<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

Interna tjänster kan undantas från moms i ny momslag

Regeringen har överlämnat ett förslag till riksdagen om en ny och moderniserad mervärdesskattelag (NML). I propositionen behandlas särskilt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Moms på tjänster från samfällighetsföreningar - nytt ställningstagande

Skatteverket har i ett nyligen publicerat ställningstagande gjort bedömningen att en samfällighetsförening kan anses tillhandahålla ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Moms till staten eller mer pengar till knatteidrotten

Ska momsreglerna påverka ideella organisationers struktur och sätt att organisera sig? Är det rätt att lägga moms på transaktioner som sker ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Obligatorisk e-fakturering till kommuner, landsting och myndigheter

Den 1 april i år träder en ny lag ikraft som innebär att leverantörer ska ställa ut fakturor elektroniskt vid försäljningar till kommuner, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ska moms tas ut på en hyresvärds tillhandahållande av el, gas eller vatten?

Den 1 januari 2017 justerades momslagens regler om tillhandahållande av tjänster i samband med uthyrning av fastighet. Skatteverket har ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Momsbefrielse för organisationer och företag med liten omsättning

Du som har en försäljning på under 30 000 kronor om året är inte skyldig att vara momsregistrerad. Vi förklarar vad momsbefrielse innebär, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Uthyrning av mark och hamnanläggning – med eller utan moms?

Skatterättsnämnden har meddelat ett förhandsbesked (dnr 22-15/I) där kommunens upplåtelse av mark och hamnanläggning till en båtklubb ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regeringen drar tillbaka förslaget om hälsoväxling

I regeringens kommande höstbudget slopas det kritiserade förslaget att låta arbetsgivarna betala mer av kostnaderna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Momsregler slår hårt mot föreningslivet och det ideella engagemanget

Centern arrangerade under gårdagen i Almedalen ett seminarium där man diskuterade hur momsreglerna påverkar förutsättningarna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag om medfinansieringen inom sjukförsäkringen

Social- och Finansdepartementet har inom ramen för regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro föreslagit ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kommuner har rätt till ökad ersättning vid representation

Kammarrätten har fastställt att kommuners rätt till ersättning enligt kommunkontosystemet ska tolkas på samma sätt som vid en direkt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag om omsättningsgräns för moms - stor betydelse för ideell sektor

En ideell förening eller stiftelse som bedriver inkomstskattepliktig näringsverksamhet är idag skattskyldig till moms oavsett hur stor ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag om omsättningsgräns för momsregistrering

Skatteverket har föreslagit omsättningsgräns för företag med en omsättning som understiger 30 000 kronor. Förslaget innebär att dessa ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Rätt till momsavdrag i samband med kapitalanskaffning

EU-domstolen anser att moms på kostnader i samband med kapitalanskaffning som ett holdingbolag har som deltar direkt eller indirekt i sina ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Felaktig moms på porto - särskilt viktigt för ideell och finansiell sektor

Företag, ideella organisationer och privatpersoner kan felaktigt ha betalat moms på brevporto i Sverige. EU-kommissionen har väckt talan ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Avdrag för representation

De svenska bestämmelserna om avdragsrätt för moms vid representation strider mot EU:s momsdirektiv. Avdrag för moms vid representation ska ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ersättning till kommuner för dold moms kan vara för hög

Regeringen har tillsatt en utredning för att se över den ersättning för dold moms som kommuner, landsting, kommunalförbund och ...

Läs artikeln
Dela