Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Christina Grape

Christina Grape arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med momsrådgivning och är specialiserad på frågor avseende fastighetsmoms.
010-212 54 93
Christina Grape works at PwC’s Stockholm office, providing VAT advisory services, and specialises in issues relating to VAT on property.
+46 10 212 54 93

christina.grape@se.pwc.com

Momsbefrielse för organisationer och företag med liten omsättning

Av Christina Grape, 2 januari 2017

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0002_burgundy.pngSom vi tidigare skrivit om har regeringen föreslagit att införa en beloppsgräns för skyldigheten att vara momsregistrerad. Förslaget har nu införts - från och med den 1 januari 2017 kan den som har en försäljning på högst 30 000 kronor bli momsbefriad.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Uthyrning av mark och hamnanläggning – med eller utan moms?

Av Christina Grape, 4 oktober 2016

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0005_orange.pngSkatterättsnämnden har meddelat ett förhandsbesked (dnr 22-15/I) där kommunens upplåtelse av mark och hamnanläggning till en båtklubb ansågs vara momspliktig.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Momsregler slår hårt mot föreningslivet och det ideella engagemanget

Av Christina Grape, 5 juli 2016

Centern arrangerade under gårdagen i Almedalen ett seminarium där man diskuterade hur momsreglerna påverkar förutsättningarna för föreningslivet och det ideella engagemanget i samhället. På seminariet medverkade bland annat Susanne Jidesten, ordförande i Friskis & Svettis Stockholm. Hon beskrev den osäkerhet som föreningen upplevt de senaste åren på grund av en ändrad tolkning av momsreglerna. Detta får stora ekonomiska konsekvenser för föreningen och påverkar enligt Susanne Jidesten föreningens möjlighet att bedriva sin verksamhet.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Förslag om omsättningsgräns för moms - stor betydelse för ideell sektor

Av Christina Grape, 28 april 2016

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0005_orange.pngEn ideell förening eller stiftelse som bedriver inkomstskattepliktig näringsverksamhet är idag skattskyldig till moms oavsett hur stor eller liten omsättningen är. Det innebär att även organisationer med mycket liten skattepliktig näringsverksamhet ska vara momsregistrerade och redovisa moms på sin försäljning. Nu föreslår Skatteverket en befrielse från moms för de med en omsättning som understiger
30 000 kronor.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Förslag om omsättningsgräns för momsregistrering

Av Christina Grape, 25 april 2016

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0005_orange.pngSkatteverket har föreslagit omsättningsgräns för företag med en omsättning som understiger 30 000 kronor. Förslaget innebär att dessa företag inte behöver registrera sig eller redovisa ut- och ingående moms.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Felaktig moms på porto - särskilt viktigt för ideell och finansiell sektor

Av Christina Grape, 25 februari 2015

PwC-skatteradgivning-Envelope-1-solid_0001_maroonFöretag, ideella organisationer och privatpersoner kan felaktigt ha betalat moms på brevporto i Sverige. EU-kommissionen har väckt talan mot Sverige i EU-domstolen och ett avgörande väntas under året. Ideella organisationer och företag med momsfri verksamhet kan ha möjlighet att få ersättning från svenska staten.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Avdrag för representation

Av Christina Grape, 27 juni 2014

PwC-skatteradgivning-Calculator-2-solid_0001_maroonDe svenska bestämmelserna om avdragsrätt för moms vid representation strider mot EU:s momsdirektiv. Avdrag för moms vid representation ska istället beräknas i enlighet med de regler som gällde 1995 eller alternativt 1996.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Ersättning till kommuner för dold moms kan vara för hög

Av Christina Grape, 14 april 2014

PwC-skatteradgivning-Ambulance-solid_0002_burgundyRegeringen har tillsatt en utredning för att se över den ersättning för dold moms som kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund erhåller vid upphandling av vissa tjänster. På grund av justeringar av momssatsen kan ersättningen för dold moms vara högre än den faktiska kostnaden. Utredningen ska redovisas senast den 1 augusti 2015.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.