Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Betald trängselskatt och infrastrukturavgifter blir en skattepliktig förmån

Av Jonas Prevander, 14 december 2017

Betald trängselskatt och infrastrukturavgifter blir en skattepliktig förmånTrängselskatt och infrastrukturavgifter som är hänförliga till privat körning med förmånsbil och som betalas av arbetsgivaren är från och med den 1 januari 2018 en skattepliktig förmån. Skatteverket kom nyligen ut med ett ställningstagande i fråga om underlag och metod för förmånsberäkningen. Nedan finner ni en sammanfattning av ställningstagandet.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Lagändring samt ny praxis gällande arbetstillstånd

Av Henrik Lundh Risinggård, 14 december 2017

Lagändring samt ny praxis gällande arbetstillståndRiksdagen har beslutat att Migrationsverket kan avstå från att återkalla ett uppehålls- och arbetstillstånd om arbetsgivaren har rättat de brister i anställningsvillkoren som annars skulle leda till återkallelse. Lagändringen trädde i kraft den 1 december. Vidare har Migrationsöverdomstolen den 13 december avkunnat en dom där en person som nekats förlängning av ett arbets- och uppehållstillstånd nu beviljats förlängning trots att lönen för en del av den tidigare tillståndsperioden understigit kollektivavtalsenlig nivå.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Regeringen presenterar ytterligare åtgärder mot skattefusk

Av Fredrik Benson, 12 december 2017

Regeringen presenterar ytterligare åtgärder mot skattefuskIdag höll finansminister Magdalena Andersson en pressträff om regeringens utökade åtgärder för att bekämpa skattefusk och skatteundandragande. De presenterade förslagen kommer bland annat efter avslöjanden i den så kallade Paradisläckan.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Personbeskattning

Dela artikeln:

Utflyttningsskatt – ett tidens tecken

Av Jörgen Haglund och Hans Peter Larsson, 6 december 2017

Utflyttningsskatt – ett tidens teckenDet nya förslaget till utflyttningsskatt speglar en trend som växer bland Europas regeringar, att värna om den egna skattebasen. Nyligen har samma trend tagit sig uttryck i långtgående diskussioner om en omsättningsskatt på digitala tjänster inom EU. Trenden förstärks och syresätts av de bilder som framkommit i Panamaläckan och nu nyligen i Paradise Papers. Frågan är hur denna typ av nya regler påverkar aktiva entreprenörer och deras bolag. Ofta morgondagens större företag.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Beräkning av skattetillägg – en översyn av reglerna

Av Sophie Ekberg, 5 december 2017

Beräkning av skattetillägg – en översyn av reglernaDen 30 november överlämnade utredningen om beräkning av skattetillägg sitt betänkande (SOU 2017:94) till regeringen. Syftet med betänkandet har varit att förenkla beräkningen av skattetilllägg och förstärka dess preventiva effekt, samt att göra sanktionssystemet mer legitimt och rättvist.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Fortsatt låg diskonteringsränta resulterar i fortsatt höga pensionsskulder

Av Anna Gustring Boman, 4 december 2017

Fortsatt låg diskonteringsränta resulterar i fortsatt höga pensionsskulderFinansinspektionen har presenterat antaganden om räntefot och avkastningsskatt för beräkning av pensionsskuld för 2018. Diskonteringsräntan har sänkts något, medan avdrag för avkastningsskatt är konstant från föregående år. Detta innebär ytterligare en liten belastning för företag som tryggar icke värdesäkrade pensionsåtaganden genom redovisning i balansräkningen eller överföring till pensionsstiftelse.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Förslag om utflyttningsskatt

Av Gina Hedin, 29 november 2017

Förslag om utflyttningsskattSkatteverket har idag lämnat ett förslag om utflyttningsskatt till Finansdepartementet som innebär att personer föreslås ta upp orealiserade nettovinster på kapitaltillgångar när de flyttar från Sverige.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Svensk skatteregel strider mot EU-rätten

Av Gina Hedin, 24 oktober 2017

Svensk skatteregel strider mot EU-rättenHögsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en färsk dom kommit fram till att en svensk privatperson som fått utdelning från ett onoterat, cypriotiskt bolag ska beskattas med 25 procent – och inte 30 procent – eftersom lagregeln strider mot EU-rätten.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Marginell deltidsanställning i annat land påverkar inte företagares socialförsäkringstillhörighet

Av Cecilia Arrhenius, 17 oktober 2017

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0002_burgundy.pngEU-domstolen har beslutat att marginellt arbete i annat land som anställd inte ska påverka socialförsäkringstillhörigheten för den som är enskild näringsidkare. Detta gäller den som är enskild näringsidkare inom EU/EES och arbetar mindre än fem procent av en arbetstagares normala arbetstid som anställd i annat land.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Styrelsearvoden beskattas som inkomst av tjänst – vad händer med pensionen?

Av Anna Gustring Boman och Sten Levin, 13 oktober 2017

Styrelsearvoden beskattas som inkomst av tjänst – vad händer med pensionen?Vi har tidigare skrivit om Högsta förvaltningsdomstolens dom (HFD) som fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked om att styrelsearvoden i avtal ingångna efter den 20 juni 2017 kommer att beskattas som inkomst av tjänst. Detta påverkar även pensionen då varken styrelseproffs eller företag vars styrelse kan bestå av en eller flera externa styrelseledamöter kommer att kunna göra avdragsgilla tjänstepensionsavsättningar från och med 2018.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.