<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Förslag om tillfällig skattefrihet för förmån av elbilsladdning på jobbet

Elbilsladdning ‹ Tillbaka till artiklarna

Förmånsbeskattas du för att ladda elbilen på arbetsplatsen och har funderingar kring vad det nya förslaget innebär? Nedan följer en kort beskrivning av vad regeringens förslag om tillfällig skattefrihet vid elbilsladdning på arbetsplatsen syftar till.

Regeringen har i budgetpropositionen för 2023 inkommit med ett förslag om att tillfälligt slopa förmånsbeskattningen av fri elbilsladdning för anställda som får ladda bilen på jobbet. 

Syftet med förslaget är att främja och underlätta omställningen till fossilfria fordon och gynna arbetsresor med laddbara fordon framför andra, mindre hållbara, alternativ. Tanken är även att minska det administrativa arbetet som uppkommer för både arbetsgivaren och den anställde.

Förslaget omfattar däremot inte laddning vid publika stationer som den anställde själv betalar och sedan begär ersättning för från sin arbetsgivare. Det gäller i normalfallet inte heller laddning vid bostaden.

Hur ser regelverket ut idag? 

I dagsläget ska anställda som laddar sin egen eller förmånsbil på arbetsplatsen, utan att betala marknadsmässig ersättning för laddningen, förmånsbeskattas för detta. Det är arbetsgivaren som ska kontrollera hur mycket som laddas av respektive anställd och vad marknadsvärdet på elen var vid tidpunkten. För en privat bil beräknas förmånen utifrån aktuellt marknadsvärde. Laddar den anställde en förmånsbil ska förmånsvärdet för laddelen beräknas till marknadsvärdet x 1,2. För arbetsgivaren utgör marknadsvärdet av förmånen också underlag för arbetsgivaravgifter. Ett sätt för arbetsgivaren att hålla koll på förbrukningen kan vara genom att tillhandahålla laddkort för de anställda. Finns inte den tekniken kan det vara administrativt mycket svårt att hålla koll på förmånsvärdet.

Vad innebär förslaget för mig som anställd?

Från och med den 1 juli 2023 har du som anställd möjlighet att ladda din elbil på arbetsplatsen utan att behöva förmånsbeskattas för laddningen. Det är däremot upp till arbetsgivaren själv att välja om de vill tillhandahålla möjligheten för anställda att ladda sin bil på arbetet. Förslaget är tillfälligt och gäller fram till den sista juni 2026. 

Vad innebär förslaget för arbetsgivaren? 

För arbetsgivare som erbjuder eller har för avsikt att erbjuda anställda möjligheten att ladda sin elbil på arbetsplatsen innebär förslaget dels minskad administrativ börda men även minskade kostnader för arbetsgivaravgifter. Förslaget omfattar alla företag, oavsett bransch och företagsstorlek.  

PwC:s kommentar

I takt med att elbilar, och framförallt hybridbilar, har ökat i antal har det uppstått nya utmaningar för arbetsgivare att administrera hanteringen av förmånsbilar, tjänsteresor och laddningsstolpar bland annat. För den anställde som kör en hybridbil både privat och i tjänsten, samt tankar både bensin och laddar med el, är det i princip omöjligt att utröna kostnaden för respektive resor eller värdet av en förmån. Om inte annat så av den anledningen är det uppskattat att det införs en skattefrihet för elbilsladdning på arbetsplatsen. 

Ta del av förslaget här: 
Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen

Har du frågor om skatt? Kontakta oss för rådgivning

Sabina Shilekani & Lina Gardlow

Sabina Shilekani & Lina Gardlow

Sabina Shilekani och Lina Gardlow arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Örebro respektive Umeå. Sabina arbetar med främst med nationell och internationell företagsbeskattning. Lina arbetar med rådgivning kring inkomstskatt och framförallt till entreprenörsledda företag.

Sabina: 073-860 17 71, sabina.shilekani@pwc.com
Lina: 010-212 53 66, lina.gardlow@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Utredningen om exitskatt läggs ned

Utredningen om utflyttningsbeskattning “exitskatt” tillsattes av den förra regeringen för en översyn av den så kallade tioårsregeln och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Utredningen av 3:12-reglerna ändras och utökas

Som vi tidigare har skrivit om på Tax matters tillsatte den föregående regeringen en utredning om möjligheten till förenklade regler för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Interna tjänster kan undantas från moms i ny momslag

Regeringen har överlämnat ett förslag till riksdagen om en ny och moderniserad mervärdesskattelag (NML). I propositionen behandlas särskilt ...

Läs artikeln