Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Henrik Gustafsson

Henrik Gustafsson arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm. Henrik jobbar i huvudsak med momsrådgivning till stora svenska och internationella företag, bland annat i den finansiella sektorn, inom fastighetsbranschen och med internationell handel.
010-213 38 27
Henrik Gustafsson works as a VAT advisor at PwC’s Stockholm office. Henrik works mainly with major Swedish and international corporations in the financial sector, the property industry and international trade.
+46 10 213 38 27

henrik.gustafsson@se.pwc.com

EU-domstolens dom i Skandia-målet – leder till ökade momskostnader

Av Henrik Gustafsson, 18 september 2014

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0005_orangeEU-domstolen anser att en momsgrupp ska betala moms på förvärv av tjänster från ett huvudkontor i utlandet när huvudkontorets filial är medlem i momsgruppen.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Viktig dom gällande momsgrupp och filial meddelas imorgon

Av Henrik Gustafsson, 16 september 2014

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0005_orangeEU-domstolens dom i c-7/13 Skandia America, det så kallade Skandiafallet meddelas den 17 september. Fallet har stor betydelse för företag med momsgrupp där en filial till ett utländskt företag ingår.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Förslaget om slopade momsgrupper tas vidare trots massiv kritik

Av Henrik Gustafsson, 9 juni 2014

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0005_orangeVi har i tidigare artiklar i Tax matters kommenterat regeringens förslag om att slopa möjligheten till momsgruppsregistrering. Trots massiv remisskritik har regeringen valt att gå vidare med förslaget och har nu skickat det på remiss till Lagrådet. De nya reglerna föreslås träda ikraft januari 2015.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Dom från kammarrätten angående momsavdrag

Av Henrik Gustafsson, 15 april 2014

PwC-skatteradgivning-School-solid_0002_burgundyKammarrätten i Stockholm har meddelat en dom som har betydelse för avdragsrätten för ingående moms i bolag med aktieägarfunktion och utlåning av kapital.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

EU-domstolen anser att förvaltning av pensionstillgångar omfattas av undantag från moms

Av Henrik Gustafsson, 24 mars 2014

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0005_orangeEU-domstolen har i en dom slagit fast att tjänster avseende förvaltning av tillgångar i premiebestämda pensionsplaner under vissa förutsättningar omfattas av undantag från moms.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.