<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tax matters önskar God Helg!

Renar snötäckta träd ‹ Tillbaka till artiklarna

Under 2023 har intresset varit fortsatt stort för skatterelaterade frågor. Tax matters har en bred bevakning och rapportering av nya lagförslag och praxis inom i princip samtliga skatteområden. Några exempel på områden som har tagits upp är nya regler om hållbarhetsredovisning, källskatt på utdelningar, Pelare II, DAC7, utredning av 3:12-reglerna, nya momslagen och internprissättning. Vår strävan är att ge dig snabb och relevant information inom skatteområdet.

Den 26 april arrangerade vi PwC:s Skattedag som blev en riktig publiksucce. Totalt 1400 skatteintresserade deltagare följde eventet via länk och på plats i Stockholm. Under Almedalsveckan diskuterade vi bland annat den senaste utvecklingen när det gäller 3:12-reglerna, var förbättringspotential finns och gjorde även ett försök att förutse vilka förändringar vi kan förvänta oss. Vi genomförde även PwC:s årliga undersökning Skattebarometern som visade att svenska företag vill se enklare regelverk för att minska den administrativa bördan kring sin skattehantering.

Jag vill rikta ett stort tack till dig som läsare. Det har varit ett händelserikt år och intresset har varit stort vilket har visat sig genom ett fortsatt stort antal läsare. Tax matters tar nu en kort paus och är tillbaka igen i januari. Självklart fortsätter vi då att bevaka och hålla dig uppdaterad på det senaste inom skatteområdet. Slutligen vill jag tillsammans med skatteavdelningen på PwC önska dig en riktigt god helg!

Kajsa Boqvist
Ansvarig för Tax på PwC i Sverige

Välkommen att kontakta oss

Kajsa Boqvist

Kajsa Boqvist

Kajsa Boqvist är ansvarig för Tax på PwC Sverige och arbetar med moms- och tullrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm. Kajsa jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel.
Kontakt: 010- 213 38 24, kajsa.boqvist@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nytt avgörande i Volvodomen - fullt momsavdrag medges

Kammarrätten medger moderbolaget Volvo fullt avdrag för ingående moms på konsultkostnader i samband med försäljning av ett dotterbolag då ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Omarbetat förslag av ViDA - slutligt beslut kvarstår

Den 14 maj 2024 debatterade EU:s finansministrar det reviderade förslaget för moms i den digitala tidsåldern, ViDA. Under debatten ...

Läs artikeln
Läs artikeln

FASTER blir verklighet - harmoniserad källskattehantering kommer år 2030

Den 14 maj 2024 enades ECOFIN (rådet) om FASTER (Faster and Safer Relief of Excess Withholding Taxes). Direktivet syftar till att göra ...

Läs artikeln