<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Coca-Cola vs IRS i ett av de största internprissättningsmålen genom tiderna

PwC-skatteradgivning-Capitol-solid_0001_maroon.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Capitol-solid_0001_maroon.pngI veckan inleddes en av de största skattetvisterna inom internprissättningsområdet efter att den amerikanska skattemyndigheten (IRS) upptaxerat Coca-Cola Company på nästan tio miljarder dollar. Bakgrunden är att IRS anser att Coca-Cola inte haft en armlängdsmässig internprissättning på sina transaktioner med ett antal utländska koncernbolag. Coca-Cola har licensierat ut rätten att tillverka, marknadsföra och sälja Coca-Cola koncentrat på flertalet icke-amerikanska marknader. Tvisten avser ifall dessa utländska licenstagare kan anses ha agerat som fristående entreprenörer eller enbart tillhandahållit rutinfunktioner.

Licensavgifterna är bestämda baserade på liknande transaktioner med oberoende parter (så kallad CUT method). IRS menar att bolaget inte valt den korrekta metoden för att fastställa en armlängdsmässig prissättning utan att transaktionerna istället bör ha prissatts baserat på vad likvärdiga oberoende bolag i branschen erhåller i vinst (så kallat CPM) för sina rutinfunktioner. IRS yrkar en justering av Coca-Colas beskattningsbara inkomst med omkring 9,4 miljarder dollar vilket skulle resultera i en skattejustering om 3,3 miljarder dollar.

I de nyligen avgjorda rättsfallen, avseende Amazon.com och Medtronic Inc., intog IRS liknande ställning där de utmanade bolagens val av ”CUT method” för att bedöma huruvida prissättningen var ansedd armlängdsmässig och ansåg även här att en vinstbaserad metod varit bättre lämpad. Den amerikanska skattedomstolen dömde till skattebetalarens fördel i båda fallen.

Den muntliga förhandlingen mellan Coca-Cola och IRS inleddes i den amerikanska skattedomstolen den 5 mars och väntas pågå under sex veckors tid.

Kommentar

Det är inte bara i USA det har skett en ökning av antalet revisioner och upptaxeringar av multinationella bolag gällande internprissättning. Även i Europa och inte minst i Sverige har vi noterat ett ökat fokus från Skatteverket i takt med att de nya riktlinjerna från OECD har börjat tillämpas i praktiken. Inte sällan har Skatteverket, på ett aggressivt sätt, valt att tillämpa de nya riktlinjerna retroaktivt. Detta blir problematiskt när skattskyldiga har, för historiska beskattningsår, applicerat vad som då ansetts vara både accepterade och vanligt förekommande prissättningspolicys och även i linje med de då gällande riktlinjerna. Skattskyldiga har också påförts skattetillägg trots att de både följt, för aktuella beskattningsår, accepterade prissättningsmodeller och då gällande riktlinjer samt haft prissättningsmodellen tydligt dokumenterad i enlighet med rådande lagstiftning.

Seminarium den 20 mars i Göteborg och 27 mars i Stockholm

Under seminariet kommer vi att presentera och diskutera appliceringen av de nya riktlinjerna från OECD i praktiken samt ett antal nyligen avgjorda rättsfall. Varmt välkomna!

Göteborg 20 mars - läs mer och anmäl dig här

Stockholm 27 mars - läs mer och anmäl dig här

Har du frågor om företagsbeskattning?

Pär Magnus Wiséen

Pär Magnus Wiséen

Pär Magnus Wiséen arbetar på skatteavdelningen på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättning och frågor som uppstår i samband med omstruktureringar och förändringar inom större koncerner.
010-213 32 95

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattefunktionen i samverkan - skapa mervärde till organisationen

För att företag och organisationer ska kunna efterleva de ökade krav som ställs på skattefunktionen behöver skattefunktionen ha ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Centerpartiet om sänkta skatter för småföretag

Nu är det Centerpartiets tur att tycka till om skatt. När partiets Martin Ådahl intervjuas av PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo handlar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Sverigedemokraterna om minskat skattetryck och god välfärd

Som femte parti är det nu dags för Sverigedemokraterna att intervjuas av PwC. Partiets skattepolitiska talesperson Eric Westroth möter här ...

Läs artikeln