<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Personalförmåner - vad gör en arbetsgivare attraktiv?

Dekorativ illustration ‹ Tillbaka till artiklarna

Efter pandemin har förutsättningarna för att arbeta hemma eller på annan plats förändrats radikalt. Numera ryms kontoret i en datorväska. Detta har också lett till en förändring i inställningen till vilka personalförmåner som anses vara attraktiva. Aktuella och bra personalförmåner gör såväl företag och organisationer som kommuner och regioner till attraktiva arbetsgivare och möjliggör att rekrytera och behålla duktiga anställda. Personalförmåner kan både vara skattefria och skattepliktiga och får moms- och skattekonsekvenser för både arbetsgivare och arbetstagare.

Vad är en attraktiv personalförmån?

Vilka förmåner som värderas högst skiljer sig åt mellan generationerna och det är även skillnad mellan offentliga och privata arbetsgivare. De yngre generationerna värderar friskvård och ledigheter medan de äldre anser att pension och sjukvårdsrelaterade förmåner är mer attraktiva. De skillnader som föreligger beträffande hur personalförmåner värderas skulle kunna användas som möjlighet att anpassa personalförmåner efter generationerna och kunna skräddarsy förmånspaket. 

Finns det andra former av personalförmåner som skulle kunna göra anställda ännu mer nöjda med sin arbetsgivare? Av olika undersökningar/rapporter framgår att anpassning av hemmakontor, förtäringsförmåner såsom frukost eller middag vid sent arbete samt transportförmåner är förslag på åtgärder som skulle kunna göra en arbetsgivare mer attraktiv. Samtidigt finns förslag på nya förmåner som kan utmärka en framåtsträvande och attraktiv arbetsgivare. Det kan till exempel vara fråga om möjlighet att ha en flexibel arbetstid (ej fast start- och sluttid), hybridkontor och distansarbete, extra ledighet, företagsrabatter eller transportförmåner. Dessa förmåner kan vara både skattepliktiga och skattefria för den anställde och kommer även att medföra moms- och inkomstskattekonsekvenser för arbetsgivaren. 

Läs också: Distansjobb - de här kraven ställs på dig som arbetsgivare

Arbetsgivarens tillhandahållande till anställda mot ersättning

Vad gäller om arbetsgivaren tar ut en ersättning för något som tillhandahålls den anställda? Skatteverket har i ett ställningstagande från april 2023 uttalat sig om hur myndigheten anser att tillhandahållande till anställda mot ersättning ska bedömas ur ett momsperspektiv. 

Av ställningstagandet framgår att ett tillhandahållande till anställda mot ett brutto- eller nettolöneavdrag kan anses utgöra ett momspliktigt tillhandahållande som medför att arbetsgivare ska redovisa moms på den ersättning som erhålls från den anställda samt har rätt att göra avdrag för moms vid inköpet av förmånen. Ersättningen måste vara marknadsmässig för att undvika omvärdering av det värde på vilket arbetsgivaren ska redovisa utgående moms. Understiger ersättningen marknadsvärdet riskerar arbetsgivaren att få redovisa moms på ett värde som uppgår till marknadsvärdet oavsett vilken ersättning den anställde har betalat.   

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Kurs: Skatt och moms i kommunala bolag

  • Förmåner och tillhandahållande av varor och tjänster mot ersättning är frågor som ofta medför svåra bedömningar som kan få konsekvenser för såväl den anställde som för arbetsgivaren. Håll utkik efter vår digitala kurs Skatt och moms i samband med förmåner, representation och leasing för kommunala bolag” där vi diskuterar dessa och många andra frågor. 
Stefan Asklöf & Christina Grape

Stefan Asklöf & Christina Grape

Stefan Asklöf och Christina Grape jobbar på PwC:s kontor i Stockholm. Stefan är skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag. Christina är skatterådgivare och specialiserad på fastighetsmoms och momsfrågor hos kommuner.  
Stefan: 072-995 26 17, stefan.askloef@pwc.com
Christina: 010-212 54 93, christina.grape@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Trendspaningar för family offices

Både i Sverige och globalt har vi sett en kraftig tillväxt av family offices de senaste åren. Enligt PwC finns det drygt 7 500 family ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skänk utdelning och julglädje till något som du brinner för

Under julen vill många människor göra skillnad och dela med sig till andra genom att skänka pengar till olika former av välgörenhet. Visste ...

Läs artikeln
Läs artikeln

HOTS - införande av ett system för head office taxation i EU

EU-kommissionen presenterade den 12 september förslag till rådets direktiv om att inrätta ett system där hemviststatens skatteregler ...

Läs artikeln