<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

Utredning om tonnageskatt och stämpelskatt publicerad

För att ta reda på om det finns ett behov av att ändra reglerna om tonnageskatt och stämpelskatt vid skeppsinteckningar har regeringen ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Utredning tillsatt som kan påverka det svenska tonnageskattesystemet

År 2016 infördes det svenska tonnageskattesystemet, vilket började tillämpas från och med 2017. Nu har regeringen tillsatt en utredning som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regeringen föreslår en sänkning av sjöfartsstödet från och med 2017

Ett förslag om sänkning av sjöfartsstödet har lämnats till EU-kommissionen för deras godkännande. Om ändringen går igenom kommer rederier ...

Läs artikeln
Dela