<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Den amerikanska skattereformen – hur påverkas svenska koncerner med verksamhet i USA?

PwC-skatteradgivning-Capitol-solid_0001_maroon.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Capitol-solid_0001_maroon.pngDen amerikanska skattereformen, som antogs i december 2017, är den största förändringen av det amerikanska skattesystemet sedan 1986. Skattereformen som trädde i kraft den 1 januari 2018 innebär sänkt skatt för såväl bolag som för individer, begränsningar av möjligheterna till ränteavdrag för bolag, introduktion av nya typer av skatter och ett stort antal nya regler att tillämpa.

För svenska koncerner med verksamhet i USA innebär det nya skattesystemet både möjligheter och utmaningar. För många bolag kan sänkningen av den amerikanska bolagsskatten till 21 procent (vilken ligger nära OECD-snittet) uppfattas som en stor möjlighet till skattebesparingar men till följd av den så kallade ”BEAT-skatten” (Base Erosion and Anti-Abuse Tax), nya begränsningar vad avser ränteavdrag och begränsningar av möjligheten att utnyttja underskottsavdrag till 80 procent av inkomsten, kan istället skattekostnaden för att bedriva verksamhet i USA komma att öka. Svenska koncerner med verksamhet i USA behöver därför förstå vilken påverkan den nya amerikanska skattereformen har för just deras verksamhet och hur effekterna av det nya regelverket kan hanteras i syfte att bibehålla eller förbättra avkastningen på gjorda investeringar.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund är Markets Leader och vice vd på PwC i Sverige.
Kontakt: 070-929 31 51, jorgen.haglund@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Sänkt energiskatt på bensin och diesel från den första maj 2022

Riksdagen har tillkännagivit för regeringen att regeringen ska återkomma med ett lagförslag om sänkt energiskatt på bensin och diesel. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förenklade skatteregler vid tillfälliga anställningar

Regeringen har beslutat att skattereglerna vid tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort ska förenklas för att undvika att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Oenighet om svenska ränteavdragsregler är förenliga med EU-rätten

Till skillnad från EU-kommissionen menar regeringen att de riktade ränteavdragsbegränsningar som infördes i företagssektorn 2019 är ...

Läs artikeln