<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tillfällig skattefrihet för förmån av elbilsladdning på jobbet

Elbilsladdning ‹ Tillbaka till artiklarna

Erbjuder ni anställda att ladda elbilen på arbetsplatsen och har funderingar kring förmånsbeskattning? Nedan följer en kort beskrivning av vad de nya reglerna om tillfällig skattefrihet vid elbilsladdning på arbetsplatsen innebär.

Riksdagen har beslutat att tillfälligt slopa förmånsbeskattningen av fri elbilsladdning för anställda som får ladda bilen på arbetsplatsen. Den tillfälliga skattefriheten gäller från och med den 1 juli 2023 och fram till den sista juni 2026. Syftet med det tillfälliga undantaget är att främja och underlätta omställningen till fossilfria fordon och gynna arbetsresor med laddbara fordon framför andra, mindre hållbara, alternativ. Tanken är även att minska det administrativa arbetet som uppkommer för både arbetsgivaren och den anställde.

Vad gäller generellt kring drivmedelsförmån?

Om ett företag betalar drivmedel för anställdas privata resor ska de anställda som huvudregel beskattas för drivmedelsförmån. Detta gäller oavsett om den anställde kör en förmånsbil eller sin egen privata bil och det gäller alla typer av drivmedel, som huvudregel även el. Förmånsvärdet beräknas utifrån antal körda mil privat, antal körda mil totalt och marknadsvärdet för bränslekostnaden. För el utgår från beräkningen därför från marknadsvärdet för elen per kilowattimme och antal kilowattimmar som bilen har laddats. Om den anställde delvis betalar för drivmedlet så ska dennes förmånsvärde sättas ner med beloppet denne har betalat. Om drivmedlet har använts till en förmånsbil marknadsvärdet för den mängd drivmedel som använts vid privat körning multipliceras med 1,2 för att få fram förmånsvärdet. Arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter på samma underlag som den anställdes förmånsvärde. 

Vad innebär det tillfälliga undantaget för arbetsgivare? 

Undantaget från förmånsbeskattning som nu införts gäller enbart elbilsladdning och som sker på arbetsplatsen. Skattefriheten omfattar däremot inte laddning vid publika stationer som den anställde själv betalar och sedan begär ersättning för från sin arbetsgivare. Undantaget gäller i normalfallet inte heller laddning vid bostaden. För arbetsgivare som erbjuder eller har för avsikt att erbjuda sina anställda möjligheten att ladda sin elbil på arbetsplatsen innebär undantaget dels minskad administrativ börda men även minskade kostnader för arbetsgivaravgifter. Undantaget omfattar alla företag, oavsett bransch och företagsstorlek.  

PwC:s kommentar

I takt med att elbilar, och framförallt hybridbilar, har ökat i antal har det uppstått nya utmaningar för arbetsgivare att administrera hanteringen av förmånsbilar, tjänsteresor och laddningsstolpar bland annat. För anställda som kör en hybridbil både privat och i tjänsten, samt tankar både bensin och laddar med el, är det i princip omöjligt att utröna den exakta kostnaden för respektive resor eller värdet av en förmån. Ytterligare en utmaning uppstår när elpriset fluktuerar mycket. Om inte annat så av den anledningen är det uppskattat att det införs en skattefrihet för elbilsladdning på arbetsplatsen. 

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Sabina Shilekani & Lina Gardlow

Sabina Shilekani & Lina Gardlow

Sabina Shilekani och Lina Gardlow arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Örebro respektive Umeå. Sabina arbetar med främst med nationell och internationell företagsbeskattning. Lina arbetar med rådgivning kring inkomstskatt och framförallt till entreprenörsledda företag.

Sabina: 073-860 17 71, sabina.shilekani@pwc.com
Lina: 010-212 53 66, lina.gardlow@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Viktigt klargörande om skattetillägg vid lång handläggningstid

Högsta förvaltningsdomstolen har i två domar den 14 juni 2024 sänkt skattetilläggen för ett bolag och dess delägare som drabbades av lång ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lagrådsremiss om effektiv tillsyn över gröna obligationer

Den 30 maj 2024 skickade den svenska regeringen ett lagrådsremiss om tillsyn över utgivare av gröna och andra miljömärkta obligationer. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterapportering enligt CSRD - tänk på det här!

Skatterapportering enligt EU-direktivet CSRD kan hjälpa företag att bygga förtroende hos investerare, kunder och samhället. Den 1 juli 2024 ...

Läs artikeln