<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

HFD fastslår: gåva från företag medför beskattning för delägare

Kvinna bläddrar i pärm ‹ Tillbaka till artiklarna

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fastslår att gåvor från ett företag medför skattekonsekvenser för delägarna till bolaget.

Inför jul skrev vi om ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden (39-22/D) som innebar att delägaren av ett företag skulle beskattas för en gåva som bolaget lämnat till en välgörenhetsorganisation. Att gåvan skulle medföra skattekonsekvenser för delägaren beror på att en gåva från ett aktiebolag är att anse som en icke affärsmässig förmögenhetsöverföring från bolaget. Enligt praxis medför ett sådant förfogande över det överförda värdet att gåvan ska behandlas som en utdelning till ägarna av bolaget. Förhandsbeskedet överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen, vilken nu har bekräftat att utdelningsbeskattning av ägaren till ett företag blir aktuell vid gåvor direkt från bolaget.

Läs också: Gåva från bolag kan medföra beskattning av delägare

HFD:s bedömning

Frågan i rättsfallet gällde huruvida ett beslut på bolagsstämman om att lämna gåvor enligt 17 kap 5 § aktiebolagslagen skulle medföra skattekonsekvenser för delägaren. HFD konstaterar att en gåva till välgörenhetsorganisationer inte är att anses som affärsmässigt motiverad varför förmögenhetsöverföringen bör likställas med en utdelning till ägarna (vilka i sin tur anses ha lämnat gåvan till välgörenhetsorganisationerna). Det går således inte att göra gällande att beskattning av delägaren inte ska bli aktuell genom att rätten till utdelning har överlåtits (42 kap 12 § inkomstskattelagen).

Ta del av HFD:s dom: Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Våra kommentarer

HFD:s domslut ligger i linje med vad som kan förväntas mot bakgrund av tidigare praxis på området. Att bolag vill ge gåvor till olika välgörenhetsorganisationer blir allt mer populärt men kan få förödande skattekonsekvenser för delägarna till bolaget, om gåvan genomförs på fel sätt, varför det är viktigt att hålla koll på reglerna. Vi rekommenderar således att delägare av bolag tar kontakt med en skattejurist för att säkerställa att gåvan sker på korrekt sätt och att all nödvändig formalia hanteras i rätt ordning.

Intressant och värt att lyfta är att HFD i domen inte gör skillnad på om gåvan lämnas från ett fåmansföretag eller ett icke fåmansföretag utan enbart konstaterar att en gåva beslutad enligt 17 kap 5 § aktiebolagslagen ska anses utgöra en förmögenhetsöverföring och därmed en utdelning till ägarna i det överlåtande bolaget. Detta bör således gälla samtliga delägare till bolag som väljer att lämna en gåva (av mer än ringa belopp) till välgörande ändamål, detta oberoende av storlek på bolaget eller antal ägare i delägarkretsen.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Ida Lejerdal & Oscar Warglo

Ida Lejerdal & Oscar Warglo

Ida Lejerdal och Oscar Warglo är skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Stockholm. Oscar fokuserar på skattefrågor för bland annat familje- och entreprenörsledda bolag.
Ida: 010-212 91 65, ida.lejerdal@pwc.com
Oscar: 010-213 32 40, oscar.warglo@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Tax matters summerar våren 2024 och önskar en trevlig sommar!

2024 har inletts i ett högt tempo och intresset för skattefrågor har varit stort. Tax matters har en bred bevakning och rapportering av nya ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Pelare II - Fjärde administrativa riktlinjen från OECD

Den 17 juni 2024 publicerade OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (IF) en ny administrativ riktlinje (administrative guidance) som bland ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterapportering enligt EU-taxonomin - tänk på det här!

EU-taxonomin är en del av EU:s ramverk för hållbar finans. Här berättar vi om kopplingen mellan skatt och EU-taxonomin. Vi beskriver även ...

Läs artikeln