Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Osäkert rättsläge för bostadsrättsföreningars beskattningsstatus

Av Carl Svalstedt och Thomas Almendal, 24 maj 2018

Osäkert rättsläge för bostadsrättsföreningars beskattningsstatusBostadsrättsföreningar beskattas antingen som privatbostadsföretag eller oäkta bostadsföretag. Skillnaden består i att privatbostadsföretagen inte beskattas för inkomster som är hänförliga till fastigheten, medan oäkta bostadsföretag beskattas för samtliga inkomster. Den 2 februari 2018 meddelade kammarrätten en dom som går emot en tidigare kammarrättsdom om hur man ska bedöma om en bostadsrättsförening är äkta eller oäkta.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

SNS summerar nya företagsbeskattningen

Av Hans Peter Larsson, 22 maj 2018

SNS summerar nya företagsbeskattningenFörra veckan höll Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) ett seminarium om den nya företagsbeskattning som träder i kraft 1 januari 2019. Vi har på Tax matters löpande beskrivit de olika förslagen under resans gång. Den proposition som nu ligger på riksdagens bord kommer att antas före sommaren.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Fastighetstaxeringen 2019 – så förbereder du dig!

Av Thomas Almendal och Per-Erik Waller, 21 maj 2018

Fastighetstaxeringen 2019 – så förbereder du dig!I höst startar den allmänna fastighetstaxeringen 2019. Det innebär att alla hyreshus, industrifastigheter och elproduktionsenheter ska taxeras. Ägare till skattebefriade specialenheter kan förvänta sig frågor från Skatteverket avseende den verksamhet som motiverar skattefrihet.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Lagrådsremiss om att införa begreppet ekonomisk arbetsgivare i Sverige

Av Cecilia Arrhenius, 18 maj 2018

Lagrådsremiss om att införa begreppet ekonomisk arbetsgivare i SverigeRegeringen lämnade igår en lagrådsremiss med förslag på att införa begreppet ekonomisk arbetsgivare i svensk skattelagstiftning. Lagrådsremissen bygger på den promemoria som Skatteverket lämnade i juni förra året. Förslaget innebär att fler personer anställda av utländska företag kommer att bli skattskyldiga i Sverige. Utländska företag som betalar ut lön för arbete i Sverige kommer att bli skyldiga att göra svenskt skatteavdrag även om de saknar fast driftställe i Sverige.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Ska ett bolags verksamhet bedömas separat eller som en helhet?

Av Pär Magnus Wiséen och Anders Forslund, 18 maj 2018

PwC-skatteradgivning-board-governanceEtt bolags internprissättning justerades efter att Skatteverket bedömt att nyförsäljningen och serviceverksamheten inte kunde bedömas som separata verksamheter. Istället menade Skatteverket att verksamheterna skulle bedömas som en helhet och justerade internpriserna därefter – kammarrätten höll med och fastställde Skatteverkets beslut.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Utökade möjligheter till avdrag för ingående moms på broken deal-kostnader

Av Fredrik Lund, 16 maj 2018

Utökade möjligheter till avdrag för ingående moms på broken deal-kostnaderGeneraladvokaten har i ett yttrande föreslagit utvidgade möjligheter för avdrag för ingående moms på förvärvskostnader vid ett planerat förvärv av ett bolag men där affären inte blivit av. Det strategiska syftet med förvärvet föreslås medföra rätt till avdrag av förvaltningstjänster. Det återstår att se om generaladvokatens yttrande får genomslag hos EU-domstolen.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Moderaterna – fortsatt sänkta skatter om man vinner valet!

Av Ulrika Lundh Eriksson och Anders Månsson, 15 maj 2018

PwC bevakar skattefrågorna inför valet 2018Moderaterna har tillsammans med Centerpartiet fortsatt att profilera sig i skattefrågorna efter förra valet då man hamnade i opposition. I årets valrörelse är det inte någon vild gissning att Moderaterna kommer att vilja lyfta fram skattefrågorna. Här är något av vad vi kan vänta oss.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter, Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Förhandsbesked om hur ett livbolags verksamhet avseende mottagen återförsäkring ska beskattas

Av Lennart Staberg, 14 maj 2018

Förhandsbesked om hur ett livbolags verksamhet avseende mottagen återförsäkring ska beskattasSkatterättsnämnden har i ett förhandsbesked funnit att ett livförsäkringsföretags verksamhet avseende mottagen återförsäkring inte ska inkomstbeskattas, utan ska beskattas med avkastningsskatt.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Proposition om nya skatteregler för företagssektorn

Av Johan Ahlqvist och Julia Jonsson, 7 maj 2018

Proposition om nya skatteregler för företagssektornDen 3 maj överlämnade regeringen en proposition till riksdagen med sitt förslag om nya skatteregler för företagssektorn. Propositionens förslag motsvarar i huvudsak remissen som regeringen överlämnade till Lagrådet den 21 mars 2018. Förslaget innebär att en begränsning av ränteavdrag för företag införs i kombination med en sänkning av bolagsskatten. Riksdagen kommer att besluta om propositionen den 13 juni och reglerna föreslås träda ikraft den 1 januari 2019.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Socialdemokraterna ser gärna en blocköverskridande skattereform efter valet

Av Ulrika Lundh Eriksson och Anders Månsson, 3 maj 2018

Val_2018_ikonSocialdemokraterna har en förhållandevis sparsmakad skatteagenda inför årets val. Detta av förklarliga skäl. Partiet sitter i regeringsställning och har i stor utsträckning kunnat driva de skattefrågor partiet anser angelägna. Givetvis har hänsyn tagits till regeringskollegan Miljöpartiet och till Vänsterpartiet för att få igenom sin skattepolitik.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter, Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.