<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

3:12 – ett område i behov av förändring

Oscar Warglo och Ulrika Lundh Eriksson, PwC, på Almedalen 2023 ‹ Tillbaka till artiklarna

Under ett seminarium som PwC anordnade i Almedalen 2023 samtalade Oscar Warglo och Ulrika Lundh Eriksson från PwC om 3:12-reglerna tillsammans med Johan Fall, skattechef på Svenskt Näringsliv. Dessa regler har varit omdiskuterade under lång tid och såväl entreprenörer som rådgivare, ekonomer och politiker har hävdat att reglerna är alltför komplicerade och inte i tillräcklig grad gynnar företagande och tillväxt.


De så kallade 3:12-reglerna, som styr hur ägare till fåmansföretag ska beskattas för utdelning och kapitalvinst, infördes för över 30 år sedan. Sedan dess har flera förändringar av regelverket genomförts, vilket på många sätt ökat dess komplexitet i flera avseenden. Den senaste rättsutvecklingen har också bidragit till svåra gränsdragningsfrågor.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Utredning tillsattes i maj 2022

I maj 2022 tillsatte dåvarande regeringen en utredning med syfte att se över och komma med förslag på förenklingar och förbättringar av 3:12-reglerna. Ett tilläggsdirektiv lämnades av den nuvarande regeringen i januari 2023. Utredningen ska presentera sitt förslag i slutet av mars 2024.

Utredningens slutgiltiga förslag diskuterades

Under seminariet diskuterades vad utredningens slutgiltiga förslag kan komma att innehålla. Bland annat togs följande punkter upp till diskussion:

  • Justerad skattesats för utdelning och kapitalvinst
  • Vilken typ av förenklingar och förbättringar som förslaget kan medge 
  • Behovet av klargörande villkor runt aktiva och passiva aktieägare
  • Hur man kan attrahera utomstående kapital utan att det får negativa skattekonsekvenser för befintliga ägare till fåmansföretag.

Vi ser med spänning fram emot vad utredningen kommer fram till i mars 2024.

Titta på hela seminariet här (60 minuter långt):

Ulrika Lundh Eriksson och Oscar Warglo

Ulrika Lundh Eriksson och Oscar Warglo

Ulrika Lundh Eriksson och Oscar Warglo är skatterådgivare på PwC:s kontor i Göteborg respektive Stockholm. Ulrika fokuserar på området nationell och internationell företagsbeskattning för mindre och medelstora företag och Oscar fokuserar på skattefrågor för bland annat familje- och entreprenörsledda bolag.
Ulrika: 010-213 14 17, ulrika.lundh.eriksson@pwc.com
Oscar: 010-213 32 40, oscar.warglo@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Begränsat momsavdrag för hyresvärdar som delar lokaler med hyresgäster?

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där de anser att en hyresvärd som delar ytor med hyresgäster inte kan tillämpa frivillig ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Offentlig CbCR-rapportering: Rumänien först ut men Sverige är på tur

De offentliga land-för-land-rapporteringsreglerna, mer kända som public country-by-country reporting (CbCR), blev antagna av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förenklade regler om underskott: Är förslagen tillräckliga?

Regeringen gjorde i budgetpropositionen för 2024 bedömningen att reglerna om underskott vid ägarförändringar behöver förenklas. I januari ...

Läs artikeln