Läs artikeln

Fönsterbyte ger inte skattemässigt direktavdrag

Ett fastighetsbolag hade bytt fönster och begärt direktavdrag för hela utgiften såsom reparations- och underhållskostnad. Kammarrätten fann ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Hur blockchain kan förändra skattesystemet

Har du svårt att skilja mellan blockchain och bitcoin eller funderar du på att investera i någon kryptovaluta? Ny teknik påverkar din skatt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Coca-Cola vs IRS i ett av de största internprissättningsmålen genom tiderna

I veckan inleddes en av de största skattetvisterna inom internprissättningsområdet efter att den amerikanska skattemyndigheten (IRS) ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kammarrättsavgörande om tryggande av pension genom avsättningar till tjänstepensionsinstitut (trust) i Storbritannien

Kammarrätten prövade olika alternativa skäl för avdragsrätt, bland annat om trusten kunde likställas med en svensk pensionsstiftelse och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Dessa branscher kontrollerar Skatteverket 2018

Den 13 februari presenterade Skatteverket de branscher som man särskilt kommer att lägga fokus på under 2018. Avsikten med de extra ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Vägledning för skattehandläggare avseende internprissättning

Den amerikanska skattemyndighetens (IRS) storbolagskontor publicerade den 12 januari fem direktiv innehållande vägledning för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Den amerikanska skattereformen – hur påverkas svenska koncerner med verksamhet i USA?

Den amerikanska skattereformen, som antogs i december 2017, är den största förändringen av det amerikanska skattesystemet sedan 1986. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya bestämmelser för internprissättningsdokumentation i Polen

I januari 2017 införde Polen nya bestämmelser för internprissättningsdokumentation (TP-dokumentation), något som berör en stor mängd ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Strategiska vägval för dagens skattefunktion

Vad krävs för att skattefunktionen i en verksamhet ska kunna bemöta de utmaningar som är förenade med komplexa skatte- och affärsmiljöer? I ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Personalliggare i fler verksamheter och nya regler för månadsrapportering på individnivå

Regeringen har nu lämnat en proposition där krav på personalliggare även ska utvidgas till att gälla kropps- och skönhetsvårdsverksamhet, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Transfer pricing och tullvärde – finns det äntligen en lösning?

Ett område som orsakat flera internationella koncerner huvudbry är hur den koncerninterna prissättningen (”transfer pricing” eller ”TP”) ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattekrönika inför 2018

I år är det valår. Då brukar det normalt vara lite lugnare när det gäller nya skatteförslag och nya regler. Tills regeringen lägger sin ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Även dåliga beslut kring upphandling av externa tjänster är per definition affärsmässiga och avdragsgilla

Skattemyndigheter i många länder ifrågasätter ofta nivån på kostnader för tjänster och utlägg som utförts, upphandlats och fakturerats ut ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Våra mest populära inlägg om skatt under 2017

Under 2017 presenterades ett stort antal skatteförslag. 3:12-utredningen, paketeringsutredningen, skatteförändringar på finansiell ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Beslut om genomförande av en historisk skattereform i USA

Igår kväll, svensk tid, gav den amerikanska kongressen sitt slutliga godkännande till kammaren och senatskonferens-kommittéavtalet om ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Mikael Carlén summerar skatteåret och önskar God Jul och Gott Nytt År!

2017 inleddes med stor osäkerhet då ett flertal skatteförslag presenterats som totalt sett hade kunnat innebära skattehöjningar på upp till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattekrönika 2017

I krönikan inför 2017 spådde jag att det skulle bli hållbarhetens år. Även inom beskattningen. I någon mån fick jag rätt. Men det beror på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Koncernintern finansiering – saker att beakta?

Det har visat sig innebära stora utmaningar för multinationella koncerner när internprissättning av koncernintern treasuryverksamhet och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Adventskalendern 2017: vad händer inom fastighetsbranschen?

Det har varit ett händelserikt skatteår för fastighetsbranschen. Den 1 januari kom bland annat ett nytt fastighetsbegrepp ur momshänseende ...

Läs artikeln
Läs artikeln

CbCR – nya aktiverade relationer för Sverige från och med den 8 december

Sverige har nu 53 aktiverade bilaterala relationer för utbyte av Country-by-Country Reporting (CbCR). Således är det endast ett fåtal andra ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Anskaffningsutgiften för tomträtt ska i sin helhet hänföras till byggnad

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fastslår att anskaffningsutgiften för förvärv av byggnad tillsammans med tomträtt i sin helhet ska ...

Läs artikeln
Läs artikeln

CbCR – behöver svenska multinationella företag överväga "sekundär" rapportering?

Många svenska multinationella företag (”MNE:s”) gör sig nu redo att rapportera in sin land-för-land-rapport i Sverige innan räkenskapsårets ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Utflyttningsskatt – ett tidens tecken

Det nya förslaget till utflyttningsskatt speglar en trend som växer bland Europas regeringar, att värna om den egna skattebasen. Nyligen ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Fortsatt låg diskonteringsränta resulterar i fortsatt höga pensionsskulder

Finansinspektionen har presenterat antaganden om räntefot och avkastningsskatt för beräkning av pensionsskuld för 2018. Diskonteringsräntan ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Julklapp till anställda – här är skatteavdragen du får göra!

Julen kan vara ett tillfälle för dig som företagare att belöna dina anställda lite extra. Vill du ge en julklapp till din personal? Här är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Land-för-land-rapportering – konvertering från Excel till XML

Det är snart dags för vissa multinationella koncerner att lämna in sin land-för-land-rapport till Skatteverket. Denna rapport ska lämnas in ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag på personalliggare i fler verksamheter

Regeringen lämnade igår ett förslag om att införa personalliggare i fler verksamheter. I lagrådsremissen föreslås en utvidgning av systemet ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Internationella skattetrender just nu

OECD kartlägger varje år de viktigaste internationella skatteförändringarna. Utifrån dessa identifierar organisationen, vars syfte är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Kina gällande vissa transporttjänster

Regeringen har lämnat ett förslag på ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Kina. Ändringen innebär att länderna ömsesidigt avstår från ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Amerikansk skattereform kan få betydande konsekvenser för svenska bolag verksamma i USA

En omfattande och revolutionerande skattereform föreslås i USA. Blir förslaget verklighet kommer det att innebära att beskattning av ...

Läs artikeln
Dela