Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Kemikalieskatten – vad händer?

Av Anders Edlund, 16 oktober 2018

PwC-skatteradgivning-Shipping-Box-solid_0003_roseSkatterättsnämnden har meddelat två förhandsbesked om beskattning av elektronikprodukter som förpackas tillsammans med andra varor. Dessutom föreslår regeringen undantag från skatt i vissa situationer och att en ny kategori skattskyldig införs – Registrerad mottagare.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Förenklingsregler införs i väntan på det nya momssystemet

Av Henrik Gustafsson och Elif Agic, 15 oktober 2018

Förenkligsregler införs i väntan på det nya momssystemetDen 2 oktober enades EU:s finansministrar om att införa fyra förenklingsregler (”quick fixes”) för att undvika att medlemsstaterna ställer olika krav på företagare som tillhandahåller varor internationellt. Det har även beslutats om att tillåta tillfälliga undantag från de normala momsreglerna för att på ett bättre sätt förhindra momsbedrägerier.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Kan koncernbidrag lämnas innan avyttring?

Av Fredrik Nilsson, 11 oktober 2018

Kan koncernbidrag lämnas innan avyttring?Ett koncernbidrag som lämnas inför en extern avyttring av bolag innebär som huvudregel skatteflykt. Om motsvarande sker inför en intern omstrukturering bör dock koncernbidraget kunna lämnas förutsatt att koncernförhållandet består.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Automatiserad skattefunktion – några tips på vägen

Av Kim Jokinen, 10 oktober 2018

Automatiserad skattefunktionFöretag står inför stora utmaningar i takt med att den teknologiska utvecklingen accelererar. I PwC:s rapportserie, Tax Function of the Future – A Focus on Today, diskuteras hur företag kan implementera nya system för att genom artificiell intelligens och automatisering underlätta och effektivisera skattefunktionens arbete.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Förslag om skatteregler för tjänstepensionsföretag

Av Lennart Staberg och Jonathan Johansson, 9 oktober 2018

Förslag om skatteregler för tjänstepensionsföretagRegeringen har i en nyligen publicerad departementspromemoria lämnat förslag om skatteregler för tjänstepensionsföretag. Förslagen lämnas med anledning av den föreslagna nya rörelseregleringen för tjänstepensionsföretag och innebär bland annat att tjänstepensionsföretag skatterättsligt ska likställas med försäkringsföretag.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

CFC-reglerna anpassas till direktivet mot skatteundandraganden

Av Lars Svensson och Anna Berglund, 8 oktober 2018

CFC-reglerna anpassas till direktivet mot skatteundandragandenRegeringen föreslår att de svenska CFC-reglerna anpassas till EU:s direktiv mot skatteundandraganden. Förslaget innebär i korthet stora förändringar i den vita listan, att gränsen för intressegemenskap sänks och att royaltyinkomster kommer bli föremål för CFC-beskattning framöver. De nya CFC-reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Vem anses vara förbrukare av el i datacenter?

Av Fredrik Jonsson och Julia Shao, 4 oktober 2018

Vem anses vara förbrukare av el i datacenter?Skatteverket har publicerat ett ställningstagande om vem som ska anses förbruka den el som används i ett datacenter vilket påverkar vilket företag som kan få avdrag eller återbetalning för energiskatt på el. Skatteverket anser att endast den som förfogar över utrustningen i datacentret som elen förbrukas i bör anses vara den som i praktiken förbrukar elen (slutförbrukaren). Detta innebär att det är den slutliga förbrukaren, och inte det bolag som driver datacentret, som måste ansöka om avdrag/återbetalning hos Skatteverket.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Reducerad momssats på elektroniska och fysiska publikationer

Av Henrik Gustafsson och Elif Agic, 3 oktober 2018

Reducerad momssats på elektroniska och fysiska publikationerUnder gårdagen enades EU:s finansministrar om att ge möjlighet för medlemsstaterna att tillämpa en reducerad momssats på elektroniska och fysiska publikationer.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Ytterligare skattebefrielse för solel – nytt förslag från regeringen

Av Anders Edlund, 1 oktober 2018

PwC-skatteradgivning-Lightbulb-1-solid_0004_red-1Regeringen föreslår att all solel som produceras i små anläggningar och förbrukas där elen produceras blir helt skattebefriad. Förslaget innebär även en administrativ förenkling för vissa elproducenter.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Förhandsbesked avseende avkastnings- och kupongskatt i fall där utländska försäkringsföretag meddelar depåförsäkringar

Av Lennart Staberg och Jonathan Johansson, 27 september 2018

Förhandsbesked avseende avkastnings- och kupongskatt I två förhandsbesked från Skatterättsnämnden behandlades den svenska beskattningen av kapitalet i utländska depåförsäkringar utifrån försäkringstagarens respektive försäkringsgivarens perspektiv. I det första förhandsbeskedet har en försäkringstagare inte ansetts ha rätt till återbetalning av kupongskatt som belastat dennes försäkring i ett utländskt livförsäkringsföretag till den del det överstiger avkastningsskatten för samma år. I det andra förhandsbeskedet ansågs det däremot strida mot EU-rätten att en sådan utländsk försäkringsgivare får betala kupongskatt för utdelning på svenska aktier hänförliga till en försäkring samtidigt som försäkringstagaren betalar avkastningsskatt på samma försäkring.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.