<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

HFD-dom går emot Skatteverkets ställningstagande om carry forward-regeln

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelade den 16 mars 2023 dom i mål angående avräkning av utländsk skatt och möjligheterna att begära ...

Läs artikeln
Dela