<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

Utredning tillsatt om kan påverka det svenska tonnageskattesystemet

År 2016 infördes det svenska tonnageskattesystemet, vilket började tillämpas från och med 2017. Nu har regeringen tillsatt en utredning som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regeringen föreslår en sänkning av sjöfartsstödet från och med 2017

Ett förslag om sänkning av sjöfartsstödet har lämnats till EU-kommissionen för deras godkännande. Om ändringen går igenom kommer rederier ...

Läs artikeln
Dela