Läs artikeln

Avgörandets stund närmar sig för framtidens digitala skatter

Ska skatter på digitala tjänster tas ut i landet där tjänsterna konsumeras eller där bolagen har sin bas och där produktion och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Paying Taxes 2019 – en unik jämförelse av 190 skattesystem globalt

Paying Taxes 2019 är ett samarbete mellan PwC och Världsbanken med syftet att jämföra skattesystemen i 190 länder globalt genom användandet ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Automatiserad skattefunktion – några tips på vägen

Företag står inför stora utmaningar i takt med att den teknologiska utvecklingen accelererar. I PwC:s rapportserie, Tax Function of the ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Strategiska vägval för dagens skattefunktion

Vad krävs för att skattefunktionen i en verksamhet ska kunna bemöta de utmaningar som är förenade med komplexa skatte- och affärsmiljöer? I ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Hållbarhet i skattefokus

PwC har tidigare skrivit att hållbarhet blir årets skattefråga 2017. I veckan höll SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Effektiva processer allt viktigare för företagens skattefunktion

Globala företag verkar i miljöer med allt mer komplicerade skatteregler och krav på transparens. Detta ställer ökade krav på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Paying Taxes 2017 – jämförelse av skattesystemen i 190 ekonomier globalt

Paying Taxes 2017 är ett samarbete mellan PwC och Världsbanken med syftet att jämföra skattesystemen i 190 länder globalt genom användandet ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tax technology – hur moget är ditt företag?

Teknologi och digitalisering blir allt viktigare för att en skattefunktion ska kunna bedriva sin verksamhet effektivt. Medverka i vår ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Webbseminarium: Bygg ett business case för förändring

Det här webbseminariet är en fortsättning i PwC:s rapportserie Tax Function of the Future. Torsdagen den 6 oktober kommer våra specialister ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ta del av aktuella skattesatser i över 150 länder

Med Worldwide Tax Summaries – Corporate Taxes 2016/17 (WWTS) får du detaljerad information om aktuella skattesatser samt hur skatter ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stockholm – möjligheternas stad

Stockholm hamnar i toppskiktet vid en global jämförelse av städer och hur attraktiva de är inom olika områden. På miljö- och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Bolagens totala skattebidrag – hur visar man det?

Den globala skattemiljön är under förändring och debatten om bolags skattebetalningar är ett återkommande tema i media. Genom att ...

Läs artikeln