Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

PwC:s skatterådgivare Peter Lindstrand intervjuas i Di: Ränteförslag skrämmer

Av Anders Assarson, 18 oktober 2017

PwC:s skatterådgivare Peter Lindstrand intervjuas i Di: Ränteförslag skrämmerNya skatteregler oroar fastighetssektorn. Många är kritiska men det största hotet är ovissheten som skrämmer iväg internationellt kapital från den svenska fastighetsmarknaden. Hur tydliga är spelreglerna, förstår jag det här och kan jag räkna på det? Peter Lindstrand, PwC, ger råd hur fastighetsbolagen kan förbereda sig.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Marginell deltidsanställning i annat land påverkar inte företagares socialförsäkringstillhörighet

Av Cecilia Arrhenius, 17 oktober 2017

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0002_burgundy.pngEU-domstolen har beslutat att marginellt arbete i annat land som anställd inte ska påverka socialförsäkringstillhörigheten för den som är enskild näringsidkare. Detta gäller den som är enskild näringsidkare inom EU/EES och arbetar mindre än fem procent av en arbetstagares normala arbetstid som anställd i annat land.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Styrelsearvoden beskattas som inkomst av tjänst – vad händer med pensionen?

Av Anna Gustring Boman och Sten Levin, 13 oktober 2017

Styrelsearvoden beskattas som inkomst av tjänst – vad händer med pensionen?Vi har tidigare skrivit om Högsta förvaltningsdomstolens dom (HFD) som fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked om att styrelsearvoden i avtal ingångna efter den 20 juni 2017 kommer att beskattas som inkomst av tjänst. Detta påverkar även pensionen då varken styrelseproffs eller företag vars styrelse kan bestå av en eller flera externa styrelseledamöter kommer att kunna göra avdragsgilla tjänstepensionsavsättningar från och med 2018.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Sammanläggning av bostadsrätt med garageplats eller vindsförråd ska ej kapitalvinstbeskattas

Av Martin Naeslund, 12 oktober 2017

Sammanläggning av bostadsrätt med garageplats eller vindsförråd ska ej kapitalvinstbeskattasSkatteverket har tidigare i år kommit med ett ställningstagande att en sammanslagning, i juridisk term så kallad sammanläggning, av bostadsrätt med exempelvis garageplats eller vindsförråd är att anse som en försäljning som ska kapitalvinstbeskattas. Skatterättsnämnden meddelade den 3 oktober 2017 två förhandsavgöranden där nämnden, till skillnad mot Skatteverket, menar att sammanläggningarna inte ska ses som en försäljning.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Förändringar av miljö- och punktskatter för 2018

Av Fredrik Jonsson, 11 oktober 2017

PwC-skatteradgivning-Clipboard-solid_0005_orange.pngRegeringen har lämnat ett stort antal förslag på förändringar på miljö- och punktskatteområdet i budgetpropositionen för 2018, bland annat vad gäller kvotplikt och beskattning av bränslen. Vidare föreslås vissa förändringar av fordonsskatten, som bonus-malus-systemet. Även det tidigare förslaget om flygskatt har justerats. Här sammanfattar vi förslagen.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Förändringar i Kinas investeringsklimat för utländska företag

Av Julia Shao och Erik Koponen, 11 oktober 2017

Förändringar i Kinas investeringsklimat för utländska företagVärlden förändras i olika avseenden, även Kina och dess roll i världsekonomin. För svenska och västerländska företag i Kina blir det allt viktigare att bli medveten om de regler och trender som formar investeringsklimatet idag och i framtiden. Vilka trender förväntas att förbättra, eller kanske försvåra, investeringsklimatet för utländska företag i Kina? Under 2017 har landet informerat om nya åtgärder bland annat inom skatt i syfte att främja utländska investeringar.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

EU-kommissionen föreslår omfattande momsreform

Av Sara Lörenskog och Hillevi Söderberg, 10 oktober 2017

PwC-skatteradgivning-Meeting-solid_0002_burgundy.pngEU-kommissionen har presenterat ett förslag till den mest omfattande momsreformen på ett kvartssekel. Syftet med reformen är att förbättra och modernisera momssystemet för såväl EU:s medlemsstater som företag som bedriver EU-handel.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Vikten av att vara ”Brexit-redo”

Av Victoria Robinson, 9 oktober 2017

Vikten av att vara ”Brexit-redo”Den fjärde omgången av förhandlingarna mellan EU och Storbritannien avslutades den 28 september 2017. Storbritannien har under de senaste två månaderna släppt ett flertal policydokument rörande frågor såsom framtida tullhantering, kontinuitet gällande tillgängligheten av varor, dataskydd, tvistlösning och senast, ett dokument rörande utrikes- och säkerhetspolitik, brottsbekämpning och strafflagstiftning.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Nya skatteregler i företagssektorn – vad innebär regeringens lagförslag?

Av Jörgen Haglund och Fredrik Ohlsson, 4 oktober 2017

Nya skatteregler i företagssektorn - vad innebär regeringens lagförslag?I juni i år presenterade regeringen sitt förslag till nya skatteregler som bland annat kraftigt begränsar avdragsrätten för alla räntekostnader i bolagssektorn, genom en EBIT- eller EBITDA-baserad begränsningsregel.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Paketeringsutredningen – vad säger remissinstanserna och spontana remissvar?

Av Katarina Menzel, 3 oktober 2017

Paketeringsutredningen – vad säger remissinstanserna och spontana remissvar?Den 15 september 2017 gick remisstiden ut för utredningens förslag ”Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet” (SOU 2017:27). Sammanlagt lämnades 84 stycken yttranden, det vill säga många fler än de instanser som fått utredningen skickad till sig. Av yttrandena som har lämnats in går det att utläsa att majoriteten avstyrker förslaget, även om flertalet är noga med att poängtera att varken skatteregler eller fastighetsbildningsåtgärder ska missbrukas för att undgå skatt och att beskattningen bör vara likformig och rättvis. Nedan följer en kort redogörelse av synpunkterna.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.