Status quo i årets vårproposition

Status quo i årets vårproposition ‹ Tillbaka till artiklarna

Status quo i årets vårpropositionNågra skatteändringar för företag och ägare föreslås inte i den ekonomiska vårproposition som regeringen lägger inför valet. Inte heller föreslås några tilläggspropositioner till höstbudgeten att antas av riksdagen innan sommaren.

Något annat var heller inte att vänta. Årets proposition benämns också ”Förslag till riktlinjer”.

De nya satsningar om tillsammans 2,6 miljarder kronor som presenteras finansieras inom ramen för nuvarande budget och inte genom skattehöjningar.

Finansministern har tidigare uttalat att regeringen inte kommer att gå till val på sänkta skatter. Nu uttalar hon att ytterligare skattehöjningar inte krävs för att behålla nivån på välfärden. Ska denna stärkas inom olika områden behövs dock skattehöjningar, enligt hennes uppfattning.

Några mindre förslag:

  • Skatteverket får ökade anslag för ökade arbetsplatskontroller av de företag som nu måste ha personalliggare. Samtidigt ska arbetsgivaravgifter redovisas individuellt i företag med över 15 anställda i vissa branscher per 1 juli.
  • 95 miljoner sätts av till en byggbonus.
  • Pengar till Tullverket för att införa elektroniskt system för privatpersoners deklaration av moms vid privatimporter samt ökade kontroller för att motverka fusk.
  • Avisering om att momssatsen på digitala tidningar, böcker med mera ska sänkas från 25 procent till 6 procent så snart det är möjligt enligt EU-rätten.

Några kommentarer ur vårpropositionen:

  • Regeringen nämner en ”ökad spridning av och mer ojämnt fördelade kapitalinkomster.” ”För den yttersta inkomsttoppen har dessa kapitalinkomster ökat kraftigt.” ”I många fall rör det sig om tillfälliga kapitalinkomster.” Det senare avser ungefär 40 procent av de personer som har de högsta kapitalinkomsterna.
  • ”Äldre är överrepresenterade bland tillfälliga toppinkomsttagare.”
  • ”Andelen personer med relativt låg ekonomisk standard har ökat.”
  • Ägare till fåmansbolag nämns som dem som befinner sig i den översta delen av inkomstfördelningen som erhållit ökade kapitalinkomster.
  • ”Jämfört med många andra länder har Sverige fortfararande en jämn inkomstfördelning.”

Denna typ av slutsatser kan komma att påverka skatteförslag framöver, oavsett regering efter valet.

Vårpropositionen bygger uttryckligen på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Kommentar

Vårpropositionen i år rymmer i allt väsentligt olika förslag inom vård- skola och omsorg inför årets val. Detta lämnar öppet på skatteområdet för den regering som tillträder efter valet.

Den stora skattefrågan för företag och ägare just nu är den proposition till ny företagsbeskattning som väntas antas av riksdagen före sommaren. Huvudriktningen i denna är en avdragsbegränsning för räntor i kombination med en mindre sänkning av bolagsskatten. Den nämns särskilt i vårpropositionen. Beskattning av företag kommer sannolikt att diskuteras vidare framöver i årets valrörelse.

Tax matters återkommer eventuellt med en analys av hur skrivningar i vårpropositionen kan komma att påverka skatteförslagen i valrörelsen.

Regeringspartierna aviserar att de kommer att återkomma med förslag när man kommer närmare valet.

Har du frågor om skatt?

Anders Månsson

Anders Månsson

Anders Månsson är skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Kristianstad.

Kontakt: 010-212 85 54, anders.maansson@pwc.com

Lämna en kommentar