<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

Skatteverket vinner momstvist om vilka kostnader som ska faktureras ut vid koncerninterna tjänster

Kammarrätten har i ett nyligen avgjort mål ansett att Skatteverket haft rätt att höja det utgående momsunderlaget på koncernintern ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Utökad skyldighet för företag att göra skatteavdrag

Vid årsskiftet kommer det att införas nya regler om skatteavdrag från ersättning för arbete. De nya reglerna blir till exempel aktuella för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sänkt krav på holdingbolags momsavdrag för allmän omkostnad

Kammarrätten har gått emot Skatteverket och ansett att ett holdingbolag har rätt till momsavdrag för allmänna omkostnader, trots att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ytterligare skyldigheter för svenska företag på norska marknaden

Sedan länge finns ett krav på att alla utländska bolag som gör affärer i Norge måste vara registrerade i Norge och anmäla uppdraget till de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

När uppnår vi jämn könsfördelning?

I Dagens Industri idag den 7 mars framgår det tydligt att de svenska börsbolagen endast har ökat antalet kvinnliga styrelseledamöter med ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Behöver vi ändra vårt sätt att se på Global Mobility?

Världen förändras allt snabbare och en bidragande orsak är globaliseringen. Det ställer nya krav på bland annat arbetsgivares förmåga att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Personal utomlands - vad ingår i underlaget för arbetsgivaravgifterna?

Kammarätten har i en dom nyligen fastslagit att svenska arbetsgivaravgifter ska betalas på den faktiska utländska inkomsten och inte på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattefrågor för medarbetare utomlands

Human Resource (HR) avdelningar implementerar ofta globala policies som reglerar de praktiska utmaningarna för företaget och de anställda ...

Läs artikeln
Dela