Den amerikanska skattereformen – hur påverkas svenska koncerner med verksamhet i USA?

PwC-skatteradgivning-Capitol-solid_0001_maroon.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Capitol-solid_0001_maroon.pngDen amerikanska skattereformen, som antogs i december 2017, är den största förändringen av det amerikanska skattesystemet sedan 1986. Skattereformen som trädde i kraft den 1 januari 2018 innebär sänkt skatt för såväl bolag som för individer, begränsningar av möjligheterna till ränteavdrag för bolag, introduktion av nya typer av skatter och ett stort antal nya regler att tillämpa.

För svenska koncerner med verksamhet i USA innebär det nya skattesystemet både möjligheter och utmaningar. För många bolag kan sänkningen av den amerikanska bolagsskatten till 21 procent (vilken ligger nära OECD-snittet) uppfattas som en stor möjlighet till skattebesparingar men till följd av den så kallade ”BEAT-skatten” (Base Erosion and Anti-Abuse Tax), nya begränsningar vad avser ränteavdrag och begränsningar av möjligheten att utnyttja underskottsavdrag till 80 procent av inkomsten, kan istället skattekostnaden för att bedriva verksamhet i USA komma att öka. Svenska koncerner med verksamhet i USA behöver därför förstå vilken påverkan den nya amerikanska skattereformen har för just deras verksamhet och hur effekterna av det nya regelverket kan hanteras i syfte att bibehålla eller förbättra avkastningen på gjorda investeringar.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund arbetar med internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm.
010-213 31 51
Jörgen Haglund works with international corporate taxation at PwC in Stockholm.
+46 10 213 31 51

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln