<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Dags att se över löneuttaget för 2023 i fåmansföretag

Kvinna med kaffekopp och ipad ‹ Tillbaka till artiklarna

Det är snart årsskifte vilket innebär att det börjar bli dags för dig som äger andelar i ett fåmansföretag att kontrollera ditt löneuttag för 2023. För att få räkna löneunderlag för lågbeskattad utdelning för år 2024 krävs bland annat att du får utbetalt tillräckligt hög lön innan årsskiftet. I detta inlägg går vi översiktligt igenom hur regelverket fungerar och vad du behöver tänka på.

När du äger andelar och arbetar i ett onoterat företag finns särskilda regler för beskattning av utdelning som lämnas från bolaget. Utdelning upp till ett särskilt beräknat gränsbelopp beskattas med 20 procent skatt. Överstiger utdelningen gränsbeloppet beskattas överskjutande del (max ca 6,86 miljoner kronor) som inkomst av tjänst med upp till cirka 54 procent skatt. Utdelning över det beloppet beskattas i inkomstslaget kapital med 30 procent skatt. 

Eftersom gränsbeloppet styr hur stor utdelning som kan tas till 20 procent beskattning blir det särskilt intressant för dig som ägare att veta hur gränsbeloppet beräknas. Bra att veta är att det bara är den som äger aktier vid årets ingång som får beräkna gränsbelopp och att gränsbeloppet ska redovisas i inkomstdeklarationen på blankett K10. Om du inte nyttjar ditt gränsbelopp ett år sparas det vidare till kommande år.

Gränsbeloppet kan antingen beräknas enligt förenklingsregeln (schablon) eller enligt huvudregeln som bland annat baseras på företags utbetalda löner. 

Förenklingsregeln: Schablonbelopp oavsett löneuttag

Om du beräknar ditt gränsbelopp enligt förenklingsregeln utgår du ifrån en schablon motsvarande 2,75 inkomstbasbelopp. För utdelning 2024 uppgår gränsbeloppet enligt förenklingsregeln till 204 325 kronor, oavsett löneuttag. Förenklingsregeln kan bara nyttjas i ett företag och notera särskild att schablonbeloppet beräknas utifrån ägarens andel i företaget.

Huvudregeln: För aktieägare som tar ut lön och har anställda i företaget

Enligt huvudregeln får ägaren, utifrån sin ägarandel, tillgodoräkna sig 50 procent av bolagets och även dotterbolagets kontant utbetalda bruttolöner. De totala bruttolönerna ska minskas med de statliga lönebidrag som bolaget fått. En förutsättning får att få räkna med löneunderlaget är att ägaren eller dess närstående uppfyller löneuttagskravet, det vill säga tar ut en tillräckligt hög lön för året. 
Lönekravet är det lägsta av 6 inkomstbasbelopp (445 800 kronor år 2023) med tillägg för 5 procent av totala bruttolöner i bolaget och dess dotterbolag eller 9,6 inkomstbasbelopp (713 280 kronor år 2023). Vid denna beräkning ska man inte minska totala lönesumman med de eventuella statliga lönebidrag som företaget fått.

Vid beräkning enligt huvudregeln får du även tillgodoräkna dig en uppräkning utifrån ditt anskaffningsvärde för andelarna.

Avslutande kommentarer

Det är lönerna för året innan beskattningsåret som ska användas när gränsbeloppet beräknas. Det innebär att utbetalda löner år 2023 ligger till grund för gränsbeloppet för år 2024. För att inte förlora möjligheten att beräkna gränsbelopp med stöd av löneregeln den 1 januari 2024 är det därför viktigt att stämma av att tillräcklig lön betalas ut under 2023. Gör gärna denna avstämning i god tid innan årsskiftet. Kontakta din skatterådgivare eller revisor för mer information och för att få hjälp. 

Avslutningsvis vill vi nämna att regeringen har tillsatt en kommitté som ska se över reglerna för beskattning av delägare i fåmansföretag. Utredningen ska ge förslag på åtgärder för att förenkla reglerna men även främja entreprenörskap. Utredningen ska presenteras senast den 31 maj 2024.

Läs också: Utredningen av 3:12-reglerna ändras och utökas

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Karin Sandblom & Nathalie Hellström

Karin Sandblom & Nathalie Hellström

Karin Sandblom och Nathalie Hellström arbetar på PwC i Borås som skatterådgivare för företag och deras ägare.
Karin: +46 (0)10 212 55 24, karin.sandblom@pwc.com
Nathalie: +46 (0)10 212 75 66, nathalie.hellstroem@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nytt avgörande i Volvodomen - fullt momsavdrag medges

Kammarrätten medger moderbolaget Volvo fullt avdrag för ingående moms på konsultkostnader i samband med försäljning av ett dotterbolag då ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Omarbetat förslag av ViDA - slutligt beslut kvarstår

Den 14 maj 2024 debatterade EU:s finansministrar det reviderade förslaget för moms i den digitala tidsåldern, ViDA. Under debatten ...

Läs artikeln
Läs artikeln

FASTER blir verklighet - harmoniserad källskattehantering kommer år 2030

Den 14 maj 2024 enades ECOFIN (rådet) om FASTER (Faster and Safer Relief of Excess Withholding Taxes). Direktivet syftar till att göra ...

Läs artikeln