<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skattedagen 2024 - Tillsammans skapar vi hållbar utveckling

Illustration Skattedagen ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC bjuder in till Skattedagen 2024, ett heldagsseminarium där vi kommer att diskutera och utforska hur man kan anpassa sig till förändringar och dra nytta av möjligheter som uppstår. Med teman som resilient & sustainable supply chains, artificiell intelligens, tillväxtstrategier, hållbarhet, transparens, aktuella skattefrågor och regelverk kommer vi att ge en mångsidig och holistisk syn på hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar för hållbar utveckling.

Eventet kommer att hållas fysiskt i Stockholm, Göteborg, Malmö och agendan kan variera något. Det finns självklart även möjlighet att delta digitalt. Under dagen kommer vi att ha föreläsningar och diskussioner där olika experter delar med sig av sina insikter och verktyg för att hantera förändringar och främja hållbar utveckling.

Ämnen på Skattedagen

Vi inleder med en inspirerande föreläsning om omvärld och framtid med Dr. Kjell A Nordström. Därefter kommer vi att utforska följande:

  • resilient & sustainable supply chains - VAT, customs, transfer pricing and more 
  • it´s all about change. Implementing Artificial Intelligence/GenAI - Experiences within Tax 
  • post deal integration - Operational and Tax perspectives
  • aktuella skattefrågor och trender. 

Skattedagen 2024 är kostnadsfri och vi ser fram emot en dag fylld med kunskap, insikter och möjligheter.

Delta digitalt eller på plats i Stockholm, Göteborg eller Malmö

Datum: Onsdagen den 24 april 2024
Tid: 9:00-16:00
Plats: Stockholm, Göteborg, Malmö och digitalt deltagande
Språk: Merparten av Skattedagen hålls på svenska men inslag på engelska kan förekomma

Ta del av agendan och anmäl dig här!

Kajsa Boqvist

Kajsa Boqvist

Kajsa Boqvist är ansvarig för Tax på PwC Sverige och arbetar med moms- och tullrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm. Kajsa jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel.
Kontakt: 010- 213 38 24, kajsa.boqvist@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nytt avgörande i Volvodomen - fullt momsavdrag medges

Kammarrätten medger moderbolaget Volvo fullt avdrag för ingående moms på konsultkostnader i samband med försäljning av ett dotterbolag då ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Omarbetat förslag av ViDA - slutligt beslut kvarstår

Den 14 maj 2024 debatterade EU:s finansministrar det reviderade förslaget för moms i den digitala tidsåldern, ViDA. Under debatten ...

Läs artikeln
Läs artikeln

FASTER blir verklighet - harmoniserad källskattehantering kommer år 2030

Den 14 maj 2024 enades ECOFIN (rådet) om FASTER (Faster and Safer Relief of Excess Withholding Taxes). Direktivet syftar till att göra ...

Läs artikeln