<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Förändringar i Portugals NHR-regler

Människor går på en strand ‹ Tillbaka till artiklarna

Den 10 oktober publicerades 2024 års statsbudgetförslag av den portugisiska regeringen. I förslaget föreslås bland annat att reglerna för Non Habitual Residents (NHR) ska avskaffas. Portugal har under de senaste tio åren attraherat allt fler svenskar och antalet utflyttningar har stigit med anledning av Portugals förmånliga beskattning av nyinflyttade personer. De nu planerade förändringarna förväntas få skattemässiga konsekvenser för individer som planerar en utflyttning till Portugal.

Avskaffande av NHR-reglerna

De portugisiska så kallade NHR-reglerna har under flera år inneburit förmånlig beskattning för nyinflyttade personer med inkomster från utländsk källa under vissa förutsättningar. I budgetförslaget föreslås att NHR-reglerna ska upphävas från och med 2024. Individer som registrerar sig som skattemässigt bosatta i Portugal från och med 1 januari 2024 kommer därmed att beskattas enligt Portugals sedvanliga progressiva skattesatser. 

De tidigare NHR-reglerna kommer även fortsättningsvis att omfatta individer med NHR-status efter att de nya reglerna trätt i kraft. NHR-statusen föreslås vara gällande för dessa individer fram till utgången av den tioårsperiod som ursprungligen var gällande i det individuella fallet.

 Även individer som senast den 31 december 2023 uppfyller villkoren för NHR-status eller har ett uppehållsvisum som är giltigt den 31 december 2023 och gör en registrering för NHR senast den 31 mars 2024 kommer att omfattas av NHR-reglerna under en tioårsperiod.

Nya regler gällande tidigare skatterättsligt bosatta individer i Portugal

Regeringen har även föreslagit förändringar gällande beskattningen av individer som skattemässigt tidigare har kvalificerat sig som bosatta i Portugal. 

  • Giltighetstiden för regelverket förlängs fram till och med år 2026. 
  • 50 procent av tjänsteinkomsten undantas från beskattning i Portugal, dock föreslås en beloppsgräns på 250 000 euro. 
  • Reglerna gäller under förutsättning att individerna inte har varit skattemässigt bosatta i Portugal under de fem föregående åren. Föreslaget innebär dock att det  inte längre ska krävas att individen i fråga tidigare har varit skattemässigt bosatt i Portugal. 

Skatteincitament för forskning och innovation

Enligt statsbudgetförslaget ska ett skatteincitament för forskning och innovation införas för individer med tjänsteinkomst hänförlig till vissa kvalificerade tjänster. Regelverket kommer endast vara tillgängligt för personer som registrerar sig som skattemässigt bosatta i Portugal och som inte har varit bosatta i Portugal under något av de senaste fem föregående åren. Förslaget föreslår en reducerad skattesats om 20 procent på nettoinkomsten från kvalificerade tjänster under en tioårsperiod. Inkomster från utländska källor kan vara helt undantagna från beskattning i Portugal.

PwC:s kommentar

Individer som planerar att göra en utflyttning till Portugal inom den närmaste tiden bör se till att NHR-registrera sig eller skaffa ett giltigt uppehållstillstånd (residence visa) i Portugal senast den 31 december 2023. De individer som planerar en utflyttning under 2024 kan istället överväga att omfattas av regelverket för tidigare skatterättsligt bosatta i Portugal. Detta då de föreslagna förändringarna i reglerna innebär att dessa kommer kunna tillämpas även för individer som inte tidigare har kvalificerat sig som skattemässigt bosatta i Portugal.

Det ska noteras att det nu presenterade statsbudgetförslaget i dagsläget endast är ett förslag och att ändringar kan bli aktuella innan den slutliga versionen presenteras.
Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Andrea Berg Szymanski & Ajdin Hadzic

Andrea Berg Szymanski & Ajdin Hadzic

Andrea Berg Szymanski och Ajdin Hadzic arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Andrea arbetar med internationell individbeskattning. Ajdin är skatterådgivare och arbetar med entreprenörer och deras bolag.

Andrea: 070-929 11 13, andrea.berg.szymanski@pwc.com
Ajdin: 010-212 57 45, ajdin.hadzic@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Viktigt klargörande om skattetillägg vid lång handläggningstid

Högsta förvaltningsdomstolen har i två domar den 14 juni 2024 sänkt skattetilläggen för ett bolag och dess delägare som drabbades av lång ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lagrådsremiss om effektiv tillsyn över gröna obligationer

Den 30 maj 2024 skickade den svenska regeringen ett lagrådsremiss om tillsyn över utgivare av gröna och andra miljömärkta obligationer. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterapportering enligt CSRD - tänk på det här!

Skatterapportering enligt EU-direktivet CSRD kan hjälpa företag att bygga förtroende hos investerare, kunder och samhället. Den 1 juli 2024 ...

Läs artikeln