Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Marknadsföringsbidrag och korrigeringsregeln

Av Anders Forslund och Lisa Zeise, 18 februari 2019

Marknadsföringsbidrag och korrigeringsregelnDen 15 januari 2019 kom Skatteverket med ett ställningstagande om avdragsrätt för marknadsföringsbidrag till utländska dotterbolag och korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL. Behovet av ett ställningstagande uppkom efter att flera bolag ställt frågor om Skatteverkets syn på kopplingen däremellan.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Koncernavdragsreglerna prövas i EU-domstolen

Av Oscar Söderlund och Fredrik Ohlsson, 15 februari 2019

Koncernavdragsreglerna prövas i EU-domstolenTvå svenska mål om gränsöverskridande förlustavdrag är under prövning i EU-domstolen (EUD). Domstolens generaladvokat anser att avdrag inte ska få göras i Sverige för de utländska förlusterna. Om EUD håller med generaladvokaten blir möjligheterna att få göra avdrag i Sverige fortsatt mycket begränsade.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Utökade hybridregler för motverkande av skatteundandraganden

Av Fredrik Nilsson och Louise Karlén, 14 februari 2019

hybridregler för motverkande av skatteundandragandenFinansdepartementet har den 1 februari 2019 skickat en promemoria på remiss om genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Partierna börjar positionera sig inför en skattereform

Av Anders Månsson, 13 februari 2019

SkattereformNu när dammet börjar lägga sig efter en historiskt lång regeringsbildningsprocess där vi slutligen fick en blocköverskridande överenskommelse i form av det så kallade Januariavtalet, börjar partierna positionera sig inför en av de sannolikt större utmaningarna i vad man sagt sig vilja åstadkomma, nämligen en större skattereform.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Fler kan få skattebefrielse för utlandsarbete

Av Magnus Westman, 11 februari 2019

Skattebefrielse för utlandsarbeteHögsta förvaltningsdomstolen fastslog under 2015 att kravet på att en anställd måste vara obegränsat skattskyldig under utlandsarbete för att erhålla skattebefrielse innebär en diskriminering av EU-medborgare. I ny dom från domstolen fastslås att det fortfarande rör sig om diskriminering även om arbetet utförts utanför EU och EU-medborgaren inte varit skattemässigt bosatt i något EU-land under arbetets utförande.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Beskattning av DISC-bolag

Av Fredrik Nilsson och Fredrika Karlsson, 6 februari 2019

Beskattning av DISC-bolagSkatterättsnämnden slår fast att andelarna i ett amerikanskt så kallat DISC-bolag inte är näringsbetingade, att DISC-bolaget är ett utländskt bolag samt att CFC-beskattning inte ska ske för inkomsten i DISC-bolaget.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

PwC:s undersökning CEO Survey 2019 – med fokus på skatter

Av Kajsa Boqvist och Ulrika Lundh Eriksson, 4 februari 2019

CEO Survey 2019 – med fokus på skatterPwC genomför årligen en global undersökning där företagsledare världen över ger sin syn på framtiden inom en rad olika områden. Årets undersökning - som presenterades vid World Economic Forum i Davos - var den 22:a i ordningen. I denna artikel tittar vi närmare på hur företagsledarna ser på just skatterelaterade frågor.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning, Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Brexit och immigration – vad bör arbetsgivare tänka på?

Av Patrik Nyström, 1 februari 2019

Brexit och immigrationJustitiedepartementet har lagt fram promemorian ”Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit” med förslag på en förordning över brittiska medborgares rätt att kvarvara i Sverige vid en så kallad hård brexit. Åtgärderna som presenterats består till huvudsak i att brittiska medborgare, under en övergångsperiod om ett år, tillåts att fortsätta leva, bo och arbeta i Sverige på samma sätt som övriga EU-medborgare.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Hur många dagar får man vistas i Sverige efter en flytt utomlands?

Av Magnus Westman, 29 januari 2019

Hur många dagar får man vistas i Sverige efter en flytt utomlands?I en dom som vi tidigare skrivit om från Högsta förvaltningsdomstolen under 2018 har det klargjorts att en sammanhängande vistelse om fem månader per år i Sverige innebär stadigvarande vistelse och därmed full beskattning i Sverige. Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked nu bedömt att en vistelse om fyra månader under sommaren och ytterligare cirka tre veckor per år inte ska innebära stadigvarande vistelse. Är det ett klargörande eller innebär beskedet ett än mer osäkert rättsläge?

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Lagförslaget om rapportering av gränsöverskridande arrangemang

Av Stefan Carlsson, 28 januari 2019

Lagförslaget om rapportering av gränsöverskridande arrangemangVi rapporterade om införandet av en rapporteringsskyldighet för gränsöverskridande arrangemang i Tax matters den 3 april 2018. Nu har det svenska förslaget om implementering av det så kallade DAC6-direktivet kommit. Det är som förväntat kryddat med en utvidgning av rapporteringsskyldighet för vissa inhemska, icke gränsöverskridande arrangemang. Förslaget innehåller också sanktionsavgifter.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.