<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Flera intressanta förslag i den nya ränteavdragsutredningen

Kollegor ‹ Tillbaka till artiklarna

Efter flera års arbete har utredningen om ränteavdragsbegränsningsreglerna nu presenterat sina förslag för regeringen. De viktigaste förslagen sammanfattas i den här artikeln. Du kan också ta del av ett seminarium som PwC har hållit.

De viktigaste förslagen i ränteavdragsutredningen är:

  • Beloppsgränsen i förenklingsregeln höjs från 5 miljoner kronor till 25 miljoner kronor, så att fler företag kan tillämpa regeln och undvika den mer komplicerade huvudregeln. Förslaget ska leda till lägre administrativa kostnader för företagen och Skatteverket. 

  • En koncerngemensam beräkning av avdragsunderlag och räntenetto införs, så att företag som kan lämna koncernbidrag till varandra kan utjämna sina räntenetton inom en gemensam beräkningsenhet. Detta ska minska risken för överbeskattning och underbeskattning av företag i samma koncern och öka konkurrensneutraliteten mellan olika företagsformer. 

  • Tidsgränsen för rätt till avdrag för kvarstående negativa räntenetton slopas, så att företag inte förlorar rätten till avdrag efter sex år. Detta ska öka rättssäkerheten och förutsebarheten för företagen och undvika att företag med långa investeringscykler missgynnas. 

  • Räntedefinitionen förändras inte - men däremot justeras reglerna så att företag som hanterar portföljer med kreditförsämrade fordringar som hanteras enligt effektivräntemetoden (till exempel inkassobolag) får en tydligare definition av ränta som knyter an till god redovisningssed.

Ta del av ett seminarium om utredningens förslag

Lyssna på ett seminarium där PwC:s experter Constantina Boberg och Peter Heyne samtalar med Peter Lindstrand och Elisabeth Dahlén som båda har varit delaktiga i utredningen (seminariet är en timme).

 

Vår kommentar

De föreslagna åtgärderna är tydliga förbättringar - men mycket sitter i detaljerna. Vi kommer fortsätta att följa frågan.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Peter Heyne & Constantina Boberg

Peter Heyne & Constantina Boberg

Peter Heyne och Constantina Boberg arbetar på PwC:s kontor i Stockholm respektive Uppsala. Peter arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning. Constantina arbetar med företagsbeskattning och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighetsbolag.
Peter: 010-213 04 38, peter.x.heyne@pwc.com
Constantina: 010-212 66 64, constantina.boberg@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Viktigt klargörande om skattetillägg vid lång handläggningstid

Högsta förvaltningsdomstolen har i två domar den 14 juni 2024 sänkt skattetilläggen för ett bolag och dess delägare som drabbades av lång ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lagrådsremiss om effektiv tillsyn över gröna obligationer

Den 30 maj 2024 skickade den svenska regeringen ett lagrådsremiss om tillsyn över utgivare av gröna och andra miljömärkta obligationer. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterapportering enligt CSRD - tänk på det här!

Skatterapportering enligt EU-direktivet CSRD kan hjälpa företag att bygga förtroende hos investerare, kunder och samhället. Den 1 juli 2024 ...

Läs artikeln