Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

CbCR – nya aktiverade relationer för Sverige från och med den 8 december

Av Rohit Sidhwani och Gustav Weidenstolpe, 15 december 2017

PwC-skatteradgivning-Meeting-solid_0002_burgundy.pngSverige har nu 53 aktiverade bilaterala relationer för utbyte av Country-by-Country Reporting (CbCR). Således är det endast ett fåtal andra länder Sverige saknar utbyte med. Ett av dessa är Kina som dock inte kräver lokal inrapportering av CbCR.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Anskaffningsutgiften för tomträtt ska i sin helhet hänföras till byggnad

Av Sara Ehlin och Knut Fogelfors, 13 december 2017

Anskaffningsutgiften för tomträtt ska i sin helhet hänföras till byggnadHögsta förvaltningsdomstolen (HFD) fastslår att anskaffningsutgiften för förvärv av byggnad tillsammans med tomträtt i sin helhet ska hänföras till byggnad.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

CbCR – behöver svenska multinationella företag överväga "sekundär" rapportering?

Av Rohit Sidhwani och Gustav Weidenstolpe, 8 december 2017

CbCR – behöver svenska multinationella företag överväga "sekundär" rapportering?Många svenska multinationella företag (”MNE:s”) gör sig nu redo att rapportera in sin land-för-land-rapport i Sverige innan räkenskapsårets slut. Frågan är dock om det även krävs en sekundär/lokal inlämning av rapporten.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Utflyttningsskatt – ett tidens tecken

Av Jörgen Haglund och Hans Peter Larsson, 6 december 2017

Utflyttningsskatt – ett tidens teckenDet nya förslaget till utflyttningsskatt speglar en trend som växer bland Europas regeringar, att värna om den egna skattebasen. Nyligen har samma trend tagit sig uttryck i långtgående diskussioner om en omsättningsskatt på digitala tjänster inom EU. Trenden förstärks och syresätts av de bilder som framkommit i Panamaläckan och nu nyligen i Paradise Papers. Frågan är hur denna typ av nya regler påverkar aktiva entreprenörer och deras bolag. Ofta morgondagens större företag.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Beräkning av skattetillägg – en översyn av reglerna

Av Sophie Ekberg, 5 december 2017

Beräkning av skattetillägg – en översyn av reglernaDen 30 november överlämnade utredningen om beräkning av skattetillägg sitt betänkande (SOU 2017:94) till regeringen. Syftet med betänkandet har varit att förenkla beräkningen av skattetilllägg och förstärka dess preventiva effekt, samt att göra sanktionssystemet mer legitimt och rättvist.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Fortsatt låg diskonteringsränta resulterar i fortsatt höga pensionsskulder

Av Anna Gustring Boman, 4 december 2017

Fortsatt låg diskonteringsränta resulterar i fortsatt höga pensionsskulderFinansinspektionen har presenterat antaganden om räntefot och avkastningsskatt för beräkning av pensionsskuld för 2018. Diskonteringsräntan har sänkts något, medan avdrag för avkastningsskatt är konstant från föregående år. Detta innebär ytterligare en liten belastning för företag som tryggar icke värdesäkrade pensionsåtaganden genom redovisning i balansräkningen eller överföring till pensionsstiftelse.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Julklapp till anställda – här är skatteavdragen du får göra!

Av Ulrika Lundh Eriksson, 29 november 2017

Julklapp till anställda – här är skatteavdragen du får göra!Julen kan vara ett tillfälle för dig som företagare att belöna dina anställda lite extra. Vill du ge en julklapp till din personal? Här är avdragen du får göra 2017.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Land-för-land-rapportering – konvertering från Excel till XML

Av Niklas Elofsson och Rohit Sidhwani, 27 november 2017

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0002_burgundy.pngDet är snart dags för vissa multinationella koncerner att lämna in sin land-för-land-rapport till Skatteverket. Denna rapport ska lämnas in i formatet XML. Flera multinationella koncerner är nu redo att lämna in sina rapporter men det kan råda viss tvivel avseende hur dessa rent tekniskt ska lämnas in.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Paying Taxes 2018 – jämförelse av 190 skattesystem globalt

Av Kim Jokinen och Tove Palm, 22 november 2017

Paying Taxes 2018 – jämförelse av 190 skattesystem globaltPaying Taxes 2018 är en unik rapport som tas fram i samarbete mellan PwC och Världsbanken. Rapporten undersöker och jämför skattesystem i 190 länder globalt. Den rankar länderna när det gäller skattetryck och hur enkelt det är att efterleva skattesystemen. På detta sätt förväntas rapporten bidra till en intressant debatt om skattesystem mellan regeringar, företag och skattemyndigheter globalt.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Förslag på personalliggare i fler verksamheter

Av Alice Moon, 17 november 2017

Förslag på personalliggare i fler verksamheterRegeringen lämnade igår ett förslag om att införa personalliggare i fler verksamheter. I lagrådsremissen föreslås en utvidgning av systemet till att gälla även för fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet samt kropps- och skönhetsvårdsverksamhet. Syftet med förslaget är att minska skattefusk och skatteundandragande.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.