<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

Uppgift i faktura vid trepartshandel kan inte rättas i efterhand

Det är viktigt att mellanmannen i en trepartshandel ställer ut en formellt korrekt faktura, dels för att undvika att bli dubbelbeskattad, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Avdrag för moms i bidragsfinansierat projekt

Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, avslår Skatteverkets överklagande och medger avdrag för ingående moms på inköp i ett bidragsfinansierat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Momsundantag för social omsorg och vård kan tillämpas i flera led

Vårdbolag har sedan tidigare drabbats av ökade kostnader på grund av att sjukvårdspersonal från underentreprenörer klassats som momspliktig ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Upplåtelse av momsfri mässlokal

Kammarrätten anser att en fastighetsägare som är underleverantör till en mässarrangör inte tillhandahåller en momspliktig mässtjänst, utan ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Utökad möjlighet för momspliktig uthyrning av gemensamma ytor

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har fastställt att en fastighetsägares uthyrning av gemensamma ytor i ett vård- och omsorgsboende kan ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ingen avdragsrätt för felaktigt debiterad moms trots säljarens konkurs

EU-domstolen har i ett mål rörande två bolag i Rumänien funnit att en felaktig momsdebitering på försäljning av tjänster som rätteligen ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket lämnar klart besked om hantering av moms på förskottshyror för uthyrning av verksamhetslokaler

Många hyresvärdar har ställt sig frågan hur momsen ska redovisas på förskottshyror som en följd av de nya reglerna om frivillig ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Rätt beskattningsår vid återbetalning av felaktigt debiterad moms?

Ett bolag begärde i december 2010 tillbaka tidigare felaktigt inbetald tryckerimoms från Skatteverket. Verket menade att bolaget redan den ...

Läs artikeln
Dela