Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Hur blockchain kan förändra skattesystemet

Av Kim Jokinen och Tove Palm, 13 mars 2018

PwC-skatteradgivning-Circuit-solid_0001_maroon.pngHar du svårt att skilja mellan blockchain och bitcoin eller funderar du på att investera i någon kryptovaluta? Ny teknik påverkar din skatt och skattesystemet generellt. Blockchain kan komma att användas av skattemyndigheter för att på ett effektivt och snabbt sätt ta del av information kring ditt bolag. Här resonerar vi kring vad som väntar!

Blockchain

Förenklat kan blockchain liknas vid en databas för dokumentation av data vilken samtliga deltagare i ett nätverk har tillgång till, men där ingen enskild kan manipulera informationen eftersom alla i nätverket har samma data. Varje transaktion måste verifieras och godkännas av ett antal datorer i blockchain nätverk. Blockchain bidrar med transparens i transaktioner samtidigt som den utesluter onödiga mellanhänder. Den kanske mest allmänt kända blockchain är kryptovalutan bitcoin.

Bitcoin Tax

Bitcoin eller andra kryptovalutor kan enligt Skatteverket inte likställas med en utländsk valuta, eftersom valutorna inte ges ut av en riksbank eller är officiella betalningsmedel. Detta medför att överskott från avyttring av bitcoin ska deklareras som “annan tillgång” i inkomstdeklarationen. Överskottet från avyttringen, minskat med omkostnadsbeloppet, ska kapitalvinstbeskattas med en skattesats på 30 procent. Viktigt att veta är att om du förvärvar bitcoin för att efter en tid köpa en vara med kryptovalutan kan det utlösa kapitalvinstbeskattning om värdet på valutan höjts.

Framtida fördelar med implementering av blockchain

Blockchain skulle kunna underlätta skatteprocesser där flera länders skattemyndigheter är inblandade eftersom nödvändig information kan delas mellan alla parter samtidigt i ett slutet system. Jämför detta med dagens förfarande där parter separat kommunicerar med varandra var för sig. Revideras den skattskyldiges information kan skattemyndigheterna med enkelhet informeras utan att samma process behöver upprepas för alla parter. Blockchain kan också vara till stor hjälp vid bedömningar om internprissättning då tekniken kan följa hur en koncerns vinster fördelats mellan länder genom olika transaktioner. Även källskatteproblematik kan komma att underlättas genom att blockchain används som ett led i beskattningen.

Spårning och redovisning av momspliktig omsättning både i och utanför Sverige förenklas. Blockchain kräver dessutom att alla som ingår i personkretsen och tar del av information i en eller flera kedjor alltid måste identifiera sig genom verifikation, vilket innebär att risken för anonyma informationsläckor minskar. Alla parter får total insyn i vilka parter som nåtts av vilken information, exempelvis värdefull företagsinformation.

Läs hur blockchain kan revolutionera finansiell sektor

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Kim Jokinen och Tove Palm

Kim Jokinen och Tove Palm
Kim Jokinen och Tove Palm arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Stockholm med särskilt fokus på strategifrågor.
Kim: 010-212 49 08, kim.jokinen@pwc.com
Tove: 010-212 97 83, tove.palm@pwc.com
Kim Jokinen and Tove Palm works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in Tax Transparency.
Kim: +46 10 212 49 08, kim.jokinen@pwc.com
Tove: +46 10 212 97 83, tove.palm@pwc.com

Kommentarer

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.