<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Inga direkta skattenyheter i 2023 års vårproposition

Rosa och vita tulpaner ‹ Tillbaka till artiklarna

Regeringen har idag den 17 april släppt 2023 års ekonomiska vårproposition. Förslaget innehåller inga större nyheter kring förändringar av skattelagstiftningen.

Kompensera hög inflation

I förslaget aviseras däremot möjligheten att regeringen framgent kan komma att föreslå skattesänkningar i syfte att kompensera den höga inflationen. Regeringen nämner också att, för att det ska löna sig mer att arbeta, kommer regeringen när det ekonomiska läget tillåter, föreslå att skatten på arbete sänks ytterligare. De menar att behovet av att sänka skatten på arbete kommer att vara särskilt stort de kommande åren, för att inte de bidrag som införts ska minska drivkraften att arbeta.

En minskning av mervärdesskatten menar man skulle ha mer oklara effekter för inflationen varför man kan anta att det då inte finns med i planeringen.

Skatt på plastbärkassar

Vad gäller plastpåseskatten, som varit ett hett debattämne, aviserar regeringen att de inför budgetpropositionen för 2024 avser remittera ett förslag om att avskaffa eller kraftigt sänka skatten på plastbärkassar. Något konkret förslag finns alltså inte på bordet ännu.

PwC fortsätter att bevaka kommande utredningar och förslag för att hålla er uppdaterade här på Tax matters.

Läs mer på regeringen.se: 2023 års ekonomiska vårproposition

Har du frågor om skatt? Kontakta oss för rådgivning

Lina Gardlow

Lina Gardlow

Lina Gardlow arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Umeå.

Kontakt: 010-212 53 66, lina.gardlow@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Kommer Europas internprissättningsregler att harmoniseras?

Under de senaste åren har efterlevnaden av internprissättningsreglerna blivit alltmer komplex. Detta har påpekats av EU-kommissionen och är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Dokumentation för internprissättning - viktigt för beslut om skattetillägg

Kammarrätten går emot Skatteverkets ställningstagande gällande betydelsen av ett företags internprissättningsdokumentation för beslut om ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Redovisningsmässiga effekter av Pillar II

Det pågår sedan några år tillbaka ett arbete inom OECD avseende en global minimiskattenivå benämnd Pillar II. EU antog i december 2022 ett ...

Läs artikeln