<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Julbord med anställda och kunder - detta gäller 2023

Pepparkakor ‹ Tillbaka till artiklarna

Snart är julen här och många företag väljer att fira med både sina anställda och kunder genom att bjuda på festliga julbord. I den här artikeln går vi igenom vad som gäller när det kommer till inkomstskatt och moms för dessa evenemang.

Julbord med anställda

Julbord och julfest för anställda är som regel att likställa med intern representation och är i så fall skattefria för de anställda. Representationsreglerna innebär att företaget får göra avdrag endast för enklare förtäring till ett värde av högst 60 kronor exklusive moms per person och tillfälle. Utöver det medges avdrag inte alls och därför får företaget inte göra avdrag för måltider och dryck. För kringkostnader som lokalhyra, musikunderhållning och liknande medges avdrag med högst 180 kronor exklusive moms per person och tillfälle. Kostnader i samband med personalfest är avdragsgilla för max två tillfällen per år. Om anställdas familjemedlemmar är bjudna på julfesten kan företaget få göra avdrag även för dem. Vid rätt förutsättningar är också kostnader för resa och övernattning (endast en natt) i samband med julfest på annan ort avdragsgilla.

Alltför påkostade julfester som kan räknas som lyxrepresentation är inte avdragsgilla för företaget och kan även komma att förmånsbeskattas hos de anställda. Hela kostnaden blir i så fall visserligen avdragsgill som en lönekostnad, men företaget måste samtidigt betala arbetsgivaravgifter på värdet av förmånen. Det går inte att säga var gränsen för lyxbetonat går, varför det är bra att hålla julbordet/julfesten på en rimlig nivå.

Värt att notera är att en jullunch normalt inte ses som intern representation och utgör därför en skattepliktig förmån för de anställda. Det gäller även om företaget väljer att skicka hem maten till de anställda istället för att bjuda in till julbord.

Julbord med kunder

Om ett företag bjuder kunder på julbord måste förutsättningarna för extern representation vara uppfyllda för att företaget ska få göra ett skattemässigt avdrag. Avdrag för måltider medges inte överhuvudtaget, men däremot kan avdrag medges för kringkostnader med max 180 kronor exklusive moms per person.

För att det ska vara fråga om extern representation krävs det att företaget bjuder kunden på julbord i samband med en affärsförhandling eller på annan affärsmässig grund. Om företaget bjuder en större grupp kunder på julbord samtidigt är det sannolikt inte fråga om en affärsförhandling och i så fall är det inte heller extern representation.

Momsavdrag för julbord

Som nämnt medges inte något inkomstskatterättsligt avdrag för representationsmåltider. Däremot får avdrag för moms göras på representationsmåltider om högst 300 kronor per person. Det gäller all mat och dryck vid både extern och intern representation. Antingen medges momsavdrag med den faktiska momsen (på ett underlag om max 300 kronor) eller, om det ingår alkohol i måltiden, med en schablon om 46 kronor. 

Julbord för anställda kan betraktas som en personalfest och avdrag för personalfester medges för högst två fester per år. Utöver avdraget för måltiden kan företag medges ett avdrag för moms på kringkostnader - såsom DJ, utsmyckning av lokal eller liknande - på ett underlag om 180 kronor per person. Momsavdrag kan därför göras med maximalt 45 kronor för kringkostnader. Notera att det aldrig går att göra ett högre momsavdrag än vad som debiterats.

Genom att vara medveten om dessa regler och undantag kan företagen undvika onödiga skattekonsekvenser och maximera sina avdrag. 

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Lina Gardlow & Douglas Limnell

Lina Gardlow & Douglas Limnell

Lina Gardlow och Douglas Limnell arbetar på PwC:s kontor i Umeå respektive Malmö. Lina arbetar med skatterådgivning kring inkomstskatt och framförallt till entreprenörsledda företag. Douglas arbetar med momsrådgivning.

Lina: 010-212 53 66, lina.gardlow@pwc.com
Douglas: 010-212 67 60, douglas.x.limnell@pwc.com

Lämna en kommentar