Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Moderaterna och Kristdemokraternas budget styr 2019

Av Ulrika Lundh Eriksson och Anders Månsson, 12 december 2018

Moderaternas och Kristdemokraternas budget styr 2019Ett nytt jobbskatteavdrag, sänkt skatt för pensionärer och en viss sänkning av den statliga inkomstskatten är vad som gäller för 2019, oavsett färg på en tillträdande regering.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Moms, tull och punktskatter, Personbeskattning

Dela artikeln:

Land-för-land-rapportering – vad måste jag göra före årsskiftet?

Av Niklas Elofsson och Rohit Sidhwani, 11 december 2018

PwC-skatteradgivning-Clipboard-solid_0004_redSvenska dotterbolag till multinationella koncerner med en global omsättning som överstiger sju miljarder kronor behöver innan räkenskapsårets utgång lämna in underrättelser till Skatteverket. Dessutom behöver multinationella koncerner med svenskt moderbolag lämna in sin land-för-land-rapport för 2017 innan räkenskapsårets utgång. Då flertalet koncerner har kalenderår som räkenskapsår behöver flertalet bolag lämna in sin underrättelse om koncernens hantering av sin land-för-land-rapportering till Skatteverket innan årsskiftet samt kanske även sin fullständiga land-för-land-rapport.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Adventskalendern 2018: vilka momsavdrag gäller för julgåvor och julbord?

Av Hanna Jurland och Douglas Limnell, 9 december 2018

Adventskalendern 2018: vilka momsavdrag gäller för julgåvor och julbord?I december passar många företag på att visa sin tacksamhet mot sina anställda eller kunder genom att ge dem en julgåva eller bjuda dem på julbord. Vi guidar dig rätt för att det inte ska bli fel med momsavdragen.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Utökat tillämpningsområde för uppskovsregel i Kina

Av Julia Shao, 4 december 2018

Utökat tillämpningsområde för uppskovsregel i KinaVi har tidigare på Tax matters redogjort för en översikt av olika förslag som syftar till att förbättra investeringsklimatet för utländska företag i Kina. Ett av dessa förslag är ett uppskov med kupongskatt som under vissa förutsättningar ges till utländska företag.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Näringslivets Skattedelegation 100 år!

Av Fredrik Jonsson, 3 december 2018

Näringslivets skattedelegation 100 år!Näringslivets Skattedelegation fyllde 100 år härom veckan. Imponerande! Jubileet firades med ett seminarium som tog ansats i förändringar under de gångna åren och sedan blickade framåt. Budskapet var att Sverige återigen behöver ett antal skattereformer för att stärka och utveckla välfärden.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning, Fåmansföretag, Personbeskattning, Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Adventskalendern 2018: har du kontrollerat att du uppfyllt löneuttagskravet för inkomstår 2018?

Av Maria Wettersten, 2 december 2018

Adventskalendern 2018: har du kontrollerat att du uppfyllt löneuttagskravet för inkomstår 2018?December. Den månaden på året då de flesta av oss kanske har fullt upp med tankar som till exempel “vad ska jag köpa i julklapp till mamma?”, “vilken är egentligen den bästa julkalender, Sunes jul eller teskedsgumman?” eller “lussekatter, med eller utan saffran?”. En tanke som kanske inte är lika självklar, men som är oerhört viktig för delägare i så kallat fåmansföretag, är frågan “har jag uppfyllt löneuttagskravet för inkomstår 2018?”. Nedan skänker vi lite julefrid genom att hjälpa dig som är delägare i ett fåmansföretag att besvara den frågan.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Budgetmotionerna – oppositionen visar korten

Av Ulrika Lundh Eriksson och Anders Månsson, 30 november 2018

Budgetmotionerna – oppositionen visar kortenOppositionspartierna presenterade tidigare idag sina motioner i anslutning till övergångsregeringens ekonomiska budgetproposition för 2019. Socialdemokraterna lägger ingen egen motion. Detsamma gäller Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Röstning i riksdagen kommer att ske 12 december och vinnande budgetförslag kommer att sätta ramarna för den politik som en ny regering kommer att få föra. Detta gäller i vart fall initialt innan en eventuell kompletteringsbudget lagts. Några förändringar på inkomstskatteområdet för 2019 kan inte komma med i en sådan då ändringar måste beslutas under 2018 för att kunna bli gällande från årsskiftet.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning, Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Brexit och socialförsäkring – vad gäller?

Av Evelina Kerr och Cecilia Arrhenius, 27 november 2018

Brexit och socialförsäkring – vad gäller?Hanterar du personalförflyttningar mellan Sverige och Storbritannien? Då kanske du känner till att EU:s regelverk (förordning 883/2004) som styr socialförsäkringstillhörighet inom unionen inte är helt okomplicerat – stundande Brexit simplifierar inte läget. Vi ställer oss frågan hur en Brexit, från ett socialförsäkringsperspektiv, kan påverka gällande regler och försöker bena ut svaren vi har i nuläget.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Liten höjning av diskonteringsräntan ger liten lättnad för företag

Av Tom Ekberg, 26 november 2018

Liten höjning av diskonteringsräntan ger liten lättnad för företagFinansinspektionen har presenterat antaganden om räntefot och avkastningsskatt för beräkning av pensionsskuld för 2019. Diskonteringsräntan har höjts något, medan avdrag för avkastningsskatt är konstant från föregående år. Detta innebär en liten lättnad för företag som tryggar icke värdesäkrade pensionsåtaganden genom redovisning i balansräkningen eller överföring till pensionsstiftelse.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning, Företagsbeskattning

Dela artikeln:

EU-kommissionen rekommenderar ökad samordning i internprissättningsrevisioner

Av Pär Magnus Wiséen och Behrang Nikou, 23 november 2018

EU-kommissionen rekommenderar ökad samordning i internprissättningsrevisionerEU-kommissionen uppmuntrar skattemyndigheter att pröva nya samarbetsformer i syfte att fördjupa utbytet av information mellan medlemsstaterna. Detta för att öka myndighetens möjlighet till insyn i och förståelse av de nya affärsmodeller som digitaliseringen och den ökade globaliseringen har inneburit.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.