Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Regeringen presenterar ytterligare åtgärder mot skattefusk

Av Fredrik Benson, 12 december 2017

Regeringen presenterar ytterligare åtgärder mot skattefuskIdag höll finansminister Magdalena Andersson en pressträff om regeringens utökade åtgärder för att bekämpa skattefusk och skatteundandragande. De presenterade förslagen kommer bland annat efter avslöjanden i den så kallade Paradisläckan.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Personbeskattning

Dela artikeln:

PwC och UBS: Filantropi ökar starkt bland entreprenörer

Av Hans Peter Larsson och Peter Hellqvist, 7 december 2017

PwC och UBS: Filantropi ökar starkt bland entreprenörerPwC följer varje år tillsammans med Union Bank of Switzerland (UBS) upp trender bland entreprenörer som lyckats väl i sina företag. Inför 2018 visar genomgången att trenden att satsa på filantropi och att vilja ge tillbaka till samhället samt att finna nya lösningar i olika samhällsfrågor ökar.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Utflyttningsskatt – ett tidens tecken

Av Jörgen Haglund och Hans Peter Larsson, 6 december 2017

Utflyttningsskatt – ett tidens teckenDet nya förslaget till utflyttningsskatt speglar en trend som växer bland Europas regeringar, att värna om den egna skattebasen. Nyligen har samma trend tagit sig uttryck i långtgående diskussioner om en omsättningsskatt på digitala tjänster inom EU. Trenden förstärks och syresätts av de bilder som framkommit i Panamaläckan och nu nyligen i Paradise Papers. Frågan är hur denna typ av nya regler påverkar aktiva entreprenörer och deras bolag. Ofta morgondagens större företag.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Adventskalendern 2017: årets sista löneuttag för dig som fåmansföretagare

Av Annika Svanfeldt, 3 december 2017

Julen närmar sig och nu i december är sista chansen för dig som aktiv fåmansföretagare att ta ut lön under löneår 2017. Ditt totala löneuttag för året kan nämligen påverka dina möjligheter till lågbeskattad utdelning under 2018 enligt de så kallade 3:12-reglerna. Annika Svanfeldt, skatterådgivare PwC, ger dig råd inför årsskiftet.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Julklapp till anställda – här är skatteavdragen du får göra!

Av Ulrika Lundh Eriksson, 29 november 2017

Julklapp till anställda – här är skatteavdragen du får göra!Julen kan vara ett tillfälle för dig som företagare att belöna dina anställda lite extra. Vill du ge en julklapp till din personal? Här är avdragen du får göra 2017.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Det bortglömda generationsskiftet

Av Hans Peter Larsson, 24 november 2017

Det bortglömda generationsskiftetAllt fler företagare vill generationsskifta inom familjen. Går det inte hotar nedläggning. Det framgår av en rapport som organisationen Företagarna släppt i dagarna. Men en överlåtelse av företaget inom familjen genom försäljning ger i allmänhet en högre skatt än vid en extern försäljning.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Skattelättnader för incitamentsprogram i nystartade företag väntas vid årsskiftet

Av Annika Svanfeldt, 15 november 2017

Skattelättnader för incitamentsprogram i nystartade företag väntas vid årsskiftetI startups och snabbväxande företag kan det vara en utmaning att hitta ett incitamentsprogram som är attraktivt för både arbetsgivaren och den anställde. Regeringens förslag om skattelättnader för kvalificerade personaloptioner, som träder ikraft den 1 januari 2018 (förutsatt att riksdagen godkänner förslaget), kommer för de bolag som omfattas att innebära helt nya möjligheter att attrahera arbetskraft.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Internationella skattetrender just nu

Av Hans Peter Larsson, 13 november 2017

Internationella skattetrender just nuOECD kartlägger varje år de viktigaste internationella skatteförändringarna. Utifrån dessa identifierar organisationen, vars syfte är att främja ekonomisk tillväxt, de största trenderna. Här är en kortfattad beskrivning av de trender OECD ser i Tax Policy Reforms 2017.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Företrädaransvarets omfattning diskuteras – kan det avskaffas i sin nuvarande form?

Av Hans Peter Larsson, 7 november 2017

PwC-skatteradgivning-board-governance.pngVarje dag åläggs en företagare ansvar för sitt aktiebolags skatteskulder. Förra året föll 350 domar om företrädaransvar, det vill säga lagen om att företrädare för aktiebolag kan bli skyldiga att betala ett företags skatteskulder. Ansvaret är nu enligt ny praxis närmast strikt. Det går inte att komma undan. Det har ifrågasatts om de strikta reglerna får negativ inverkan på företagares riskbenägenhet. Vad får företrädaransvaret för ekonomiska konsekvenser?

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Förslag om ny företagsbeskattning – många intressen att ta hänsyn till

Av Hans Peter Larsson, 31 oktober 2017

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0002_burgundy.pngRegeringen aviserade i höstbudgeten att den skulle lägga fram förslag till en ny aktiebolagsbeskattning senast efter årsskiftet. Förslaget ska baseras på det som Företagsskattekommittén presenterade 2014. Sedan dess har Finansdepartementets förslag till nya skatteregler för bolagssektorn varit ute på remiss och nu börjar arbetet med att sy ihop det slutliga förslag som ska sändas till riksdagen.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.