<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Expertskattereglerna - beslut om utvidgad tidsgräns för skattelättnad

Man tittar i mikroskop ‹ Tillbaka till artiklarna

Riksdagen har den 2 december 2023 beslutat att anta regeringens förslag om utvidgad expertskatt. Perioden för skattelättnad förlängs från fem till sju år. Förändringen träder i kraft den 1 januari 2024 och gäller för vistelser i Sverige som påbörjats efter den 31 mars 2023.

Vad innebär expertskatt?

Den så kallade expertskatten innebär att utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner kan få skattelättnad på tjänsteinkomsten om vissa kvalifikationer är uppfyllda eller om den månatliga bruttoersättningen överstiger 114 600 kronor (2024). En kategori som exempelvis kan omfattas av expertskatt är utländska professionella idrottsutövare under förutsättning att den avtalade månadslönen överstiger beloppsgränsen. 

För en individ som omfattas av expertskatt undantas 25 procent av inkomsten från beskattning i Sverige. Vissa kostnadsersättningar från arbetsgivaren är också helt skattefria. Utöver detta ska arbetsgivaren endast betala arbetsgivaravgifter på den skattepliktiga ersättningen. 

Syfte att öka Sveriges konkurrenskraft

För att omfattas av reglerna för expertskatt krävs beslut från Forskarskattenämnden. Beslutet är tidsbegränsat och innebär, enligt nuvarande regler, att en individ kan omfattas av expertskatt i högst fem år. Enligt förslaget ska femårsperioden förlängas till sju år. Syftet med att förlänga perioden för skattelättnaden anges främst att vara att Sverige ska ha konkurrenskraftiga skatteregler i förhållande till andra länder i Europa.

Kommentar

Att expertskatt kan vara aktuell både för personer som har en anställning med höga kvalifikationskrav och för personer med en tjänsteinkomst som överstiger den månatliga beloppsgränsen (114 600 kronor för 2024) innebär att den kan omfatta många olika kategorier av arbetstagare, exempelvis utländska professionella idrottsutövare. 

Expertskatten kan innebära en rejäl skattelättnad för den enskilde individen och det nu framlagda förslaget innebär att de personer som beviljas expertskatt kan omfattas av skattelättnaden under ytterligare två år, sammanlagt sju år.

En individ som har påbörjat sin vistelse i Sverige efter den 31 mars 2023 men som har ett beslut om expertskatt som är daterat före den 1 januari 2024 måste göra en särskild ansökan för att femårsperioden för skattelättnaden ska förlängas till sju år. En sådan ansökan måste ha kommit in till Forskarskattenämnden senast den 31 mars 2024.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Andrea Berg Szymanski & Jenny Töyrä

Andrea Berg Szymanski & Jenny Töyrä

Andrea Berg Szymanski och Jenny Töyrä arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell individbeskattning.

Andrea: 070-929 11 13, andrea.berg.szymanski@pwc.com
Jenny: 070-818 43 98, jenny.toeyra@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nytt avgörande i Volvodomen - fullt momsavdrag medges

Kammarrätten medger moderbolaget Volvo fullt avdrag för ingående moms på konsultkostnader i samband med försäljning av ett dotterbolag då ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Omarbetat förslag av ViDA - slutligt beslut kvarstår

Den 14 maj 2024 debatterade EU:s finansministrar det reviderade förslaget för moms i den digitala tidsåldern, ViDA. Under debatten ...

Läs artikeln
Läs artikeln

FASTER blir verklighet - harmoniserad källskattehantering kommer år 2030

Den 14 maj 2024 enades ECOFIN (rådet) om FASTER (Faster and Safer Relief of Excess Withholding Taxes). Direktivet syftar till att göra ...

Läs artikeln