<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

300 miljarder i regeringens åtgärdspaket för covid-19

Regeringen presenterar idag ett åtgärdspaket med syfte att mildra de ekonomiska effekterna av pågående spridning av covid-19. Paketet ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Differentierad utdelning föranledde inte tjänstebeskattning

Differentierad utdelning i samband med en delägares utträde som ägare i bolaget ska beskattas i inkomstslaget kapital och inte som inkomst ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattelättnader för incitamentsprogram i nystartade företag väntas vid årsskiftet

I startups och snabbväxande företag kan det vara en utmaning att hitta ett incitamentsprogram som är attraktivt för både arbetsgivaren och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regeringen drar tillbaka förslaget om ändrade 3:12-regler och skiktgränser

På en pressträff idag meddelade Magdalena Andersson och Isabella Lövin att regeringen och Vänsterpartiet kommit överens om att dra tillbaka ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Slutligt (?) förslag till nya 3:12-regler

Idag presenterade regeringen sin lagrådsremiss gällande förslag till nya 3:12-regler. Lagrådsremissen stämmer överens med det utkast som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Uppdaterat förslag till nya 3:12-regler

Idag har regeringen publicerat ett utkast till lagrådsremiss med justerat förslag till nya 3:12-regler. I det justerade förslaget backar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ekonomiska effekter och kommentarer kring 3:12-förslaget

Nu börjar analyserna och kommentarerna kring förslaget till ändrade beskattningsregler för ägare till fåmansaktiebolag komma. Förslaget har ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sista dagarna för fåmansföretagare att betala eventuell kvarskatt

Den 12 december är sista dagen för många av fåmansföretagsdelägarna att betala eventuell kvarskatt avseende inkomstår 2015. I år skickade ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Dags att stämma av decemberlönen för 2016

Nu närmar vi oss slutet på året och det är därför hög tid att fundera över om lönen för delägaren ska anpassas till 2016 års ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Befogad oro kring nytt 3:12-regelverk?

Nu är det en månad kvar till förslaget kring nya regler för ägare till fåmansföretag, 3:12-utredningen, senast ska presenteras. Utredningen ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Deklarationstips för delägare i fåmansföretag

Delägare i fåmansföretag har en hel del extra saker att tänka på i deklarationstider, utöver de som gäller för alla privatpersoner. Det är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Dags att planera lönen

Nu har vi kommit en bit in på det nya året. Det är hög tid att fundera över om lönen ska anpassas till 2015 års beloppsgränser. För ägare ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Hårdare krav för att få ut rot- och rutbetalningar från Skatteverket

Från och med den 1 april 2015 måste företag som vill ha betalning för rot- och rutarbete lämna mycket mer information till Skatteverket. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC – skattefrågor inför valet: Ljusning för generationsskiften?

Med dagens regler är det ofta sämre att överlåta företag inom familjen än att sälja det externt ur ett skattemässigt perspektiv. Nu vill ...

Läs artikeln
Dela