<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skatt som hållbarhetsfråga

Kvinna och man ser på surfplatta och laptop ‹ Tillbaka till artiklarna

Syftet med att beskatta företag och individer är att finansiera statens utgifter, omfördela förmögenhet och styra beteendet. Ett företags skatteinbetalningar är oftast dess största ekonomiska bidrag till samhället och intressenter bedömer hur skattereglerna hanteras som en viktig del av företagets trovärdighet och ansvarstagande. I den här artikeln beskriver vi hur man kan jobba effektivt med skatt som en hållbarhetsfråga.

Ett företags avtryck inom områden som miljömässig påverkan, sociala faktorer och företagsstyrning (ESG) har stor betydelse för företagets intressenter och samtliga områden genomsyras av skattefrågor. Allt fler företag ser skatt som en hållbarhetsfråga, men inte lika många jobbar aktivt med detta och ännu färre har en integrerad strategi för skatt och hållbarhet. 

Det finns tre skäl att beskatta:

  • att finansiera statliga utgifter
  • att omfördela förmögenhet 
  • att styra beteende. 

Även om inte alla statliga utgifter är relaterade till ESG är finansieringsgapet kopplat till United Nations Sustainable Development Goals (SDG) fortfarande en statlig fråga. Att omfördela förmögenhet i samhället är ett tydligt exempel på S:et i ESG och det första och tionde SDG-målet: ta bort fattigdom och minska ojämlikheten. Att styra beteende, den tredje anledningen till beskattning, är inte nödvändigtvis relaterad till ESG, men det är ofta det. Tänk på koldioxidskatten, skatten på plastpåsar, osv. Detta är exempel som visar att skatt är en hållbarhetsfråga. 

Hållbarhet ur ett skatteperspektiv - ta del av sändning 

På PwC:s ESG- och Hållbarhetsdagen som ägde rum i november 2023 höll Femke van der Zeijden och Marcus Hammarstrand, skatterådgivare på PwC, ett seminarium om hur företag kan se sina skattefrågor som en viktig del i företagets hållbarhetsarbete. Tillsammans med en panel bestående av Anders Tegelberg från Vattenfall och Helena Areschoug från Swedbank reflekterar de över lagar och regelverk och andra aspekter att förhålla sig till som till exempel hur en skattestrategi kan uppfattas. Se seminariet här (45 minuter).

 

Skatt som hållbarhetsfråga - process och strategi

Ett företag kan arbeta med hållbar skattehantering genom tre steg: strategi, beteende och transparens. Kort sagt bör ett företag ha en skattestrategi, det ska säkerställa att företaget agerar i linje med sin strategi (beteende) och till slut ska det vara transparent kring både sin policy och sitt förhållningssätt till skatt. 

När det gäller strategin är det viktigt att det finns en länk mellan skattestrategin och hållbarhetsstrategin. Beträffande agerande eller beteende så vill man se att skatt följer verksamheten, och inte att verksamheten följer skatt eller, ännu sämre, att det helt saknas en koppling mellan de två. Angående transparens kan man dela upp det i transparens kring skattebeteende (till exempel genom en “total tax contribution”) samt transparens kring skattestrategin. Både i noterade miljöer samt i en riskkapitalmiljö är det ganska vanligt att investerare ställer frågor och krav på skattestrategi. Vidare hanteras också skatt i hållbarhets- och transparensramverk såsom GRI och Dow Jones Sustainability Index. 

Skatteregler och vikten av samverkan

Det kan vara en utmaning att adressera skatt som en hållbarhetsfråga givet att inte alla skatteexperter är hållbarhetsexperter och att inte alla hållbarhetsexperter är skatteexperter. På seminariet under ESG- och Hållbarhetsdagen bekräftade dock enbart 16 procent av deltagarna i publiken att det finns ett samarbete mellan hållbarhetsavdelningen och skatteavdelningen när det gäller skatt som en hållbarhetsfråga.

Skatt som en hållbarhetsfråga adresseras först och främst i skatteregler. Stater samarbetar kring lagstiftning i en annan utsträckning än vi såg förr, ett exempel är OECD:s arbete med den globala minimiskatten som kommer nu redan till årsskiftet 2024. Skatt adresseras dock även i nya hållbarhetsregelverk, såsom i taxonomin, CSRD etc. Det är ytterst viktigt att koppla ihop arbetsströmmarna inom företaget så att skatteaspekter i taxonomin och CSRD har stöd och engagemang från både skatteansvariga och hållbarhetsansvariga.

Har ni frågor angående skatt och hållbarhet? Ta gärna kontakt med din rådgivare på PwC.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Femke van der Zeijden

Femke van der Zeijden

Femke van der Zeijden arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm.

Kontakt: 072-995 87 30, femke.v.van.der.zeijden@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

OECD släpper rapport om Amount B i Pillar One

OECD har publicerat en rapport om Amount B, en förenklad metod för att fastställa armlängdsprincipen för kvalificerande marknadsförings- ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Begränsat momsavdrag för hyresvärdar som delar lokaler med hyresgäster?

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där de anser att en hyresvärd som delar ytor med hyresgäster inte kan tillämpa frivillig ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Offentlig CbCR-rapportering: Rumänien först ut men Sverige är på tur

De offentliga land-för-land-rapporteringsreglerna, mer kända som public country-by-country reporting (CbCR), blev antagna av ...

Läs artikeln