Läs artikeln

Jämförelsevärde vid beräkning av stämpelskatt ska vara taxeringsvärdet - inte marknadsvärdet

Vid fastighetsköp beräknas stämpelskatten på det högsta av köpeskillingen eller taxeringsvärdet för året närmast före det år då ansökan om ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Högre skatt för många medlemmar i oäkta bostadsrättsföreningar

Sedan årsskiftet har det skett stora förändringar när det gäller skatten för de boende i oäkta bostadsrättsföreningar. Dessa förändringar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Fler bostadsrättsföreningar kan komma att klassas som ”äkta”

Kammarrätten avviker från Skatteverkets praxis vid prövning av om en bostadsrättsförening ska anses vara ”äkta” eller ”oäkta”. Kammarrätten ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lättnadsreglerna upphör för medlemmar i oäkta bostadsrättsföreningar

I år är sista året som medlemmarna i oäkta bostadsrättsföreningar får beräkna ett lättnadsbelopp för att minska skatten på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny prövning om bostadsrättsandelar är näringsbetingade vid en försäljning

Skatterättsnämnden har vid en förnyad prövning kommit fram till att bedömningen av bostadsrättsföreningens status är vid tidpunkten för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ompröva bostadsuppskovet och få pengar tillbaka

Genom att begära omprövning hos Skatteverket av tidigare deklarationer får du tillbaka den skatt som du årligen har betalat på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattefri vinst vid försäljning av andelar i bostadsrättsförening

Kammarrätten anser att andelarna i bostadsrättsföreningen i aktuellt fall är näringsbetingade och att vinsten vid försäljningen därmed är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Återförvisat förhandsbesked angående näringsbetingade andelar i bostadsrättsförening

Högsta förvaltningsdomstolen har återförvisat Skatterättsnämndens förhandsbesked då Skatterättsnämnden borde ha analyserat frågan om ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Beslut om beskattning vid försäljning av privatbostadsrätt

Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att en person med hemvist i Frankrike ska beskattas för vinst på försäljningen av en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Högre skatt på bostadsförmånen i oäkta bostadsrättsföreningar

Den kraftigt sänkta statslåneräntan medför i praktiken att skatten på bostadsförmånen i oäkta bostadsrättsföreningar blir högre redan detta ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Bostadsrättsföreningar – några ”kom ihåg” vid inledningen av 2015

Se till att vara ute i god tid och ha kontroll över vad som gäller för bostadsrättsföreningar under 2015. Senast den 2 februari 2015 Kom ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lättnadsreglerna försvinner för medlemmar i oäkta bostadsrättsföreningar

Regeringens budgetproposition innebär att dagens lättnadsregler inte kommer att förlängas efter 2015 och att skattesatsen på ...

Läs artikeln
Dela