<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Brasilien: Förändringar i landets internprissättningslandskap

Kvinna med surfplatta på arbetsmöte i Brasilien ‹ Tillbaka till artiklarna

Under de senaste åren har Brasilien framträtt som en viktig partner i insatserna från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). Trots att Brasilien inte är medlem i organisationen har landet aktivt samarbetat med den och bidragit med värdefulla politiska insikter. Brasiliens resa mot en OECD-anslutning påbörjades under 2022 och resulterade i meningsfulla ändringar i landets internprissättningslandskap. Läs om utvecklingen och hur de har tillämpat den nya lagen.

Under 2023 nådde Brasilien en meningsfull milstolpe genom att stadga lag nr 14,596/23 (lagen) och därmed för första gången införlivande OECD:s internprissättningsstandarder i nationell lagstiftning. Utvecklingen understryker Brasiliens åtagande att anpassa sina metoder till internationella standarder.

Vi skrev om lagen när den föreslogs under våren 2023. Läs vår tidigare artikel där vi går igenom lagförslaget: Nya internprissättningsregler i Brasilien: ett steg närmare OECD

Detaljerade riktlinjer för tillämpning

Den 29:e september 2023 publicerade den brasilianska skattemyndigheten (RFB) normativ instruktion nr 2,161 (förordningen) som tillhandahåller detaljerade riktlinjer för tillämpningen av de nya internprissättningsreglerna för transaktioner mellan brasilianska företag och utländska närstående parter. Liksom lagen följer förordningen noggrant OECD:s riktlinjer och principer:

  • OECD:s internprissättningsriktlinjer erkänns som en sekundär källa för tolkning förutom när de strider mot lagen, den normativa instruktionen eller andra normativa RBF-handlingar.
  • Försäljning eller överföring av tillgångar, inklusive aktier och andra räntor, även om de sker som en återbetalning av kapital eller kapitaltillskott, kategoriseras som närstående transaktioner.
  • Möjligheten att kombinera metoder finns när en metod inte ger lämpliga resultat.
  • Böter för bristande efterlevnad av internprissättningsdokumentationsregler eller informationsgivning sträcker sig från 20 000 brasilianska real (cirka 4 000 amerikanska dollar) till 5 000 000 brasilianska real (cirka 970 000 amerikanska dollar).

Regelverket träder formellt i kraft 2024

Medan det nya regelverket formellt träder i kraft 2024 så förblir det frivilligt för 2023. För råvaror påbörjades skyldigheten att följa regelverket den 1:a januari 2024 och för den nya TP-deklarationen är deadline satt till den 31:a juli (eller sista arbetsdagen i juli) följande år.

Skattebetalare som väljer tidig antagning av regelverket bör omgående inleda förberedelser av nödvändig dokumentation med beaktande av RFB:s deklarativa handlingar som verkställer tillhörande internprissättningsförpliktelser och publicerades i januari 2024. För skattebetalare som inte valde tidig antagning är det viktigt att bilda sig en förståelse för det nya regelverket - i synnerhet för att etablera interna kontroller som möjliggör efterlevnad under det kommande året.

Utvärdering och förberedelse

Förordningen påverkar beräkningen av bolagsskatt och sociala bidrag på nettovinster för brasilianska företag involverade i närstående transaktioner med utländska närstående parter. Med tanke på den nyliga publiceringen av förordningen förblir dess precisa tolkning och tillämpning flytande. Trots detta bör företag som handlar med brasilianska bolag proaktivt utvärdera de transaktioner som faller under kategorin närstående transaktioner och utforma en strategi därefter. Sådan utvärdering kan innebära tidig antagning av det nya regelverket eller förberedelse för efterlevnaden av internprissättningsdokumentationsregler och informationskrav som föreskrivs av RFB. Vi rekommenderar att företag med verksamhet i Brasilien håller sig uppdaterade allteftersom landskapet utvecklas.

För vidare läsning: Resolution of the Council on the Opening of Accession Discussions

Har du frågor om internprissättning?

Ruby Rojas & Elias Lindvall

Ruby Rojas & Elias Lindvall

Ruby Rojas och Elias Lindvall arbetar på PwC:s kontor i Malmö. Ruby och Elias är skatterådgivare inom internprissättning.
Ruby: 070-746 87 14, ruby.rojas@pwc.com
Elias: 070-847 58 10, elias.l.lindvall@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattedagen 2024 - Tillsammans skapar vi hållbar utveckling

PwC bjuder in till Skattedagen 2024, ett heldagsseminarium där vi kommer att diskutera och utforska hur man kan anpassa sig till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Pelare II - Komplettering av bestämmelserna om tilläggsskatt

Sverige har den 1 januari 2024 infört en ny lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner som syftar till att säkerställa en betalning ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förenklade regler om förvärv i oäkta koncerner: Är de tillräckliga?

Vi har i en tidigare artikel analyserat hur den så kallade flockregeln påverkas av Finansdepartementets förslag. I denna artikel kommer vi ...

Läs artikeln