhet av momsområdet, bland annat som rättslig specialist på Skatteverket, föreläsare och skribent.
010-212 90 66
Lena Josefsson works with VAT-related issues for companies, organisations and municipalities at PwC’s office in Gothenburg. Lena has years of experience of VAT, having worked as a legal specialist at the Swedish Tax Agency, a lecturer and a writer.
+46 10 212 90 66

Lena Wallén

Lena Wallén arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med bland annat skattefrågor rörande fastigheter och bostadsrättsföreningar.
010-212 47 91
Lena Wallén works at PwC’s Stockholm office on tax issues relating to properties and housing cooperatives.
+46 10-212 47 91

Lennart Staberg

Lennart arbetar med svensk och internationell beskattning som rör finansiella företag, bland annat försäkringsföretag. Han arbetar även med att biträda företag vid taxeringsrevisioner och skatteprocesser. Tidigare har Lennart varit föredragande i Skatterättsnämnden.
010-213 31 69
Lennart Staberg works with Swedish and international taxation relating to financial companies, including insurance companies. He also assists companies with tax audits and tax litigation. Lennart used to make presentations for the Revenue Law Commission.
+46 10 213 31 69

Lennart Staberg och Anna Genblad

Lennart Staberg och Anna Genblad arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Lennart arbetar med svensk och internationell beskattning som rör finansiella företag, bland annat försäkringsföretag. Han arbetar även med att biträda företag vid taxeringsrevisioner och skatteprocesser. Tidigare har Lennart varit föredragande i Skatterättsnämnden. Anna arbetar med svensk och internationell företagsbeskattning främst rörande finansiella företag.
Lennart: 010-213 31 69, lennart.staberg@pwc.com
Anna: 010-213 24 05, anna.genblad@pwc.com
Lennart Staberg and Anna Genblad works at PwC’s office in Stockholm. Lennart works with Swedish and international taxation relating to financial companies, including insurance companies. He also assists companies with tax audits and tax litigation. Lennart used to make presentations for the Revenue Law Commission. Anna works with domestic and international corporate taxation and with focus on the financial sector.
Lennart: +46 10 213 31 69, lennart.staberg@pwc.com
Anna: +46 10 213 24 05, anna.genblad@pwc.com

Lennart Staberg och Jesper Eriksson

Lennart Staberg och Jesper Eriksson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Lennart arbetar med svensk och internationell beskattning som rör finansiella företag, bland annat försäkringsföretag. Han arbetar även med att biträda företag vid taxeringsrevisioner och skatteprocesser. Tidigare har Lennart varit föredragande i Skatterättsnämnden. Jesper arbetar med svensk och internationell företagsbeskattning främst rörande finansiella företag.
Lennart: 010-213 31 69, lennart.staberg@pwc.com
Jesper: 010-212 44 79, jesper.x.eriksson@pwc.com
Lennart Staberg and Jesper Eriksson works at PwC’s office in Stockholm. Lennart works with
Lennart: +46 10 213 31 69, lennart.staberg@pwc.com
Jesper: +46 10 212 44 79, jesper.x.eriksson@pwc.com

Lennart Staberg och Jonathan Johansson

Lennart Staberg och Jonathan Johansson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Lennart arbetar med svensk och internationell beskattning som rör finansiella företag, bland annat försäkringsföretag. Han arbetar även med att biträda företag vid taxeringsrevisioner och skatteprocesser och är medlem av PwC:s processgrupp. Jonathan arbetar med svensk och internationell företagsbeskattning främst rörande finansiella företag.
Lennart: 010-213 31 69, lennart.staberg@pwc.com
Jonathan: 010-212 68 49, jonathan.johansson@pwc.com
Lennart Staberg and Jonathan Johansson works at PwC’s office in Stockholm. Lennart works with Swedish and international taxation relating to financial companies, including insurance companies. He also assists companies with tax audits and tax litigation. Lennart used to make presentations for the Revenue Law Commission. Jonathan works with domestic and international corporate taxation and with focus on the financial sector.
Lennart: +46 10 213 31 69, lennart.staberg@pwc.com
Jonathan: +46 10 212 68 49, jonathan.johansson@pwc.com

Lillon Lindberg

Lillon Lindberg arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell personbeskattning.
010-213 31 77
Lillon Lindberg works with international personal income taxation at PwC’s office in Stockholm.
+46 10-213 31 77

Lillon Lindberg och Magnus Westman

Lillon Lindberg och Magnus Westman arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell personbeskattning. Magnus har tidigare arbetat sex år på Skatteverket med internationell individ- och bolagsbeskattning och varit projektledare för internationella beskattningsfrågor.
Lillon: 010-213 31 77, lillon.lindberg@pwc.com
Magnus: 010-212 48 33, magnus.westman@pwc.com
Lillon Lindberg and Magnus Westman works with international personal taxation at PwC’s office in Stockholm. Magnus spent six years with the Swedish Tax Agency, working with international personal and corporate taxation, and was a project manager for issues relating to international taxation.
Lillon: +46 10 213 31 77, lillon.lindberg@pwc.com
Magnus: +46 10 212 48 33, magnus.westman@pwc.com

Lisa Johannesson

Lisa Johannesson är jurist och arbetar på PwC:s Legalavdelning i Göteborg med civilrättslig rådgivning till ägarledda företag.
010-212 55 78
Lisa Johannesson is a lawyer and works at PwC's office in Gothenburg with civil law counseling to owner-managed companies.
+46 10-212 55 78

