<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Personalliggare i fler verksamheter och nya regler för månadsrapportering på individnivå

Personalliggare i fler verksamheter och nya regler för månadsrapportering på individnivå ‹ Tillbaka till artiklarna

Personalliggare i fler verksamheter och nya regler för månadsrapportering på individnivåRegeringen har nu lämnat en proposition där krav på personalliggare även ska utvidgas till att gälla kropps- och skönhetsvårdsverksamhet, fordonsserviceverksamhet samt livsmedel- och tobaksgrossistverksamhet. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. Företag, som redan idag är skyldiga att föra personalliggare och som har fler än 15 anställda, ska från den 1 juli 2018 redovisa på individnivå i arbetsgivardeklarationen. Övriga företag med anställda ska redovisa på individnivå från 1 januari 2019.

De nya reglerna om att lämna arbetsgivardeklaration på individnivå ska börja tillämpas redan den 1 juli 2018 av vissa företag. Detta gäller:

  • företag som bedriver verksamhet som består av restaurang- frisör- eller tvätteriverksamhet och som är skyldiga att föra personalliggare och som sammanlagt har fler än 15 anställda den 1 juli 2018.
  • företag som bedriver byggverksamhet, som är skyldiga att föra elektronisk personalliggare och som har fler än 15 anställda den 1 juli 2018 (om företaget har SNI kod i avdelning F41 ”Byggverksamhet, byggande av hus”).

För andra företag gäller månadsrapportering på individnivå först från den 1 januari 2019.

För de som driver kropps- och skönhetsvårdsverksamhet, fordonsserviceverksamhet samt livsmedel- och tobaksgrossistverksamhet och som enligt lagförslaget blir skyldiga att föra personalliggare från den 1 juli 2018, blir som förslaget är utformat, skyldiga att rapportera in uppgifter om lön och skatteavdrag på individnivå först den 1 januari 2019.

Kommentar

De nya reglerna kommer att medföra en del ytterligare administration. För företag som omfattas av de utvidgade kraven på personalliggare blir det viktigt att se över sina rutiner för hur personalliggaren ska föras. Dessutom blir det viktigt för alla företag med anställda att se över sina lönesystem och hur inrapportering ska ske på individnivå till Skatteverket.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Johanna Glimmerbeck och Hanna Ekelund

Johanna Glimmerbeck och Hanna Ekelund

Johanna Glimmerbeck och Hanna Ekelund arbetar på PwCs: kontor i Örebro respektive Stockholm med individbeskattning och frågor i internationell kontext och är särskilt specialiserade kring arbetsgivarfrågor vid gränsöverskridande personal.

Johanna: 072-353 02 92, johanna.glimmerbeck@pwc.com
Hanna: 070-929 44 45, hanna.ekelund@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattefunktionen i samverkan - skapa mervärde till organisationen

För att företag och organisationer ska kunna efterleva de ökade krav som ställs på skattefunktionen behöver skattefunktionen ha ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Centerpartiet om sänkta skatter för småföretag

Nu är det Centerpartiets tur att tycka till om skatt. När partiets Martin Ådahl intervjuas av PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo handlar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Sverigedemokraterna om minskat skattetryck och god välfärd

Som femte parti är det nu dags för Sverigedemokraterna att intervjuas av PwC. Partiets skattepolitiska talesperson Eric Westroth möter här ...

Läs artikeln