<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sverigedemokraterna åter en vågmästare i skattefrågor?

pwc-bevakar-valet-social-2018 ‹ Tillbaka till artiklarna

Sverigedemokraterna är även i årets val jokern i leken. Nu än starkare än tidigare och med en sannolik vågmästarroll. Men vad vill partiet när det gäller skattefrågor som berör företag och dess ägare?

På Sverigedemokraternas hemsida ligger en allmänt hållen valplattform. För närmare ledning hänvisas till den budgetmotion som partiet lämnade i höstas. Det intressanta efter valet är hur skattefrågorna lirar med andra partiers skatteagendor. För politik är väl att försöka genomföra det man tror på?

Följande är partiets huvudfrågor:

 • På längre sikt vill partiet sänka skattetrycket men detta får aldrig ske på bekostnad av välfärden.
 • Sänkt skatt för låg- och medelinkomsttagare med 20 miljarder kronor genom ett ytterligare jobbskatteavdrag.
 • Sänkt marginalskatt med 6 miljarder kronor. Uppräkningen av skiktgränsen ska återställas till tidigare regel konsumentprisindex + 2 procentenheter. På sikt vill man återgå till ”hälften kvar”.
 • Avskaffad pensionärsskatt.
 • Sänkt arbetsgivaravgift för mindre företag genom att den allmänna löneavgiften på drygt 10 procentenheter slopas för samtliga företag med ett belopp som motsvarar tre anställda, eller upp till 300 000 kronor per anställd som takbelopp.
 • Reducerat sjuklöneansvar genom att staten står för sjuklön upp till 30 000 kronor per företag och år.
 • Höjd moms på restaurang och catering med 11,2 miljarder kronor. Vill utreda en ytterligare växling mellan höjd skatt på konsumtion mot lägre skatt på arbete.
 • Nej till kemikalieskatt.
 • Nej till höjning av SINK från 20 till 25 procent.
 • Nej till höjning av schablonbeloppet på investeringssparkonto och kapitalförsäkring.
 • Nej till flygskatt.
 • Sänk ränteavdraget stegvis från 30 till 25 procent.
 • RUT-avdraget. Partiet vill dels kraftigt utvidga detta samt höja taket till 50 000 kronor för personer under 65 år och 100 000 för äldre personer.
 • Höjning av milersättningen med 4 kronor per mil.

Sammantaget ligger de största skattesänkningarna på låg- och medelinkomsttagare samt pensionärer. I övrigt görs mindre satsningar på de absolut minsta företagen. Nya utspel kan givetvis därtill komma innan valet.

Kommentar

Det bör noteras att årets valplattform rymmer få konkreta förslag. Istället hänvisas till budgetmotionen. Därmed bör man utgå från att förslagen inte är huggna i sten.

En spontan iakttagelse är att förslagen med huvudfokus på låg- och medelinkomsttagare samt pensionärer ligger nära Moderaternas förslag. Socialdemokraterna vill samtidigt varken höja eller sänka skatterna. Med tanke på att Sverigedemokraterna i det närmaste gjorde gemensam sak med Alliansen ifjol när det gällde det då så kritiserade förslaget om nya 3:12-regler så är det rimligt att tro att man även fortsatt kommer ligga ganska nära Alliansen i sin skattepolitik.

Det bör noteras att många klassiska företagsskattefrågor, så som bolagsskatten, kapitalbeskattning av företagare (3:12) och nu även utflyttningsskatten är avförda från valet genom antingen förslag som dragits tillbaka eller en sänkt bolagsskatt som riksdagen fattar beslut om i dagarna.

Mer information om vad Sverigedemokraterna och övriga partier vill i skattefrågor kommer framkomma vid PwC:s skatteseminarium i Almedalen där partiernas ekonomisk-politiska talespersoner frågas ut.

Läs mer om vårt seminarium på PwC Almedalen 2018.

Har du frågor om skatt?

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping. Hon arbetar på PwC:s skatteavdelning i Göteborg.
010-213 14 17

Ulrika Lundh Eriksson works with national and international corporate taxation, specialising in transport, logistics and shipping. She works at PwC’s tax department in Gothenburg.
+46 10 213 14 17

Lämna en kommentar