<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Trendspaningar för family offices

Kvinnor och män i arbetsmöte ‹ Tillbaka till artiklarna

Både i Sverige och globalt har vi sett en kraftig tillväxt av family offices de senaste åren. Enligt PwC finns det drygt 7 500 family offices globalt. Av dessa har mer än 75 procent startats de senaste 30 åren. Är det så många ägare till familjeföretag som har sålt sina livsverk eller finns det andra faktorer som driver denna ökning? Vår analys visar att skattefrågorna är en av flera faktorer. Läs om dem här.

Många tror att ett family office startas när en entreprenör eller en familj säljer sitt livsverk och därmed erhåller ett kapital att förvalta för kommande generationer. Vår analys visar dock att endast 20 procent av family offices startas i samband med en sådan extern försäljning medan 80 procent kvarstår som aktiva ägare i den ursprungliga källan till förmögenheten, ofta i form av familjeföretaget. Vidare har ägare till family offices ofta en entreprenöriell bakgrund medan endast 5 procent är arvtagare till tidigare entreprenörer. Under de senaste åren har vi särskilt noterat en ökning av tech-entreprenörer och personer med bakgrund från finans- och private equity-sektorn som sätter upp egna family offices.

Family offices - fem drivande faktorer

  • Stigande globalt välstånd: Tillväxten av antalet family offices speglar ökningen av globalt välstånd under de senaste decennierna. Händelser som dot-com-boomen och spridningen av nystartade tech-företag har skapat fler miljonärer och miljardärer över hela världen. 

  • Misstro mot banker: Sedan finanskrisen 2008/2009 har det funnits ett bristande förtroende för banker. Family offices tenderar att prioritera ägarna och familjens intressen, medan banker ofta har ett bredare fokus och kundgrupp. Dessutom tillhandahåller många family offices ofta kringtjänster mer skräddarsydda för ägare, ofta relaterade till ägarnas skattefrågor. 

  • Komplexitet för förmögenhetsförvaltning: Volatila finansmarknader och geopolitisk instabilitet har inneburit att rika familjer söker bättre avkastning än traditionell förvaltning kan erbjuda. Detta driver dem att utforska mer komplexa investeringsalternativ, ofta på internationella marknader. Att hantera denna komplexitet kräver sofistikerad förmögenhetsförvaltning och riskhantering, där skatt utgör en viktig fråga. 

  • Gränsöverskridande tillgångar och familjer: I större utsträckning rör sig familjerna själva ofta över gränser, med medlemmar som studerar, arbetar och bor långt från sitt hemland. Detta kan leda till komplexitet relaterade till exempelvis skatte- och rapporteringsregler då flera olika länders skattelagstiftning måste beaktas. Många väljer family offices för att undvika risken att oavsiktligt bryta mot lokala skattebestämmelser. 

  • Successionsplanering: Många förmögna familjer väljer family offices för att hjälpa till med successionsplanering, i syfte att ge nästa generation optimala förutsättningar att driva familjens verksamhet vidare och fortsätta förvalta den upparbetade förmögenheten men även att minimera påverkan av exempelvis arvs- och förmögenhetsskatter på framtida generationer.

Vi ser att family offices spelar, och kommer att fortsätta spela, en stor roll som alternativ till mer traditionell kapitalförvaltning. Family offices kan ha ett större fokus på ägarna/investerarna och särskilt de komplexa skattefrågor som behöver beaktas från ägarnas perspektiv. Vidare kan de erbjuda alternativa placeringsmöjligheter vilket ofta gör dem till ett attraktivt alternativ för förmögna familjer och individer. Genom deras höga förtroendekapital och långsiktiga investeringsperspektiv spelar de dessutom en viktig roll som impact-investerare och i den gröna omställningen av samhället.

Ta del av rapport och webbinarium om family offices

PwC har släppt rapporten Global Family Office and Deals Study där vi tittar närmare på hur family offices investerar och vilka trender vi ser på detta område. Läs gärna den och se en sändning där vi, tillsammans med Johannes Rettig från PwC i Tyskland som är ansvarig för PwC:s arbete med family offices, bjuder på några slutsatser och trender från rapporten, både från ett globalt och ett svenskt perspektiv (sändningen är ca 30 minuter). 


Läs mer om PwC:s arbete med family offices globalt och i Sverige

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Carl Wattrang & Annika Svanfeldt

Carl Wattrang & Annika Svanfeldt

Carl Wattrang och Annika Svanfeldt arbetar på PwC:s kontor i Stockholm som skatterådgivare. Carl fokuserar på kapitalförvaltning och Annika på frågor som rör familjeföretag och entreprenörsledda bolag.

Carl: 010-212 42 67, carl.wattrang@pwc.com
Annika: 070-929 41 84, annika.svanfeldt@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

HFD: Kapitalvinst/förlust uppstår när ett ränteswapavtal ersätts med nytt sådant avtal

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ändrar Skatteverkets beslut och anser att ett ränteswapavtal ska anses avyttrat i sin helhet när det ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD släpper rapport om Amount B i Pillar One

OECD har publicerat en rapport om Amount B, en förenklad metod för att fastställa armlängdsprincipen för kvalificerande marknadsförings- ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Begränsat momsavdrag för hyresvärdar som delar lokaler med hyresgäster?

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där de anser att en hyresvärd som delar ytor med hyresgäster inte kan tillämpa frivillig ...

Läs artikeln