<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Lagrådsremiss om effektiv tillsyn över gröna obligationer

Kvinna redovisar ‹ Tillbaka till artiklarna

Den 30 maj 2024 skickade den svenska regeringen ett lagrådsremiss om tillsyn över utgivare av gröna och andra miljömärkta obligationer. Förslaget följer de europeiska gröna obligationsstandarderna och ska träda i kraft den 21 december 2024.

Introduktion till Europeiska gröna obligationer 

I ett betydande steg mot en mer hållbar framtid har Europeiska unionen infört en ny förordning om europeiska gröna obligationer, som ska börja gälla den 21 december 2024. Denna förordning etablerar en frivillig standard för obligationer som syftar till miljömässigt hållbara mål. Det primära målet är att förhindra "greenwashing" - en praxis där påståenden om miljöansvar är vilseledande - och att utnyttja den inre marknaden för att uppnå EU:s klimat- och miljömål.

Läs vår tidigare artikel om det europeiska regelverket: Skattefrågor kring gröna obligationer

Den svenska implementeringen 

För att anpassa sig till EU-förordningen krävs vissa nationella lagstiftningsåtgärder. Med det nya förslaget öppnar den svenska regeringen dörrarna för den svenska marknaden för EU:s gröna obligationer. Denna lag omfattar olika aspekter, såsom Finansinspektionens utrednings- och tillsynsbefogenheter, ingripanden och sanktioner för överträdelser av EU-förordningen, samt avgifter för att finansiera Finansinspektionens verksamhet enligt förordningen. Den föreslagna lagen är planerad att träda i kraft samtidigt med EU-förordningen.

Den nya lagen introducerar också vissa specifika åtgärder som går utöver EU-förordningen eller på annat sätt skiljer sig. Det viktigaste exempel är att det svenska förslaget ger Finansinspektionen möjlighet att offentligt avslöja korrekt information på marknaden om emittenter har lämnat felaktig eller vilseledande information när de uppfyller sina informationsplikter enligt EU-förordningen. Denna åtgärd krävs inte direkt av EU-förordningen, men anses nödvändig ur ett investeringsskyddsperspektiv.

Vänligen kontakta oss om ni behöver ytterligare information eller önskar diskutera potentiella möjligheter inom området för gröna obligationer.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Hanna Myronicheva & Femke Van der Zeijden

Hanna Myronicheva & Femke Van der Zeijden

Hanna Myronicheva och Femke Van der Zeijden arbetar på PwC:s kontor i Karlstad respektive Stockholm. Hanna och Femke är skatterådgivare och fokuserar på frågor inom M&A och Private Equity.
Hanna: 076-853 78 75, hanna.myronicheva@pwc.com
Femke: 072-995 87 30, femke.v.van.der.zeijden@pwc.com

Lämna en kommentar