<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

Svårt att få sänkta arbetsgivaravgifter för forskning och utveckling

Sedan den 1 januari 2014 kan företag få sänkta arbetsgivaravgifter för anställda som arbetar med forskning och utveckling (FoU). Syftet med ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Proposition om nya skatteregler för företagssektorn

Den 3 maj överlämnade regeringen en proposition till riksdagen med sitt förslag om nya skatteregler för företagssektorn. Propositionens ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Fönsterbyte ger inte skattemässigt direktavdrag

Ett fastighetsbolag hade bytt fönster och begärt direktavdrag för hela utgiften såsom reparations- och underhållskostnad. Kammarrätten fann ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Dessa branscher kontrollerar Skatteverket 2018

Den 13 februari presenterade Skatteverket de branscher som man särskilt kommer att lägga fokus på under 2018. Avsikten med de extra ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Blankett W-8BEN-E allt vanligare vid affärer med kunder i USA

Som vi tidigare skrivit om ombeds allt fler företag att fylla i blankett W-8BEN-E vid vissa utbetalningar från USA. Utbetalaren har krav på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag om slopande av representationsavdraget

Finansdepartementet föreslår ett slopande av avdragsrätten för representationsutgifter som avser lunch, middag, supé eller liknande, utom ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Fler företag ombeds fylla i W-8BEN-E vid vissa utbetalningar från USA

Som en konsekvens av införandet av FATCA i USA ombeds allt fler företag att fylla i blankett W-8BEN-E vid vissa utbetalningar från USA. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket ifrågasätter nedsättning av arbetsgivaravgifter vid utvecklingsarbete

Skatteverket överväger att inte medge nedsättning av arbetsgivaravgifter för anställda som arbetar med utvecklingsarbete. Som vi tidigare ...

Läs artikeln
Dela