Lisa Zeise

Lisa Zeise arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor rörande internprissättning.
010-213 33 04
Lisa Zeise works with tax-related issues concerning internal pricing at PwC’s office in Stockholm.
+46 10 213 33 04

Lukas Nilsson

Lukas Nilsson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm med särskilt fokus på inkomstdeklarationer, skatteberäkningar och skatterapporteringar.
010-212 91 91
Lukas Nilsson works with national and international corporate taxation at PwC's office in Stockholm and is specialised in income tax returns, tax calculations and tax reporting.
+46 10-212 91 91

Magdalena Bartels

Magdalena Bartels arbetar på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättning.
010-212 48 12
Magdalena Bartels works at the tax department at PwC’s Stockholm office with transfer pricing.
+46 10 212 48 12

Magnus Johnsson

Magnus Johnsson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm med särskild inriktning på Private Equity.
010-2133172
magnus.johnsson@se.pwc.com
Magnus Johnsson works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in Private Equity.
+46 10 213 31 72
magnus.johnsson@se.pwc.com

Magnus Westman

Magnus Westman arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell individbeskattning. Magnus har tidigare arbetat sex år på Skatteverket med internationell individ- och bolagsbeskattning och varit projektledare för internationella beskattningsfrågor.
010-212 48 33
Magnus Westman works with international personal taxation at PwC’s office in Stockholm. Magnus spent six years with the Swedish Tax Agency, working with international personal and corporate taxation, and was a project manager for issues relating to international taxation.
+46 10 212 48 33

Magnus Westman och Tomas Vikström

Magnus Westman och Tomas Vikström arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell personbeskattning. Magnus har tidigare arbetat sex år på Skatteverket med internationell individ- och bolagsbeskattning och varit projektledare för internationella beskattningsfrågor.
Magnus: 010-212 48 33, magnus.westman@pwc.com
Tomas: 010-213 10 95, tomas.vikstroem@pwc.com
Magnus Westman and Tomas Vikström works with international personal taxation at PwC’s office in Stockholm. Magnus spent six years with the Swedish Tax Agency, working with international personal and corporate taxation, and was a project manager for issues relating to international taxation.
Magnus: +46 10 212 48 33, magnus.westman@pwc.com
Tomas: +46 10 213 10 95, tomas.vikstroem@pwc.com

Malin Andersson

Malin Andersson arbetar med nationell och internationell personbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg. Malin är specialiserad på incitamentsprogram, riskkapitalinvesteringar och övriga kapitalinvesteringar. Malin har tidigare arbetat på PwC:s kontor i Stockholm och på PwC i London under en kortare period.
010-212 81 60
Malin Andersson works with national and international personal income taxation at PwC’s Gothenburg office. Malin specialises in incentive programmes, venture capital investments and other capital investments. Malin used to work at PwC’s Stockholm office, and she also worked for a short time at PwC in London.
+46 10 212 81 60

Malin Andersson och Rebecka Belge

Malin Andersson och Rebecka Belge arbetar på PwC:s kontor i Göteborg.Malin arbetar med nationell och internationell personbeskattning och är specialiserad på incitamentsprogram, riskkapitalinvesteringar och övriga kapitalinvesteringar. Rebecka arbetar med nationell och internationell beskattning.
Malin: 010-212 81 60, malin.m.andersson@pwc.com
Rebecka: 010-212 48 91, rebecka.belge@pwc.com
Malin Andersson and Rebecka Belge works at PwC’s office in Gothenburg. Malin works with national and international personal income taxation and specialises in incentive programmes, venture capital investments and other capital investments. Rebecka works with national and international personal income taxation.
Malin: +46 10 212 81 60, malin.m.andersson@pwc.com
Rebecka: +46 10 212 48 91, rebecka.belge@pwc.com

Malin Börestam

Malin Börestam arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor bland annat med inriktning på beskattning av ägarledda företag och deras ägare. 010-212 47 36

Malin Omberg

Malin Omberg arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Uppsala med bland annat internationella skattefrågor och frivilliga rättelser.
010-212 93 17

Marcus Hammarstrand

Marcus Hammarstrand arbetar på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Göteborg med internationella transaktioner och de frågor rörande internprissättning, tull och moms som dessa medför.
010-213 14 34
Marcus Hammarstrand works at PwC’s office in Gothenburg.
+46 10-213 14 34

Mari-Helen Näslund

Mari-Helen Näslund är skatterådgivare på PwC:s kontor i Sundsvall. Mari-Helen arbetar i huvudsak med inkomstskatt och ofta med rådgivning gentemot ägarledda företag.
010-212 90 50
Mari-Helen Näslund works at PwC's office in Sundsvall. Mari-Helen focus on income tax and often with advice in relation to owner-managed businesses.
+46 10-212 90 50

Mari-Helen Näslund och Martin Vestman

Mari-Helen Näslund och Martin Vestman arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Sundsvall. Mari-Helen arbetar i huvudsak med inkomstskatt och ofta med rådgivning gentemot ägarledda företag och Martin arbetar med ägarledda företag och elitidrottsklubbar.
Mari-Helen: 010-212 90 50, mari-helen.naeslund@pwc.com
Martin: 010-212 88 20, martin.vestman@pwc.com
Mari-Helen Näslund and Martin Vestman works at PwC’s office in Sundsvall. Mari-Helen focus on income tax and often with advice in relation to owner-managed businesses and Martin Vestman works as tax advisor and provides, amongst other things, advisory services to professional sports clubs and owner-led companies.
Mari-Helen: +46 10 212 90 50, mari-helen.naeslund@pwc.com
Martin: +46 10 212 88 20, martin.vestman@pwc.com

