<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Centerpartiet har fortsatt fokus på småföretagare

pwc-bevakar-valet-social-2018 ‹ Tillbaka till artiklarna

Val_2018_ikonI årets valrörelse kommer inte Alliansen att gå fram med någon sammanhållen agenda över vad partierna vill göra tillsammans om de bildar regering efter valet. En gemensam inriktning finns, men inga gemensamma förslag i detalj. Här är några av Centerpartiets förslag.

Allmänt

 • Centerpartiet vill se fler företag i hela landet.
 • Partiet vill att det ska bli billigare att anställa.
 • Partiet vill se en grön skatteväxling mellan högre skatt på sådant som är farligt och skadligt för miljön och lägre skatt på arbete.
 • Centerpartiet vill se en allmän översyn av skattesystemet.

Mer i detalj

 • Centerpartiet vill se lägre skatt på personaloptioner för att främja det personliga ägandet i företagen.
 • Partiet vill sänka den statliga skatten på arbete.
 • 3:12-reglerna behöver förbättras.
 • Partiet vill sänka skatten ytterligare för personer över 64 år som fortsätter att arbeta.
 • Partiet vill utreda möjligheten till regional beskattning av aktiebolag och fastigheter, ”decentraliserad skatt.” Det gäller industri och elproduktionsfastigheter. Skatten ska sedan tillfalla de regioner där den betalas in. Även en fastighetsskatt bör vara mer lokal.
 • Centern vill göra det billigare att investera i nystartade företag genom att investeraravdraget förstärks och effektivare statligt riskkapital.
 • Ingen arbetsgivaravgift ska behöva betalas under de två första åren när en enmansföretagare anställer sin första medarbetare.
 • Ny företagsform: Ingångsföretag. 25 procent skatt inklusive sociala avgifter och moms på de första 250 000 kronorna i omsättning.
 • Familjeföretag som säljs internt ska ha samma skatt om företaget säljs externt.
 • Partiet vill se en låg moms på vissa tjänster.
 • Partiet vill se ett ”grönt avdrag” för den som investerar i grön teknik. Avdraget ska ersätta stöd till solceller, hemmaladdning av elbilar och lagring av el.
 • RUT-avdraget bör omfatta fler tjänster och att taket för avdraget höjs.

Kommentar

Centerpartiet har sedan Maud Olofssons tid som partiledare profilerat sig som ett parti som värnar om de minsta företagen och deras ägare. Detta på grund av de mindre företagens stora betydelse utanför landets större städer. Under det senaste året har partiet invänt både mot försämrade 3:12-regler och Skatteverkets förslag till exitskatt. Centerpartiet kommer troligtvis fortsatt att ha fokus på skattefrågor som berör många familjeföretag och dess ägare, där inte minst 3:12-reglerna är centrala. Inför årets valrörelse är ytterligare förslag sannolikt att vänta i olika frågor. Eventuellt tillsammans med andra partier. Tax matters kommer att bevaka dessa utspel.

I årets Almedalen håller vi en utfrågning av partiernas ekonomisk-politiska talespersoner kring skatter för företag och ägare. Välkommen tisdag den 3 juli klockan 09.00-11.00 till Hästgatan 9, några kvarter upp från Donners Plats. Bland utfrågarna finns bland andra, Dagens industris ledarskribent Tobias Wikström. En närmare presentation av seminariet kommer senare i Tax matters.

Läs mer om vårt program på PwC Almedalen 2018

Välkomna!

Har du frågor om skatt?

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping. Hon arbetar på PwC:s skatteavdelning i Göteborg.
010-213 14 17

Ulrika Lundh Eriksson works with national and international corporate taxation, specialising in transport, logistics and shipping. She works at PwC’s tax department in Gothenburg.
+46 10 213 14 17

Lämna en kommentar