Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Hur kan en ny skattereform utformas?

Av Anders Månsson, 20 mars 2018

Hur kan en ny skattereform utformas?Utgångspunkter och ansatser inför en eventuellt ny stor skattereform diskuterades på ett offentligt seminarium i riksdagen i förra veckan. Initiativtagare var den moderata riksdagsgruppen. Bland inbjudna talare fanns PwC:s skatterådgivare Hans Peter Larsson. Han var tveksam till en ny stor skatteutredning och pekade istället på angelägna delreformer för att främja entreprenörskap.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Statsministern öppnar upp för samtal om en skattereform

Av Anders Månsson, 16 mars 2018

Statsministern öppnar upp för samtal om en skattereformFrågan om en ny övergripande skattereform diskuteras allt flitigare i olika sammanhang. Under gårdagen gav sig statsminister Stefan Löfven in i diskussionen. Statsministern öppnar upp för en sådan reform men pekar samtidigt på att de som tjänar mest ska bidra lite till.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Remissinstanserna kritiska till en exitskatt

Av Anders Månsson, 6 mars 2018

PwC-skatteradgivning-Meeting-solid_0002_burgundy.pngDen 5 mars löpte tiden ut för att inkomma med synpunkter på förslaget om införandet av en så kallad exitskatt. Ett flertal remissinstanser har svarat och merparten är mycket kritiska till förslaget. Noterbart är också att flera remissinstanser uttrycker kritik mot det faktum att det är Skatteverket som på eget initiativ har tagit fram lagförslaget som nu skickats på remiss.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Personbeskattning

Dela artikeln:

Dessa branscher kontrollerar Skatteverket 2018

Av Julia Jonsson, 28 februari 2018

Dessa branscher kontrollerar Skatteverket 2018Den 13 februari presenterade Skatteverket de branscher som man särskilt kommer att lägga fokus på under 2018. Avsikten med de extra kontrollerna är att minska risken för fel och fusk. Berörs du av Skatteverkets riktade granskningar?

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Finansministern om exitskatten: Konsekvenserna måste utredas ordentligt

Av Mikael Carlén, 13 februari 2018

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0005_orange.png”Här finns mycket som man behöver analysera om man skulle välja att gå vidare”, säger finansminister Magdalena Andersson i en intervju i Dagens industri idag angående Skatteverkets förslag till ny utflyttningsskatt.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Personbeskattning

Dela artikeln:

Skatteverket medger brister i förslaget om utflyttningsskatt

Av Anders Assarson, 12 februari 2018

Skatteverket medger brister i förslaget om utflyttningsskattDen nya utflyttningsskatten har tagits fram utan en analys av hur företagare drabbas. Någon analys av hur svenskt näringsliv påverkas har heller inte gjorts. ”Vi har inte tittat på vilka konsekvenser det får för företag, det kan vara en brist”, säger Skatteverkets ansvariga utredare i en intervju i Dagens industri idag. Hon medger att förslaget kan ställa till problem för många småföretagare, ”Det kan det säkert, men den omständigheten har vi inte tittat på”, säger hon. Det är upp till regeringen att rätta till bristerna, enligt Skatteverket.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Personbeskattning

Dela artikeln:

Hur ska en ny skattereform se ut?

Av Hans Peter Larsson och Anders Månsson, 2 februari 2018

Hur ska en ny skattereform se ut?Kring den frågan höll riksdagens skatteutskott en utfrågning häromdagen. Rubriken var, ”Skattereform 2.0 – ett globalt konkurrenskraftigt skattesystem för Sverige”. Inbjudna var sakkunniga och experter inom olika skatteområden. Behöver Sverige en ny skattereform? Frågan är brännhet efter att allt fler partier, fackföreningar och politiker under senare år önskat se en ny skattereform.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Entreprenörens skattefrågor 2018

Av Annika Svanfeldt och Oscar Warglo, 22 januari 2018

Entreprenörens skattefrågor 2018Sedan regeringen drog tillbaka sitt förslag om ändrade, och för de flesta försämrade, 3:12-regler i augusti 2017 har många upplevt att det varit tyst på nyhetsfronten kring entreprenörers skattefrågor. Dock har två större förslag publicerats/trätt i kraft kring årsskiftet. Det ena gäller möjligheten för företagare att utan negativa skattekonsekvenser attrahera och behålla nyckelpersoner genom personaloptioner och det andra avser ett förslag från Skatteverket till exitbeskattning vid flytt från Sverige. Dessa frågor, och en hel del annat, kommer vi att diskutera på vår Entreprenörskväll den 20 februari.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

PwC:s skatterådgivare i Di Debatt: Nya lagar ska inte tas fram av Skatteverket

Av Anders Assarson, 19 januari 2018

PwC:s skatterådgivare i Di Debatt: Nya lagar ska inte tas fram av SkatteverketPwC:s skatterådgivare Mikael Carlén och Hans Peter Larsson skriver idag på Dagens industris debattsida att nya lagar inte ska tas fram och skrivas av Skatteverket. Detta apropå det senaste exemplet med förslaget till utflyttningsskatt som helt tagits fram av Skatteverket, inte av en utredning under Finansdepartementet. Rollerna som lagstiftare och tillämpare glider samman och kvaliteten blir lidande, skriver Mikael och Hans Peter. Lagtexten utformas med Skatteverkets syn framför ögonen. Detta är viktiga rättssäkerhetsfrågor där vi nu ser ett nytt mönster som måste brytas.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Personbeskattning

Dela artikeln:

SNS-ekonomer föreslår höjda kapitalskatter

Av Hans Peter Larsson, 17 januari 2018

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0005_orange.pngStudieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) samlar varje år ett Konjunkturråd som föreslår förändringar av den ekonomiska politiken. SNS Konjunkturråd är traditionellt en av de tyngsta tänkarna inom sitt område. I år är det valår. Rådets förslag är då särskilt intressanta att notera.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.