<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vårpropositionen – inga nya förändringar av skatteregler

Rosa och vita tulpaner ‹ Tillbaka till artiklarna

Regeringen har nu lagt fram årets vårproposition med riktlinjer för den ekonomiska politiken samt en vårändringsbudget med ändringsförslag till 2024 års budgetproposition.

Förslagen innehåller inga nya skatteregler. Däremot har regeringen presenterat förslag till riktlinjer för den framtida skattepolitiken som ska bidra till att uppnå de övergripande målen för den ekonomiska politiken. De nya riktlinjerna bygger på flera vägledande principer, bland annat att skatterna ska finansiera de offentliga utgifterna på ett robust och rättssäkert sätt, att skattereglerna ska vara generella, tydliga och enkla, och att skattepolitiken ska främja hög sysselsättning och tillväxt. 

Anståndsmöjligheter kan komma att tas bort

Något som tas upp särskilt i vårpropositionen är att beskattning bör ske i nära anslutning till inkomsttillfället. Regeringen menar att om skattesystemet innehåller möjligheter att bilda skattekrediter genom att skjuta upp beskattningen, exempelvis vid försäljning av privatbostad eller anstånd med betalning av skatt, kan det vara svårt att få faktiska skattekrediter återbetalda när företag och individer flyttar utomlands. En orsak är bland annat att EU-rätten i många fall utesluter beskattning som utlöses av utflyttning. I vissa fall kan det även föreligga brister i systemen för informationsutbyte mellan olika länder. Regeringen menar att dessa svårigheter talar för att inkomster i största möjliga utsträckning ska beskattas när de uppkommer.

Huruvida de här kan leda till kommande förslag till faktiska förändringar i nuvarande regelverk framgår inte. Man skriver dock att eventuella förändringar i befintliga system med uppskjuten beskattning kräver noggranna överväganden och justeringar i andra skatter för att inte orimliga effekter ska uppkomma.

Tidigare förslag på skatteförändringar

Regeringen har däremot tidigare, i budgetpropositionen för 2024 föreslagit flera skatteförändringar som har eller ska träda i kraft under 2024. 

För övrigt finns ett antal förslag som remitteras inför förhandlingarna om höstbudgeten inför 2025 och som vi redan skrivit om på Tax matters, se nedan. Vi kommer sannolikt att få tillfälle att återkomma kring dessa igen under året.

Läs mer på regeringen.se: 2024 års ekonomiska vårproposition

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

 

Lina Gardlow

Lina Gardlow

Lina Gardlow arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Umeå.

Kontakt: 010-212 53 66, lina.gardlow@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Viktigt klargörande om skattetillägg vid lång handläggningstid

Högsta förvaltningsdomstolen har i två domar den 14 juni 2024 sänkt skattetilläggen för ett bolag och dess delägare som drabbades av lång ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lagrådsremiss om effektiv tillsyn över gröna obligationer

Den 30 maj 2024 skickade den svenska regeringen ett lagrådsremiss om tillsyn över utgivare av gröna och andra miljömärkta obligationer. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterapportering enligt CSRD - tänk på det här!

Skatterapportering enligt EU-direktivet CSRD kan hjälpa företag att bygga förtroende hos investerare, kunder och samhället. Den 1 juli 2024 ...

Läs artikeln