Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Skattefri förmån av hälso- och sjukvård slopas

Av Jonas Prevander och Malin Andersson, 12 mars 2018

PwC-skatteradgivning-Stethoscope-2-solid_0004_red.pngI en lagrådsremiss från den 15 februari 2018 föreslås bland annat att skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård slopas i Sverige. Även avdragsförbudet för sådana utgifter föreslås slopas. Förslaget förväntas träda ikraft den 1 juli 2018.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Remissinstanserna kritiska till en exitskatt

Av Anders Månsson, 6 mars 2018

PwC-skatteradgivning-Meeting-solid_0002_burgundy.pngDen 5 mars löpte tiden ut för att inkomma med synpunkter på förslaget om införandet av en så kallad exitskatt. Ett flertal remissinstanser har svarat och merparten är mycket kritiska till förslaget. Noterbart är också att flera remissinstanser uttrycker kritik mot det faktum att det är Skatteverket som på eget initiativ har tagit fram lagförslaget som nu skickats på remiss.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Personbeskattning

Dela artikeln:

Dessa branscher kontrollerar Skatteverket 2018

Av Julia Jonsson, 28 februari 2018

Dessa branscher kontrollerar Skatteverket 2018Den 13 februari presenterade Skatteverket de branscher som man särskilt kommer att lägga fokus på under 2018. Avsikten med de extra kontrollerna är att minska risken för fel och fusk. Berörs du av Skatteverkets riktade granskningar?

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Skattelättnader för begränsat skattskyldiga – en möjlighet?

Av Jonas Prevander, 22 februari 2018

Skattelättnader för begränsat skattskyldiga – en möjlighet?Den som är begränsat skattskyldig men som begär att bli beskattad enligt Inkomstskattelagen kan omfattas av bestämmelserna om skattelättnader för utländska experter, forskare och nyckelpersoner.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Finansministern om exitskatten: Konsekvenserna måste utredas ordentligt

Av Mikael Carlén, 13 februari 2018

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0005_orange.png”Här finns mycket som man behöver analysera om man skulle välja att gå vidare”, säger finansminister Magdalena Andersson i en intervju i Dagens industri idag angående Skatteverkets förslag till ny utflyttningsskatt.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Personbeskattning

Dela artikeln:

Skatteverket medger brister i förslaget om utflyttningsskatt

Av Anders Assarson, 12 februari 2018

Skatteverket medger brister i förslaget om utflyttningsskattDen nya utflyttningsskatten har tagits fram utan en analys av hur företagare drabbas. Någon analys av hur svenskt näringsliv påverkas har heller inte gjorts. ”Vi har inte tittat på vilka konsekvenser det får för företag, det kan vara en brist”, säger Skatteverkets ansvariga utredare i en intervju i Dagens industri idag. Hon medger att förslaget kan ställa till problem för många småföretagare, ”Det kan det säkert, men den omständigheten har vi inte tittat på”, säger hon. Det är upp till regeringen att rätta till bristerna, enligt Skatteverket.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Personbeskattning

Dela artikeln:

PwC:s skatterådgivare i Di Debatt: Nya lagar ska inte tas fram av Skatteverket

Av Anders Assarson, 19 januari 2018

PwC:s skatterådgivare i Di Debatt: Nya lagar ska inte tas fram av SkatteverketPwC:s skatterådgivare Mikael Carlén och Hans Peter Larsson skriver idag på Dagens industris debattsida att nya lagar inte ska tas fram och skrivas av Skatteverket. Detta apropå det senaste exemplet med förslaget till utflyttningsskatt som helt tagits fram av Skatteverket, inte av en utredning under Finansdepartementet. Rollerna som lagstiftare och tillämpare glider samman och kvaliteten blir lidande, skriver Mikael och Hans Peter. Lagtexten utformas med Skatteverkets syn framför ögonen. Detta är viktiga rättssäkerhetsfrågor där vi nu ser ett nytt mönster som måste brytas.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Personbeskattning

Dela artikeln:

Skattekrönika inför 2018

Av Mikael Carlén och Anders Månsson, 15 januari 2018

PwC-skatteradgivning-Pen-1-solid_0001_maroon.pngI år är det valår. Då brukar det normalt vara lite lugnare när det gäller nya skatteförslag och nya regler. Tills regeringen lägger sin första budget efter valet. Men det hindrar inte att det kan komma överraskningar innan dess.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter, Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning, Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)

Dela artikeln:

Våra mest populära inlägg om skatt under 2017

Av Anders Assarson, 4 januari 2018

Våra mest populära inlägg om skatt under 2017Under 2017 presenterades ett stort antal skatteförslag. 3:12-utredningen, paketeringsutredningen, skatteförändringar på finansiell verksamhet, flygskatt och företagsskatteutredningen var några av de ämnen som många fann intressanta. Här hittar du förra årets mest lästa skatteartiklar.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter, Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Adventskalendern 2017: styrelsearvoden en het fråga under året

Av Malin Andersson, 22 december 2017

Xmas_tax_04.pngDen 20 juni 2017 fastställde Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) att styrelsearvoden ska beskattas som tjänst. Beslutet har sedan dess omdebatterats och datum från när det skulle börja tillämpas justerades.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.