Maria Blom Zand

Maria Blom Zand arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor rörande internprissättning.
010-212 63 02
Maria Blom Zand works at PwC’s Stockholm office with tax issues relating to internal pricing.
+46 10 212 63 02

Maria Nyström

Maria Nyström arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg.
010-213 14 26
Maria Nyström works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Gothenburg.
+46 10 213 14 26

Maria Wettersten

Maria Wettersten arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Göteborg.
010-212 56 77
Maria Wettersten works at PwC’s office in Gothenburg with
+46 10 212 56 77

Martin Naeslund

Martin Naeslund arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor med inriktning på beskattning av ägarledda företag och deras ägare.
010-212 97 76
Martin Naeslund works with tax issues at PwC’s Stockholm office, specialising in taxation of owner-managed companies and their owners.
+46 10 212 97 76

Martin Vestman

Martin Vestman arbetar som skatterådgivare i Sundsvall och arbetar bland annat med rådgivning gentemot elitidrottsklubbar och ägarledda företag.
010-212 88 20
Martin Vestman works as tax advisor in Sundsvall and provides, amongst other things, advisory services to professional sports clubs and owner-led companies.
+46 10 212 88 20

Martina Holmkvist och Alice Moon

Martina Holmkvist och Alice Moon arbetar på PwC:s kontor i Karlstad respektive Jönköping. Martina arbetar mestadels med internationell bolagsbeskattning och beskattning av anställda. Martina har tidigare arbetat som skatterådgivare i Norge. Alice arbetar med internationell beskattning.
Martina: 010-212 57 70, martina.holmkvist@pwc.com
Alice: 010-212 52 17, alice.moon@pwc.com
Martina Holmkvist and Alice Moon works at PwC’s office in Karlstad and Jönköping with international taxation.
Martina: +46 10 212 57 70, martina.holmkvist@pwc.com
Alice: +46 10 212 52 17, alice.moon@pwc.com

Mattias Edlund

Mattias Edlund arbetar bland annat med internationell företagsbeskattning vid PwC i Stockholm. Mattias har tidigare arbetat på Skatteverket och i domstol.
010-212 55 75

Maya Lundin

Maya Lundin arbetar på PwC i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
010-213 38 78
Maya Lundin works at PwC in Stockholm, specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
+46 10 213 38 78

Michal Herink

Michal Herink arbetar sedan 2006 vid PwC:s kontor i Stockholm med internationell individbeskattning och är specialiserad på incentiveprogram. Michal har tidigare även arbetat vid PwC:s kontor i London med M&A.
010-213 35 96
Michal Herink has worked at PwC Sweden since 2006. Michal is a tax advisor in personal income taxation, and is specialised in incentive programs and other types of compensation arrangements. Michal has previously worked at PwC in the UK in the London M&A team.
+46 10-213 35 96

Michal Herink och Antonia Severin

Michal Herink och Antonia Severin arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell individbeskattning och är specialiserade på incentiveprogram. Michal har tidigare även arbetat på PwC:s kontor i London med M&A.
Michal: 010-213 35 96, michal.herink@pwc.com
Antonia: 010-212 51 23, antonia.severin@pwc.com
Michal Herink and Antonia Severin works at PwC’s office in Stockholm with international individual taxation and specialises in incentive programs.
Michal: +46 10 213 35 96, michal.herink@pwc.com
Antonia: +46 10 212 51 23, antonia.severin@pwc.com

Michal Herink och Daniel Elander

Michal Herink och Daniel Elander arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell individbeskattning och är specialiserade på incentiveprogram. Michal har tidigare även arbetat på PwC:s kontor i London med M&A.
Michal: 010-213 35 96, michal.herink@pwc.com
Daniel: 010-212 76 84, daniel.elander@pwc.com
Michal Herink and Daniel Elander works at PwC’s office in Stockholm with international individual taxation and specialises in incentive programs.
Michal: +46 10 213 35 96, michal.herink@pwc.com
Daniel: +46 10 212 76 84, daniel.elander@pwc.com

Michal Herink och Mattias Edlund Winblad

Michal Herink och Mattias Edlund Winblad arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Michal arbetar med internationell individbeskattning och är specialiserad på incentiveprogram. Michal har tidigare även arbetat på PwC:s kontor i London med M&A. Mattias arbetar med internationell företagsbeskattning och har tidigare arbetat på Skatteverket och i domstol.
Michal: 010-213 35 96, michal.herink@pwc.com
Mattias: 010-212 55 75, mattias.edlund@pwc.com
Michal Herink and Mattias Edlund Winblad works at PwC’s office in Stockholm with international individual taxation and specialises in incentive programs.
Michal: +46 10 213 35 96, michal.herink@pwc.com
Mattias: +46 10 212 55 75, mattias.edlund@pwc.com

Mikael Carlén

Mikael Carlén arbetar som skatterådgivare och är ansvarig för Tax & Legal inom PwC Sverige.
010-212 52 12
Mikael Carlén is head of Tax & Legal Services at PwC Sweden.
+46 10-212 52 12

Mikael Carlén och Anders Månsson

Mikael Carlén är ansvarig för Tax & Legal services på PwC Sverige och Anders Månsson är skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Kristianstad.
Mikael: 010-212 52 12, mikael.carlen@pwc.com
Anders: 010-212 85 54, anders.maansson@pwc.com
Mikael Carlén is head of Tax & Legal Services at PwC Sweden and Anders Månsson works at PwC’s office in Kristianstad, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
Mikael: +46 10 212 52 12, mikael.carlen@pwc.com
Anders: +46 10 212 85 54, anders.maansson@pwc.com

