<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Julgåvor till anställda och kunder - detta gäller 2023

Dekorativ illustration med julstjärnor ‹ Tillbaka till artiklarna

Julen närmar sig och många företag ger julgåvor till både anställda och kunder. Gåvor av mindre värde är skattefria och företag kan också välja att ge presentkort eller att pengarna går till välgörenhet. Här går vi igenom vad som gäller såväl inkomstskattemässigt som avseende moms.

Julgåvor till anställda

Gåvor från arbetsgivare till anställda är normalt en skattepliktig förmån för den anställde men det finns vissa gåvor från arbetsgivaren till anställda som kan vara icke skattepliktiga. Julgåvor av mindre värde är en sådan gåva.

Under 2023 är julgåvor till anställda skattefria om gåvans marknadsvärde inte överstiger 500 kronor inklusive moms. Det krävs även att gåvan ges till alla anställda eller åtminstone en större grupp av anställda. Om gåvans marknadsvärde överstiger gränsvärdet 500 kronor ska den anställde förmånsbeskattas för gåvans fulla värde från första kronan – och arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter på hela värdet. Viktigt att tänka på är att med gåvans marknadsvärde menas värdet för den anställde i handeln. Om gåvan i handeln kostar mer än 500 kronor (inklusive moms) har gåvan ett för högt värde för att vara en skattefri gåva, även om arbetsgivaren av någon anledning har kunnat köpa in gåvan billigare. Kostnaden är då visserligen avdragsgill som en lönekostnad men arbetsgivaren får inte göra avdrag för ingående moms på inköpet av gåvan.

Kontanter eller presentkort

En julgåva i form av pengar eller presentkort/check som kan bytas mot pengar är inte skattefri, medan presentkort som endast får lösas in mot en bestämd vara eller tjänst normalt omfattas av skattefriheten.

Läs också: Presentkort - så gör du med momsen

Gåvor till välgörenhet

Julgåvor i form av bidrag till välgörande ändamål blir allt vanligare. Om en anställd istället för att få en julgåva önskar att arbetsgivaren skänker pengarna till välgörenhet är gåvan att likställa med kontanter och den anställde ska förmånsbeskattas för värdet. Om arbetsgivaren däremot själv väljer att skänka pengar till välgörenhet istället för att ge de anställda en julgåva är det inte fråga om en skattepliktig gåva till den anställde. Däremot kan aktieägare i företaget komma att utdelningsbeskattas på grund av att gåvan ses som ett uttag ur näringsverksamheten. 

Läs också: HFD fastslår: gåva från företag medför beskattning för delägare  

Julgåvor till kunder

Det är också vanligt att företag köper julgåvor till sina kunder. Det finns inte några särskilda möjligheter till skattemässigt avdrag för just julgåvor till kunder då det räknas som personlig generositet. Gåvor till kunder följer de vanliga avdragsreglerna, vilket innebär att om det är fråga om en representations- eller reklamgåva medges avdrag med högst 300 kronor inklusive moms.

Momsavdrag för julgåvor

Möjligheten att göra momsavdrag följer den inkomstskatterättsliga bedömningen. Som framgår ovan är julgåvor till anställda endast skattefria om gåvans värde inte överstiger 500 kronor inklusive moms. Avdrag för ingående moms får således göras med maximalt 100 kronor. Överstiger julgåvans värde 500 kronor inklusive moms blir gåvan skattepliktig från första kronan. I sådant fall får inte något momsavdrag göras.

Julgåvor till kunder är endast avdragsgilla om det rör sig om enklare gåvor av mindre värde som har direkt anknytning till företagets verksamhet. För att en julgåva ska vara avdragsgill måste gåvan sakna personlig karaktär. Gåvor av dessa slag är därför ofta försedda med företagets namn. I Skatteverkets allmänna råd anges det att avdrag för reklamgåva såsom julgåvor kan göras med högst 300 kronor inklusive moms. Om julgåvan är inkomstskattemässigt avdragsgill får avdrag yrkas för den ingående momsen. 

Läs också: Julbord med anställda och kunder - detta gäller 2023

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Hanna Jurland & John Styrström

Hanna Jurland & John Styrström

Hanna Jurland och John Styrström arbetar på PwC:s kontor i Malmö respektive Linköping/Norrköping. Hanna jobbar med momsrådgivning i huvudsak till internationellt verksamma företag. John arbetar med skatterådgivning till i huvudsak ägarledda företag och dess ägare.
Hanna: 010-212 43 28, hanna.jurland@pwc.com
John: 072-246 52 16, john.styrstroem@pwc.com

Lämna en kommentar