Personalliggare i fler verksamheter och nya regler för månadsrapportering på individnivå

Personalliggare i fler verksamheter och nya regler för månadsrapportering på individnivå ‹ Tillbaka till artiklarna

Personalliggare i fler verksamheter och nya regler för månadsrapportering på individnivåRegeringen har nu lämnat en proposition där krav på personalliggare även ska utvidgas till att gälla kropps- och skönhetsvårdsverksamhet, fordonsserviceverksamhet samt livsmedel- och tobaksgrossistverksamhet. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. Företag, som redan idag är skyldiga att föra personalliggare och som har fler än 15 anställda, ska från den 1 juli 2018 redovisa på individnivå i arbetsgivardeklarationen. Övriga företag med anställda ska redovisa på individnivå från 1 januari 2019.

De nya reglerna om att lämna arbetsgivardeklaration på individnivå ska börja tillämpas redan den 1 juli 2018 av vissa företag. Detta gäller:

  • företag som bedriver verksamhet som består av restaurang- frisör- eller tvätteriverksamhet och som är skyldiga att föra personalliggare och som sammanlagt har fler än 15 anställda den 1 juli 2018.
  • företag som bedriver byggverksamhet, som är skyldiga att föra elektronisk personalliggare och som har fler än 15 anställda den 1 juli 2018 (om företaget har SNI kod i avdelning F41 ”Byggverksamhet, byggande av hus”).

För andra företag gäller månadsrapportering på individnivå först från den 1 januari 2019.

För de som driver kropps- och skönhetsvårdsverksamhet, fordonsserviceverksamhet samt livsmedel- och tobaksgrossistverksamhet och som enligt lagförslaget blir skyldiga att föra personalliggare från den 1 juli 2018, blir som förslaget är utformat, skyldiga att rapportera in uppgifter om lön och skatteavdrag på individnivå först den 1 januari 2019.

Kommentar

De nya reglerna kommer att medföra en del ytterligare administration. För företag som omfattas av de utvidgade kraven på personalliggare blir det viktigt att se över sina rutiner för hur personalliggaren ska föras. Dessutom blir det viktigt för alla företag med anställda att se över sina lönesystem och hur inrapportering ska ske på individnivå till Skatteverket.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Alice Moon

Alice Moon

Alice Moon arbetar på PwC:s kontor i Jönköping med internationell beskattning.
010-212 52 17
Alice Moon works at PwC's office in Jönköping with international taxation.
+46 10-212 52 17

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Bidrag från stiftelse till aktiebolag anses främja allmännyttigt ändamål

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har slagit fast att ett allmännyttigt ändamål kan främjas genom bidrag till ett aktiebolag. En välkommen ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteprocessen i fokus

Under det senaste året har den upplevda rättssäkerheten - eller möjligen bristen på denna - i skatteprocessen debatterats flitigt. PwC stod ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Anstånd med kupongskatt i vissa fall

Regeringen har överlämnat en proposition (2019/20:33) till riksdagen med förslag om ett nytt system för anstånd med betalning av ...

Läs artikeln