Mikael Krantz Nordin och Johan Wahlgren

Mikael Krantz Nordin och Johan Wahlgren arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Jönköping.
Mikael: 010-212 92 99, mikael.krantz@pwc.com
Johan: 010-212 40 90, johan.wahlgren@pwc.com
Mikael Krantz Nordin and Johan Wahlgren works with VAT at PwC’s office in Jönköping.
Mikael: +46 10 212 92 99, mikael.krantz@pwc.com
Johan: +46 10 212 40 90, johan.wahlgren@pwc.com

Morgan Furby

Morgan Furby arbetar på PwC:s kontor i Göteborg med skattefrågor för mindre noterade och större ägarledda företag och är specialiserad inom fastighets- och byggbranschen.
010-213 14 27
Morgan Furby works with tax-related issues for small listed and larger owner-managed companies at PwC’s office in Gothenburg and specialises in the property and construction industry.
+46 10 213 14 27

Myléne Beiming

Myléne arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm med särskild inriktning på Private Equity.
010-2133165
Myléne works with national and international corporate taxation at PwC in Stockholm, specialising in Private Equity.
+46 10 213 31 65

Nadja Lindberg

Nadja Lindberg är verksam vid PwC:s kontor i Jönköping och arbetar primärt med bolagsbeskattning och deklarationer. Nadja arbetar även med internationell beskattning och etablering av verksamhet i utlandet.
010-212 55 54
Nadja Lindberg works at PwC's office in Jönköping, where she specialises in corporate taxation and tax compliance. Nadja also works with international taxation and with setting up business operations abroad.
+46 10-212 55 54

Niklas Elofsson och Rohit Sidhwani

Niklas Elofsson och Rohit Sidhwani arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättning.
Niklas: 010-212 70 96, niklas.elofsson@pwc.com
Rohit: 010-212 99 91, rohit.sidhwani@pwc.com
Niklas Elofsson and Rohit Sidhwani works at the tax department at PwC’s Stockholm office with transfer pricing.
Niklas: +46 10 212 70 96, niklas.elofsson@pwc.com
Rohit: +46 10 212 99 91, rohit.sidhwani@pwc.com

Oscar Söderlund och Fredrik Ohlsson

Oscar Söderlund och Fredrik Ohlsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg. Oscar arbetar med svensk och internationell företagsbeskattning främst rörande finansiella företag. Fredrik arbetar bland annat med nationell och internationell företagsbeskattning och är även medlem av PwC:s internationella EU-skatterättsliga nätverk EUDTG (EU Direct Tax Group).
Oscar: 010-212 57 57, oscar.soderlund@pwc.com
Fredrik: 010-213 14 19, fredrik.ohlsson@pwc.com
Oscar Söderlund and Fredrik Ohlsson works at PwC's office in Stockholm and Gothenburg. Oscar works with Swedish and international corporate taxation and Fredrik works with national and international corporate taxation and is also a member of PwC’s international EU Direct Tax Group (EUDTG).
Oscar: +46 10 212 57 57, oscar.soderlund@pwc.com
Fredrik: +46 10 213 14 19, fredrik.ohlsson@pwc.com

Oscar Warglo

Oscar Warglo arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor rörande bland annat ägarledda företag och deras ägare.
010-213 32 40
Oscar Warglo works with tax-related issues concerning owner-managed companies and their owners at PwC’s Stockholm office.
+46 10 213 32 40

Oscar Warglo och Michal Herink

Oscar Warglo och Michal Herink arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Oscar arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag och Michal arbetar med internationell individbeskattning och är specialiserad på incentiveprogram.
Oscar: 010-213 32 40, oscar.warglo@pwc.com
Michal: 010-213 35 96, michal.herink@pwc.com
Oscar Warglo and Michal Herink works at PwC’s office in Stockholm. Oscar is specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners and Michal works with international individual taxation and specialises in incentive programs.
Oscar: +46 10 213 32 40, oscar.warglo@se.pwc.com
Michal: +46 10 213 35 96, michal.herink@se.pwc.com

Patrik Nyström

Patrik Nyström arbetar på PwC:s skatteavdelning i Stockholm med rådgivning inom migrationslagstiftning.
010-212 41 65
Patrik Nyström works
+46 10 212 41 65

Per-Erik Waller

Per-Erik Waller arbetar på PwC i Stockholm med fastighetsekonomisk rådgivning. Per-Erik är civilingenjör med fastighetsekonomisk inriktning från sektionen för Lantmäteri vid KTH i Stockholm och är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare.
010-213 30 85

Peter Hellqvist

Peter Hellqvist arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor rörande bland annat ägarledda företag och deras ägare.
010-212 52 91
Peter Hellqvist works with tax issues at PwC’s office in Stockholm, focusing on matters such as owner-managed companies and their owners.
+46 10 212 52 91

Peter Hellqvist och Malin Börestam

Peter Hellqvist och Malin Börestam arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor rörande bland annat ägarledda företag och deras ägare.
Peter: 010-212 52 91, peter.hellqvist@pwc.com
Malin: 010-212 47 36, malin.boerestam@pwc.com
Peter Hellqvist and Malin Börestam works at PwC’s office in Stockholm and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Peter: +46 10 212 52 91, peter.hellqvist@pwc.com
Malin: +46 10 212 47 36, malin.boerestam@pwc.com

