Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Lennart Staberg

Lennart arbetar med svensk och internationell beskattning som rör finansiella företag, bland annat försäkringsföretag. Han arbetar även med att biträda företag vid taxeringsrevisioner och skatteprocesser. Tidigare har Lennart varit föredragande i Skatterättsnämnden.
010-213 31 69
Lennart Staberg works with Swedish and international taxation relating to financial companies, including insurance companies. He also assists companies with tax audits and tax litigation. Lennart used to make presentations for the Revenue Law Commission.
+46 10 213 31 69

lennart.staberg@se.pwc.com

Förhandsbesked om hur ett livbolags verksamhet avseende mottagen återförsäkring ska beskattas

Av Lennart Staberg, 14 maj 2018

Förhandsbesked om hur ett livbolags verksamhet avseende mottagen återförsäkring ska beskattasSkatterättsnämnden har i ett förhandsbesked funnit att ett livförsäkringsföretags verksamhet avseende mottagen återförsäkring inte ska inkomstbeskattas, utan ska beskattas med avkastningsskatt.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Utredningsförslag om skatt på finanssektorn slopas

Av Lennart Staberg, 27 februari 2017

PwC-skatteradgivning-Meeting-solid_0002_burgundy.pngRegeringen meddelade i förra veckan att den inte går vidare med det aktuella utredningsförslaget om skatt på finanssektorn, men arbetar vidare med att utarbeta ett förslag på en bankskatt. Den nya utredningen ska mynna ut i ett förslag på en renodlad bankskatt som är förenlig med EU-rätten.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Förslag om avdragsförbud för ränta på vissa efterställda lån

Av Lennart Staberg, 7 april 2016

PwC-skatteradgivning-PencilPaper-solid_0001_maroonFinansdepartementet har föreslagit en lagändring som påverkar bland annat banker och försäkringsbolag. Lagändringen gäller avdragsförbud för ränta på efterställda skuldförbindelser som får användas för kapitaltäckningsändamål.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

BEPS - Påverkan på försäkringsbranschen

Av Lennart Staberg, 15 oktober 2015

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0002_burgundyMåndagen den 5:e oktober släppte OECD sina slutgiltiga rapporter inom ramen för BEPS. En bransch som särskilt har granskats är försäkringsindustrin och några konkreta regleringar som kommer att påverka försäkringsbolag har redan presenterats; dock är mer reglering att vänta för den finansiella sektorn under 2016 och 2017.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning, Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)

Dela artikeln:

Förslag på ändring av reglerna rörande säkerhetsreserv

Av Lennart Staberg, 10 september 2015

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0002_burgundyFinansinspektionen (FI) föreslår ändringar i föreskrifterna om maximal avsättning till och upplösning av säkerhetsreserven för skadeförsäkringsföretag. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016 och tillämpas på årsbokslut och årsredovisningar som upprättas för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2016 eller senare.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Lagförslag om återföring av säkerhetsreserv

Av Lennart Staberg, 30 april 2015

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0001_maroonFinansdepartementet föreslår att det införs uttryckliga regler om återföring till beskattning av avsättning till säkerhetsreserv i skadeförsäkringsföretag. Syftet med förslaget är att klargöra i vilka situationer återföring till beskattning av avsättning till säkerhetsreserv ska göras.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Förhandsbesked om kapitalförsäkring

Av Lennart Staberg, 27 april 2015

PwC-skatteradgivning-Pen-2-solid_0004_redEn fondförsäkring med en risk för försäkringstagaren uppgående till en procent har ansetts utgöra en kapitalförsäkring i skattehänseende.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.