Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Marginell deltidsanställning i annat land påverkar inte företagares socialförsäkringstillhörighet

Av Cecilia Arrhenius, 17 oktober 2017

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0002_burgundy.pngEU-domstolen har beslutat att marginellt arbete i annat land som anställd inte ska påverka socialförsäkringstillhörigheten för den som är enskild näringsidkare. Detta gäller den som är enskild näringsidkare inom EU/EES och arbetar mindre än fem procent av en arbetstagares normala arbetstid som anställd i annat land.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Styrelsearvoden beskattas som inkomst av tjänst – vad händer med pensionen?

Av Anna Gustring Boman och Sten Levin, 13 oktober 2017

Styrelsearvoden beskattas som inkomst av tjänst – vad händer med pensionen?Vi har tidigare skrivit om Högsta förvaltningsdomstolens dom (HFD) som fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked om att styrelsearvoden i avtal ingångna efter den 20 juni 2017 kommer att beskattas som inkomst av tjänst. Detta påverkar även pensionen då varken styrelseproffs eller företag vars styrelse kan bestå av en eller flera externa styrelseledamöter kommer att kunna göra avdragsgilla tjänstepensionsavsättningar från och med 2018.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Styrelsearvoden ska beskattas som tjänst – ny övergångsperiod enligt Skatteverket

Av Anna-Sara Lindström och Malin Andersson, 2 oktober 2017

Styrelsearvoden ska beskattas som tjänst – ny övergångsperiod enligt SkatteverketVi har tidigare skrivit om en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 20 juni 2017 där det slogs fast att arvode till en styrelseledamot som huvudregel skall beskattas som inkomst av tjänst. Skatteverket har tidigare uttalat att detta inte gäller avtal som ingåtts före domen och arvoden som avser innevarande räkenskapsår. Nu förtydligar Skatteverket och menar att arvoden fram till nästa årsstämma under 2018 är undantagna, vilket till viss del innebär en förlängning mot vad Skatteverket tidigare angett.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Höjd skatt på företag och kapital i årets höstbudget

Av Hans Peter Larsson, 22 september 2017

Höjd skatt på företag och kapital i årets höstbudgetDet är sänkt skatt för pensionärer och satsningar på välfärd i olika former som är huvuddragen i årets ekonomiska budgetproposition. En valårsbudget. Det viktigaste inom politiken är att vinna val. Årets budget är därför logisk i sina huvuddrag.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter, Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Skatteförslagen i höstbudgeten för 2018 – en sammanställning

Av Fredrik Richter och Maria Wettersten, 20 september 2017

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0001_maroon.pngIdag lämnade regeringen fram höstbudgeten till riksdagen. Nedan har vi sammanfattat de viktigaste förslagen på skatteområdet och regeringens aviseringar om förslag som väntas komma senare under året samt under 2018.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter, Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Skatteförslagen inför höstbudgeten 2018

Av Kajsa Boqvist, 18 september 2017

Skatteförslagen inför höstbudgeten 2018Onsdagen den 20 september ska finansminister Magdalena Andersson överlämna regeringens höstbudget till riksdagen. Här har vi sammanfattat några av de skatteförslag som hittills offentliggjorts och som kan komma att bli aktuella i årets höstbudget.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter, Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Styrelsearvoden ska beskattas som tjänst – när börjar detta gälla och vilka konsekvenser kan det bli?

Av Anna-Sara Lindström och Fredrik Flyrén, 30 augusti 2017

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0001_maroon.pngI avgörandet från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i juni 2017, gjorde HFD bedömningen att en lagändring beträffande det inkomstskatterättsliga begreppet näringsverksamhet inte har påverkat hur styrelsearvoden ska beskattas. Effekten är att styrelsearvode som huvudregel ska beskattas som inkomst av tjänst. Avgörandet har lett till att Skatteverket ändrat sitt ställningstagande på området. Vi redogör nedan för Skatteverkets ändrade tillämpning och vad konsekvenserna kan bli om det utbetalande företaget inte anpassar sig.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Enklare att flytta din pension efter nya förslag från regeringen

Av Kasper Kindlund, 29 augusti 2017

Enklare att flytta din pension efter nya förslag från regeringenMånga känner säkert igen sig i utmaningen med att pensionssparandet efter ett par år i arbetslivet spridit sig över ett antal olika försäkringar i olika försäkringsbolag. Med rådande lagstiftning är det svårt att flytta försäkringar i syfte att exempelvis få bättre överblick eller lägre avgifter. Försäkringsbolagen har möjlighet att sätta begränsningar avseende vad som får flyttas och även i de fall flyttar tillåts finns det inga begränsningar i hur hög avgiften får vara för att flytta, inte heller hur lång tid en flytt får ta.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Förslag att hitresta arbetstagare personligen måste besöka Skatteverket

Av Fredrik Flyrén, 28 augusti 2017

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0005_orange.pngI juni presenterade Skatteverket en promemoria med förslag på att införa begreppet ekonomisk arbetsgivare i svensk skattelagstiftning som vi tidigare redogjort för på Tax matters. Promemorian innehåller också ett förslag om personligt besök hos Skatteverket för arbetstagare som inte sedan tidigare har personnummer eller samordningsnummer och om vistelsen överstiger fem dagar.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Preliminär källskatt föreslås tas ut på alla fakturor för arbete när F-skattsedel saknas

Av Fredrik Flyrén, 23 augusti 2017

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0001_maroon.pngSkatteverket har i juni presenterat en promemoria med förslag på att införa begreppet ekonomisk arbetsgivare i svensk skattelagstiftning som vi tidigare redogjort för på Tax matters. Promemorian innehåller också andra förslag som berör utländska företag, som kan få stor betydelse för både svenska och utländska företag.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.