Peter Lindstrand

Peter Lindstrand arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
010-213 31 97
Peter Lindstrand works at PwC in Stockholm, specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
+46 10-213 31 97

Peter Lindstrand och Hanna Tsikhanava

Peter Lindstrand och Hanna Tsikhanava arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Peter arbetar med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag. Hanna arbetar med svensk och internationell företagsbeskattning främst rörande finansiella företag.
Peter: 010-213 31 97, peter.lindstrand@pwc.com
Hanna: 010-212 82 36, hanna.tsikhanava@pwc.com
Peter Lindstrand and Hanna Tsikhanava works at PwC in Stockholm, specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
Peter: +46 10 213 31 97, peter.lindstrand@pwc.com
Hanna: +46 10 212 82 36, hanna.tsikhanava@pwc.com

Pär Magnus Wiséen

Pär Magnus Wiséen arbetar på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättning och frågor som uppstår i samband med omstruktureringar och förändringar inom större koncerner.
010-213 32 95
Pär Magnus Wiséen works at the tax department at PwC’s Stockholm office with transfer pricing and issues relating to restructurings and changes within major groups.
+46 10 213 32 95

Pär Magnus Wiséen och Anders Forslund

Pär Magnus Wiséen och Anders Forslund arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättning.
Pär Magnus: 010-213 32 95, paer.magnus.wiseen@pwc.com
Anders: 010-212 72 34, anders.forslund@pwc.com
Pär Magnus Wiséen and Anders Forslund works at the tax department at PwC’s Stockholm office with transfer pricing.
Pär Magnus: +46 10 213 32 95, paer.magnus.wiseen@pwc.com
Anders: +46 10 212 72 34, anders.forslund@pwc.com

Pär Magnus Wiséen och Andreas Carlsson

Pär Magnus Wiséen och Andreas Carlsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättning.
Pär Magnus: 010-213 32 95, paer.magnus.wiseen@pwc.com
Andreas: 010-212 95 27, andreas.carlsson@pwc.com
Pär Magnus Wiséen and Andreas Carlsson works at the tax department at PwC’s Stockholm office with transfer pricing.
Pär Magnus: +46 10 213 32 95, paer.magnus.wiseen@pwc.com
Andreas: +46 10 212 95 27, andreas.carlsson@pwc.com

Pär Magnus Wiséen och Behrang Nikou

Pär Magnus Wiséen och Behrang Nikou arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm respektive Malmö. Pär Magnus arbetar med internprissättning och frågor som uppstår i samband med omstruktureringar och förändringar inom större koncerner och Behrang arbetar med internprissättningsfrågor.
Pär Magnus: 010-213 32 95, paer.magnus.wiseen@pwc.com
Behrang: 010-213 27 06, behrang.nikou@pwc.com
Pär Magnus Wiséen och Behrang Nikou works at PwC’s office in Stockholm and Malmö. Pär Magnus works with transfer pricing and issues relating to restructurings and changes within major groups and Behrang works with transfer pricing.
Pär Magnus: +46 10 213 32 95, paer.magnus.wiseen@pwc.com
Behrang: +46 10 213 27 06, behrang.nikou@pwc.com

Pär Magnus Wiséen och Emiliha Ferrão

Pär Magnus Wiséen och Emiliha Ferrão arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm. Pär Magnus arbetar med internprissättning och frågor som uppstår i samband med omstruktureringar och förändringar inom större koncerner och Emiliha arbetar arbetar med internprissättningsfrågor.
Pär Magnus: 010-213 32 95, paer.magnus.wiseen@pwc.com
Emiliha: 010-212 73 89, emiliha.ferrao@pwc.com
Pär Magnus Wiséen och Emiliha Ferrão works at PwC’s office in Stockholm. Pär Magnus works with transfer pricing and issues relating to restructurings and changes within major groups and Emiliha works with transfer pricing.
Pär Magnus: +46 10 213 32 95, paer.magnus.wiseen@pwc.com
Emiliha: +46 10 212 73 89, emiliha.ferrao@pwc.com

Pär Magnus Wiséen och Gönül Doramar

Pär Magnus Wiséen och Gönül Doramar arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg med internprissättningsfrågor.
Pär Magnus: 010-213 32 95, paer.magnus.wiseen@pwc.com
Gönül: 010-213 27 55, gonul.doramar@pwc.com
Pär Magnus Wiséen och Gönül Doramar works at PwC’s office in Stockholm and Gothenburg with transfer pricing.
Pär Magnus: +46 10 213 32 95, paer.magnus.wiseen@pwc.com
Gönül: +46 10 213 27 55, gonul.doramar@pwc.com

Pär Magnus Wiséen och Jonathan Lee

Pär Magnus Wiséen och Jonathan Lee arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm. Pär Magnus arbetar med internprissättning och frågor som uppstår i samband med omstruktureringar och förändringar inom större koncerner och Jonathan arbetar med internprissättning.
Pär Magnus: 010-213 32 95, paer.magnus.wiseen@pwc.com
Jonathan: 010-212 69 17, jonathan.michael.lee@pwc.com
Pär Magnus Wiséen och Jonathan Lee works at PwC’s office in Stockholm. Pär Magnus works with transfer pricing and issues relating to restructurings and changes within major groups and Jonathan works with transfer pricing.
Pär Magnus: +46 10 213 32 95, paer.magnus.wiseen@pwc.com
Jonathan: +46 10 212 69 17, jonathan.michael.lee@pwc.com

