<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

Staten vinner momsmål om posttjänster

Tingsrätten i Stockholm har idag avgjort ett mål som pågått sedan flera år. Det handlar om den moms som historiskt tagits ut på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Administrativa tjänster ingick i momsfri kreditförmedling

Ett bolag som matchar kreditgivare och kredittagare med varandra genom att sammanföra dessa via en digital plattform och tillhandahålla dem ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt om hur betaltjänster och förmedling av sådana tjänster ska bedömas ur ett momsperspektiv

Skatteverket har utfärdat ett ställningstagande där de återger sin syn på vad som anses utgöra en från moms undantagen betaltjänst samt hur ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ställningstagande med anledning av Skandia-målet

Skatteverket har nu publicerat ett ställningstagande med anledning av EU-domstolens dom den 17 september 2014 i det så kallade ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tydligare krav för momsavdrag vid blandad momspliktig/momsfri verksamhet

Skatteverket har i dagarna publicerat ett ställningstagande där kraven och förutsättningarna anges för hur företag som har såväl ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt lagförslag avseende momsundantag för porto och vissa posttjänster

Mot bakgrund av EU-domstolens avgörande har nu Finansdepartementet lagt fram en promemoria med förslag på vissa förändringar i momslagen. I ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny dom: Skandia-målet tillämpligt även på rent interna tjänster mellan huvudkontor och filial i momsgrupp

I det så kallade Skandia-målet (mål C-7/13) kom EU-domstolen fram till att IT-tjänster inköpta av ett amerikanskt huvudkontor (det vill ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regeringen tillsätter utredning om bankskatt – blir det dansk modell och hur fungerar den?

Regeringen har beslutat att tillsätta en särskild utredare som ska ta fram ett förslag till en skatt på finanssektorn. Detta ligger helt i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sverige har begått ett fördragsbrott genom att ta ut moms på samhällsomfattande posttjänster

Efter ett flertal år av skriftväxlingar mellan Sverige och EU-kommissionen har nu till slut EU-domstolens dom i det så kallade ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stopp för Alliansens förslag om slopade momsgrupper

I dagens DI meddelar finansmarknadsminister Per Bolund och näringsminister Mikael Damberg att regeringen nu sätter stopp för Alliansens ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Senaste utvecklingen avseende förslaget om att slopa momsgrupper

Alliansens budgetmotion vann som bekant omröstningen i riksdagen den 3 december förra året och i denna ingick (såsom i vårbudgeten 2014) ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslaget om slopande av momsgrupper kvar i Alliansens budgetförslag för 2015

Alliansen har nu lagt fram sin budgetmotion för 2015 och som en del av finansieringen och budgetförstärkningarna för åren 2015-2018 ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regeringen går inte vidare med förslag om slopande av momsgrupper

Regeringen har meddelat att de inte går vidare med den förra alliansregeringens förslag från i våras om att slopa de svenska reglerna om ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skärpt syn för momsavdrag vid verksamhet med finansiell inriktning

Kammarrätten anser att Handelsbanken Finans AB inte har rätt att låta momspliktiga intäkter vid avbetalningsköp påverka storleken av ...

Läs artikeln
Dela