Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Kim Jokinen

Kim Jokinen arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm med särskilt fokus på strategifrågor. Kim är ansvarig för affärsområdet Tax Reporting & Strategy inom PwC Sverige.
010-212 49 08
Kim Jokinen works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in Tax Transparency. Kim is in charge of Tax Reporting & Strategy for PwC Sweden.
+46 10 212 49 08

kim.jokinen@pwc.com
Hitta mig på:

Strategiska vägval för dagens skattefunktion

Av Kim Jokinen, 8 februari 2018

Strategiska vägval för dagens skattefunktionVad krävs för att skattefunktionen i en verksamhet ska kunna bemöta de utmaningar som är förenade med komplexa skatte- och affärsmiljöer? I PwC:s rapportserie, Tax Function of the Future – A Focus on Today, återupptas diskussionen kring skattestrategiska bedömningar av operativa modeller för att effektivisera och underlätta skattefunktionen.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Effektiva processer allt viktigare för företagens skattefunktion

Av Kim Jokinen, 7 februari 2017

Rapport_Tax_Function_of_the_Future_7.jpgGlobala företag verkar i miljöer med allt mer komplicerade skatteregler och krav på transparens. Detta ställer ökade krav på skatterapporteringen för företagens skattefunktion. I vår senaste rapport ligger fokus på hur arbetsprocesser och verktyg kan förbättra skattefunktionens förmåga att arbeta effektivt.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Paying Taxes 2017 – jämförelse av skattesystemen i 190 ekonomier globalt

Av Kim Jokinen, 24 november 2016

Paying Taxes_2017.jpgPaying Taxes 2017 är ett samarbete mellan PwC och Världsbanken med syftet att jämföra skattesystemen i 190 länder globalt genom användandet av ett typbolag. Rapporten mäter och jämför skattetryck samt tidsåtgång för efterlevnad av skattesystemen.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Tax technology – hur moget är ditt företag?

Av Kim Jokinen, 6 oktober 2016

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0002_burgundy.pngTeknologi och digitalisering blir allt viktigare för att en skattefunktion ska kunna bedriva sin verksamhet effektivt. Medverka i vår undersökning och få en uppskattning hur mogen er skattefunktion är i förhållande till andra organsiationer.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Webbseminarium: Bygg ett business case för förändring

Av Kim Jokinen, 23 september 2016

PwC-skatteradgivning-Laptop-2-solid_0001_maroon.pngDet här webbseminariet är en fortsättning i PwC:s rapportserie Tax Function of the Future. Torsdagen den 6 oktober kommer våra specialister inom Tax Reporting & Strategy att diskutera betydelsen av en tydlig strategi för skattefunktionen samt hur värdet av en välutvecklad strategi kan maximeras.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Ta del av aktuella skattesatser i över 150 länder

Av Kim Jokinen, 15 september 2016

WWTS2016_17.jpgMed Worldwide Tax Summaries – Corporate Taxes 2016/17 (WWTS) får du detaljerad information om aktuella skattesatser samt hur skatter hanteras i över 150 länder i alla delar av världen.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Stockholm – möjligheternas stad

Av Kim Jokinen, 7 september 2016

Rapport_Cities_of_Opportunity_7.jpgStockholm hamnar i toppskiktet vid en global jämförelse av städer och hur attraktiva de är inom olika områden. På miljö- och hållbarhetsområdet rankas Stockholm som nummer ett medan det på skatteområdet finns utrymme att klättra på rankingen.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter, Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning, Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)

Dela artikeln:

Bolagens totala skattebidrag – hur visar man det?

Av Kim Jokinen, 19 augusti 2016

Rapport_TTC_Over_a_decade_of_development.jpgDen globala skattemiljön är under förändring och debatten om bolags skattebetalningar är ett återkommande tema i media. Genom att identifiera och mäta bolagets totala skattebidrag till de offentliga finanserna kan man på ett tydligt och enkelt sätt kommunicera verksamhetens totala bidrag till vårt samhälle.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Värdeskapande skatterapportering

Av Kim Jokinen, 13 juni 2016

Rapport_del_5_Tax_Function_of_the_Future.jpgGlobala företag verkar i miljöer med allt mer komplicerade skatteregler och krav på transparens. Detta ställer ökade krav på skatterapporteringen för företagens skattefunktion.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Tips för en modern skattefunktion

Av Kim Jokinen, 19 maj 2016

PwC-skatteradgivning-Circuit-solid_0001_maroon.pngDen ökade mängden data ställer nya och högre krav på företagens organisation för att kunna hantera och analysera data. Genom våra erfarenheter vet vi att när det kommer till skatt blir utmaningen att analysera data särskilt märkbar eftersom skatt är ett område i ständig förändring som berör varje transaktion som företaget gör. Men genom en korrekt hantering kan datan utgöra ett kraftfullt strategiskt verktyg.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.