<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

PwC och Harvey utvecklar framtidens AI-lösningar inom skatt

Kvinna använder AI ‹ Tillbaka till artiklarna

Framtidens rådgivning inom skatt och juridik är här. Genom PwC:s partnerskap med Harvey, vars teknik bygger på OpenAI:s plattform, säkerställer vi att såväl kunder som medarbetare drar nytta av den senaste tekniken och att det sker på ett etiskt och hållbart sätt.

Genom partnerskapet har vi exklusiv tillgång till Harvey, en generativ AI-modell som bygger på OpenAI:s senaste GPT-modeller. Den är specialtränad på skatt och juridik och möjliggör att vi redan idag, men framförallt i framtiden, kan använda den absolut senaste tekniken i vår skatterådgivning för att leverera ännu mer kundvärde och skapa möjligheter till en djupare, mer omfångsrik och mer insiktsgivande skatterådgivning. 

Harvey tränas på nationella och internationella regelverk 

Vi har ett nära samarbete med OpenAI och Harvey för att skapa specialiserade modeller som är tränade inom specifika områden och som kureras och finjusteras av våra experter. Exempelvis har några länder inom PwC-nätverket redan lanserat Harvey-moduler som är tränade på respektive lands lagstiftning, praxis, myndighetspublikationer etc. Sverige, liksom många andra länder i nätverket, jobbar för närvarande med utveckling av modeller tränade på publik skattedata och vi kommer att lansera dessa för våra medarbetare efter sommaren. I tillägg till de nationella modulerna lanseras i närtid även nätverksgemensamma moduler för Transfer Pricing, Due Diligence, Pillar 2, EU/OECD-regelverk mm.

Hög säkerhet och ansvarsfull användning

Vi är också engagerade i att säkerställa hög säkerhet och ansvarsfull användning av generativ AI. Genom att integrera principer utifrån PwC:s ramverk för "Responsible AI" i utvecklingen av våra verktyg och plattformar, inklusive att minimera diskriminering i algoritmerna samt att skydda kunddata och upprätthålla integritet, kan vi använda AI-tekniken på ett etiskt och hållbart sätt.

Alliansen är en del av PwC:s bredare strategi som marknadsledare inom professionella tjänster med användning av AI och teknologi. Vi strävar efter att säkerställa att såväl kunder som våra medarbetare drar nytta av utvecklingen.

Genom att samarbeta med Harvey i utvecklingen av verksamhetsanpassade applikationer baserade på världsledande generativ AI, stärker vi vår förmåga att erbjuda innovativa och skräddarsydda lösningar till våra kunder inom skatt och juridik med stöd av den senaste tekniken.

Vi är stolta över att vi får vara med i utvecklingen av skräddarsydda AI-lösningar och att vi ligger i framkant i transformeringen av både arbetssätt och teknik. Tillsammans strävar vi efter att skapa en framtid där AI används på ett ändamålsenligt, säkert och ansvarsfullt sätt för att stärka företagens konkurrenskraft.
Johan Sohlberg, ansvarig för AI inom PwC Tax i Sverige

Vill du veta mer?

Som ett led i vårt strategiska samarbete med TED Talks deltar vi aktivt i den globala konversationen om AI, och i artikeln Generative AI in tax: 5 essential insights for leaders kan du ta del av en rad värdefulla insikter i hur skattefunktionen kan dra nytta av generativ AI.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Johan Sohlberg

Johan Sohlberg

Johan arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Uppsala.
Kontakt: +46 10 212 53 93, johan.sohlberg@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Tax matters summerar våren 2024 och önskar en trevlig sommar!

2024 har inletts i ett högt tempo och intresset för skattefrågor har varit stort. Tax matters har en bred bevakning och rapportering av nya ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Pelare II - Fjärde administrativa riktlinjen från OECD

Den 17 juni 2024 publicerade OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (IF) en ny administrativ riktlinje (administrative guidance) som bland ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterapportering enligt EU-taxonomin - tänk på det här!

EU-taxonomin är en del av EU:s ramverk för hållbar finans. Här berättar vi om kopplingen mellan skatt och EU-taxonomin. Vi beskriver även ...

Läs artikeln