<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

Avgörandets stund närmar sig för framtidens digitala skatter

Ska skatter på digitala tjänster tas ut i landet där tjänsterna konsumeras eller där bolagen har sin bas och där produktion och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Paying Taxes 2019 – en unik jämförelse av 190 skattesystem globalt

Paying Taxes 2019 är ett samarbete mellan PwC och Världsbanken med syftet att jämföra skattesystemen i 190 länder globalt genom användandet ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Automatiserad skattefunktion – några tips på vägen

Företag står inför stora utmaningar i takt med att den teknologiska utvecklingen accelererar. I PwC:s rapportserie, Tax Function of the ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Hur blockchain kan förändra skattesystemet

Har du svårt att skilja mellan blockchain och bitcoin eller funderar du på att investera i någon kryptovaluta? Ny teknik påverkar din skatt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Konsten att mäta en framgångsrik skattefunktion

Skattefunktionens roll i en verksamhet har blivit bredare och mer komplex. Frågan som många företagsledare ställer sig är – vad innebär en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Framtidens skattespecialist

Det brukar sägas att ett företags största tillgång är dess medarbetare. Efter den teknologiska framfarten kan man undra om det fortfarande ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Robotic Process Automation effektiviserar skattefunktionen

Företag arbetar ständigt för att förbättra och effektivisera verksamheten. I vår senaste rapport ligger fokus på hur Robotic Process ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Så blir dagens skattefunktion en strategisk tillgång för företaget

Den prisbelönta ledarskapstidningen strategy+business har publicerat en artikel som är baserad på PwC:s rapportserie – Tax Function of the ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Hållbarhet i skattefokus

PwC har tidigare skrivit att hållbarhet blir årets skattefråga 2017. I veckan höll SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Effektiva processer allt viktigare för företagens skattefunktion

Globala företag verkar i miljöer med allt mer komplicerade skatteregler och krav på transparens. Detta ställer ökade krav på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tax technology – hur moget är ditt företag?

Teknologi och digitalisering blir allt viktigare för att en skattefunktion ska kunna bedriva sin verksamhet effektivt. Medverka i vår ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Webbseminarium: Bygg ett business case för förändring

Det här webbseminariet är en fortsättning i PwC:s rapportserie Tax Function of the Future. Torsdagen den 6 oktober kommer våra specialister ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stockholm – möjligheternas stad

Stockholm hamnar i toppskiktet vid en global jämförelse av städer och hur attraktiva de är inom olika områden. På miljö- och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Värdeskapande skatterapportering

Globala företag verkar i miljöer med allt mer komplicerade skatteregler och krav på transparens. Detta ställer ökade krav på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tips för en modern skattefunktion

Den ökade mängden data ställer nya och högre krav på företagens organisation för att kunna hantera och analysera data. Genom våra ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag om ökat informationsutbyte om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor

Finansdepartementet har föreslagit en lagändring avseende obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning i svensk ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Framtidens skattefunktion som integrerad del i finansfunktionen

Att integrera skattefunktionen med finansfunktionen kan medföra flera fördelar för ett företags affärsverksamhet. Det är därför viktigt att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Framtidens skattefunktion i behov av dataanalys

Skattefunktionen är en av de största konsumenterna av data inom en organisation. De ständigt ökade volymer av data som ska hanteras och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Hur påverkas skattefunktionen av ökade transparenskrav?

I takt med att kraven på transparens ökar måste företag i större omfattning fundera på hur skatt hanteras i organisationen samt vilka ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Hur ser framtidens skattefunktion ut?

Den globala trenden är att skatt aldrig varit högre på dagordningen hos beslutande organ, företag, aktieägare och andra intressenter. Allt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Internprissättningsdokumentationen och skattetillägg

I en dom från förvaltningsrätten menar domstolen att ett företags internprissättningsdokumentation bör beaktas i skattetilläggshänseende ...

Läs artikeln
Läs artikeln

5 snabba frågor om Tax Transparency. Ett nytt synsätt på skatt?

Vad är Tax Transparency och varför är det vikitgt för företag att ta ställning till? Lyssna till Kim Jokinen, ansvarig för Tax Management ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Inget ränteavdrag för kommunalt bolag

I ett nyligen meddelat förhandsbesked har ett kommunalt bolag inte medgetts avdrag för ränteutgifter till kommunen. Vid bedömningen har ...

Läs artikeln
Dela