Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Förslag till ny skatt på hälso- och miljöfarliga ämnen samt översyn av bekämpningsmedelsskatt

Av Fredrik Jonsson, 20 februari 2018

Förslag till ny skatt på hälso- och miljöfarliga ämnen samt översyn av bekämpningsmedelsskattEn utredning föreslår en ny lag om skatt på kadmium i vissa produkter samt en ny lag om skatt på kemiska växtskyddsmedel. Lagarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019. Samtidigt föreslås att den nuvarande lagen om skatt på bekämpningsmedel ska upphöra att gälla.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Finansministern om exitskatten: Konsekvenserna måste utredas ordentligt

Av Mikael Carlén, 13 februari 2018

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0005_orange.png”Här finns mycket som man behöver analysera om man skulle välja att gå vidare”, säger finansminister Magdalena Andersson i en intervju i Dagens industri idag angående Skatteverkets förslag till ny utflyttningsskatt.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Personbeskattning

Dela artikeln:

Den amerikanska skattereformen – hur påverkas svenska koncerner med verksamhet i USA?

Av Jörgen Haglund, 13 februari 2018

PwC-skatteradgivning-Capitol-solid_0001_maroon.pngDen amerikanska skattereformen, som antogs i december 2017, är den största förändringen av det amerikanska skattesystemet sedan 1986. Skattereformen som trädde i kraft den 1 januari 2018 innebär sänkt skatt för såväl bolag som för individer, begränsningar av möjligheterna till ränteavdrag för bolag, introduktion av nya typer av skatter och ett stort antal nya regler att tillämpa.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Skatteverket medger brister i förslaget om utflyttningsskatt

Av Anders Assarson, 12 februari 2018

Skatteverket medger brister i förslaget om utflyttningsskattDen nya utflyttningsskatten har tagits fram utan en analys av hur företagare drabbas. Någon analys av hur svenskt näringsliv påverkas har heller inte gjorts. ”Vi har inte tittat på vilka konsekvenser det får för företag, det kan vara en brist”, säger Skatteverkets ansvariga utredare i en intervju i Dagens industri idag. Hon medger att förslaget kan ställa till problem för många småföretagare, ”Det kan det säkert, men den omständigheten har vi inte tittat på”, säger hon. Det är upp till regeringen att rätta till bristerna, enligt Skatteverket.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Personbeskattning

Dela artikeln:

Nya bestämmelser för internprissättningsdokumentation i Polen

Av Amanda Ivansson och Eric Giner, 9 februari 2018

Nya bestämmelser för internprissättningsdokumentation i PolenI januari 2017 införde Polen nya bestämmelser för internprissättningsdokumentation (TP-dokumentation), något som berör en stor mängd multinationella företag med verksamhet i Polen. Den första deadlinen närmar sig då de först berörda grupperna är skyldiga att ha TP-dokumentationen för räkenskapsåret 2017 färdigställt före den 31 mars – är du redo?

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Strategiska vägval för dagens skattefunktion

Av Kim Jokinen, 8 februari 2018

Strategiska vägval för dagens skattefunktionVad krävs för att skattefunktionen i en verksamhet ska kunna bemöta de utmaningar som är förenade med komplexa skatte- och affärsmiljöer? I PwC:s rapportserie, Tax Function of the Future – A Focus on Today, återupptas diskussionen kring skattestrategiska bedömningar av operativa modeller för att effektivisera och underlätta skattefunktionen.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Personalliggare i fler verksamheter och nya regler för månadsrapportering på individnivå

Av Alice Moon, 7 februari 2018

Personalliggare i fler verksamheter och nya regler för månadsrapportering på individnivåRegeringen har nu lämnat en proposition där krav på personalliggare även ska utvidgas till att gälla kropps- och skönhetsvårdsverksamhet, fordonsserviceverksamhet samt livsmedel- och tobaksgrossistverksamhet. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. Företag, som redan idag är skyldiga att föra personalliggare och som har fler än 15 anställda, ska från den 1 juli 2018 redovisa på individnivå i arbetsgivardeklarationen. Övriga företag med anställda ska redovisa på individnivå från 1 januari 2019.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Sänkt krav på holdingbolags momsavdrag för allmän omkostnad

Av Ulf Hedström och Gina Hedin, 6 februari 2018

Sänkt krav på holdingbolags momsavdrag för allmän omkostnadKammarrätten har gått emot Skatteverket och ansett att ett holdingbolag har rätt till momsavdrag för allmänna omkostnader, trots att bolaget endast uppburit licensavgifter från dotterbolagen utan att i övrigt tagit aktiv del i dotterbolagens förvaltning.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Hur ska en ny skattereform se ut?

Av Hans Peter Larsson och Anders Månsson, 2 februari 2018

Hur ska en ny skattereform se ut?Kring den frågan höll riksdagens skatteutskott en utfrågning häromdagen. Rubriken var, ”Skattereform 2.0 – ett globalt konkurrenskraftigt skattesystem för Sverige”. Inbjudna var sakkunniga och experter inom olika skatteområden. Behöver Sverige en ny skattereform? Frågan är brännhet efter att allt fler partier, fackföreningar och politiker under senare år önskat se en ny skattereform.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Bristande ursprungshantering – en dyrköpt läxa för företagen

Av Ulrika Badenfelt, 1 februari 2018

Bristande ursprungshantering – en dyrköpt läxa för företagen

EU-kommissionen har nu granskat hur Tullverket säkerställt att företag som i efterhand upptäckt att varorna varit tullfria, och valt att ompröva sina importdeklarationer för att få tullättnad, verkligen uppfyller kriterierna för tullfri import. EU-kommissionens granskning visade bland annat att många företag inte kan uppvisa de styrkande handlingarna i original och att många ursprungscertifikat hänvisar till fel typ av varor. Felen ansågs vara så pass allvarliga att kommissionen nu kräver att Tullverket ska efterkontrollera samtliga importörer som deklarerat och yrkat på förmånsbehandling i efterhand.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.