<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

Förhandsbesked om hur ett livbolags verksamhet avseende mottagen återförsäkring ska beskattas

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked funnit att ett livförsäkringsföretags verksamhet avseende mottagen återförsäkring inte ska ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Utredningsförslag om skatt på finanssektorn slopas

Regeringen meddelade i förra veckan att den inte går vidare med det aktuella utredningsförslaget om skatt på finanssektorn, men arbetar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag om avdragsförbud för ränta på vissa efterställda lån

Finansdepartementet har föreslagit en lagändring som påverkar bland annat banker och försäkringsbolag. Lagändringen gäller avdragsförbud ...

Läs artikeln
Läs artikeln

BEPS - Påverkan på försäkringsbranschen

Måndagen den 5:e oktober släppte OECD sina slutgiltiga rapporter inom ramen för BEPS. En bransch som särskilt har granskats är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag på ändring av reglerna rörande säkerhetsreserv

Finansinspektionen (FI) föreslår ändringar i föreskrifterna om maximal avsättning till och upplösning av säkerhetsreserven för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lagförslag om återföring av säkerhetsreserv

Finansdepartementet föreslår att det införs uttryckliga regler om återföring till beskattning av avsättning till säkerhetsreserv i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förhandsbesked om kapitalförsäkring

En fondförsäkring med en risk för försäkringstagaren uppgående till en procent har ansetts utgöra en kapitalförsäkring i skattehänseende. ...

Läs artikeln
Dela