Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Adventskalendern 2017: vilka avdrag gäller för representation?

Av Hanna Jurland, 10 december 2017

Xmas_tax_02 (1).pngI december passar många företag på att bjuda anställda eller kunder på julbord. Från och med i år har reglerna kring avdragsrätt för representation ändrats så att veta vad som gäller kan vara svårt. Bedriver du internationell verksamhet kan det dessutom bli ännu krångligare då varje land ofta har olika regler. Vi guidar dig rätt bland momsregler i olika länder!

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

CbCR – behöver svenska multinationella företag överväga "sekundär" rapportering?

Av Rohit Sidhwani och Gustav Weidenstolpe, 8 december 2017

CbCR – behöver svenska multinationella företag överväga "sekundär" rapportering?Många svenska multinationella företag (”MNE:s”) gör sig nu redo att rapportera in sin land-för-land-rapport i Sverige innan räkenskapsårets slut. Frågan är dock om det även krävs en sekundär/lokal inlämning av rapporten.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

PwC och UBS: Filantropi ökar starkt bland entreprenörer

Av Hans Peter Larsson och Peter Hellqvist, 7 december 2017

PwC och UBS: Filantropi ökar starkt bland entreprenörerPwC följer varje år tillsammans med Union Bank of Switzerland (UBS) upp trender bland entreprenörer som lyckats väl i sina företag. Inför 2018 visar genomgången att trenden att satsa på filantropi och att vilja ge tillbaka till samhället samt att finna nya lösningar i olika samhällsfrågor ökar.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Utflyttningsskatt – ett tidens tecken

Av Jörgen Haglund och Hans Peter Larsson, 6 december 2017

Utflyttningsskatt – ett tidens teckenDet nya förslaget till utflyttningsskatt speglar en trend som växer bland Europas regeringar, att värna om den egna skattebasen. Nyligen har samma trend tagit sig uttryck i långtgående diskussioner om en omsättningsskatt på digitala tjänster inom EU. Trenden förstärks och syresätts av de bilder som framkommit i Panamaläckan och nu nyligen i Paradise Papers. Frågan är hur denna typ av nya regler påverkar aktiva entreprenörer och deras bolag. Ofta morgondagens större företag.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Beräkning av skattetillägg – en översyn av reglerna

Av Sophie Ekberg, 5 december 2017

Beräkning av skattetillägg – en översyn av reglernaDen 30 november överlämnade utredningen om beräkning av skattetillägg sitt betänkande (SOU 2017:94) till regeringen. Syftet med betänkandet har varit att förenkla beräkningen av skattetilllägg och förstärka dess preventiva effekt, samt att göra sanktionssystemet mer legitimt och rättvist.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Fortsatt låg diskonteringsränta resulterar i fortsatt höga pensionsskulder

Av Anna Gustring Boman, 4 december 2017

Fortsatt låg diskonteringsränta resulterar i fortsatt höga pensionsskulderFinansinspektionen har presenterat antaganden om räntefot och avkastningsskatt för beräkning av pensionsskuld för 2018. Diskonteringsräntan har sänkts något, medan avdrag för avkastningsskatt är konstant från föregående år. Detta innebär ytterligare en liten belastning för företag som tryggar icke värdesäkrade pensionsåtaganden genom redovisning i balansräkningen eller överföring till pensionsstiftelse.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Adventskalendern 2017: årets sista löneuttag för dig som fåmansföretagare

Av Annika Svanfeldt, 3 december 2017

Julen närmar sig och nu i december är sista chansen för dig som aktiv fåmansföretagare att ta ut lön under löneår 2017. Ditt totala löneuttag för året kan nämligen påverka dina möjligheter till lågbeskattad utdelning under 2018 enligt de så kallade 3:12-reglerna. Annika Svanfeldt, skatterådgivare PwC, ger dig råd inför årsskiftet.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Förslag om utflyttningsskatt

Av Gina Hedin, 29 november 2017

Förslag om utflyttningsskattSkatteverket har idag lämnat ett förslag om utflyttningsskatt till Finansdepartementet som innebär att personer föreslås ta upp orealiserade nettovinster på kapitaltillgångar när de flyttar från Sverige.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Julklapp till anställda – här är skatteavdragen du får göra!

Av Ulrika Lundh Eriksson, 29 november 2017

Julklapp till anställda – här är skatteavdragen du får göra!Julen kan vara ett tillfälle för dig som företagare att belöna dina anställda lite extra. Vill du ge en julklapp till din personal? Här är avdragen du får göra 2017.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Land-för-land-rapportering – konvertering från Excel till XML

Av Niklas Elofsson och Rohit Sidhwani, 27 november 2017

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0002_burgundy.pngDet är snart dags för vissa multinationella koncerner att lämna in sin land-för-land-rapport till Skatteverket. Denna rapport ska lämnas in i formatet XML. Flera multinationella koncerner är nu redo att lämna in sina rapporter men det kan råda viss tvivel avseende hur dessa rent tekniskt ska lämnas in.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.