Pär Magnus Wiséen och Martin Stiernström

Pär Magnus Wiséen och Martin Stiernström arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm. Pär Magnus arbetar med internprissättning och frågor som uppstår i samband med omstruktureringar och förändringar inom större koncerner och Martin arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskilt fokus på inkomstdeklarationer, skatteprocesser, skatteberäkningar och skatterapporteringar.
Pär Magnus: 010-213 32 95, paer.magnus.wiseen@pwc.com
Martin: 010-212 66 81, martin.stiernstroem@pwc.com
Pär Magnus Wiséen och Martin Stiernström works at PwC’s office in Stockholm. Pär Magnus works with transfer pricing and issues relating to restructurings and changes within major groups and Martin works with
Pär Magnus: +46 10 213 32 95, paer.magnus.wiseen@pwc.com
Martin: +46 10 212 66 81, martin.stiernstroem@pwc.com

Pär Magnus Wiséen och Niklas Elofsson

Pär Magnus Wiséen och Niklas Elofsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättning.
Pär Magnus: 010-213 32 95, paer.magnus.wiseen@pwc.com
Niklas: 010-212 70 96, niklas.elofsson@pwc.com
Pär Magnus Wiséen and Niklas Elofsson works at the tax department at PwC’s Stockholm office with transfer pricing.
Pär Magnus Wiséen: +46 10 213 32 95, paer.magnus.wiseen@se.pwc.com
Niklas: +46 10 212 70 96, niklas.elofsson@pwc.com

Raman Atroshi

Raman Atroshi arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor rörande nationell och internationell företagsbeskattning samt internprissättning.
010-212 91 39
Raman Atroshi works at PwC's Stockholm office, specialising in tax issues relating to national and international corporate taxation and internal pricing.
+46 10 212 91 39

Rohit Sidhwani

Rohit Sidhwani arbetar på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättning inom End-to-End (E2E), som använder tekniska lösningar för att hjälpa multinationella koncerner med rapportering och efterlevnad av internprissättningregelverk.
010-212 99 91
Rohit Sidhwani works at PwC's Stockholm office within the area of Transfer Pricing in End-to-End (E2E) execution, which uses technological solutions to help MNEs with transfer pricing reporting and compliance.
+46 10-212 99 91

Rohit Sidhwani och Emiliha Ferrão

Rohit Sidhwani och Emiliha Ferrão arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm. Rohit arbetar med internprissättningsfrågor och har erfarenhet av olika områden inom internationell beskattning och finansiella transaktioner och Emiliha arbetar med internprissättningsfrågor.
Rohit: 010-212 99 91, rohit.sidhwani@pwc.com
Emiliha: 010-212 73 89, emiliha.ferrao@pwc.com
Rohit Sidhwani och Emiliha Ferrão works at PwC’s office in Stockholm. Rohit works with transfer pricing and he has experience in international tax, tax reporting, mergers & acquisitions, treasury and financial transactions and Emiliha works with transfer pricing.
Rohit: +46 10 212 99 91, rohit.sidhwani@pwc.com
Emiliha: +46 10 212 73 89, emiliha.ferrao@pwc.com

Rúbia Monteiro

Rúbia Monteiro arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Stockholm med särskilt fokus på inkomstdeklarationer, skatteberäkningar och skatterapporteringar.
010-212 77 65
Rúbia Monteiro works with national and international corporate taxation at PwC's office in Stockholm and is specialised in income tax returns, tax calculations and tax reporting.
+46 10-212 77 65

Sara da Silva Martinson

Sara da Silva Martinson arbetar med Business Immigration på PwC:s kontor i Stockholm.
010-212 49 50

Sara Ehlin

Sara Ehlin arbetar på PwC i Stockholm med företagsbeskattning och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
010-212 97 86
Sara Ehlin works with corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in tax-related issues for property and construction companies.
+46 10 212 97 86

Sara Ehlin och Knut Fogelfors

Sara Ehlin och Knut Fogelfors arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm med företagsbeskattning och är särskilt inriktade på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
Sara: 010-212 97 86, sara.ehlin@pwc.com
Knut: 010-213 33 96, knut.fogelfors@pwc.com
Sara Ehlin and Knut Fogelfors works with corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in tax-related issues for property and construction companies.
Sara: +46 10 212 97 86, sara.ehlin@pwc.com
Knut: +46 10 213 33 96, knut.fogelfors@pwc.com

Sara Lörenskog

Sara Lörenskog arbetar med momsrådgivning på avdelningen för indirekta skatter på PwC:s kontor i Stockholm. Sara jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband omstruktureringar och internationell handel.
010-213 35 56
Sara Lörenskog is a VAT advisor at indirect taxes department at PwC’s office in Stockholm. Sara mainly acts as an advisor to internationally active companies undergoing restructuring processes and trading internationally.
+46 10 213 35 56

Sara Lörenskog och Anna Franzén

Sara Lörenskog och Anna Franzén arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm. Sara jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel. Anna arbetar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag, omstruktureringar och rådgivning inom den finansiella sektorn.
Sara: 010-213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com
Anna: 010-212 90 71, anna.franzen@pwc.com
Sara Lörenskog and Anna Franzén works with VAT at PwC’s office in Stockholm. Sara works with international active companies in connection with restructuring and international trade. Anna works with international active companies, restructuring and advisory services in the financial sector.
Sara: +46 10 213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com
Anna: +46 10 212 90 71, anna.franzen@pwc.com

