Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Vänsterpartiet ser utrymme för höjda skatter

Av Ulrika Lundh Eriksson och Anders Månsson, 18 april 2018

Vänsterpartiet ser utrymme för höjda skatterI en serie inlägg på Tax matters kommer vi att försöka redogöra för riksdagspartiernas inställning i olika skattefrågor med tyngdpunkt på frågor som berör företag och företagare. Först ut i årets bevakning är Vänsterpartiet.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter, Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Status quo i årets vårproposition

Av Anders Månsson, 16 april 2018

Status quo i årets vårpropositionNågra skatteändringar för företag och ägare föreslås inte i den ekonomiska vårproposition som regeringen lägger inför valet. Inte heller föreslås några tilläggspropositioner till höstbudgeten att antas av riksdagen innan sommaren.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter, Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Moms på crowdfunding

Av Anna Groth och Alexandra Pålsson, 13 april 2018

Moms på crowdfundingFinansiering av utvecklingsprojekt genom så kallad crowdfunding (gräsrotsfinansiering), kan vara en momspliktig omsättning för mottagaren av pengarna. Detta slog Skatteverket fast i ett ställningstagande för snart två år sedan. Nyligen presenterades en utredning som haft i uppdrag att kartlägga marknaden för crowdfunding, till exempel via plattformar. Utredningen bör inte ha någon inverkan på tidigare fastslagen momshantering av mottagna bidrag.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Ny spelskatt föreslås

Av Sara Lörenskog och Alexandra Pålsson, 11 april 2018

Ny spelskatt föreslåsDen 5 april fattade regeringen beslut om propositionen ”En omreglerad spelmarknad”. En ny spelskatt om 18 procent av spelnettot föreslås för konkurrensutsatt och licensierad spelverksamhet från och med den 1 januari 2019.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Tips inför årets inkomstdeklaration

Av Lukas Nilsson, 10 april 2018

Tips inför årets inkomstdeklarationFöretag med kalenderår som räkenskapsår ska lämna in sin inkomstdeklaration för 2017 senast den 2 juli (1 augusti vid elektronisk inlämning). Här har vi samlat några kommentarer i vanligt förekommande frågor som kan uppkomma vid deklarationsarbetet.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

PwC bevakar skattefrågor för bolag och ägare i årets valrörelse!

Av Ulrika Lundh Eriksson och Anders Månsson, 9 april 2018

PwC bevakar aktuella skattefrågor_val_2018Kommer vi att se höjda eller sänkta skatter efter valet? Kommer en ny regering att ta initiativ till en ny skattereform? Vad händer med förslaget om exitbeskattning och de ändrade 3:12-reglerna? Vilka förslag kommer vi att se för att fortsätta utveckla skatterna i takt med ökad internationalisering och digitalisering? Frågorna är många inför årets valrörelse – och efter!

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter, Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Förenklingar i lagen om skatt på kemikalier

Av Fredrik Jonsson, 5 april 2018

Förenklingar i lagen om skatt på kemikalierEfter att kritik förts fram mot den nuvarande lagen om kemikalieskatt föreslås att en tredje typ av skattskyldig för kemikalieskatt införs – registrerad mottagare. Den registrerade mottagaren kommer att kunna lämna skattedeklarationer samlat för deklarationsperioder. Samtidigt kommer ett generellt undantag från beskattning införas avseende en vara som tidigare har skattats för.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ

Av Ingemar Ritseson och Anders Månsson, 4 april 2018

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0005_orangeEnligt nu gällande regler får skattetillägg inte tas ut om den skattskyldige på eget initiativ har rättat en oriktig uppgift. Regeringen lägger nu fram ett förslag till riksdagen som innebär en skärpning av bestämmelserna om när en rättelse ska anses ha skett på eget initiativ (en så kallad självrättelse). De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 augusti 2018.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Informationsskyldighet för skatterådgivare – snarare än du tror!

Av Stefan Carlsson, 3 april 2018

Informationsskyldighet för skatterådgivare – snarare än du tror!Införandet av en informationsskyldighet för skatterådgivare har länge varit på tapeten och finns redan i flera länder, som Storbritannien och USA. Du som tror att det ligger en bit in i framtiden för svenskt vidkommande gör klokt i att tänka om! Här beskriver vi reglerna och deras ikraftträdande.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Ränteavdragen – vad betyder regeringens förslag för fastighetssektorn?

Av Peter Lindstrand, 28 mars 2018

Ränteavdragen - vad betyder regeringens förslag för fastighetssektorn?Förra veckan överlämnade regeringen en remiss till Lagrådet med förslag som ska motverka skatteplanering med ränteavdrag och bidra till en ökad neutralitet i skattesystemet genom breddade skattebaser. I den här artikeln fokuserar vi på vilka effekter vi ser för fastighets- och entreprenadbranschen.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.