Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Statsministern öppnar upp för samtal om en skattereform

Av Anders Månsson, 16 mars 2018

Statsministern öppnar upp för samtal om en skattereformFrågan om en ny övergripande skattereform diskuteras allt flitigare i olika sammanhang. Under gårdagen gav sig statsminister Stefan Löfven in i diskussionen. Statsministern öppnar upp för en sådan reform men pekar samtidigt på att de som tjänar mest ska bidra lite till.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Fönsterbyte ger inte skattemässigt direktavdrag

Av Christina Aronson, 15 mars 2018

Fönsterbyte ger inte skattemässigt direktavdragEtt fastighetsbolag hade bytt fönster och begärt direktavdrag för hela utgiften såsom reparations- och underhållskostnad. Kammarrätten fann att den standardhöjning som bytet leder till inte endast är reparation och underhåll. En del av utgiften som avser standardhöjning ska läggas upp på plan och dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Det så kallade utvidgade reparationsbegreppet, som ger möjlighet till direktavdrag, var inte tillämplig på utgiften eftersom den avsåg reparation och underhåll.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Hur blockchain kan förändra skattesystemet

Av Kim Jokinen och Tove Palm, 13 mars 2018

PwC-skatteradgivning-Circuit-solid_0001_maroon.pngHar du svårt att skilja mellan blockchain och bitcoin eller funderar du på att investera i någon kryptovaluta? Ny teknik påverkar din skatt och skattesystemet generellt. Blockchain kan komma att användas av skattemyndigheter för att på ett effektivt och snabbt sätt ta del av information kring ditt bolag. Här resonerar vi kring vad som väntar!

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Skattefri förmån av hälso- och sjukvård slopas

Av Jonas Prevander och Malin Andersson, 12 mars 2018

PwC-skatteradgivning-Stethoscope-2-solid_0004_red.pngI en lagrådsremiss från den 15 februari 2018 föreslås bland annat att skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård slopas i Sverige. Även avdragsförbudet för sådana utgifter föreslås slopas. Förslaget förväntas träda ikraft den 1 juli 2018.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Coca-Cola vs IRS i ett av de största internprissättningsmålen genom tiderna

Av Madeleine Thörning och Pär Magnus Wiséen, 8 mars 2018

PwC-skatteradgivning-Capitol-solid_0001_maroon.pngI veckan inleddes en av de största skattetvisterna inom internprissättningsområdet efter att den amerikanska skattemyndigheten (IRS) upptaxerat Coca-Cola Company på nästan tio miljarder dollar. Bakgrunden är att IRS anser att Coca-Cola inte haft en armlängdsmässig internprissättning på sina transaktioner med ett antal utländska koncernbolag. Coca-Cola har licensierat ut rätten att tillverka, marknadsföra och sälja Coca-Cola koncentrat på flertalet icke-amerikanska marknader. Tvisten avser ifall dessa utländska licenstagare kan anses ha agerat som fristående entreprenörer eller enbart tillhandahållit rutinfunktioner.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Remissinstanserna kritiska till en exitskatt

Av Anders Månsson, 6 mars 2018

PwC-skatteradgivning-Meeting-solid_0002_burgundy.pngDen 5 mars löpte tiden ut för att inkomma med synpunkter på förslaget om införandet av en så kallad exitskatt. Ett flertal remissinstanser har svarat och merparten är mycket kritiska till förslaget. Noterbart är också att flera remissinstanser uttrycker kritik mot det faktum att det är Skatteverket som på eget initiativ har tagit fram lagförslaget som nu skickats på remiss.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Personbeskattning

Dela artikeln:

Kammarrättsavgörande om tryggande av pension genom avsättningar till tjänstepensionsinstitut (trust) i Storbritannien

Av Lennart Staberg och Anna Genblad, 5 mars 2018

tryggande av pension genom avsättningar till tjänstepensionsinstitut (trust) i StorbritannienKammarrätten prövade olika alternativa skäl för avdragsrätt, bland annat om trusten kunde likställas med en svensk pensionsstiftelse och pensionsutfästelserna uppfyllde de så kallade kvalitativa kraven, men kom fram till att avdragsrätt inte förelåg. Domen är överklagad till Högsta förvaltningsdomstolen.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Dessa branscher kontrollerar Skatteverket 2018

Av Julia Jonsson, 28 februari 2018

Dessa branscher kontrollerar Skatteverket 2018Den 13 februari presenterade Skatteverket de branscher som man särskilt kommer att lägga fokus på under 2018. Avsikten med de extra kontrollerna är att minska risken för fel och fusk. Berörs du av Skatteverkets riktade granskningar?

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Vägledning för skattehandläggare avseende internprissättning

Av Madeleine Thörning och Behrang Nikou, 27 februari 2018

Vägledning för skattehandläggare avseende internprissättningDen amerikanska skattemyndighetens (IRS) storbolagskontor publicerade den 12 januari fem direktiv innehållande vägledning för skattehandläggare i deras arbete vid granskning av flera särskilt viktiga internprissättningsrelaterade frågor.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Ska moms tas ut på en hyresvärds tillhandahållande av el, gas eller vatten?

Av Christina Grape och Emil Frennberg, 26 februari 2018

PwC-skatteradgivning-FaucetPlug-solid_0004_red.pngDen 1 januari 2017 justerades momslagens regler om tillhandahållande av tjänster i samband med uthyrning av fastighet. Skatteverket har nyligen publicerat ett ställningstagande där de redogör för sin uppfattning om hur moms ska hanteras i dessa fall. Ställningstagandet omfattar tillhandahållande av el, gas eller vatten som sker i samband med en hyresvärds uthyrning av fastigheter.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.