<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Socialdemokraterna ser gärna en blocköverskridande skattereform efter valet

pwc-bevakar-valet-social-2018 ‹ Tillbaka till artiklarna

Val_2018_ikonSocialdemokraterna har en förhållandevis sparsmakad skatteagenda inför årets val. Detta av förklarliga skäl. Partiet sitter i regeringsställning och har i stor utsträckning kunnat driva de skattefrågor partiet anser angelägna. Givetvis har hänsyn tagits till regeringskollegan Miljöpartiet och till Vänsterpartiet för att få igenom sin skattepolitik.

Några skarpa förslag finns inte på valagendan, däremot anges inriktningar för den fortsatta politiken.

Följande anges dock:

  • Att progressiviteten i skattesystemet vårdas.
  • Att skattefusk och skatteundandragande bekämpas.
  • Att en blocköverskridande skattereform kommer till stånd.
  • Att en mer rättvis fördelning av skatterna nås.

Därtill kan nämnas att statsministern så sent som i sitt tal under 1 maj uttalade att det bör finnas utrymme till skattehöjningar för de allra rikaste och att förslag kan komma redan innan valet.

Finansminister Magdalena Andersson har tidigare under 2018 uttalat bland annat följande med bäring på skatter på företag och dess ägare:

  • Inget behov av höjda skatter för att klara välfärden.
  • Välfärden går före sänkta skatter. Nya resurser till välfärden går före skattesänkningar och skattesubventioner.
  • Att efter valet återkomma med en utredning om en exitbeskattning.
  • Att efter valet återkomma med en översyn av 3:12-reglerna.
  • Nej till en digital EU-skatt.
  • En ny företagsbeskattning kommer att antas av riksdagen före sommaren. Därför finns inga förslag på detta område.

Kommentar

Socialdemokraterna håller alltså öppet med vad man vill göra inom skattepolitiken efter valet. Det beror högst sannolikt på utgången. Nu håller man i praktiken öppet för att gå i olika riktningar, om än inte så långt i någon. Se även vår Tax matters artikel om en fördjupad analys av regeringens vårproposition. Regeringen har under mandatperioden tvingats dra tillbaka förslag på skatteområdet, en situation som man rimligen inte vill hamna i på nytt efter valet.

Generellt så förefaller partiet nöjd med den ekonomiska tillväxten i Sverige för närvarande. Några visioner inom skatt anges inte, mer än önskan om en blocköverskridande skattereform som finansministern talat om i flera år. Åter till 1990 är hennes utgångspunkt i den frågan.

Om utredningar kring en stor reform skulle påbörjas blir frågan hur Socialdemokraterna ser på behovet av ändrade 3:12-regler och en exitbeskattning under det att ett övergripande utredningsarbete pågår? Det är inte alltid varken lätt eller lämpligt att ändra något som senare sannolikt kommer att ändras igen inom några år. Det gäller i vart fall för 3:12-beskattningen. Exitbeskattningen är sannolikt mindre beroende av utformningen av en ny skattereform.

I årets Almedalen håller vi en utfrågning av partiernas ekonomisk-politiska talespersoner kring skatter för företag och ägare. Välkommen tisdag den 3 juli klockan 09.00-11.00 till Hästgatan 9, några kvarter upp från Donners Plats. Bland utfrågarna finns bland andra, Dagens industris ledarskribent Tobias Wikström. En närmare presentation av seminariet kommer senare i Tax matters.

Läs mer om vårt program på PwC Almedalen 2018

Har du frågor om skatt?

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping. Hon arbetar på PwC:s skatteavdelning i Göteborg.
010-213 14 17

Ulrika Lundh Eriksson works with national and international corporate taxation, specialising in transport, logistics and shipping. She works at PwC’s tax department in Gothenburg.
+46 10 213 14 17

Lämna en kommentar