Sara Lörenskog och Annie Lyding

Sara Lörenskog och Annie Lyding arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm. Sara jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel.
Sara: 010-213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com
Annie: 010-212 45 26, annie.lyding@pwc.com
Sara Lörenskog and Annie Lyding works with VAT at PwC’s office in Stockholm. Sara works with international active companies in connection with restructuring and international trade.
Sara: +46 10 213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com
Annie: +46 10 212 45 26, annie.lyding@pwc.com

Sara Lörenskog och Carl Svalstedt

Sara Lörenskog och Carl Svalstedt arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Sara arbetar med momsrådgivning i huvudsak till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel. Carl arbetar med företagsbeskattning och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighetsbolag.
Sara: 010-213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com
Carl: 010-213 26 55, carl.svalstedt@pwc.com
Sara Lörenskog and Carl Svalstedt works at PwC’s office in Stockholm. Sara is a VAT advisor and works with international active companies in connection with restructuring and international trade. Carl works with corporate taxation specialising in tax-related issues for property and construction companies.
Sara: +46 10 213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com
Carl: +46 10 213 26 55, carl.svalstedt@pwc.com

Sara Lörenskog och Hillevi Söderberg

Sara Lörenskog och Hillevi Söderberg arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg.
Sara: 010-213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com
Hillevi: 010-212 55 40, hillevi.soederberg@pwc.com
Sara Lörenskog and Hillevi Söderberg works with VAT at PwC’s office in Stockholm and Gothenburg.
Sara: +46 10 213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com
Hillevi: +46 10 212 55 40, hillevi.soederberg@pwc.com

Sara Lörenskog och Johan Wahlgren

Sara Lörenskog och Johan Wahlgren arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm respektive Jönköping.
Sara: 010-213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com
Johan: 010-212 40 90, johan.wahlgren@pwc.com
Sara Lörenskog and Johan Wahlgren works with VAT at PwC’s office in Stockholm and Jönköping.
Sara: +46 10 213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com
Johan: +46 10 212 40 90, johan.wahlgren@pwc.com

Sara Lörenskog och Julia Shao

Sara Lörenskog och Julia Shao arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm. Sara arbetar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel. Julia arbetar med rådgivning inom moms och punktskatter till bl.a. internationellt verksamma bolag. Julia arbetar även med PwC:s China Desk.
Sara: 010-213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com
Julia: 010-212 91 38, julia.shao@pwc.com
Sara Lörenskog and Julia Shao works with VAT at PwC’s office in Stockholm. Sara works with international active companies in connection with restructuring and international trade. Julia works with VAT and excise duties with internationally active companies among others. Julia also works for PwC's China Desk.
Sara: +46 10 213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com
Julia: +46 10 212 91 38, julia.shao@pwc.com

Simon Jisander

Simon Jisander jobbar med skattefrågor rörande ägarledda företag och deras ägare på PwC:s kontor i Stockholm.
010-212 48 68
Simon Jisander works at PwC’s office in Stockholm, focusing on tax issues of owner-managed companies and their owners.
+46 10-212 48 68

Sophie Ekberg

Sophie Ekberg arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med bolagsbeskattning, med särskilt fokus på deklarationer, skatteberäkningar och skatterapporteringar.
010-212 66 82
Sophie Ekberg works at PwC's office in Stockholm with corporate taxation.
+46 10-212 66 82

Stefan Carlsson

Stefan Carlsson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm.
010-213 31 48
Stefan Carlsson works with national and international corporate taxation at PwC in Stockholm.
+46 10 213 31 48

Thomas Almendal

Thomas Almendal arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på beskattning av fastigheter och fastighetstaxering.
010-212 96 50
Thomas Almendal works at PwC’s office in Stockholm specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
+46 10-212 96 50

Thomas Almendal och Nickta Saberi

Thomas Almendal och Nickta Saberi arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Thomas arbetar med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på beskattning av fastigheter och fastighetstaxering. Nickta arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighetsbolag.
Thomas: 010-212 96 50, thomas.almendal@pwc.com
Nickta: 010-212 67 83, nickta.saberi@pwc.com
Thomas Almendal and Nickta Saberi works at PwC’s office in Stockholm specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
Thomas: +46 10 212 96 50, thomas.almendal@pwc.com
Nickta: +46 10 212 67 83, nickta.saberi@pwc.com

Thomas Almendal och Per-Erik Waller

Thomas Almendal och Per-Erik Waller arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm. Thomas arbetar med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på beskattning av fastigheter och fastighetstaxering. Per-Erik arbetar med fastighetsekonomisk rådgivning och är civilingenjör med fastighetsekonomisk inriktning från sektionen för Lantmäteri vid KTH i Stockholm och är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare.
Thomas: 010-212 96 50, thomas.almendal@pwc.com
Per-Erik: 010-213 30 85, per-erik.waller@pwc.com
Thomas Almendal and Per-Erik Waller works with corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in tax-related issues for property and construction companies.
Thomas: +46 10 212 96 50, thomas.almendal@pwc.com
Per-Erik: +46 10 213 30 85, per-erik.waller@pwc.com

Tom Ekberg

Tom Ekberg arbetar på PwC:s kontor i Stockholm som pensionsspecialist med särskilt fokus på finansieringsfrågor och pensionsrisker.
010-212 48 59
Tom Ekberg works at PwC’s office in Stockholm. Tom works as a pensions specialist specialising in finance-related pension issues.
+46 10-212 48 59

