Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Fönsterbyte ger inte skattemässigt direktavdrag

Av Christina Aronson, 15 mars 2018

Fönsterbyte ger inte skattemässigt direktavdragEtt fastighetsbolag hade bytt fönster och begärt direktavdrag för hela utgiften såsom reparations- och underhållskostnad. Kammarrätten fann att den standardhöjning som bytet leder till inte endast är reparation och underhåll. En del av utgiften som avser standardhöjning ska läggas upp på plan och dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Det så kallade utvidgade reparationsbegreppet, som ger möjlighet till direktavdrag, var inte tillämplig på utgiften eftersom den avsåg reparation och underhåll.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Hur blockchain kan förändra skattesystemet

Av Kim Jokinen och Tove Palm, 13 mars 2018

PwC-skatteradgivning-Circuit-solid_0001_maroon.pngHar du svårt att skilja mellan blockchain och bitcoin eller funderar du på att investera i någon kryptovaluta? Ny teknik påverkar din skatt och skattesystemet generellt. Blockchain kan komma att användas av skattemyndigheter för att på ett effektivt och snabbt sätt ta del av information kring ditt bolag. Här resonerar vi kring vad som väntar!

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Coca-Cola vs IRS i ett av de största internprissättningsmålen genom tiderna

Av Madeleine Thörning och Pär Magnus Wiséen, 8 mars 2018

PwC-skatteradgivning-Capitol-solid_0001_maroon.pngI veckan inleddes en av de största skattetvisterna inom internprissättningsområdet efter att den amerikanska skattemyndigheten (IRS) upptaxerat Coca-Cola Company på nästan tio miljarder dollar. Bakgrunden är att IRS anser att Coca-Cola inte haft en armlängdsmässig internprissättning på sina transaktioner med ett antal utländska koncernbolag. Coca-Cola har licensierat ut rätten att tillverka, marknadsföra och sälja Coca-Cola koncentrat på flertalet icke-amerikanska marknader. Tvisten avser ifall dessa utländska licenstagare kan anses ha agerat som fristående entreprenörer eller enbart tillhandahållit rutinfunktioner.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Kammarrättsavgörande om tryggande av pension genom avsättningar till tjänstepensionsinstitut (trust) i Storbritannien

Av Lennart Staberg och Anna Genblad, 5 mars 2018

tryggande av pension genom avsättningar till tjänstepensionsinstitut (trust) i StorbritannienKammarrätten prövade olika alternativa skäl för avdragsrätt, bland annat om trusten kunde likställas med en svensk pensionsstiftelse och pensionsutfästelserna uppfyllde de så kallade kvalitativa kraven, men kom fram till att avdragsrätt inte förelåg. Domen är överklagad till Högsta förvaltningsdomstolen.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Dessa branscher kontrollerar Skatteverket 2018

Av Julia Jonsson, 28 februari 2018

Dessa branscher kontrollerar Skatteverket 2018Den 13 februari presenterade Skatteverket de branscher som man särskilt kommer att lägga fokus på under 2018. Avsikten med de extra kontrollerna är att minska risken för fel och fusk. Berörs du av Skatteverkets riktade granskningar?

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Vägledning för skattehandläggare avseende internprissättning

Av Madeleine Thörning och Behrang Nikou, 27 februari 2018

Vägledning för skattehandläggare avseende internprissättningDen amerikanska skattemyndighetens (IRS) storbolagskontor publicerade den 12 januari fem direktiv innehållande vägledning för skattehandläggare i deras arbete vid granskning av flera särskilt viktiga internprissättningsrelaterade frågor.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Den amerikanska skattereformen – hur påverkas svenska koncerner med verksamhet i USA?

Av Jörgen Haglund, 13 februari 2018

PwC-skatteradgivning-Capitol-solid_0001_maroon.pngDen amerikanska skattereformen, som antogs i december 2017, är den största förändringen av det amerikanska skattesystemet sedan 1986. Skattereformen som trädde i kraft den 1 januari 2018 innebär sänkt skatt för såväl bolag som för individer, begränsningar av möjligheterna till ränteavdrag för bolag, introduktion av nya typer av skatter och ett stort antal nya regler att tillämpa.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Nya bestämmelser för internprissättningsdokumentation i Polen

Av Amanda Ivansson och Eric Giner, 9 februari 2018

Nya bestämmelser för internprissättningsdokumentation i PolenI januari 2017 införde Polen nya bestämmelser för internprissättningsdokumentation (TP-dokumentation), något som berör en stor mängd multinationella företag med verksamhet i Polen. Den första deadlinen närmar sig då de först berörda grupperna är skyldiga att ha TP-dokumentationen för räkenskapsåret 2017 färdigställt före den 31 mars – är du redo?

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Strategiska vägval för dagens skattefunktion

Av Kim Jokinen, 8 februari 2018

Strategiska vägval för dagens skattefunktionVad krävs för att skattefunktionen i en verksamhet ska kunna bemöta de utmaningar som är förenade med komplexa skatte- och affärsmiljöer? I PwC:s rapportserie, Tax Function of the Future – A Focus on Today, återupptas diskussionen kring skattestrategiska bedömningar av operativa modeller för att effektivisera och underlätta skattefunktionen.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Personalliggare i fler verksamheter och nya regler för månadsrapportering på individnivå

Av Alice Moon, 7 februari 2018

Personalliggare i fler verksamheter och nya regler för månadsrapportering på individnivåRegeringen har nu lämnat en proposition där krav på personalliggare även ska utvidgas till att gälla kropps- och skönhetsvårdsverksamhet, fordonsserviceverksamhet samt livsmedel- och tobaksgrossistverksamhet. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. Företag, som redan idag är skyldiga att föra personalliggare och som har fler än 15 anställda, ska från den 1 juli 2018 redovisa på individnivå i arbetsgivardeklarationen. Övriga företag med anställda ska redovisa på individnivå från 1 januari 2019.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.