<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

HFD om avdragsrätt för ingående moms på reparationer i samband med byte av hyresgäst

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har prövat frågan om avdragsrätt för ingående moms i samband med återställande och reparation av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Hur ska moms redovisas när kunden inte kan betala?

Just nu är risken större än vanligt att kunder får betalningssvårigheter. I december förra året gick Skatteverket ut med ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tillfälliga hyressänkningar - vad gäller och vilka kan få stöd?

Regeringen har med anledning av covid-19 beslutat att ge 5 miljarder kronor i stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror. Riktlinjerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

25 procent moms på tobaks- och nikotinfritt snus

Skatteverket har nyligen publicerat ett ställningstagande om att tobaks- och nikotinfritt snus inte ska anses utgöra livsmedel. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

EU-domstolens dom i Skandia-målet – leder till ökade momskostnader

EU-domstolen anser att en momsgrupp ska betala moms på förvärv av tjänster från ett huvudkontor i utlandet när huvudkontorets filial är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Viktig dom gällande momsgrupp och filial meddelas imorgon

EU-domstolens dom i c-7/13 Skandia America, det så kallade Skandiafallet meddelas den 17 september. Fallet har stor betydelse för företag ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslaget om slopade momsgrupper tas vidare trots massiv kritik

Vi har i tidigare artiklar i Tax matters kommenterat regeringens förslag om att slopa möjligheten till momsgruppsregistrering. Trots massiv ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Dom från kammarrätten angående momsavdrag

Kammarrätten i Stockholm har meddelat en dom som har betydelse för avdragsrätten för ingående moms i bolag med aktieägarfunktion och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

EU-domstolen anser att förvaltning av pensionstillgångar omfattas av undantag från moms

EU-domstolen har i en dom slagit fast att tjänster avseende förvaltning av tillgångar i premiebestämda pensionsplaner under vissa ...

Läs artikeln
Dela