Tom Ekberg och Anna Gustring Boman

Tom Ekberg och Anna Gustring Boman arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Tom arbetar som pensionsspecialist med särskilt fokus på finansieringsfrågor och pensionsrisker. Anna arbetar som pensionsspecialist med särskilt fokus på finansieringsfrågor inom pensionsområdet.
Tom: 010-212 48 59, tom.ekberg@pwc.com
Anna: 010-212 48 86, anna.gustring.boman@pwc.com
Tom Ekberg and Anna Gustring Boman works at PwC’s office in Stockholm. Tom and Anna works as a pensions specialist specialising in finance-related pension issues.
Tom: +46 10 212 48 59, tom.ekberg@se.pwc.com
Anna: +46 10 212 48 86, anna.gustring.boman@se.pwc.com

Ulf Hedström

Ulf Hedström arbetar med momsfrågor för företag, organisationer och kommuner på PwC:s kontor i Göteborg.
010-213 14 24
Ulf Hedström works with Value Added Taxes for companies, organisations and municipalities at PwC’s Gothenburg office.
+46 10 213 14 24

Ulf Hedström och Gina Hedin

Ulf Hedström och Gina Hedin arbetar på PwC:s kontor i Göteborg. Ulf arbetar med momsfrågor för företag, organisationer och kommuner och Gina arbetar med nationell och internationell personbeskattning.
Ulf: 010-213 14 24, ulf.hedstroem@pwc.com
Gina: 010-212 76 72, gina.hedin@pwc.com
Ulf Hedström and Gina Hedin works at PwC’s office in Gothenburg. Ulf works with Value Added Taxes for companies, organisations and municipalities and Gina works with national and international personal income taxation.
Ulf: +46 10 213 14 24, ulf.hedstroem@pwc.com
Gina: +46 10 212 76 72, gina.hedin@pwc.com

Ulf Sandlund

Ulf Sandlund hjälper dig att att hantera förtroendeskadliga incidenter såsom misstänkt korruption, bedrägerier, förskingringar, cyberbrott eller om ni utmanas av myndigheter.
010-213 36 07

Ulrika Badenfelt

Ulrika Badenfelt arbetar på PwC:s kontor i Göteborg med rådgivning inom tull och exportkontroll.
010-212 62 94
Ulrika Badenfelt work at PwC's office in Gothenburg with advice in customs and export control.
+46 10-212 62 94

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping. Hon arbetar vid PwC:s skatteavdelning i Göteborg.
010-213 14 17

Ulrika Lundh Eriksson works with national and international corporate taxation, specialising in transport, logistics and shipping. She works at PwC’s tax department in Gothenburg.
+46 10 213 14 17

Ulrika Lundh Eriksson och Rebecka Fröjd

Ulrika Lundh Eriksson och Rebecka Fröjd arbetar på PwC:s kontor i Göteborg med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping.
Ulrika: 010-213 14 17, ulrika.lundh.eriksson@pwc.com
Rebecka: 010-212 92 49, rebecka.froejd@pwc.com
Ulrika Lundh Eriksson and Rebecka Fröjd works at PwC’s office in Gothenburg with national and international corporate taxation focusing on transport, logistics and shipping.
Ulrika: +46 10 213 14 17, ulrika.lundh.eriksson@se.pwc.com
Rebecka: +46 10 212 92 49, rebecka.froejd@se.pwc.com

Veronica Eriksson

Veronica Eriksson arbetar med internationell och nationell företagsbeskattning samt ideella sektorn på PwC:s kontor i Jönköping.
010-213 04 97
Veronica Eriksson works with national and international corporate taxation at PwC in Jönköping.
+46 10 213 04 97

Veronica Eriksson och Peter Heyne

Veronica Eriksson och Peter Heyne arbetar på PwC:s kontor i Jönköping respektive Stockholm med nationell och internationell företagsbeskattning samt med frågor inom e-sport.
Veronica: 010-213 04 97, veronica.eriksson@pwc.com
Peter: 010-213 04 38, peter.x.heyne@pwc.com
Veronica Eriksson and Peter Heyne works at PwC’s office in Jönköping and Stockholm. Veronica and Peter works with national and international corporate taxation and with questions regarding e-sports.
Veronica: +46 10 213 04 97, veronica.eriksson@pwc.com
Peter: +46 10 213 04 38, peter.x.heyne@pwc.com

Viktoria Högström Unell

Viktoria Högström Unell arbetar på PwC:s kontor i Västerås med bland annat frågor som rör företagsbeskattning.
010-212 55 64
Viktoria Högström Unell works with corporate taxation at PwC in Västerås.
+46 10-212 55 64

Örjan Berg

Örjan Berg arbetar på PwC:s skatteavdelning i Göteborg med internationell personbeskattning och global mobilitet.
010-213 14 37
Örjan Berg works at PwC’s tax department in Gothenburg, specialising in international personal taxation and global mobility.
+46 10 213 14 37

Örjan Berg och Lisa Johannesson

Örjan Berg och Lisa Johannesson arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Göteborg. Örjan arbetar med internationell personbeskattning och global mobilitet och Lisa arbetar med internprissättningsfrågor.
Örjan: 010-213 14 37, oerjan.berg@pwc.com
Lisa: 010-212 55 78, lisa.johannesson@pwc.com
Örjan Berg and Lisa Johannesson works at PwC’s office in Gothenburg. Örjan is specialising in international personal taxation and global mobility and Lisa works with transfer pricing.
Örjan: +46 10 213 14 37, oerjan.berg@pwc.com
Lisa: +46 10 212 55 78, lisa.johannesson@pwc.com