<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skiktgränsen höjs inte under 2024 - löneväxling kan locka fler

Kvinna och män på arbetsplats ‹ Tillbaka till artiklarna

I dagarna gick regeringen ut med att de planerar att pausa uppräkningen av skiktgränsen för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2024. Detta innebär att lönegränsen för när individen börjar betala statlig skatt på 20 procent, inte kommer att justeras under nästa år och fler kommer att komma upp till lönegränsen.

Skiktgränsen justeras vanligen varje år och följer prisbasbeloppet som har koppling till det allmänna prisläget från ett år till nästa. Bakgrunden till att man nu väljer att stoppa denna justering beror på det nuvarande ekonomiska läget och regeringens fokus på att dämpa inflationen. I detta läge prioriteras behovet att finansiera andra satsningar som stöttar hushållen.

Läs också: Budgetpropositionen för 2024 - så här ser skatteförslagen ut

Lönsamt att löneväxla för fler

Från årsskiftet kommer därmed skiktgränsen att ligga kvar oförändrad på 598 500 kronor per år. Eftersom beloppet också påverkas av grundavdrag motsvarar detta en månadslön på cirka 51 000 kronor för personer under 66 år. Förslaget innebär också att det kan vara lönsamt för fler, ur ett skatteperspektiv, att löneväxla under 2024. 

För många arbetsgivare är erbjudande om löneväxling inte någon ny företeelse och bör redan finns reglerad i bolagets pensionspolicy. För andra kan det bli en fråga som kommer aktualiseras under nästa år. 

Bolag som har behov av att se över företagets generella pensionspolicy eller formulera en ny behöver ta hänsyn till många frågor. Inte minst med tanke på de förändringar inom kollektivavtalen som genomförts under 2023 och kommande 2024.

Läs också: Hur hållbar är företagets pensionspolicy?

Pensionspolicy kopplad till löneväxling - tänk på det här!

I samband med utformningen av en pensionspolicy kopplad till löneväxling, är det ett par punkter vi vill lyfta redan här;

  • När lönar det sig att löneväxla. Lönegränsen för när det lönar sig att växla lön mot pension bör inte enbart baseras på skiktgränsen, utan på taket för allmän pension. Det vill säga taket som följer inkomstbasbeloppet som är kopplat till den generella löneutvecklingen i landet. Gränsen ligger på 8,07 Inkomstbasbelopp, vilket för 2023 motsvarar en månadslön på närmare exakt 50 000 kronor. Väljer man att växla bort lönedelar under denna gräns minskar individens  allmänna pension. Inkomstbasbeloppet för 2024 är inte fastställt än, så för att undvika obehagliga överraskningar kan det vara klokt att avvakta den uppgiften.

  • Pensionsgrundande lön, före eller efter löneväxling. En annan viktig faktor i samband med löneväxling är att som arbetsgivare ha en skrivelse i pensionspolicyn för att säkerställa att den lön som rapporteras som pensionsgrundande lön är lönen innan löneväxling. 

    Syftet med löneväxling är i huvudsak förstärkning av den framtida pensionen och ett komplement till tjänstepensionen som betalas av arbetsgivaren. För att det ska vara ett attraktivt alternativ bör individen därför inte förlora tjänstepension som ett resultat av sitt löneavstående. Inom kollektivavtalen finns det dock andra regelverk som arbetsgivaren behöver anpassa sig till och många bolag väljer därför att komplettera tjänstepensionsplanen med ett separat  löneväxlingsupplägg i samarbete med en extern partner.

Lär dig mer om löneväxling

Vår uppfattning är att möjligheter till löneväxling är en attraktiv löneförmån, men det gäller för dig som arbetsgivare att vara påläst för att undvika oönskade konsekvenser. Har du behov av att uppdatera din pensionspolicy eller bara prata mer om ditt företags pensionserbjudande är du välkommen att kontakta oss.

Läs mer på regeringen.se: 
Pausad uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2024

Välkommen att kontakta oss

Välkommen att delta på webbinarium den 19 oktober

  • Så arbetar du effektivt med din globala arbetsstyrka
    Det blir allt vanligare med att ha anställda som arbetar i ett annat land än där deras faktiska arbetsgivare finns, både under kortare och längre perioder. En global personalstyrka ger arbetsgivare tillgång till en större talangpool men ställer också krav på dig som arbetsgivare. Det är viktigt att det internationella perspektivet beaktas i delar kring till exempel arbetsrätt, pension och kompensation. Välkommen att lyssna på specialister som går igenom de viktigaste delarna att beakta när det kommer till en global personalstyrka.  
Lillianne Harrysson & Vidar Ambrosiani

Lillianne Harrysson & Vidar Ambrosiani

Lillianne Harrysson och Vidar Ambrosiani arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Lillianne är pensionsspecialist och Vidar arbetar med svensk och internationell bolagsbeskattning.

Lillianne: 070-796 13 67, lillianne.harrysson@pwc.com

Vidar: 073-860 17 96, vidar.ambrosiani@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Viktigt klargörande om skattetillägg vid lång handläggningstid

Högsta förvaltningsdomstolen har i två domar den 14 juni 2024 sänkt skattetilläggen för ett bolag och dess delägare som drabbades av lång ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lagrådsremiss om effektiv tillsyn över gröna obligationer

Den 30 maj 2024 skickade den svenska regeringen ett lagrådsremiss om tillsyn över utgivare av gröna och andra miljömärkta obligationer. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterapportering enligt CSRD - tänk på det här!

Skatterapportering enligt EU-direktivet CSRD kan hjälpa företag att bygga förtroende hos investerare, kunder och samhället. Den 1 juli 2024 ...

Läs artikeln